รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด ตราด ปี 2557

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255725582559
1. อบจ.ตราด (เมืองตราด)ทำแล้ว7480302240ทำแล้ว 14/08/255616108817977
2. เทศบาลเมืองตราด (เมืองตราด)ทำแล้ว71299697ทำแล้ว 24/06/2556879616161
3. เทศบาลตำบลเกาะช้าง (เกาะช้าง)ทำแล้ว7185158144ทำแล้ว 28/06/2556164494949
4. เทศบาลตำบลเกาะช้างใต้ (เกาะช้าง)ทำแล้ว65710269ทำแล้ว 06/02/2557437343434
5. เทศบาลตำบลเขาสมิง (เขาสมิง)ทำแล้ว7199220151ทำแล้ว 21/06/2556196949492
6. เทศบาลตำบลคลองใหญ่ (คลองใหญ่)ทำแล้ว62087671ทำแล้ว 28/06/25566126919189
7. เทศบาลตำบลชำราก (เมืองตราด)ทำแล้ว3104121141ทำแล้ว 26/06/2556534100
8. เทศบาลตำบลตะกาง (เมืองตราด)ทำแล้ว612299100ทำแล้ว 28/06/25563658414141
9. เทศบาลตำบลท่าพริกเนินทราย (เมืองตราด)ทำแล้ว8149129179ทำแล้ว 25/06/255655303015
10. เทศบาลตำบลน้ำเชี่ยว (แหลมงอบ)ทำแล้ว7278130120ทำแล้ว 28/06/25563146104104104
11. เทศบาลตำบลบ่อพลอย (บ่อไร่)ทำแล้ว6189159159ทำแล้ว 04/06/255627108969689
12. เทศบาลตำบลแสนตุ้ง (เขาสมิง)ทำแล้ว612292109ทำแล้ว 21/06/2556463515146
13. เทศบาลตำบลหนองบอน (บ่อไร่)ทำแล้ว71175555ทำแล้ว 25/06/2556135222221
14. เทศบาลตำบลหนองเสม็ด (เมืองตราด)ทำแล้ว6190144128ทำแล้ว 25/06/2556181606060
15. เทศบาลตำบลหาดเล็ก (คลองใหญ่)ทำแล้ว7276213227ทำแล้ว 27/06/25561876494949
16. เทศบาลตำบลแหลมงอบ (แหลมงอบ)ทำแล้ว7112418ทำแล้ว 28/06/2556476606060
17. อบต.เกาะกูด (เกาะกูด)ทำแล้ว899189132ทำแล้ว 12/07/255618131311
18. อบต.เกาะหมาก (เกาะกูด)ทำแล้ว5291279133ทำแล้ว 54000
19. อบต.เขาสมิง (เขาสมิง)ทำแล้ว6686061ทำแล้ว 19/06/2556236303030
20. อบต.คลองใหญ่ (แหลมงอบ)ทำแล้ว61831ทำแล้ว 28/06/2556826252422
21. อบต.คลองใหญ่ (คลองใหญ่)ทำแล้ว923211698ทำแล้ว 25/06/255636232323
22. อบต.ช้างทูน (บ่อไร่)ทำแล้ว71096656ทำแล้ว 24/06/2556782111
23. อบต.ด่านชุมพล (บ่อไร่)ทำแล้ว7154162153ทำแล้ว 21/06/2556113999999
24. อบต.ท่ากุ่ม (เมืองตราด)ทำแล้ว8117124127ทำแล้ว 28/06/2556647353533
25. อบต.ท่าโสม (เขาสมิง)ทำแล้ว6165216191ทำแล้ว 14/06/2556579676766
26. อบต.ทุ่งนนทรี (เขาสมิง)ทำแล้ว6171157154ทำแล้ว 03/06/2556142424240
27. อบต.เทพนิมิต (เขาสมิง)ทำแล้ว61378069ทำแล้ว 20/06/255625700
28. อบต.นนทรีย์ (บ่อไร่)ทำแล้ว5161156150ทำแล้ว 27/06/2556171575757
29. อบต.เนินทราย (เมืองตราด)ทำแล้ว6132131131ทำแล้ว 07/11/2556369555555
30. อบต.บ่อพลอย (บ่อไร่)ทำแล้ว7123115111ทำแล้ว 03/06/255699312317
31. อบต.บางปิด (แหลมงอบ)ทำแล้ว81025947ทำแล้ว 03/11/255741333333
32. อบต.ประณีต (เขาสมิง)ทำแล้ว6746868ทำแล้ว 30/08/2556132232323
33. อบต.ไม้รูด (คลองใหญ่)ทำแล้ว7188204203ทำแล้ว 27/06/255679181817
34. อบต.วังกระแจะ (เมืองตราด)ทำแล้ว7258434398ทำแล้ว 29/11/255622137868686
35. อบต.วังตะเคียน (เขาสมิง)ทำแล้ว7854199ทำแล้ว 20/06/255663484848
36. อบต.สะตอ (เขาสมิง)ทำแล้ว796184132ทำแล้ว 16/05/255645000
37. อบต.แสนตุ้ง (เขาสมิง)ทำแล้ว6279139121ทำแล้ว 19/06/2556434292726
38. อบต.หนองคันทรง (เมืองตราด)ทำแล้ว15119118105ทำแล้ว 25/06/2556293939393
39. อบต.หนองโสน (เมืองตราด)ทำแล้ว5873610ทำแล้ว 27/06/2556250454531
40. อบต.ห้วงน้ำขาว (เมืองตราด)ทำแล้ว58335117ทำแล้ว 11/06/2556646413939
41. อบต.ห้วยแร้ง (เมืองตราด)ทำแล้ว625514963ทำแล้ว 24/06/2556136100100100
42. อบต.แหลมกลัด (เมืองตราด)ทำแล้ว61267270ทำแล้ว 20/06/2556101878178
43. อบต.แหลมงอบ (แหลมงอบ)ทำแล้ว9806967 ยังไม่อนุมัติ
44. อบต.อ่าวใหญ่ (เมืองตราด)ทำแล้ว61454362ทำแล้ว 28/06/255627161313
รวม 44 อปท.442956,8715,6425,127431932,9382,0881,9961,928
ข้อมูล ณ 07/08/2563