รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด จันทบุรี ปี 2557

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255725582559
1. อบจ.จันทบุรี (เมืองจันทบุรี)ทำแล้ว410410096ทำแล้ว 28/06/25561343343430
2. เทศบาลเมืองขลุง (ขลุง)ทำแล้ว71367069ทำแล้ว 28/06/25563885606046
3. เทศบาลเมืองจันทนิมิต (เมืองจันทบุรี)ทำแล้ว51358168ทำแล้ว 28/06/25563086868282
4. เทศบาลเมืองจันทบุรี (เมืองจันทบุรี)ทำแล้ว5372235224ทำแล้ว 28/06/2556103315278245278
5. เทศบาลเมืองท่าช้าง (เมืองจันทบุรี)ทำแล้ว416010993ทำแล้ว 25/06/25562088757567
6. เทศบาลเมืองท่าใหม่ (ท่าใหม่)ทำแล้ว3245207162ทำแล้ว 27/06/255634101666665
7. เทศบาลตำบลเกวียนหัก (ขลุง)ทำแล้ว69491101ทำแล้ว 07/06/2556139363636
8. เทศบาลตำบลเกาะขวาง (เมืองจันทบุรี)ทำแล้ว5147390436ทำแล้ว 13/06/255652119100100100
9. เทศบาลตำบลเขาบายศรี (ท่าใหม่)ทำแล้ว61188271ทำแล้ว 28/06/2556289757570
10. เทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน (ท่าใหม่)ทำแล้ว7477866ทำแล้ว 28/06/25561241343325
11. เทศบาลตำบลคลองพลู (เขาคิชฌกูฏ)ทำแล้ว7733826ทำแล้ว 25/06/255623211111
12. เทศบาลตำบลคลองใหญ่ (โป่งน้ำร้อน)ทำแล้ว7221547369ทำแล้ว 26/06/2556556212121
13. เทศบาลตำบลค่ายเนินวง (เมืองจันทบุรี)ทำแล้ว88913473ทำแล้ว 06/06/25651552101010
14. เทศบาลตำบลจันทเขลม (เขาคิชฌกูฏ)ทำแล้ว7147102122ทำแล้ว 26/06/25561331232320
15. เทศบาลตำบลฉมัน (มะขาม)ทำแล้ว713485293ทำแล้ว 28/06/2556248444444
16. เทศบาลตำบลชากไทย (เขาคิชฌกูฏ)ทำแล้ว8119122119ทำแล้ว 25/09/255646444440
17. เทศบาลตำบลช้างข้าม (นายายอาม)ทำแล้ว57210972ทำแล้ว 14/05/2556440403313
18. เทศบาลตำบลซึ้ง (ขลุง)ทำแล้ว5123116123ทำแล้ว 25/06/25561551454443
19. เทศบาลตำบลตกพรม (ขลุง)ทำแล้ว677113101ทำแล้ว 21/05/255670484846
20. เทศบาลตำบลตะเคียนทอง (เขาคิชฌกูฏ)ทำแล้ว693204414ทำแล้ว 26/06/2556378696966
21. เทศบาลตำบลทรายขาว (สอยดาว)ทำแล้ว7105123138ทำแล้ว 24/06/2556689626262
22. เทศบาลตำบลทับช้าง (สอยดาว)ทำแล้ว5721719576ทำแล้ว 07/06/2556112111
23. เทศบาลตำบลทับไทร (โป่งน้ำร้อน)ทำแล้ว5173151129ทำแล้ว 20/06/25561985707065
24. เทศบาลตำบลท่าหลวง (มะขาม)ทำแล้ว5198115ทำแล้ว 04/03/25572121200
25. เทศบาลตำบลนายายอาม (นายายอาม)ทำแล้ว5174173172ทำแล้ว 25/06/25561940323232
26. เทศบาลตำบลเนินสูง (ท่าใหม่)ทำแล้ว671207ทำแล้ว 24/06/255619101010
27. เทศบาลตำบลบ่อ (ขลุง)ทำแล้ว5124104105ทำแล้ว 30/05/2556160474747
28. เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ (ขลุง)ทำแล้ว6465444ทำแล้ว 22/05/255746424241
29. เทศบาลตำบลบางกะจะ (เมืองจันทบุรี)ทำแล้ว5264283282ทำแล้ว 24/06/255633202020
30. เทศบาลตำบลปัถวี (มะขาม)ทำแล้ว8127130212ทำแล้ว 10/06/255659000
31. เทศบาลตำบลปากน้ำแหลมสิงห์ (แหลมสิงห์)ทำแล้ว6160148108ทำแล้ว 5392717171
32. เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน (โป่งน้ำร้อน)ทำแล้ว777175174ทำแล้ว 20/06/255636272727
33. เทศบาลตำบลพลวง (เขาคิชฌกูฏ)ทำแล้ว7163149142ทำแล้ว 28/06/255690747474
34. เทศบาลตำบลพลับพลา (เมืองจันทบุรี)ทำแล้ว10432237230ทำแล้ว 27/06/255633292929
35. เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ (เมืองจันทบุรี)ทำแล้ว5131119132ทำแล้ว 27/06/25563985595959
36. เทศบาลตำบลพลิ้ว (แหลมสิงห์)ทำแล้ว71995749ทำแล้ว 28/06/25561344111111
37. เทศบาลตำบลพวา (แก่งหางแมว)ทำแล้ว6179104115ทำแล้ว 25/06/255616117737373
38. เทศบาลตำบลมะขาม (มะขาม)ทำแล้ว6513922ทำแล้ว 27/06/255646414140
39. เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ (มะขาม)ทำแล้ว7160209175ทำแล้ว 11000
40. เทศบาลตำบลวังแซ้ม (มะขาม)ทำแล้ว687140186ทำแล้ว 31/05/25561049403938
41. เทศบาลตำบลวันยาว (ขลุง)ทำแล้ว5957587ทำแล้ว 28/06/25562166474747
42. เทศบาลตำบลสนามไชย (นายายอาม)ทำแล้ว5173178160ทำแล้ว 19/11/2013230252424
43. เทศบาลตำบลสองพี่น้อง (ท่าใหม่)ทำแล้ว6809233ทำแล้ว 24/06/25561144393939
44. เทศบาลตำบลแสลง (เมืองจันทบุรี)ทำแล้ว5243326344ทำแล้ว 17/06/255635242424
45. เทศบาลตำบลหนองคล้า (ท่าใหม่)ทำแล้ว8133129121ทำแล้ว 22/10/2556326151515
46. เทศบาลตำบลหนองตาคง (โป่งน้ำร้อน)ทำแล้ว7683737ทำแล้ว 25/06/255625000
47. เทศบาลตำบลหนองบัว (เมืองจันทบุรี)ทำแล้ว57380114ทำแล้ว 27/06/255655232323
48. เทศบาลตำบลอ่างคีรี (มะขาม)ทำแล้ว68796132ทำแล้ว 27/05/2556242313131
49. อบต.กระแจะ (นายายอาม)ทำแล้ว51117173ทำแล้ว 1225161616
50. อบต.เกาะเปริด (แหลมสิงห์)ทำแล้ว5796856ทำแล้ว 25/06/2556552424141
51. อบต.แก่งหางแมว (แก่งหางแมว)ทำแล้ว5828688ทำแล้ว 06/03/25571288484847
52. อบต.ขุนซ่อง (แก่งหางแมว)ทำแล้ว516631106ทำแล้ว 25/06/255620152126126122
53. อบต.เขาแก้ว (ท่าใหม่)ทำแล้ว493614ทำแล้ว 14/06/255663545454
54. อบต.เขาวงกต (แก่งหางแมว)ทำแล้ว5124103244ทำแล้ว 10/06/2556444404040
55. อบต.โขมง (ท่าใหม่)ทำแล้ว6848162ทำแล้ว 06/08/25562382300
56. อบต.คมบาง (เมืองจันทบุรี)ทำแล้ว57689261ทำแล้ว 24/06/25562068595959
57. อบต.คลองขุด (ท่าใหม่)ทำแล้ว5685314ทำแล้ว 01/05/2556681087
58. อบต.คลองนารายณ์ (เมืองจันทบุรี)ทำแล้ว6595860ทำแล้ว 25/06/255633303030
59. อบต.ตรอกนอง (ขลุง)ทำแล้ว7838383ทำแล้ว 10/05/2556165585656
60. อบต.ตะกาดเง้า (ท่าใหม่)ทำแล้ว51206043ทำแล้ว 31/05/25562590767674
61. อบต.ตะปอน (ขลุง)ทำแล้ว3475735ทำแล้ว 18/06/255622191919
62. อบต.ทรายขาว (สอยดาว)ทำแล้ว7955969ทำแล้ว 09/05/255683636362
63. อบต.ท่าช้าง (เมืองจันทบุรี)ทำแล้ว57672154ทำแล้ว 10/05/2556167585858
64. อบต.ทุ่งขนาน (สอยดาว)ทำแล้ว4124125125ทำแล้ว 30/05/25561101777776
65. อบต.ทุ่งเบญจา (ท่าใหม่)ทำแล้ว5138173228ทำแล้ว 27/06/2556676585857
66. อบต.เทพนิมิต (โป่งน้ำร้อน)ทำแล้ว7133133133ทำแล้ว 14/06/25561169606059
67. อบต.นายายอาม (นายายอาม)ทำแล้ว5239130135ทำแล้ว 28/06/2556656410
68. อบต.บางกะไชย (แหลมสิงห์)ทำแล้ว520716713ทำแล้ว 27/06/2556971676667
69. อบต.บางชัน (ขลุง)ทำแล้ว8865143ทำแล้ว 10/06/2556846464646
70. อบต.บางสระเก้า (แหลมสิงห์)ทำแล้ว7715346ทำแล้ว 15/05/25561266534746
71. อบต.ปะตง (สอยดาว)ทำแล้ว6112115119ทำแล้ว 07/05/25561153494848
72. อบต.โป่งน้ำร้อน (โป่งน้ำร้อน)ทำแล้ว5150132157ทำแล้ว 26/06/255625212121
73. อบต.มาบไพ (ขลุง)ทำแล้ว51126665ทำแล้ว 26/06/255628110898888
74. อบต.รำพัน (ท่าใหม่)ทำแล้ว6190326144ทำแล้ว 28/06/2556586656463
75. อบต.วังโตนด (นายายอาม)ทำแล้ว5606262ทำแล้ว 06/06/2556355444440
76. อบต.วังสรรพรส (ขลุง)ทำแล้ว56713564ทำแล้ว 30/05/255635181818
77. อบต.วังใหม่ (นายายอาม)ทำแล้ว6213221220ทำแล้ว 06/06/2557172646464
78. อบต.สะตอน (สอยดาว)ทำแล้ว7328326325ทำแล้ว 20/02/25578336665957
79. อบต.สามพี่น้อง (แก่งหางแมว)ทำแล้ว8697670ทำแล้ว 31/05/25561376737373
80. อบต.สีพยา-บ่อพุ (ท่าใหม่)ทำแล้ว7166117124ทำแล้ว 18/06/2556636343434
81. อบต.หนองชิ่ม (แหลมสิงห์)ทำแล้ว57283ทำแล้ว 18/06/255623181818
82. อบต.หนองบัว (เมืองจันทบุรี)ทำแล้ว510695116ทำแล้ว 06/06/2556579686667
รวม 82 อปท.8247811,30610,76310,678828095,3203,8903,7103,643
ข้อมูล ณ 07/08/2563