รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด ระยอง ปี 2557

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255725582559
1. อบจ.ระยอง (เมืองระยอง)ทำแล้ว8653887660ทำแล้ว 21/08/255712343211211175
2. เทศบาลนครระยอง (เมืองระยอง)ทำแล้ว6247130132ทำแล้ว 24/06/2556179174174173
3. เทศบาลเมืองบ้านฉาง (บ้านฉาง)ทำแล้ว7258236223ทำแล้ว 28/06/2556146101101101
4. เทศบาลเมืองมาบตาพุด (เมืองระยอง)ทำแล้ว6558214142ทำแล้ว 28/06/25565197181181181
5. เทศบาลตำบลกองดิน (แกลง)ทำแล้ว6146111111ทำแล้ว 24/06/255626151112112112
6. เทศบาลตำบลแกลง-กะเฉด (เมืองระยอง)ทำแล้ว61629679ทำแล้ว 28/06/2556286656565
7. เทศบาลตำบลจอมพลเจ้าพระยา (ปลวกแดง)ทำแล้ว5956991ทำแล้ว 11/06/25562294939390
8. เทศบาลตำบลชากบก (บ้านค่าย)ทำแล้ว10216204179ทำแล้ว 13/11/2556559535353
9. เทศบาลตำบลชำฆ้อ (เขาชะเมา)ทำแล้ว8219239240ทำแล้ว 28/06/25561059474746
10. เทศบาลตำบลชุมแสง (วังจันทร์)ทำแล้ว516412325ทำแล้ว 25/06/25561373545453
11. เทศบาลตำบลเชิงเนิน (เมืองระยอง)ทำแล้ว5107227161ทำแล้ว 19/06/25571393747069
12. เทศบาลตำบลทับมา (เมืองระยอง)ทำแล้ว8147190309ทำแล้ว 31/05/255636313131
13. เทศบาลตำบลทุ่งควายกิน (แกลง)ทำแล้ว69114637ทำแล้ว 28/06/25561685747472
14. เทศบาลตำบลน้ำคอก (เมืองระยอง)ทำแล้ว5194155171ทำแล้ว 25/06/2556104838280
15. เทศบาลตำบลเนินฆ้อ (แกลง)ทำแล้ว7110164143ทำแล้ว 20/06/25562103989898
16. เทศบาลตำบลเนินพระ (เมืองระยอง)ทำแล้ว557104255ทำแล้ว 09/06/2557257522726
17. เทศบาลตำบลบ้านค่าย (บ้านค่าย)ทำแล้ว6113101102ทำแล้ว 25/06/2556148484847
18. เทศบาลตำบลบ้านค่ายพัฒนา (บ้านค่าย)ทำแล้ว8209171119ทำแล้ว 28/06/25564351277
19. เทศบาลตำบลบ้านฉาง (บ้านฉาง)ทำแล้ว5199225200ทำแล้ว 28/06/25569117181818
20. เทศบาลตำบลบ้านนา (แกลง)ทำแล้ว69719387ทำแล้ว 28/06/2556573656565
21. เทศบาลตำบลบ้านเพ (เมืองระยอง)ทำแล้ว6319437224ทำแล้ว 27/08/255618182717069
22. เทศบาลตำบลปลวกแดง (ปลวกแดง)ทำแล้ว5162242146ทำแล้ว 28/06/25561353323130
23. เทศบาลตำบลปากน้ำประแส (แกลง)ทำแล้ว711888107ทำแล้ว 28/06/25563105919185
24. เทศบาลตำบลพลา (บ้านฉาง)ทำแล้ว816817691ทำแล้ว 24/06/2556100848080
25. เทศบาลตำบลมะขามคู่ (นิคมพัฒนา)ทำแล้ว5254225137ทำแล้ว 26/06/255635185143131140
26. เทศบาลตำบลมาบข่า (นิคมพัฒนา)ทำแล้ว6148163167ทำแล้ว 30/10/25562131999797
27. เทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา (นิคมพัฒนา)ทำแล้ว58385230ทำแล้ว 12/06/255683707070
28. เทศบาลตำบลเมืองแกลง (แกลง)ทำแล้ว632610944ทำแล้ว 26/06/25562599909088
29. เทศบาลตำบลสองสลึง (แกลง)ทำแล้ว7135117115ทำแล้ว 19/06/2556475656564
30. เทศบาลตำบลสำนักท้อน (บ้านฉาง)ทำแล้ว78066181ทำแล้ว 25/06/2556880767676
31. เทศบาลตำบลสุนทรภู่ (แกลง)ทำแล้ว6151150116ทำแล้ว 28/06/255649168126125123
32. อบต.กระแสบน (แกลง)ทำแล้ว52819088ทำแล้ว 14/06/25562895797776
33. อบต.กองดิน (แกลง)ทำแล้ว61047966ทำแล้ว 17/06/2556667585756
34. อบต.กะเฉด (เมืองระยอง)ทำแล้ว6281148104ทำแล้ว 26/06/255620106535352
35. อบต.แกลง (เมืองระยอง)ทำแล้ว7174132184ทำแล้ว 20/06/25561116103103102
36. อบต.เขาชะเมา (เขาชะเมา)ทำแล้ว8234118108ทำแล้ว 23/01/2557333932
37. อบต.เขาน้อย (เขาชะเมา)ทำแล้ว6148162131ทำแล้ว 28/06/2556280797877
38. อบต.คลองปูน (แกลง)ทำแล้ว6140117198ทำแล้ว 21/05/2556193807979
39. อบต.ชากโดน (แกลง)ทำแล้ว7266266220ทำแล้ว 28/06/2556119898986
40. อบต.ชุมแสง (วังจันทร์)ทำแล้ว7155166113ทำแล้ว 24/06/2556564535250
41. อบต.ตะพง (เมืองระยอง)ทำแล้ว4380413402ทำแล้ว 15/07/255611311010898
42. อบต.ตาขัน (บ้านค่าย)ทำแล้ว6201260219ทำแล้ว 17/06/25561148143143142
43. อบต.ตาสิทธิ์ (ปลวกแดง)ทำแล้ว6136103135ทำแล้ว 03/06/255614108777776
44. อบต.ทางเกวียน (แกลง)ทำแล้ว6139116104ทำแล้ว 27/06/255684707060
45. อบต.ทุ่งควายกิน (แกลง)ทำแล้ว7196114101ทำแล้ว 28/06/255617212626157
46. อบต.นาตาขวัญ (เมืองระยอง)ทำแล้ว5133226162ทำแล้ว 26/06/255615110949390
47. อบต.น้ำเป็น (เขาชะเมา)ทำแล้ว7208173153ทำแล้ว 20/09/25563176646464
48. อบต.นิคมพัฒนา (นิคมพัฒนา)ทำแล้ว889ทำแล้ว 22/05/255661515151
49. อบต.บางบุตร (บ้านค่าย)ทำแล้ว8242232201ทำแล้ว 24/06/2556185593631
50. อบต.บ้านแลง (เมืองระยอง)ทำแล้ว7179193128ทำแล้ว 19/06/2556125161614
51. อบต.ปลวกแดง (ปลวกแดง)ทำแล้ว6240358269ทำแล้ว 28/06/255689241200200200
52. อบต.ป่ายุบใน (วังจันทร์)ทำแล้ว9128145132ทำแล้ว 25/06/2556385696565
53. อบต.พนานิคม (นิคมพัฒนา)ทำแล้ว6755949ทำแล้ว 13/05/255633333333
54. อบต.พลงตาเอี่ยม (วังจันทร์)ทำแล้ว7976357ทำแล้ว 28/06/255675575756
55. อบต.พังราด (แกลง)ทำแล้ว61486363ทำแล้ว 20/05/2556169626262
56. อบต.เพ (เมืองระยอง)ทำแล้ว6256161160ทำแล้ว 16/05/255627141413
57. อบต.มาบยางพร (ปลวกแดง)ทำแล้ว8333165126ทำแล้ว 21/05/255634306293291291
58. อบต.แม่น้ำคู้ (ปลวกแดง)ทำแล้ว7115135119ทำแล้ว 03/06/255622222
59. อบต.ละหาร (ปลวกแดง)ทำแล้ว7150143144ทำแล้ว 16/05/25563590797272
60. อบต.วังจันทร์ (วังจันทร์)ทำแล้ว8191161150ทำแล้ว 83757574
61. อบต.วังหว้า (แกลง)ทำแล้ว6149165213ทำแล้ว 14/05/255627107919191
62. อบต.สำนักทอง (เมืองระยอง)ทำแล้ว6217127164ทำแล้ว 17/05/25562125888786
63. อบต.สำนักท้อน (บ้านฉาง)ทำแล้ว8107121113ทำแล้ว 27/06/25561269626261
64. อบต.หนองตะพาน (บ้านค่าย)ทำแล้ว6193214169ทำแล้ว 27/06/25564106828279
65. อบต.หนองบัว (บ้านค่าย)ทำแล้ว6388326198ทำแล้ว 28/06/255692535353
66. อบต.หนองไร่ (ปลวกแดง)ทำแล้ว7786068ทำแล้ว 09/05/25561361494949
67. อบต.หนองละลอก (บ้านค่าย)ทำแล้ว7168172281ทำแล้ว 10/05/25562158139139139
68. อบต.ห้วยยาง (แกลง)ทำแล้ว8309351221ทำแล้ว 03/06/2556493797979
รวม 68 อปท.6844213,01411,94010,537686757,1365,4695,3605,252
ข้อมูล ณ 06/08/2563