รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด ชัยนาท ปี 2557

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255725582559
1. อบจ.ชัยนาท (เมืองชัยนาท)ทำแล้ว6426168118ทำแล้ว 19/03/255739903433
2. เทศบาลเมืองชัยนาท (เมืองชัยนาท)ทำแล้ว619610194ทำแล้ว 26/06/25562495808080
3. เทศบาลตำบลคุ้งสำเภา (มโนรมย์)ทำแล้ว6784847ทำแล้ว 25/06/255669414139
4. เทศบาลตำบลเจ้าพระยา (สรรพยา)ทำแล้ว6228280167ทำแล้ว 12/06/2556123151515
5. เทศบาลตำบลชัยนาท (เมืองชัยนาท)ทำแล้ว69610588ทำแล้ว 26/06/2556524242423
6. เทศบาลตำบลดงคอน (สรรคบุรี)ทำแล้ว6368283244ทำแล้ว 26/06/25562922911
7. เทศบาลตำบลดอนกำ (สรรคบุรี)ทำแล้ว6554493ทำแล้ว 14/06/25561726171717
8. เทศบาลตำบลตลุก (สรรพยา)ทำแล้ว6182170138ทำแล้ว 27/06/25561767422626
9. เทศบาลตำบลธรรมามูล (เมืองชัยนาท)ทำแล้ว511810685ทำแล้ว 28/06/25565222
10. เทศบาลตำบลนางลือ (เมืองชัยนาท)ทำแล้ว6107132116ทำแล้ว 03/06/25561367665522
11. เทศบาลตำบลเนินขาม (เนินขาม)ทำแล้ว633515564ทำแล้ว 19/06/255613211344
12. เทศบาลตำบลบางขุด (สรรคบุรี)ทำแล้ว6175137132ทำแล้ว 26/12/2556953333227
13. เทศบาลตำบลบางหลวง (สรรพยา)ทำแล้ว7120120120ทำแล้ว 11/06/255634292929
14. เทศบาลตำบลบ้านกล้วย (เมืองชัยนาท)ทำแล้ว620699106ทำแล้ว 07/06/25561392515151
15. เทศบาลตำบลบ้านเชี่ยน (หันคา)ทำแล้ว5473346321ทำแล้ว 20/06/255692902133
16. เทศบาลตำบลแพรกศรีราชา (สรรคบุรี)ทำแล้ว4671912ทำแล้ว 27/06/2556444776
17. เทศบาลตำบลโพงาม (สรรคบุรี)ทำแล้ว5202273201ทำแล้ว 07/11/25563550424242
18. เทศบาลตำบลโพธิ์พิทักษ์ (สรรพยา)ทำแล้ว6988884ทำแล้ว 26/06/2556314333
19. เทศบาลตำบลโพนางดำตก (สรรพยา)ทำแล้ว68312757ทำแล้ว 20/06/2556630212121
20. เทศบาลตำบลโพนางดำออก (สรรพยา)ทำแล้ว6108181153ทำแล้ว 25/06/25561178484848
21. เทศบาลตำบลมโนรมย์ (มโนรมย์)ทำแล้ว6444784ทำแล้ว 18/06/255634252525
22. เทศบาลตำบลวังตะเคียน (หนองมะโมง)ทำแล้ว6102422183ทำแล้ว 19/06/25561086747473
23. เทศบาลตำบลวัดสิงห์ (วัดสิงห์)ทำแล้ว51064242ทำแล้ว 14/06/06562473111111
24. เทศบาลตำบลศิลาดาน (มโนรมย์)ทำแล้ว6728252ทำแล้ว 26/06/2556123101010
25. เทศบาลตำบลสรรคบุรี (สรรคบุรี)ทำแล้ว5154104103ทำแล้ว 25/06/255648202020
26. เทศบาลตำบลสรรพยา (สรรพยา)ทำแล้ว56995114ทำแล้ว 28/06/065655383838
27. เทศบาลตำบลสามง่ามท่าโบสถ์ (หันคา)ทำแล้ว6736554ทำแล้ว 24/06/2556260494848
28. เทศบาลตำบลสามง่ามพัฒนา (หันคา)ทำแล้ว6929760ทำแล้ว 25/06/255623888
29. เทศบาลตำบลเสือโฮก (เมืองชัยนาท)ทำแล้ว699160134ทำแล้ว 28/06/2556657131313
30. เทศบาลตำบลหนองขุ่น (วัดสิงห์)ทำแล้ว7411327307ทำแล้ว 17/06/25564434121212
31. เทศบาลตำบลหนองแซง (หันคา)ทำแล้ว9197125146ทำแล้ว 28/06/2556511622
32. เทศบาลตำบลหนองน้อย (วัดสิงห์)ทำแล้ว6218220220ทำแล้ว 27/05/255626111111
33. เทศบาลตำบลหนองมะโมง (หนองมะโมง)ทำแล้ว51313926ทำแล้ว 25/03/2557111022
34. เทศบาลตำบลห้วยกรด (สรรคบุรี)ทำแล้ว6302275240ทำแล้ว 28/06/255610477636357
35. เทศบาลตำบลห้วยกรดพัฒนา (สรรคบุรี)ทำแล้ว5247247112ทำแล้ว 27/06/255627141414
36. เทศบาลตำบลห้วยงู (หันคา)ทำแล้ว6208148119ทำแล้ว 20/06/255616777
37. เทศบาลตำบลหันคา (หันคา)ทำแล้ว61236696ทำแล้ว 14/06/255643271918
38. เทศบาลตำบลหางน้ำสาคร (มโนรมย์)ทำแล้ว6535474248ทำแล้ว 25/06/2556103202020
39. เทศบาลตำบลหาดท่าเสา (เมืองชัยนาท)ทำแล้ว62355551ทำแล้ว 28/06/255635353135
40. เทศบาลตำบลหาดอาษา (สรรพยา)ทำแล้ว6164117155ทำแล้ว 25/06/25562264494949
41. อบต.กะบกเตี้ย (เนินขาม)ทำแล้ว5125134129ทำแล้ว 27/05/2556110616157
42. อบต.กุดจอก (หนองมะโมง)ทำแล้ว8132854ทำแล้ว 18/06/255599626262
43. อบต.เขาแก้ว (สรรพยา)ทำแล้ว5149127126ทำแล้ว 17/06/2556355444444
44. อบต.เขาท่าพระ (เมืองชัยนาท)ทำแล้ว5346272251ทำแล้ว 17/06/255610101010
45. อบต.เด่นใหญ่ (หันคา)ทำแล้ว57510578ทำแล้ว 28/06/2556714111110
46. อบต.ท่าฉนวน (มโนรมย์)ทำแล้ว5755959ทำแล้ว 13/06/255644393939
47. อบต.ท่าชัย (เมืองชัยนาท)ทำแล้ว6137180155ทำแล้ว 8111
48. อบต.เที่ยงแท้ (สรรคบุรี)ทำแล้ว51833833ทำแล้ว 03/02/255714444
49. อบต.บ่อแร่ (วัดสิงห์)ทำแล้ว6106347349ทำแล้ว 28/06/2556931151512
50. อบต.ไพรนกยูง (หันคา)ทำแล้ว6129183376ทำแล้ว 10/06/25568655
51. อบต.มะขามเฒ่า (วัดสิงห์)ทำแล้ว58017383ทำแล้ว 29/05/25565372636363
52. อบต.ไร่พัฒนา (มโนรมย์)ทำแล้ว6677764ทำแล้ว 12/06/2556241373733
53. อบต.วังไก่เถื่อน (หันคา)ทำแล้ว482230194ทำแล้ว 28/06/2556213222
54. อบต.วังหมัน (วัดสิงห์)ทำแล้ว5432371177ทำแล้ว 16/07/2556954545454
55. อบต.วัดโคก (มโนรมย์)ทำแล้ว5314318318ทำแล้ว 24/06/255625655
56. อบต.สะพานหิน (หนองมะโมง)ทำแล้ว51629868ทำแล้ว 11/06/255640333131
57. อบต.สุขเดือนห้า (เนินขาม)ทำแล้ว6719485ทำแล้ว 17/06/255671606060
58. อบต.หนองบัว (วัดสิงห์)ทำแล้ว573140128ทำแล้ว 514933
59. อบต.หันคา (หันคา)ทำแล้ว6525955ทำแล้ว 28/06/2556211833
60. อบต.อู่ตะเภา (มโนรมย์)ทำแล้ว895174230ทำแล้ว 14/06/25562282656559
รวม 60 อปท.6034610,1889,4537,948606612,7261,7001,5561,492
ข้อมูล ณ 07/08/2563