รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด สิงห์บุรี ปี 2557

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255725582559
1. อบจ.สิงห์บุรี (เมืองสิงห์บุรี)ทำแล้ว7138151154ทำแล้ว 28/06/2556671636363
2. เทศบาลเมืองบางระจัน (บางระจัน)ทำแล้ว715010181ทำแล้ว 28/04/255728109106106106
3. เทศบาลเมืองสิงห์บุรี (เมืองสิงห์บุรี)ทำแล้ว61312834ทำแล้ว 31/07/2556152171717
4. เทศบาลตำบลถอนสมอ (ท่าช้าง)ทำแล้ว8134114115ทำแล้ว 28/06/2556255544342
5. เทศบาลตำบลทับยา (อินทร์บุรี)ทำแล้ว6130133133ทำแล้ว 25/06/25561071595959
6. เทศบาลตำบลบางน้ำเชี่ยว (พรหมบุรี)ทำแล้ว61319295ทำแล้ว 17/06/255668000
7. เทศบาลตำบลพรหมบุรี (พรหมบุรี)ทำแล้ว71478666ทำแล้ว 29/05/25561054333331
8. เทศบาลตำบลโพสังโฆ (ค่ายบางระจัน)ทำแล้ว6313131ทำแล้ว 30/09/2556201075
9. เทศบาลตำบลอินทร์บุรี (อินทร์บุรี)ทำแล้ว6280279279ทำแล้ว 02/07/255649282828
10. อบต.คอทราย (ค่ายบางระจัน)ทำแล้ว6191356355ทำแล้ว 09/05/2556254464646
11. อบต.ค่ายบางระจัน (ค่ายบางระจัน)ทำแล้ว6214156160ทำแล้ว 03/06/255648171717
12. อบต.งิ้วราย (อินทร์บุรี)ทำแล้ว61119392ทำแล้ว 10/04/255672464643
13. อบต.จักรสีห์ (เมืองสิงห์บุรี)ทำแล้ว7123159152ทำแล้ว 05/03/2557769474746
14. อบต.ชีน้ำร้าย (อินทร์บุรี)ทำแล้ว6508184ทำแล้ว 13/03/255718151514
15. อบต.ต้นโพธิ์ (เมืองสิงห์บุรี)ทำแล้ว8919090ทำแล้ว 14/06/255613000
16. อบต.ทองเอน (อินทร์บุรี)ทำแล้ว8210123104ทำแล้ว 28/06/2556291333
17. อบต.ท่าข้าม (ค่ายบางระจัน)ทำแล้ว693103145ทำแล้ว 10/06/255641323231
18. อบต.ท่างาม (อินทร์บุรี)ทำแล้ว698109111ทำแล้ว 16/05/25562582676767
19. อบต.น้ำตาล (อินทร์บุรี)ทำแล้ว689147157ทำแล้ว 13/06/2556874595958
20. อบต.บางกระบือ (เมืองสิงห์บุรี)ทำแล้ว8121114108ทำแล้ว 26/08/255645191919
21. อบต.บางมัญ (เมืองสิงห์บุรี)ทำแล้ว7434343ทำแล้ว 05/06/25561000
22. อบต.บ้านจ่า (บางระจัน)ทำแล้ว69514772ทำแล้ว 14/05/25562541383836
23. อบต.บ้านแป้ง (พรหมบุรี)ทำแล้ว6929187ทำแล้ว 10/05/255616998
24. อบต.บ้านหม้อ (พรหมบุรี)ทำแล้ว6106118103ทำแล้ว 14/06/255676414037
25. อบต.ประศุก (อินทร์บุรี)ทำแล้ว56541107ทำแล้ว 28/05/25561153343434
26. อบต.พระงาม (พรหมบุรี)ทำแล้ว6959591ทำแล้ว 20/05/255638373737
27. อบต.พักทัน (บางระจัน)ทำแล้ว7828282ทำแล้ว 26/06/255628131313
28. อบต.โพกรวม (เมืองสิงห์บุรี)ทำแล้ว6616382ทำแล้ว 24/06/255652454545
29. อบต.โพทะเล (ค่ายบางระจัน)ทำแล้ว6128122121ทำแล้ว 25/06/25561466616161
30. อบต.โพธิ์ชัย (อินทร์บุรี)ทำแล้ว8109148284ทำแล้ว 03/06/255633123818179
31. อบต.โพประจักษ์ (ท่าช้าง)ทำแล้ว6326327324ทำแล้ว 28/06/255619222
32. อบต.โพสังโฆ (ค่ายบางระจัน)ทำแล้ว6231226209ทำแล้ว 15/05/255640232323
33. อบต.ม่วงหมู่ (เมืองสิงห์บุรี)ทำแล้ว5828078ทำแล้ว 02/05/25561266565652
34. อบต.แม่ลา (บางระจัน)ทำแล้ว7768072ทำแล้ว 12/06/2556254494649
35. อบต.ไม้ดัด (บางระจัน)ทำแล้ว61093031ทำแล้ว 29/04/255622212121
36. อบต.โรงช้าง (พรหมบุรี)ทำแล้ว6989373ทำแล้ว 12/06/255647473611
37. อบต.วิหารขาว (ท่าช้าง)ทำแล้ว6107103ทำแล้ว 11/06/2556312333
38. อบต.สระแจง (บางระจัน)ทำแล้ว61106966ทำแล้ว 14/05/255654251917
39. อบต.หนองกระทุ่ม (ค่ายบางระจัน)ทำแล้ว6717482ทำแล้ว 27/06/25564867151514
40. อบต.ห้วยชัน (อินทร์บุรี)ทำแล้ว7355302104ทำแล้ว 21/05/25563528000
41. อบต.หัวไผ่ (เมืองสิงห์บุรี)ทำแล้ว6151129115ทำแล้ว 14/06/255620322
42. อบต.อินทร์บุรี (อินทร์บุรี)ทำแล้ว68247184ทำแล้ว 21/06/2556461515151
รวม 42 อปท.422685,3375,0564,956422892,1301,3751,3391,290
ข้อมูล ณ 06/08/2563