รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด ลพบุรี ปี 2557

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255725582559
1. อบจ.ลพบุรี (เมืองลพบุรี)ทำแล้ว416714681ทำแล้ว 28/06/255622157143143143
2. เทศบาลเมืองเขาสามยอด (เมืองลพบุรี)ทำแล้ว5144150150ทำแล้ว 30/09/255625115979797
3. เทศบาลเมืองบ้านหมี่ (บ้านหมี่)ทำแล้ว4222113108ทำแล้ว 26/06/255663393838
4. เทศบาลเมืองลพบุรี (เมืองลพบุรี)ทำแล้ว6998486ทำแล้ว 26/06/255638313131
5. เทศบาลตำบลกกโก (เมืองลพบุรี)ทำแล้ว5101100100ทำแล้ว 24/06/255641292929
6. เทศบาลตำบลแก่งเสือเต้น (พัฒนานิคม)ทำแล้ว612010899ทำแล้ว 28/06/255682474445
7. เทศบาลตำบลเขาพระงาม (เมืองลพบุรี)ทำแล้ว6727068ทำแล้ว 25/06/25566691838381
8. เทศบาลตำบลเขาพระยาเดินธง (พัฒนานิคม)ทำแล้ว6123217203ทำแล้ว 07/06/2556222171715
9. เทศบาลตำบลโคกตูม (เมืองลพบุรี)ทำแล้ว5 ยังไม่อนุมัติ
10. เทศบาลตำบลโคกสลุด (ท่าวุ้ง)ทำแล้ว5158180161ทำแล้ว 24/06/25561063393938
11. เทศบาลตำบลโคกสำโรง (โคกสำโรง)ทำแล้ว6216185185ทำแล้ว 28/06/2556656505050
12. เทศบาลตำบลดีลัง (พัฒนานิคม)ทำแล้ว5207172175ทำแล้ว 20/06/25561668525251
13. เทศบาลตำบลถนนใหญ่ (เมืองลพบุรี)ทำแล้ว4240200198ทำแล้ว 25/06/255648434343
14. เทศบาลตำบลท่าโขลง (ท่าวุ้ง)ทำแล้ว51578782ทำแล้ว 28/06/2556231242419
15. เทศบาลตำบลท่าวุ้ง (ท่าวุ้ง)ทำแล้ว5969590ทำแล้ว 10/06/2556270696969
16. เทศบาลตำบลท่าศาลา (เมืองลพบุรี)ทำแล้ว5231143132ทำแล้ว 05/08/255665444444
17. เทศบาลตำบลบางงา (ท่าวุ้ง)ทำแล้ว61479696ทำแล้ว 29/05/25561154323225
18. เทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง (ท่าหลวง)ทำแล้ว6425137ทำแล้ว 10/06/255621161616
19. เทศบาลตำบลป่าตาล (เมืองลพบุรี)ทำแล้ว78796275ทำแล้ว 28/04/25571114141313
20. เทศบาลตำบลพัฒนานิคม (พัฒนานิคม)ทำแล้ว5585050ทำแล้ว 16/05/2556440303030
21. เทศบาลตำบลโพตลาดแก้ว (ท่าวุ้ง)ทำแล้ว5134135112ทำแล้ว 19/06/25563861484847
22. เทศบาลตำบลลำนารายณ์ (ชัยบาดาล)ทำแล้ว8149132138ทำแล้ว 28/06/25563344363636
23. เทศบาลตำบลสระโบสถ์ (สระโบสถ์)ทำแล้ว7294158131ทำแล้ว 28/06/25561755343433
24. เทศบาลตำบลหนองม่วง (หนองม่วง)ทำแล้ว5144143145ทำแล้ว 27/05/0656264424242
25. อบต.กุดตาเพชร (ลำสนธิ)ทำแล้ว5667970ทำแล้ว 18/04/255646434343
26. อบต.เกาะแก้ว (โคกสำโรง)ทำแล้ว619110716ทำแล้ว 21/06/25563466333028
27. อบต.เกาะรัง (ชัยบาดาล)ทำแล้ว712210695ทำแล้ว 04/04/255778766357
28. อบต.แก่งผักกูด (ท่าหลวง)ทำแล้ว523888ทำแล้ว 24/06/2556320191816
29. อบต.โก่งธนู (เมืองลพบุรี)ทำแล้ว61458383ทำแล้ว 20/06/255651353534
30. อบต.เขาน้อย (ลำสนธิ)ทำแล้ว5184164182ทำแล้ว 13/06/25567130868685
31. อบต.เขารวก (ลำสนธิ)ทำแล้ว4170172139ทำแล้ว 05/06/2556470646464
32. อบต.เขาสมอคอน (ท่าวุ้ง)ทำแล้ว5160141141ทำแล้ว 28/06/25561071511413
33. อบต.เขาแหลม (ชัยบาดาล)ทำแล้ว15340327107ทำแล้ว 04/03/255667252523
34. อบต.คลองเกตุ (โคกสำโรง)ทำแล้ว5233312278ทำแล้ว 24/04/2557221202020
35. อบต.โคกกระเทียม (เมืองลพบุรี)ทำแล้ว5641010ทำแล้ว 20/05/2556527272624
36. อบต.โคกเจริญ (โคกเจริญ)ทำแล้ว5218210224ทำแล้ว 15/05/255653474747
37. อบต.โคกลำพาน (เมืองลพบุรี)ทำแล้ว8816361ทำแล้ว 05/06/255630212121
38. อบต.โคกสลุง (พัฒนานิคม)ทำแล้ว6176133136ทำแล้ว 27/06/255632272626
39. อบต.โคกสำโรง (โคกสำโรง)ทำแล้ว6138122103ทำแล้ว 19/06/2556590909090
40. อบต.โคกแสมสาร (โคกเจริญ)ทำแล้ว69993106ทำแล้ว 13/06/25561847292929
41. อบต.งิ้วราย (เมืองลพบุรี)ทำแล้ว6177229146ทำแล้ว 14/06/255633231919
42. อบต.ช่องสาริกา (พัฒนานิคม)ทำแล้ว8989898ทำแล้ว 23/05/25561962515151
43. อบต.ชอนน้อย (พัฒนานิคม)ทำแล้ว8564343ทำแล้ว 17/06/2556864626262
44. อบต.ชอนม่วง (บ้านหมี่)ทำแล้ว810814274ทำแล้ว 29/05/25564051444344
45. อบต.ชอนสมบูรณ์ (หนองม่วง)ทำแล้ว4134170117ทำแล้ว 12/06/2556475757575
46. อบต.ชอนสารเดช (หนองม่วง)ทำแล้ว530526619ทำแล้ว 30/08/2556444323231
47. อบต.ชัยนารายณ์ (ชัยบาดาล)ทำแล้ว6767993ทำแล้ว 26/06/25561249434343
48. อบต.ชัยบาดาล (ชัยบาดาล)ทำแล้ว5138111111ทำแล้ว 21/06/255646333333
49. อบต.เชียงงา (บ้านหมี่)ทำแล้ว6180285115ทำแล้ว 10/06/2556253525252
50. อบต.ซับจำปา (ท่าหลวง)ทำแล้ว4885136ทำแล้ว 28/06/255666565656
51. อบต.ซับตะเคียน (ชัยบาดาล)ทำแล้ว5274274274ทำแล้ว 14/06/255685555554
52. อบต.ซับสมบูรณ์ (ลำสนธิ)ทำแล้ว7133179216ทำแล้ว 08/04/25571048363635
53. อบต.ดงดินแดง (หนองม่วง)ทำแล้ว8216151122ทำแล้ว 19/06/255635303028
54. อบต.ดงมะรุม (โคกสำโรง)ทำแล้ว4150135173ทำแล้ว 11/06/255635126112112112
55. อบต.ดอนดึง (บ้านหมี่)ทำแล้ว6224223213ทำแล้ว 28/06/255640303030
56. อบต.ดอนโพธิ์ (เมืองลพบุรี)ทำแล้ว3676856ทำแล้ว 27/06/255619191816
57. อบต.ตะลุง (เมืองลพบุรี)ทำแล้ว5806217ทำแล้ว 25/06/255615151515
58. อบต.ถลุงเหล็ก (โคกสำโรง)ทำแล้ว6220257225ทำแล้ว 25/06/255652414141
59. อบต.ทะเลชุบศร (เมืองลพบุรี)ทำแล้ว5266441266ทำแล้ว 19/07/25563561433735
60. อบต.ท่าแค (เมืองลพบุรี)ทำแล้ว613410393ทำแล้ว 17/06/255639333333
61. อบต.ท่าดินดำ (ชัยบาดาล)ทำแล้ว5207207207ทำแล้ว 25/06/2556190797648
62. อบต.ท่ามะนาว (ชัยบาดาล)ทำแล้ว6197187189ทำแล้ว 10/06/2556121828181
63. อบต.ท้ายตลาด (เมืองลพบุรี)ทำแล้ว61038981ทำแล้ว 15/05/2556957575757
64. อบต.ท่าวุ้ง (ท่าวุ้ง)ทำแล้ว5896654ทำแล้ว 11/06/25561344414141
65. อบต.ท่าหลวง (ท่าหลวง)ทำแล้ว4131188184ทำแล้ว 17/06/255624242423
66. อบต.ทุ่งท่าช้าง (สระโบสถ์)ทำแล้ว5272273273ทำแล้ว 24/06/25561617151313
67. อบต.นาโสม (ชัยบาดาล)ทำแล้ว6163219208ทำแล้ว 30/05/2556193262626
68. อบต.น้ำสุด (พัฒนานิคม)ทำแล้ว6169167160ทำแล้ว 10/06/255638343434
69. อบต.นิคมลำนารายณ์ (ชัยบาดาล)ทำแล้ว6192118118ทำแล้ว 03/05/255653534545
70. อบต.นิยมชัย (สระโบสถ์)ทำแล้ว6878983ทำแล้ว 28/06/255638191818
71. อบต.บ่อทอง (หนองม่วง)ทำแล้ว42433533ทำแล้ว 14/06/2556245363636
72. อบต.บัวชุม (ชัยบาดาล)ทำแล้ว68628195ทำแล้ว 17/06/255641373726
73. อบต.บางกะพี้ดงพลับ (บ้านหมี่)ทำแล้ว4211221114ทำแล้ว 14/06/25561137353535
74. อบต.บางขันหมาก (เมืองลพบุรี)ทำแล้ว5615013ทำแล้ว 13/05/2556247363636
75. อบต.บางขาม (บ้านหมี่)ทำแล้ว5847676ทำแล้ว 1250454544
76. อบต.บางคู้ (ท่าวุ้ง)ทำแล้ว61049079ทำแล้ว 25/06/2556226252525
77. อบต.บางพึ่ง (บ้านหมี่)ทำแล้ว5919191ทำแล้ว 15/05/2556333272626
78. อบต.บางลี่ (ท่าวุ้ง)ทำแล้ว61028282ทำแล้ว 20/06/2556952383838
79. อบต.บ้านกล้วย (บ้านหมี่)ทำแล้ว6999898ทำแล้ว 05/06/25565655514847
80. อบต.บ้านข่อย (เมืองลพบุรี)ทำแล้ว6656668ทำแล้ว 22/04/255727191919
81. อบต.บ้านชี (บ้านหมี่)ทำแล้ว6116116491ทำแล้ว 11/06/2556517999
82. อบต.บ้านทราย (บ้านหมี่)ทำแล้ว611995105ทำแล้ว 25/06/255629212119
83. อบต.บ้านเบิก (ท่าวุ้ง)ทำแล้ว7949494ทำแล้ว 05/06/2556219111111
84. อบต.บ้านใหม่สามัคคี (ชัยบาดาล)ทำแล้ว8133163168ทำแล้ว 05/06/2556105535353
85. อบต.ไผ่ใหญ่ (บ้านหมี่)ทำแล้ว61218881ทำแล้ว 23/09/255653504949
86. อบต.พรหมมาสตร์ (เมืองลพบุรี)ทำแล้ว7161161161ทำแล้ว 11/06/255630262524
87. อบต.พุคา (บ้านหมี่)ทำแล้ว5737575ทำแล้ว 28/06/255638353534
88. อบต.เพนียด (โคกสำโรง)ทำแล้ว51379462ทำแล้ว 21/06/0656337151515
89. อบต.โพธิ์เก้าต้น (เมืองลพบุรี)ทำแล้ว4131125113ทำแล้ว 10/05/2556456515050
90. อบต.โพธิ์ตรุ (เมืองลพบุรี)ทำแล้ว5616161ทำแล้ว 24/10/255629171717
91. อบต.โพนทอง (บ้านหมี่)ทำแล้ว6157150146ทำแล้ว 20/05/255630161616
92. อบต.ม่วงค่อม (ชัยบาดาล)ทำแล้ว6213207207ทำแล้ว 21/06/255655555555
93. อบต.มหาโพธิ์ (สระโบสถ์)ทำแล้ว7141131126ทำแล้ว 10/05/255644252119
94. อบต.มหาสอน (บ้านหมี่)ทำแล้ว510519797ทำแล้ว 06/03/255627161616
95. อบต.มะนาวหวาน (พัฒนานิคม)ทำแล้ว599108106ทำแล้ว 17/06/255621131313
96. อบต.มุจลินท์ (ท่าวุ้ง)ทำแล้ว5152161162ทำแล้ว 28/06/25567118919091
97. อบต.ยางโทน (หนองม่วง)ทำแล้ว5783029ทำแล้ว 05/06/255618181818
98. อบต.ยางราก (โคกเจริญ)ทำแล้ว5169237219ทำแล้ว 19/06/255611666
99. อบต.ลำนารายณ์ (ชัยบาดาล)ทำแล้ว8141107109ทำแล้ว 20/06/2556345303030
100. อบต.ลำสนธิ (ลำสนธิ)ทำแล้ว5535835ทำแล้ว 28/06/255628141414
101. อบต.วังขอนขว้าง (โคกสำโรง)ทำแล้ว4707942ทำแล้ว 17/06/255662626261
102. อบต.วังจั่น (โคกสำโรง)ทำแล้ว41479096ทำแล้ว 15/05/2556134343434
103. อบต.วังทอง (โคกเจริญ)ทำแล้ว59710097ทำแล้ว 18/06/2556762404036
104. อบต.วังเพลิง (โคกสำโรง)ทำแล้ว5741919ทำแล้ว 05/06/0556831262524
105. อบต.ศิลาทิพย์ (ชัยบาดาล)ทำแล้ว5186165163ทำแล้ว 14/06/25564742428
106. อบต.สนามแจง (บ้านหมี่)ทำแล้ว414711298ทำแล้ว 28/05/2556533333333
107. อบต.สะแกราบ (โคกสำโรง)ทำแล้ว52212626ทำแล้ว 16/05/255611151143143143
108. อบต.สายห้วยแก้ว (บ้านหมี่)ทำแล้ว6146178162ทำแล้ว 26/06/255670444443
109. อบต.หนองกระเบียน (บ้านหมี่)ทำแล้ว4125141121ทำแล้ว 22/05/255653272727
110. อบต.หนองแขม (โคกสำโรง)ทำแล้ว411415626ทำแล้ว 30/05/255676686863
111. อบต.หนองเต่า (บ้านหมี่)ทำแล้ว3133194250ทำแล้ว 24/06/2556563505050
112. อบต.หนองทรายขาว (บ้านหมี่)ทำแล้ว5187189188ทำแล้ว 26/06/255643402323
113. อบต.หนองบัว (พัฒนานิคม)ทำแล้ว6189189189ทำแล้ว 13/06/2556331899
114. อบต.หนองผักแว่น (ท่าหลวง)ทำแล้ว7200163148ทำแล้ว 17/06/25561229282828
115. อบต.หนองม่วง (หนองม่วง)ทำแล้ว6896262ทำแล้ว 17/06/2556739252525
116. อบต.หนองมะค่า (โคกเจริญ)ทำแล้ว6341351350ทำแล้ว 07/06/2556318131313
117. อบต.หนองเมือง (บ้านหมี่)ทำแล้ว610412291ทำแล้ว 10/04/2557450464646
118. อบต.หนองยายโต๊ะ (ชัยบาดาล)ทำแล้ว5208207207ทำแล้ว 13/06/255623141414
119. อบต.หนองรี (ลำสนธิ)ทำแล้ว62043987ทำแล้ว 08/05/255741262625
120. อบต.หลุมข้าว (โคกสำโรง)ทำแล้ว5229229229ทำแล้ว 22/05/2556116161615
121. อบต.ห้วยขุนราม (พัฒนานิคม)ทำแล้ว5197197197ทำแล้ว 28/06/255614121212
122. อบต.ห้วยโป่ง (โคกสำโรง)ทำแล้ว510610897ทำแล้ว 17/06/25561989404039
123. อบต.ห้วยหิน (ชัยบาดาล)ทำแล้ว5151133113ทำแล้ว 14/06/25562961414141
124. อบต.หัวลำ (ท่าหลวง)ทำแล้ว6327334321ทำแล้ว 14/05/25562944373734
125. อบต.หัวสำโรง (ท่าวุ้ง)ทำแล้ว6101198109ทำแล้ว 20/06/25563221128
126. อบต.หินปัก (บ้านหมี่)ทำแล้ว5186257262ทำแล้ว 31/05/255636272726
รวม 126 อปท.12670218,64617,59715,8711258266,3734,9614,8254,677
ข้อมูล ณ 07/08/2563