รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด อ่างทอง ปี 2557

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255725582559
1. อบจ.อ่างทอง (เมืองอ่างทอง)ทำแล้ว5164187281ทำแล้ว 28/06/2556399858585
2. เทศบาลเมืองอ่างทอง (เมืองอ่างทอง)ทำแล้ว5278162163ทำแล้ว 28/06/255610111767676
3. เทศบาลตำบลเกษไชโย (ไชโย)ทำแล้ว6175175175ทำแล้ว 28/01/255745303030
4. เทศบาลตำบลโคกพุทรา (โพธิ์ทอง)ทำแล้ว5283924ทำแล้ว 26/06/255614666
5. เทศบาลตำบลไชโย (ไชโย)ทำแล้ว5166336168ทำแล้ว 12/06/255657313131
6. เทศบาลตำบลทางพระ (โพธิ์ทอง)ทำแล้ว6495141ทำแล้ว 08/04/25572222
7. เทศบาลตำบลท่าช้าง (วิเศษชัยชาญ)ทำแล้ว5817037ทำแล้ว 25/06/25562844242424
8. เทศบาลตำบลบางจัก (วิเศษชัยชาญ)ทำแล้ว753ทำแล้ว 28/06/255628171717
9. เทศบาลตำบลป่าโมก (ป่าโมก)ทำแล้ว51621311ทำแล้ว 29/07/2556922222
10. เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา (วิเศษชัยชาญ)ทำแล้ว7205183176ทำแล้ว 17/06/25561047414141
11. เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง (แสวงหา)ทำแล้ว71573333ทำแล้ว 15/01/2557527212020
12. เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง (โพธิ์ทอง)ทำแล้ว6208187215ทำแล้ว 27/06/2556270414140
13. เทศบาลตำบลโพสะ (เมืองอ่างทอง)ทำแล้ว69797ทำแล้ว 28/06/25561244151514
14. เทศบาลตำบลม่วงคัน (โพธิ์ทอง)ทำแล้ว7299552ทำแล้ว 28/06/255612025333
15. เทศบาลตำบลม่วงเตี้ย (วิเศษชัยชาญ)ทำแล้ว6885277ทำแล้ว 20/05/2556124161514
16. เทศบาลตำบลรำมะสัก (โพธิ์ทอง)ทำแล้ว51129192ทำแล้ว 20/06/255692313131
17. เทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ (วิเศษชัยชาญ)ทำแล้ว9867889ทำแล้ว 17/07/2556240212120
18. เทศบาลตำบลศาลาแดง (เมืองอ่างทอง)ทำแล้ว5161153249ทำแล้ว 26/06/255675757572
19. เทศบาลตำบลสามโก้ (สามโก้)ทำแล้ว51825632ทำแล้ว 28/06/255631252525
20. เทศบาลตำบลสาวร้องไห้ (วิเศษชัยชาญ)ทำแล้ว5316326245ทำแล้ว 20/06/255658313131
21. เทศบาลตำบลแสวงหา (แสวงหา)ทำแล้ว6140106105ทำแล้ว 18/06/255680656565
22. เทศบาลตำบลห้วยคันแหลน (วิเศษชัยชาญ)ทำแล้ว717420273ทำแล้ว 28/06/255654292929
23. อบต.คลองขนาก (วิเศษชัยชาญ)ทำแล้ว8816358ทำแล้ว 24/06/255632323231
24. อบต.คลองวัว (เมืองอ่างทอง)ทำแล้ว51235655ทำแล้ว 28/06/25561124777
25. อบต.คำหยาด (โพธิ์ทอง)ทำแล้ว61128380ทำแล้ว 04/06/255661403838
26. อบต.จำป่าหล่อ (เมืองอ่างทอง)ทำแล้ว685ทำแล้ว 25/06/255665666
27. อบต.จำลอง (แสวงหา)ทำแล้ว7757791ทำแล้ว 28/06/255675323232
28. อบต.ชัยฤทธิ์ (ไชโย)ทำแล้ว5557066ทำแล้ว 10/06/255642232023
29. อบต.ตลาดกรวด (เมืองอ่างทอง)ทำแล้ว61397ทำแล้ว 13/06/255629666
30. อบต.ตลาดใหม่ (วิเศษชัยชาญ)ทำแล้ว5115119139ทำแล้ว 25/06/255679383837
31. อบต.เทวราช (ไชโย)ทำแล้ว7676763ทำแล้ว 30/06/25562421364
32. อบต.นรสิงห์ (ป่าโมก)ทำแล้ว710515196ทำแล้ว 25/06/255679797477
33. อบต.บางจัก (วิเศษชัยชาญ)ทำแล้ว7149203177ทำแล้ว 28/06/255627251918
34. อบต.บางเจ้าฉ่า (โพธิ์ทอง)ทำแล้ว61007466ทำแล้ว 14/06/255646343333
35. อบต.บางพลับ (โพธิ์ทอง)ทำแล้ว6785350ทำแล้ว 05/06/2556769555555
36. อบต.บางระกำ (โพธิ์ทอง)ทำแล้ว513374108ทำแล้ว 13/06/255665211919
37. อบต.บางเสด็จ (ป่าโมก)ทำแล้ว7121103113ทำแล้ว 11/06/255658474746
38. อบต.บ้านพราน (แสวงหา)ทำแล้ว6152126100ทำแล้ว 26/06/2556152103103103
39. อบต.บ้านแห (เมืองอ่างทอง)ทำแล้ว5757575ทำแล้ว 27/05/255647332216
40. อบต.บ้านอิฐ (เมืองอ่างทอง)ทำแล้ว6989354ทำแล้ว 28/06/255679271916
41. อบต.ป่างิ้ว (เมืองอ่างทอง)ทำแล้ว6145149172ทำแล้ว 25/06/2556655292323
42. อบต.โผงเผง (ป่าโมก)ทำแล้ว818711ทำแล้ว 03/04/2557201077
43. อบต.ไผ่จำศีล (วิเศษชัยชาญ)ทำแล้ว51196837ทำแล้ว 07/06/2556130282726
44. อบต.ไผ่วง (วิเศษชัยชาญ)ทำแล้ว5826376ทำแล้ว 26/06/255633121111
45. อบต.โพธิ์ม่วงพันธ์ (สามโก้)ทำแล้ว65876149ทำแล้ว 28/06/255617301099
46. อบต.ยางช้าย (โพธิ์ทอง)ทำแล้ว619060164ทำแล้ว 28/06/255688848484
47. อบต.ย่านซื่อ (เมืองอ่างทอง)ทำแล้ว71139391ทำแล้ว 21/06/2556770575451
48. อบต.ยี่ล้น (วิเศษชัยชาญ)ทำแล้ว6190226200ทำแล้ว 11/04/255681444343
49. อบต.ราชสถิตย์ (ไชโย)ทำแล้ว5939990ทำแล้ว 17/06/2556131282828
50. อบต.โรงช้าง (ป่าโมก)ทำแล้ว5554748ทำแล้ว 27/06/2556281811
51. อบต.วังน้ำเย็น (แสวงหา)ทำแล้ว7320321321ทำแล้ว 28/06/255629161313
52. อบต.ศรีพราน (แสวงหา)ทำแล้ว69010823ทำแล้ว 17/06/2556271247205204204
53. อบต.ศาลเจ้าโรงทอง (วิเศษชัยชาญ)ทำแล้ว697981ทำแล้ว 28/06/255622161615
54. อบต.สายทอง (ป่าโมก)ทำแล้ว71051212ทำแล้ว 28/06/255636353434
55. อบต.สีบัวทอง (แสวงหา)ทำแล้ว616722105ทำแล้ว 24/06/2556672595957
56. อบต.หนองแม่ไก่ (โพธิ์ทอง)ทำแล้ว5113134122ทำแล้ว 14/06/255636201918
57. อบต.หลักแก้ว (วิเศษชัยชาญ)ทำแล้ว7807173ทำแล้ว 24/06/06563692464646
58. อบต.ห้วยไผ่ (แสวงหา)ทำแล้ว6103182137ทำแล้ว 13/06/25561783797978
59. อบต.หัวตะพาน (วิเศษชัยชาญ)ทำแล้ว6898085ทำแล้ว 26/06/2556255555553
60. อบต.หัวไผ่ (เมืองอ่างทอง)ทำแล้ว7885351ทำแล้ว 22/07/25561473302926
61. อบต.องครักษ์ (โพธิ์ทอง)ทำแล้ว7160161161ทำแล้ว 21/06/255619444
62. อบต.อบทม (สามโก้)ทำแล้ว6982818ทำแล้ว 23/05/25561291886
63. อบต.อ่างแก้ว (โพธิ์ทอง)ทำแล้ว7914144ทำแล้ว 23/09/2556125252524
64. อบต.อินทประมูล (โพธิ์ทอง)ทำแล้ว6848667ทำแล้ว 25/06/25561387646464
65. อบต.เอกราช (ป่าโมก)ทำแล้ว7707070ทำแล้ว 07/06/255659181818
รวม 65 อปท.653957,9616,6536,037656053,6902,3182,2212,188
ข้อมูล ณ 07/08/2563