รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด พระนครศรีอยุธยา ปี 2557

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255725582559
1. อบจ.พระนครศรีอยุธยา (พระนครศรีอยุธยา)ทำแล้ว10842315221ทำแล้ว 28/06/255612526385294286
2. เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา (พระนครศรีอยุธยา)ทำแล้ว6373110110ทำแล้ว 31/07/2556741833
3. เทศบาลเมืองผักไห่ (ผักไห่)ทำแล้ว92895155ทำแล้ว 30/09/25571159282727
4. เทศบาลเมืองลำตาเสา (วังน้อย)ทำแล้ว5187189129ทำแล้ว 27/03/255659111848084
5. เทศบาลเมืองเสนา (เสนา)ทำแล้ว61578988ทำแล้ว 28/05/255634011116
6. เทศบาลเมืองอโยธยา (พระนครศรีอยุธยา)ทำแล้ว7166121115ทำแล้ว 14/06/255620131979696
7. เทศบาลตำบลคลองจิก (บางปะอิน)ทำแล้ว7189174154ทำแล้ว 06/06/0656235221
8. เทศบาลตำบลเจ้าเจ็ด (เสนา)ทำแล้ว9158143142ทำแล้ว 105191919
9. เทศบาลตำบลเชียงรากน้อย (บางปะอิน)ทำแล้ว71764522ทำแล้ว 28/06/255612111111
10. เทศบาลตำบลตลาดเกรียบ (บางปะอิน)ทำแล้ว88344ทำแล้ว 25/06/255617811
11. เทศบาลตำบลท่าเรือ (ท่าเรือ)ทำแล้ว6267224221ทำแล้ว 28/06/255627111
12. เทศบาลตำบลท่าหลวง (ท่าเรือ)ทำแล้ว986151131ทำแล้ว 28/08/2556354353533
13. เทศบาลตำบลนครหลวง (นครหลวง)ทำแล้ว610088107ทำแล้ว 12/07/2556294595653
14. เทศบาลตำบลบางกระสั้น (บางปะอิน)ทำแล้ว59012382ทำแล้ว 03/06/25563359444244
15. เทศบาลตำบลบางซ้าย (บางซ้าย)ทำแล้ว7212194160ทำแล้ว 28/06/255697311
16. เทศบาลตำบลบางไทร (บางไทร)ทำแล้ว71337871ทำแล้ว 28/06/255681111
17. เทศบาลตำบลบางนมโค (เสนา)ทำแล้ว823419077ทำแล้ว 20/05/255642221
18. เทศบาลตำบลบางบาล (บางบาล)ทำแล้ว726119ทำแล้ว 23/05/2556135332
19. เทศบาลตำบลบางปะหัน (บางปะหัน)ทำแล้ว61321206ทำแล้ว 27/06/255638111
20. เทศบาลตำบลบางปะอิน (บางปะอิน)ทำแล้ว73309790ทำแล้ว 25/06/255632121212
21. เทศบาลตำบลบ้านกรด (บางปะอิน)ทำแล้ว8150349ทำแล้ว 28/06/0656359221616
22. เทศบาลตำบลบ้านแพรก (บ้านแพรก)ทำแล้ว61749995ทำแล้ว 17/06/2556539252424
23. เทศบาลตำบลบ้านสร้าง (บางปะอิน)ทำแล้ว6186169179ทำแล้ว 24/06/2556225221
24. เทศบาลตำบลปราสาททอง (บางปะอิน)ทำแล้ว87067159ทำแล้ว 28/06/25561138711
25. เทศบาลตำบลพระอินทราชา (บางปะอิน)ทำแล้ว7203134130ทำแล้ว 31/07/255626666
26. เทศบาลตำบลภาชี (ภาชี)ทำแล้ว51004645ทำแล้ว 21/06/25561281545454
27. เทศบาลตำบลมหาพราหมณ์ (บางบาล)ทำแล้ว6178155112ทำแล้ว 26/06/255640111
28. เทศบาลตำบลมหาราช (มหาราช)ทำแล้ว6119111111ทำแล้ว 45363636
29. เทศบาลตำบลราชคราม (บางไทร)ทำแล้ว7694747ทำแล้ว 26/06/255645403939
30. เทศบาลตำบลโรงช้าง (มหาราช)ทำแล้ว7146276160ทำแล้ว 28/06/2556520111111
31. เทศบาลตำบลลาดชะโด (ผักไห่)ทำแล้ว7344379294ทำแล้ว 12/11/25561580464646
32. เทศบาลตำบลลาดบัวหลวง (ลาดบัวหลวง)ทำแล้ว9123123123ทำแล้ว 14/06/255631999
33. เทศบาลตำบลสามกอ (เสนา)ทำแล้ว7265215159ทำแล้ว 26/06/25561459414141
34. เทศบาลตำบลสามเมือง (ลาดบัวหลวง)ทำแล้ว51348078ทำแล้ว 14/06/255654525151
35. เทศบาลตำบลหัวเวียง (เสนา)ทำแล้ว7219154146ทำแล้ว 01/10/2556746353535
36. เทศบาลตำบลอรัญญิก (นครหลวง)ทำแล้ว9160154154ทำแล้ว 26/06/25566338227
37. เทศบาลตำบลอุทัย (อุทัย)ทำแล้ว71479971ทำแล้ว 26/06/25561782291614
38. อบต.กบเจา (บางบาล)ทำแล้ว6907041ทำแล้ว 14/06/255663555453
39. อบต.กระจิว (ภาชี)ทำแล้ว764205ทำแล้ว 14/05/2556127111
40. อบต.กระแชง (บางไทร)ทำแล้ว6142222195ทำแล้ว 27/08/255655444
41. อบต.กุฎี (ผักไห่)ทำแล้ว9826661ทำแล้ว 20/05/25561657444
42. อบต.เกาะเกิด (บางปะอิน)ทำแล้ว91008376ทำแล้ว 26/06/065616666
43. อบต.เกาะเรียน (พระนครศรีอยุธยา)ทำแล้ว9106123108ทำแล้ว 21/06/255617201188
44. อบต.ข้าวงาม (วังน้อย)ทำแล้ว8122122122ทำแล้ว 18/06/2556148333332
45. อบต.ข้าวเม่า (อุทัย)ทำแล้ว5292812ทำแล้ว 26/06/255610411
46. อบต.คลองตะเคียน (พระนครศรีอยุธยา)ทำแล้ว81291111ทำแล้ว 30/06/2556541393939
47. อบต.คลองน้อย (บ้านแพรก)ทำแล้ว6735452ทำแล้ว 15/05/25562945404036
48. อบต.คลองพระยาบันลือ (ลาดบัวหลวง)ทำแล้ว5126128114ทำแล้ว 27/08/2556122988
49. อบต.คลองสระบัว (พระนครศรีอยุธยา)ทำแล้ว5917969ทำแล้ว 15/05/255647333
50. อบต.คลองสะแก (นครหลวง)ทำแล้ว5927272ทำแล้ว 11/06/255620933
51. อบต.คานหาม (อุทัย)ทำแล้ว4135135135ทำแล้ว 27/06/255632202020
52. อบต.คู้สลอด (ลาดบัวหลวง)ทำแล้ว6220180143ทำแล้ว 15/11/255688665
53. อบต.โคกช้าง (บางไทร)ทำแล้ว6485051ทำแล้ว 27/06/255624212120
54. อบต.โคกม่วง (ภาชี)ทำแล้ว8885955ทำแล้ว 26/06/2556113111
55. อบต.จำปา (ท่าเรือ)ทำแล้ว7817070ทำแล้ว 21/06/255641343431
56. อบต.ชะแมบ (วังน้อย)ทำแล้ว7866161ทำแล้ว 28/06/2556223111
57. อบต.ชายนา (เสนา)ทำแล้ว7254237237ทำแล้ว 03/06/2556248888
58. อบต.ดอนทอง (เสนา)ทำแล้ว711810096ทำแล้ว 28/06/2556565201919
59. อบต.ดอนลาน (ผักไห่)ทำแล้ว7178177177ทำแล้ว 15/11/255624111
60. อบต.ดอนหญ้านาง (ภาชี)ทำแล้ว7646565ทำแล้ว 28/06/25562367403736
61. อบต.ตลิ่งชัน (บางปะอิน)ทำแล้ว710285107ทำแล้ว 28/06/2556618322
62. อบต.ตานิม (บางปะหัน)ทำแล้ว6787878ทำแล้ว 28/06/255621666
63. อบต.ทับน้ำ (บางปะหัน)ทำแล้ว67584ทำแล้ว 10/06/255620181818
64. อบต.ท่าเจ้าสนุก (ท่าเรือ)ทำแล้ว7147155132ทำแล้ว 28/06/255614666
65. อบต.ท่าดินแดง (ผักไห่)ทำแล้ว5465855ทำแล้ว 24/06/2556327181511
66. อบต.ท่าตอ (มหาราช)ทำแล้ว720817988ทำแล้ว 8222
67. อบต.ท่าหลวง (ท่าเรือ)ทำแล้ว9119127143ทำแล้ว 17/06/255610111
68. อบต.เทพมงคล (บางซ้าย)ทำแล้ว71138274ทำแล้ว 04/09/2556843393938
69. อบต.ธนู (อุทัย)ทำแล้ว734128230ทำแล้ว 18/06/2556241481049898
70. อบต.นาคู (ผักไห่)ทำแล้ว5137127130ทำแล้ว 07/06/25569666
71. อบต.น้ำเต้า (บางบาล)ทำแล้ว91092793ทำแล้ว 28/06/2556119111
72. อบต.บ่อตาโล่ (วังน้อย)ทำแล้ว61026731ทำแล้ว 13/09/255624181817
73. อบต.บ่อโพง (นครหลวง)ทำแล้ว5515949ทำแล้ว 28/06/255613333
74. อบต.บางซ้าย (บางซ้าย)ทำแล้ว9737581ทำแล้ว 15/05/2556151131212
75. อบต.บางเดื่อ (บางปะหัน)ทำแล้ว8939792ทำแล้ว 23/12/255645666
76. อบต.บางนา (มหาราช)ทำแล้ว6107138138ทำแล้ว 11/06/255621171717
77. อบต.บางประแดง (บางปะอิน)ทำแล้ว5130969ทำแล้ว 10/02/2557129111
78. อบต.บางปะหัน (บางปะหัน)ทำแล้ว6133134130ทำแล้ว 04/09/2556261911
79. อบต.บางยี่โท (บางไทร)ทำแล้ว71109589ทำแล้ว 14/06/255627555
80. อบต.บ้านกลึง (บางไทร)ทำแล้ว8408833ทำแล้ว 14/05/2556189111
81. อบต.บ้านเกาะ (พระนครศรีอยุธยา)ทำแล้ว51137559ทำแล้ว 24/06/255624888
82. อบต.บ้านขล้อ (บางปะหัน)ทำแล้ว6928480ทำแล้ว 1731171616
83. อบต.บ้านขวาง (มหาราช)ทำแล้ว7864328ทำแล้ว 27/06/255619101010
84. อบต.บ้านคลัง (บางบาล)ทำแล้ว7102174106ทำแล้ว 08/11/2556147414138
85. อบต.บ้านแค (ผักไห่)ทำแล้ว7727373ทำแล้ว 27/06/2556558151515
86. อบต.บ้านช้าง (อุทัย)ทำแล้ว71201212ทำแล้ว 26/06/255640232323
87. อบต.บ้านชุ้ง (นครหลวง)ทำแล้ว6646471ทำแล้ว 24/06/255657444
88. อบต.บ้านนา (มหาราช)ทำแล้ว62234443ทำแล้ว 05/06/2556110555
89. อบต.บ้านป้อม (พระนครศรีอยุธยา)ทำแล้ว7147135134ทำแล้ว 17/06/255665212119
90. อบต.บ้านแป้ง (บางปะอิน)ทำแล้ว7908989ทำแล้ว 27/06/25568211
91. อบต.บ้านพลับ (บางปะอิน)ทำแล้ว9715054ทำแล้ว 30/05/2556523191919
92. อบต.บ้านแพน (เสนา)ทำแล้ว710111685ทำแล้ว 28/06/2556849403937
93. อบต.บ้านโพ (บางปะอิน)ทำแล้ว8433783408ทำแล้ว 28/06/2556238191918
94. อบต.บ้านโพธิ์ (เสนา)ทำแล้ว9106107102ทำแล้ว 31/05/255610101010
95. อบต.บ้านม้า (บางไทร)ทำแล้ว515312771ทำแล้ว 10/05/065617111
96. อบต.บ้านร่อม (ท่าเรือ)ทำแล้ว6668760ทำแล้ว 05/06/255617101010
97. อบต.บ้านลี่ (บางปะหัน)ทำแล้ว6656151ทำแล้ว 10/06/25561053191818
98. อบต.บ้านหลวง (เสนา)ทำแล้ว7190128123ทำแล้ว 24/06/2556127252424
99. อบต.บ้านหว้า (บางปะอิน)ทำแล้ว7132118103ทำแล้ว 27/06/255632111
100. อบต.บ้านหีบ (อุทัย)ทำแล้ว92347166ทำแล้ว 10/06/25562111
101. อบต.บ้านใหม่ (พระนครศรีอยุธยา)ทำแล้ว63566ทำแล้ว 20/05/2556415888
102. อบต.บ้านใหม่ (มหาราช)ทำแล้ว7888ทำแล้ว 13/11/2556519111
103. อบต.ปลายกลัด (บางซ้าย)ทำแล้ว896100124ทำแล้ว 10/06/2556156999
104. อบต.ปากกราน (พระนครศรีอยุธยา)ทำแล้ว6686968ทำแล้ว 03/06/2556391276
105. อบต.ปากจั่น (นครหลวง)ทำแล้ว5848776ทำแล้ว 26/06/2556654393939
106. อบต.ปากท่า (ท่าเรือ)ทำแล้ว6642571ทำแล้ว 27/06/255612111
107. อบต.ไผ่พระ (บางไทร)ทำแล้ว8796551ทำแล้ว 31/07/25566555
108. อบต.ไผ่ล้อม (ภาชี)ทำแล้ว5239224224ทำแล้ว 18/06/255618171715
109. อบต.พยอม (วังน้อย)ทำแล้ว6911818ทำแล้ว 11/06/25562032333
110. อบต.พระแก้ว (ภาชี)ทำแล้ว81109889ทำแล้ว 24/06/2556360886
111. อบต.พระขาว (บางบาล)ทำแล้ว7110116146ทำแล้ว 08/11/255629322
112. อบต.พระยาบันลือ (ลาดบัวหลวง)ทำแล้ว7141197166ทำแล้ว 06/06/255632292929
113. อบต.พุทเลา (บางปะหัน)ทำแล้ว78893143ทำแล้ว 11/06/2556261476
114. อบต.โพแตง (บางไทร)ทำแล้ว6131136131ทำแล้ว 28/06/255624554
115. อบต.โพธิ์สามต้น (บางปะหัน)ทำแล้ว5918298ทำแล้ว 12/06/255656545454
116. อบต.โพธิ์เอน (ท่าเรือ)ทำแล้ว6849685ทำแล้ว 18/06/2556256211
117. อบต.โพสาวหาญ (อุทัย)ทำแล้ว695167150ทำแล้ว 14/06/255644999
118. อบต.ภูเขาทอง (พระนครศรีอยุธยา)ทำแล้ว61327371ทำแล้ว 20/02/2556430171717
119. อบต.มารวิชัย (เสนา)ทำแล้ว7137141113ทำแล้ว 10/05/255651262320
120. อบต.แม่ลา (นครหลวง)ทำแล้ว9592626ทำแล้ว 21/06/255636121212
121. อบต.ไม้ตรา (บางไทร)ทำแล้ว9155160153ทำแล้ว 17/06/2556121999
122. อบต.ระโสม (ภาชี)ทำแล้ว813610781ทำแล้ว 28/06/25561935211
123. อบต.รางจรเข้ (เสนา)ทำแล้ว71035855ทำแล้ว 12/06/06562111
124. อบต.ลาดงา (เสนา)ทำแล้ว7170161150ทำแล้ว 11/06/25568222
125. อบต.ลาดชิด (ผักไห่)ทำแล้ว810810197ทำแล้ว 03/06/25561861525045
126. อบต.ลาดน้ำเค็ม (ผักไห่)ทำแล้ว91136126ทำแล้ว 24/06/25561049494949
127. อบต.ลาดบัวหลวง (ลาดบัวหลวง)ทำแล้ว6837981ทำแล้ว 10/06/2556531161616
128. อบต.ลำไทร (วังน้อย)ทำแล้ว81178483ทำแล้ว 28/06/255643303030
129. อบต.ลุมพลี (พระนครศรีอยุธยา)ทำแล้ว6677578ทำแล้ว 10/06/255653525230
130. อบต.วังจุฬา (วังน้อย)ทำแล้ว7817672ทำแล้ว 06/06/255633161615
131. อบต.วังแดง (ท่าเรือ)ทำแล้ว7944960ทำแล้ว 19/06/255621111
132. อบต.วังน้อย (วังน้อย)ทำแล้ว7696557ทำแล้ว 04/06/25568555
133. อบต.วังพัฒนา (บางซ้าย)ทำแล้ว51009594ทำแล้ว 20/11/2556201253
134. อบต.วัดตูม (พระนครศรีอยุธยา)ทำแล้ว713219287ทำแล้ว 10/05/255620131312
135. อบต.วัดยม (บางปะอิน)ทำแล้ว772765ทำแล้ว 25/10/255676544
136. อบต.ศาลาลอย (ท่าเรือ)ทำแล้ว61019897ทำแล้ว 24/06/255616121212
137. อบต.สนับทึบ (วังน้อย)ทำแล้ว6165121120ทำแล้ว 12/06/255642712128
138. อบต.สนามชัย (บางไทร)ทำแล้ว51161690ทำแล้ว 28/06/25563571585858
139. อบต.สวนพริก (พระนครศรีอยุธยา)ทำแล้ว610811852ทำแล้ว 13/06/2556681686664
140. อบต.สามตุ่ม (เสนา)ทำแล้ว6170168169ทำแล้ว 28/06/25561401388
141. อบต.สามบัณฑิต (อุทัย)ทำแล้ว8798168ทำแล้ว 14/05/065612111
142. อบต.สามเรือน (บางปะอิน)ทำแล้ว6125109104ทำแล้ว 28/05/25561019411
143. อบต.สำพะเนียง (บ้านแพรก)ทำแล้ว8213149136ทำแล้ว 07/06/25562577252525
144. อบต.สำเภาล่ม (พระนครศรีอยุธยา)ทำแล้ว8695852ทำแล้ว 16/05/2556447434342
145. อบต.สิงหนาท (ลาดบัวหลวง)ทำแล้ว71097982ทำแล้ว 05/11/25561111
146. อบต.เสนา (อุทัย)ทำแล้ว910912397ทำแล้ว 24/06/255634141313
147. อบต.เสาธง (บางปะหัน)ทำแล้ว53201313ทำแล้ว 11/06/25561651353535
148. อบต.หนองขนาก (ท่าเรือ)ทำแล้ว7170169147ทำแล้ว 07/08/255613211
149. อบต.หนองน้ำส้ม (อุทัย)ทำแล้ว6333333ทำแล้ว 21/06/2556738101010
150. อบต.หนองน้ำใส (ภาชี)ทำแล้ว51397970ทำแล้ว 14/06/255630333
151. อบต.หนองปลิง (นครหลวง)ทำแล้ว7888989ทำแล้ว 21/06/255631988
152. อบต.หนองไม้ซุง (อุทัย)ทำแล้ว6171717ทำแล้ว 25/06/255616151515
153. อบต.หน้าโคก (ผักไห่)ทำแล้ว71384127ทำแล้ว 07/05/255634333228
154. อบต.หลักชัย (ลาดบัวหลวง)ทำแล้ว8494949ทำแล้ว 21/05/2556725171717
155. อบต.หันตรา (พระนครศรีอยุธยา)ทำแล้ว7856856ทำแล้ว 07/06/2556351262626
156. อบต.หันตะเภา (วังน้อย)ทำแล้ว5774038ทำแล้ว 19/06/2556129151010
157. อบต.หันสัง (บางปะหัน)ทำแล้ว69794109ทำแล้ว 24/06/2556438383838
158. อบต.อุทัย (อุทัย)ทำแล้ว1068681ทำแล้ว 30/05/25567111
รวม 158 อปท.1581,07921,06416,71014,2271587526,5383,2102,9512,840
ข้อมูล ณ 06/08/2563