รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด ปทุมธานี ปี 2557

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255725582559
1. อบจ.ปทุมธานี (เมืองปทุมธานี)ทำแล้ว7429329586ทำแล้ว 27/06/25561231241049492
2. เทศบาลนครรังสิต (ธัญบุรี)ทำแล้ว5232144132ทำแล้ว 19/07/2556128117625852
3. เทศบาลเมืองคลองหลวง (คลองหลวง)ทำแล้ว5758514293ทำแล้ว 29/10/25561149121121119
4. เทศบาลเมืองคูคต (ลำลูกกา)ทำแล้ว5141213138ทำแล้ว 25/06/255620113342826
5. เทศบาลเมืองท่าโขลง (คลองหลวง)ทำแล้ว8262284281ทำแล้ว 25/06/255690103747473
6. เทศบาลเมืองบางคูวัด (เมืองปทุมธานี)ทำแล้ว7262278274ทำแล้ว 26/06/2556654333333
7. เทศบาลเมืองบึงยี่โถ (ธัญบุรี)ทำแล้ว5185115114ทำแล้ว 27/06/255661113888178
8. เทศบาลเมืองปทุมธานี (เมืองปทุมธานี)ทำแล้ว7305137106ทำแล้ว 25/06/25561772636362
9. เทศบาลเมืองลาดสวาย (ลำลูกกา)ทำแล้ว6517592230ทำแล้ว 28/06/25563864151515
10. เทศบาลเมืองลำสามแก้ว (ลำลูกกา)ทำแล้ว5249193170ทำแล้ว 12/12/25565106606059
11. เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ (ธัญบุรี)ทำแล้ว6302224213ทำแล้ว 28/06/255629111766965
12. เทศบาลตำบลคลองพระอุดม (ลาดหลุมแก้ว)ทำแล้ว71068577ทำแล้ว 14/06/2556136313131
13. เทศบาลตำบลคูขวาง (ลาดหลุมแก้ว)ทำแล้ว526619984ทำแล้ว 26/06/255644131311
14. เทศบาลตำบลเชียงรากใหญ่ (สามโคก)ทำแล้ว6112151137ทำแล้ว 12/06/2556840292925
15. เทศบาลตำบลธัญบุรี (ธัญบุรี)ทำแล้ว7267158156ทำแล้ว 28/06/25563282474240
16. เทศบาลตำบลบางกะดี (เมืองปทุมธานี)ทำแล้ว6161144137ทำแล้ว 30/05/255634158130130130
17. เทศบาลตำบลบางขะแยง (เมืองปทุมธานี)ทำแล้ว6927573ทำแล้ว 11/06/2556572565656
18. เทศบาลตำบลบางเดื่อ (เมืองปทุมธานี)ทำแล้ว5142142211ทำแล้ว 28/06/255655414141
19. เทศบาลตำบลบางเตย (สามโคก)ทำแล้ว62238685ทำแล้ว 25/06/255645323232
20. เทศบาลตำบลบางพูน (เมืองปทุมธานี)ทำแล้ว7341313312ทำแล้ว 24/06/2556683565653
21. เทศบาลตำบลบางหลวง (เมืองปทุมธานี)ทำแล้ว61028170ทำแล้ว 25/07/25561757464646
22. เทศบาลตำบลบ้านกลาง (เมืองปทุมธานี)ทำแล้ว72058377ทำแล้ว 27/06/25562126595959
23. เทศบาลตำบลบ้านใหม่ (เมืองปทุมธานี)ทำแล้ว7357182180ทำแล้ว 07/01/2557111106902020
24. เทศบาลตำบลระแหง (ลาดหลุมแก้ว)ทำแล้ว71344225ทำแล้ว 28/06/25561440262626
25. เทศบาลตำบลลำไทร (ลำลูกกา)ทำแล้ว6858552ทำแล้ว 15/07/255636252323
26. เทศบาลตำบลลำลูกกา (ลำลูกกา)ทำแล้ว5322237228ทำแล้ว 20/03/255639292929
27. เทศบาลตำบลสามโคก (สามโคก)ทำแล้ว61316562ทำแล้ว 20/06/255627262424
28. เทศบาลตำบลหนองเสือ (หนองเสือ)ทำแล้ว69673ทำแล้ว 28/06/25562438161616
29. เทศบาลตำบลหลักหก (เมืองปทุมธานี)ทำแล้ว6293254163ทำแล้ว 25/06/2556257343129
30. อบต.กระแชง (สามโคก)ทำแล้ว5143143143ทำแล้ว 09/05/25561162555555
31. อบต.คลองควาย (สามโคก)ทำแล้ว6111111111ทำแล้ว 01/10/255635302929
32. อบต.คลองเจ็ด (คลองหลวง)ทำแล้ว6234243246ทำแล้ว 21/11/2556249413026
33. อบต.คลองสาม (คลองหลวง)ทำแล้ว7497488481ทำแล้ว 26/06/065676401327303259
34. อบต.คลองสี่ (คลองหลวง)ทำแล้ว6230199187ทำแล้ว 28/06/25561646383532
35. อบต.คลองหก (คลองหลวง)ทำแล้ว4198205204ทำแล้ว 150272523
36. อบต.คลองห้า (คลองหลวง)ทำแล้ว6120122122ทำแล้ว 17/06/2556360322419
37. อบต.คูบางหลวง (ลาดหลุมแก้ว)ทำแล้ว6182161157ทำแล้ว 149939393
38. อบต.เชียงรากน้อย (สามโคก)ทำแล้ว713216074ทำแล้ว 30/01/25575661511
39. อบต.ท้ายเกาะ (สามโคก)ทำแล้ว711510397ทำแล้ว 15/05/2556994828179
40. อบต.นพรัตน์ (หนองเสือ)ทำแล้ว51242522ทำแล้ว 07/06/2556233666
41. อบต.บ่อเงิน (ลาดหลุมแก้ว)ทำแล้ว7887777ทำแล้ว 28/05/255652444444
42. อบต.บางกระบือ (สามโคก)ทำแล้ว713310194ทำแล้ว 15/05/2556286313131
43. อบต.บางพูด (เมืองปทุมธานี)ทำแล้ว7153122122ทำแล้ว 07/05/25564969656464
44. อบต.บางโพธิ์เหนือ (สามโคก)ทำแล้ว7169169168ทำแล้ว 28/05/255632212018
45. อบต.บางหลวง (เมืองปทุมธานี)ทำแล้ว610318374ทำแล้ว 01/03/25564444
46. อบต.บ้านกระแชง (เมืองปทุมธานี)ทำแล้ว5261275274ทำแล้ว 04/07/255633736141414
47. อบต.บ้านงิ้ว (สามโคก)ทำแล้ว77678135ทำแล้ว 12/06/2556641272726
48. อบต.บ้านฉาง (เมืองปทุมธานี)ทำแล้ว712110195ทำแล้ว 05/04/25561178636360
49. อบต.บ้านปทุม (สามโคก)ทำแล้ว7195199200ทำแล้ว 07/06/255640322928
50. อบต.บึงกาสาม (หนองเสือ)ทำแล้ว52077966ทำแล้ว 28/06/255632313130
51. อบต.บึงคอไห (ลำลูกกา)ทำแล้ว7152153153ทำแล้ว 13/06/255660434343
52. อบต.บึงคำพร้อย (ลำลูกกา)ทำแล้ว7128130130ทำแล้ว 27/05/255642313025
53. อบต.บึงชำอ้อ (หนองเสือ)ทำแล้ว5342341337ทำแล้ว 14/06/2556250302726
54. อบต.บึงทองหลาง (ลำลูกกา)ทำแล้ว6260139129ทำแล้ว 10/06/25561153474746
55. อบต.บึงบอน (หนองเสือ)ทำแล้ว6131131131ทำแล้ว 22/05/255645313131
56. อบต.บึงบา (หนองเสือ)ทำแล้ว5171170170ทำแล้ว 15/05/25563423116
57. อบต.พืชอุดม (ลำลูกกา)ทำแล้ว71396764ทำแล้ว 21/06/25561322722
58. อบต.ระแหง (ลาดหลุมแก้ว)ทำแล้ว6140140140ทำแล้ว 30/09/2556174606060
59. อบต.ลาดหลุมแก้ว (ลาดหลุมแก้ว)ทำแล้ว7959540ทำแล้ว 04/09/06561082828281
60. อบต.ลำไทร (ลำลูกกา)ทำแล้ว710010376ทำแล้ว 15/05/25564367514444
61. อบต.ลำลูกกา (ลำลูกกา)ทำแล้ว5247175168ทำแล้ว 14/06/25562147373736
62. อบต.ศาลาครุ (หนองเสือ)ทำแล้ว715198107ทำแล้ว 07/06/255634252525
63. อบต.สวนพริกไทย (เมืองปทุมธานี)ทำแล้ว6113197187ทำแล้ว 15/05/25562061565655
64. อบต.หนองสามวัง (หนองเสือ)ทำแล้ว7322198165ทำแล้ว 11/06/25562353434343
65. อบต.หน้าไม้ (ลาดหลุมแก้ว)ทำแล้ว816016095ทำแล้ว 130525250
รวม 65 อปท.6540313,32011,1199,907651,4364,6463,2322,9992,879
ข้อมูล ณ 07/08/2563