รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด นนทบุรี ปี 2557

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255725582559
1. อบจ.นนทบุรี (เมืองนนทบุรี)ทำแล้ว6160125123ทำแล้ว 01/10/25562088716222
2. เทศบาลนครนนทบุรี (เมืองนนทบุรี)ทำแล้ว3362266161ทำแล้ว 28/06/255667305236234219
3. เทศบาลนครปากเกร็ด (ปากเกร็ด)ทำแล้ว7294258247ทำแล้ว 28/06/255630289201194192
4. เทศบาลเมืองบางกรวย (บางกรวย)ทำแล้ว6147115121ทำแล้ว 25/06/255673333333
5. เทศบาลเมืองบางคูรัด (บางบัวทอง)ทำแล้ว6311101109ทำแล้ว 17/03/2557254282828
6. เทศบาลเมืองบางบัวทอง (บางบัวทอง)ทำแล้ว8426428421ทำแล้ว 27/06/2556593144
7. เทศบาลเมืองบางแม่นาง (บางใหญ่)ทำแล้ว61396865ทำแล้ว 18/06/25561122424241
8. เทศบาลเมืองบางรักพัฒนา (บางบัวทอง)ทำแล้ว529477258ทำแล้ว 27/06/25567673717171
9. เทศบาลเมืองบางศรีเมือง (เมืองนนทบุรี)ทำแล้ว61199497ทำแล้ว 09/07/2557119626258
10. เทศบาลเมืองพิมลราช (บางบัวทอง)ทำแล้ว61424040ทำแล้ว 28/06/255615157101101101
11. เทศบาลตำบลไทรน้อย (ไทรน้อย)ทำแล้ว6128120133ทำแล้ว 25/06/2556484555554
12. เทศบาลตำบลไทรม้า (เมืองนนทบุรี)ทำแล้ว6363368366ทำแล้ว 14/06/25567197136136130
13. เทศบาลตำบลบางพลับ (ปากเกร็ด)ทำแล้ว615520ทำแล้ว 10/05/255622115797974
14. เทศบาลตำบลบางม่วง (บางใหญ่)ทำแล้ว6137166154ทำแล้ว 24/06/2556994575756
15. เทศบาลตำบลบางเลน (บางใหญ่)ทำแล้ว6988282ทำแล้ว 01/08/25573695494946
16. เทศบาลตำบลบางสีทอง (บางกรวย)ทำแล้ว6172172172ทำแล้ว 28/06/255681383838
17. เทศบาลตำบลบางใหญ่ (บางใหญ่)ทำแล้ว61047665ทำแล้ว 24/06/25563042211818
18. เทศบาลตำบลบ้านบางม่วง (บางใหญ่)ทำแล้ว6161131126ทำแล้ว 28/06/25562857342727
19. เทศบาลตำบลปลายบาง (บางกรวย)ทำแล้ว6160160160ทำแล้ว 25/10/255693333333
20. เทศบาลตำบลศาลากลาง (บางกรวย)ทำแล้ว6219233200ทำแล้ว 12/06/25564444
21. เทศบาลตำบลเสาธงหิน (บางใหญ่)ทำแล้ว6174174128ทำแล้ว 28/06/255639204126117115
22. อบต.เกาะเกร็ด (ปากเกร็ด)ทำแล้ว6131132115ทำแล้ว 01/09/25571571464646
23. อบต.ขุนศรี (ไทรน้อย)ทำแล้ว61724142ทำแล้ว 13/06/0656241165
24. อบต.คลองขวาง (ไทรน้อย)ทำแล้ว6954941ทำแล้ว 25/06/255616999
25. อบต.คลองข่อย (ปากเกร็ด)ทำแล้ว61106262ทำแล้ว 29/05/25561686515149
26. อบต.คลองพระอุดม (ปากเกร็ด)ทำแล้ว6117601ทำแล้ว 27/08/2557117464646
27. อบต.ทวีวัฒนา (ไทรน้อย)ทำแล้ว5242424ทำแล้ว 22/09/2557177777
28. อบต.ท่าอิฐ (ปากเกร็ด)ทำแล้ว69613995ทำแล้ว 12/06/255681171717
29. อบต.ไทรน้อย (ไทรน้อย)ทำแล้ว617713475ทำแล้ว 25/06/255639222019
30. อบต.ไทรใหญ่ (ไทรน้อย)ทำแล้ว6253130127ทำแล้ว 28/06/2556134181817
31. อบต.บางกร่าง (เมืองนนทบุรี)ทำแล้ว6260162181ทำแล้ว 20/06/25561120201816
32. อบต.บางขนุน (บางกรวย)ทำแล้ว6158137141ทำแล้ว 13/06/255624888
33. อบต.บางขุนกอง (บางกรวย)ทำแล้ว6726767ทำแล้ว 27/06/255624333
34. อบต.บางตะไนย์ (ปากเกร็ด)ทำแล้ว7155275270ทำแล้ว 20/05/2556155322424
35. อบต.บางบัวทอง (บางบัวทอง)ทำแล้ว7433157149ทำแล้ว 28/06/25563114747474
36. อบต.บางไผ่ (เมืองนนทบุรี)ทำแล้ว6145201129ทำแล้ว 25/12/25561146131110
37. อบต.บางรักน้อย (เมืองนนทบุรี)ทำแล้ว7235159154ทำแล้ว 30/05/255635171717
38. อบต.บางรักใหญ่ (บางบัวทอง)ทำแล้ว6649186183ทำแล้ว 28/06/255637766
39. อบต.บางใหญ่ (บางใหญ่)ทำแล้ว6234225195ทำแล้ว 27/06/255664636362
40. อบต.บ้านใหม่ (บางใหญ่)ทำแล้ว6286287287ทำแล้ว 20/06/255682626262
41. อบต.มหาสวัสดิ์ (บางกรวย)ทำแล้ว61055129ทำแล้ว 03/06/2557236343333
42. อบต.ราษฎร์นิยม (ไทรน้อย)ทำแล้ว61113726ทำแล้ว 21/05/25561050414033
43. อบต.ละหาร (บางบัวทอง)ทำแล้ว6163150146ทำแล้ว 27/05/2556143222
44. อบต.ลำโพ (บางบัวทอง)ทำแล้ว612810896ทำแล้ว 27/06/2556370666
45. อบต.หนองเพรางาย (ไทรน้อย)ทำแล้ว620321545ทำแล้ว 03/06/255781575433
46. อบต.อ้อมเกร็ด (ปากเกร็ด)ทำแล้ว6171170170ทำแล้ว 15/08/06564150323129
รวม 46 อปท.462778,9486,6126,098465173,8112,2062,1161,997
ข้อมูล ณ 07/08/2563