รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด สมุทรปราการ ปี 2557

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255725582559
1. อบจ.สมุทรปราการ (เมืองสมุทรปราการ)ทำแล้ว52406052ทำแล้ว 20/01/2557166585858
2. เทศบาลนครสมุทรปราการ (เมืองสมุทรปราการ)ทำแล้ว633043376ทำแล้ว 28/06/255684322422
3. เทศบาลเมืองบางแก้ว (บางพลี)ทำแล้ว6195186181ทำแล้ว 184300
4. เทศบาลเมืองปากน้ำสมุทรปราการ (เมืองสมุทรปราการ)ทำแล้ว5149ทำแล้ว 03/12/25566100878685
5. เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย (พระประแดง)ทำแล้ว63392920ทำแล้ว 28/06/255656173746361
6. เทศบาลเมืองพระประแดง (พระประแดง)ทำแล้ว6262164156ทำแล้ว 26/06/2556870363635
7. เทศบาลเมืองแพรกษา (เมืองสมุทรปราการ)ทำแล้ว5827914ทำแล้ว 10/05/25561370585858
8. เทศบาลเมืองแพรกษาใหม่ (เมืองสมุทรปราการ)ทำแล้ว8194228160ทำแล้ว 02/05/255610456151515
9. เทศบาลเมืองลัดหลวง (พระประแดง)ทำแล้ว616510691ทำแล้ว 24/07/2557452001379388
10. เทศบาลตำบลคลองด่าน (บางบ่อ)ทำแล้ว6186167128ทำแล้ว 17/06/25574851141212
11. เทศบาลตำบลคลองสวน (บางบ่อ)ทำแล้ว61344644ทำแล้ว 24/06/2556376575648
12. เทศบาลตำบลด่านสำโรง (เมืองสมุทรปราการ)ทำแล้ว51348662ทำแล้ว 24/06/25561893696969
13. เทศบาลตำบลเทพารักษ์ (เมืองสมุทรปราการ)ทำแล้ว81319189ทำแล้ว 26/06/255641292827
14. เทศบาลตำบลบางบ่อ (บางบ่อ)ทำแล้ว5856865ทำแล้ว 25/06/2556847474747
15. เทศบาลตำบลบางปู (เมืองสมุทรปราการ)ทำแล้ว6262192169ทำแล้ว 26/06/25566113410310389
16. เทศบาลตำบลบางพลี (บางพลี)ทำแล้ว6159227208ทำแล้ว 28/06/255675999
17. เทศบาลตำบลบางพลีน้อย (บางบ่อ)ทำแล้ว615372231ทำแล้ว 31/05/25561565453936
18. เทศบาลตำบลบางเมือง (เมืองสมุทรปราการ)ทำแล้ว5206210183ทำแล้ว 28/06/255611149817971
19. เทศบาลตำบลบางเสาธง (บางเสาธง)ทำแล้ว7136146129ทำแล้ว 28/06/25561792404036
20. เทศบาลตำบลพระสมุทรเจดีย์ (พระสมุทรเจดีย์)ทำแล้ว61158973ทำแล้ว 28/06/2556184202020
21. เทศบาลตำบลแพรกษา (เมืองสมุทรปราการ)ทำแล้ว5179139188ทำแล้ว 27/06/25561555414140
22. เทศบาลตำบลสำโรงเหนือ (เมืองสมุทรปราการ)ทำแล้ว5199142122ทำแล้ว 28/06/255688424240
23. เทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า (พระสมุทรเจดีย์)ทำแล้ว51817331ทำแล้ว 13/12/255623120787878
24. อบต.คลองด่าน (บางบ่อ)ทำแล้ว6156130115ทำแล้ว 26/06/25561172524141
25. อบต.คลองนิยมยาตรา (บางบ่อ)ทำแล้ว6757691ทำแล้ว 17/05/2556147353431
26. อบต.ทรงคนอง (พระประแดง)ทำแล้ว6136114116ทำแล้ว 24/06/255620151515
27. อบต.นาเกลือ (พระสมุทรเจดีย์)ทำแล้ว616710023ทำแล้ว 11/06/2556141511
28. อบต.ในคลองบางปลากด (พระสมุทรเจดีย์)ทำแล้ว6355415345ทำแล้ว 11/06/2556215544
29. อบต.บางกระสอบ (พระประแดง)ทำแล้ว59552ทำแล้ว 26/06/2556139383837
30. อบต.บางกอบัว (พระประแดง)ทำแล้ว61179779ทำแล้ว 28/06/25561836222222
31. อบต.บางกะเจ้า (พระประแดง)ทำแล้ว6133116101ทำแล้ว 13/06/255669696969
32. อบต.บางโฉลง (บางพลี)ทำแล้ว3707289223ทำแล้ว 12/07/2556707736249
33. อบต.บางด้วน (เมืองสมุทรปราการ)ทำแล้ว8157123115ทำแล้ว 10/06/255621111111
34. อบต.บางน้ำผึ้ง (พระประแดง)ทำแล้ว6838281ทำแล้ว 21/03/255743161616
35. อบต.บางบ่อ (บางบ่อ)ทำแล้ว61988380ทำแล้ว 28/05/25562368292928
36. อบต.บางปลา (บางพลี)ทำแล้ว3188335205ทำแล้ว 19/02/255755424242
37. อบต.บางโปรง (เมืองสมุทรปราการ)ทำแล้ว5666261ทำแล้ว 10/06/2556482500
38. อบต.บางพลีใหญ่ (บางพลี)ทำแล้ว5152190239ทำแล้ว 26/06/255618150118118118
39. อบต.บางเพรียง (บางบ่อ)ทำแล้ว6555286248ทำแล้ว 25/06/25561099757575
40. อบต.บางยอ (พระประแดง)ทำแล้ว6150150150ทำแล้ว 17/06/255666181313
41. อบต.บางเสาธง (บางเสาธง)ทำแล้ว6295260214ทำแล้ว 30/06/25571040322
42. อบต.บ้านคลองสวน (พระสมุทรเจดีย์)ทำแล้ว5180153146ทำแล้ว 27/06/255637222
43. อบต.บ้านระกาศ (บางบ่อ)ทำแล้ว692159152ทำแล้ว 28/06/2556431555
44. อบต.เปร็ง (บางบ่อ)ทำแล้ว6217194149ทำแล้ว 14/06/2556325544
45. อบต.ราชาเทวะ (บางพลี)ทำแล้ว4161122119ทำแล้ว 15/07/255659141525250
46. อบต.ศีรษะจรเข้น้อย (บางเสาธง)ทำแล้ว6173176155ทำแล้ว 07/06/2556936282825
47. อบต.ศีรษะจรเข้ใหญ่ (บางเสาธง)ทำแล้ว6102128ทำแล้ว 10/06/2556582665755
48. อบต.หนองปรือ (บางพลี)ทำแล้ว61967060ทำแล้ว 14/06/25562825252
49. อบต.แหลมฟ้าผ่า (พระสมุทรเจดีย์)ทำแล้ว8928175ทำแล้ว 10/06/255617555
รวม 49 อปท.492829,2146,9485,942496304,3662,0141,8661,766
ข้อมูล ณ 07/08/2563