รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด นราธิวาส ปี 2556

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255625572558
1. อบจ.นราธิวาส (เมืองนราธิวาส)ทำแล้ว73669390ทำแล้ว 11/04/2555156184162147146
2. เทศบาลเมืองตากใบ (ตากใบ)ทำแล้ว7105147193ทำแล้ว 28/12/2555105322929
3. เทศบาลเมืองนราธิวาส (เมืองนราธิวาส)ทำแล้ว7331154127ทำแล้ว 21/06/255558127828282
4. เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก (สุไหงโก-ลก)ทำแล้ว715518094ทำแล้ว 29/06/25551141126126126
5. เทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ (เมืองนราธิวาส)ทำแล้ว725016489ทำแล้ว 29/06/255513131353535
6. เทศบาลตำบลต้นไทร (บาเจาะ)ทำแล้ว8157179132ทำแล้ว 29/06/2555185111010
7. เทศบาลตำบลตันหยงมัส (ระแงะ)ทำแล้ว7285ทำแล้ว 05/06/25552156767575
8. เทศบาลตำบลบาเจาะ (บาเจาะ)ทำแล้ว8240175149ทำแล้ว 28/06/255543888
9. เทศบาลตำบลบูเก๊ะตา (แว้ง)ทำแล้ว7113101126ทำแล้ว 22/06/2555152373737
10. เทศบาลตำบลปะลุรู (สุไหงปาดี)ทำแล้ว7414372327ทำแล้ว 04/05/255520140707066
11. เทศบาลตำบลปาเสมัส (สุไหงโก-ลก)ทำแล้ว712811196ทำแล้ว 08/06/2555811799
12. เทศบาลตำบลมะรือโบตก (ระแงะ)ทำแล้ว81088071ทำแล้ว 29/06/2555462266
13. เทศบาลตำบลยี่งอ (ยี่งอ)ทำแล้ว7837476ทำแล้ว 29/06/2555348171616
14. เทศบาลตำบลรือเสาะ (รือเสาะ)ทำแล้ว76444ทำแล้ว 27/06/25551171242121
15. เทศบาลตำบลแว้ง (แว้ง)ทำแล้ว7144118108ทำแล้ว 26/06/255560554
16. เทศบาลตำบลศรีสาคร (ศรีสาคร)ทำแล้ว8125133119ทำแล้ว 27/06/255560323232
17. เทศบาลตำบลสุคิริน (สุคิริน)ทำแล้ว7127127127ทำแล้ว 29/06/255522211
18. อบต.กะลุวอ (เมืองนราธิวาส)ทำแล้ว713411847ทำแล้ว 20/06/255552333333
19. อบต.กายูคละ (แว้ง)ทำแล้ว8213178304ทำแล้ว 29/06/2555136484746
20. อบต.กาเยาะมาตี (บาเจาะ)ทำแล้ว721113099ทำแล้ว 29/06/255529666
21. อบต.กาลิซา (ระแงะ)ทำแล้ว72135252ทำแล้ว 12/06/2555601411
22. อบต.กาวะ (สุไหงปาดี)ทำแล้ว785131102ทำแล้ว 28/06/2555163343333
23. อบต.กาหลง (ศรีสาคร)ทำแล้ว71108988ทำแล้ว 29/06/2555421044
24. อบต.เกาะสะท้อน (ตากใบ)ทำแล้ว71067979ทำแล้ว 15/05/255578656565
25. อบต.เกียร์ (สุคิริน)ทำแล้ว7110149122ทำแล้ว 09/07/255565161616
26. อบต.โคกเคียน (เมืองนราธิวาส)ทำแล้ว7188123113ทำแล้ว 28/06/255571424241
27. อบต.โคกสะตอ (รือเสาะ)ทำแล้ว7240227202ทำแล้ว 18/01/255527111
28. อบต.ฆอเลาะ (แว้ง)ทำแล้ว7179130112ทำแล้ว 29/06/25551101411
29. อบต.โฆษิต (ตากใบ)ทำแล้ว71643651ทำแล้ว 29/06/25557155686867
30. อบต.จวบ (เจาะไอร้อง)ทำแล้ว71017771ทำแล้ว 04/06/2555381011
31. อบต.จอเบาะ (ยี่งอ)ทำแล้ว7304290287ทำแล้ว 29/06/25554322
32. อบต.จะแนะ (จะแนะ)ทำแล้ว7163135120ทำแล้ว 28/06/255543999
33. อบต.เฉลิม (ระแงะ)ทำแล้ว81991615ทำแล้ว 06/06/2555341011
34. อบต.ช้างเผือก (จะแนะ)ทำแล้ว7251267147ทำแล้ว 29/06/25551641343432
35. อบต.เชิงคีรี (ศรีสาคร)ทำแล้ว7122186111ทำแล้ว 28/06/2555375411
36. อบต.ซากอ (ศรีสาคร)ทำแล้ว7805537ทำแล้ว 25/06/255568111
37. อบต.ดุซงญอ (จะแนะ)ทำแล้ว7119119119ทำแล้ว 15/06/255569633
38. อบต.ตะปอเยาะ (ยี่งอ)ทำแล้ว79676ทำแล้ว 29/06/2555557511
39. อบต.ตะมะยูง (ศรีสาคร)ทำแล้ว7179181188ทำแล้ว 27/06/255547111
40. อบต.ตันหยงมัส (ระแงะ)ทำแล้ว7155160160ทำแล้ว 24/07/255682611
41. อบต.ตันหยงลิมอ (ระแงะ)ทำแล้ว7163150153ทำแล้ว 29/06/25551893666666
42. อบต.โต๊ะเด็ง (สุไหงปาดี)ทำแล้ว715112680ทำแล้ว 26/06/2555161171615
43. อบต.นานาค (ตากใบ)ทำแล้ว71337368ทำแล้ว 25/06/255581413836
44. อบต.บองอ (ระแงะ)ทำแล้ว7291291291ทำแล้ว 29/06/25551744888
45. อบต.บางขุนทอง (ตากใบ)ทำแล้ว788ทำแล้ว 18/06/255563474745
46. อบต.บางปอ (เมืองนราธิวาส)ทำแล้ว78890103ทำแล้ว 22/06/25551111
47. อบต.บาเจาะ (บาเจาะ)ทำแล้ว717198ทำแล้ว 24/08/255527777
48. อบต.บาตง (รือเสาะ)ทำแล้ว7325318306ทำแล้ว 27/06/2555114422
49. อบต.บาเระใต้ (บาเจาะ)ทำแล้ว781168165ทำแล้ว 28/06/255544262626
50. อบต.บาเระเหนือ (บาเจาะ)ทำแล้ว7273164107ทำแล้ว 14/06/255544554
51. อบต.บูกิต (เจาะไอร้อง)ทำแล้ว7251114109ทำแล้ว 29/06/25552378452524
52. อบต.ปะลุกาสาเมาะ (บาเจาะ)ทำแล้ว7402402402ทำแล้ว 29/06/255514666
53. อบต.ปะลุรู (สุไหงปาดี)ทำแล้ว7112218210ทำแล้ว 29/06/2555260404040
54. อบต.ปาโงสะโต (ระแงะ)ทำแล้ว7167167167ทำแล้ว 15/06/255552311
55. อบต.ปูโยะ (สุไหงโก-ลก)ทำแล้ว7201141139ทำแล้ว 21/06/2555644411
56. อบต.ผดุงมาตร (จะแนะ)ทำแล้ว7246170147ทำแล้ว 28/06/255560181717
57. อบต.พร่อน (ตากใบ)ทำแล้ว77883173ทำแล้ว 09/01/2556375555555
58. อบต.ไพรวัน (ตากใบ)ทำแล้ว7124168131ทำแล้ว 26/06/255568606059
59. อบต.ภูเขาทอง (สุคิริน)ทำแล้ว710929376ทำแล้ว 20/06/25553268111
60. อบต.มะนังตายอ (เมืองนราธิวาส)ทำแล้ว7624369ทำแล้ว 23/06/25557683511
61. อบต.มะรือโบตก (ระแงะ)ทำแล้ว7978383ทำแล้ว 11/06/2555576383736
62. อบต.มะรือโบออก (เจาะไอร้อง)ทำแล้ว7868277ทำแล้ว 12/03/255638554
63. อบต.มาโมง (สุคิริน)ทำแล้ว7162159194ทำแล้ว 14/06/255513111
64. อบต.มูโนะ (สุไหงโก-ลก)ทำแล้ว71438787ทำแล้ว 25/06/255565221
65. อบต.แม่ดง (แว้ง)ทำแล้ว8427275ทำแล้ว 29/06/255531171717
66. อบต.ยี่งอ (ยี่งอ)ทำแล้ว7236238238ทำแล้ว 25/06/255563312926
67. อบต.ร่มไทร (สุคิริน)ทำแล้ว7121132135ทำแล้ว 29/06/255570111
68. อบต.ริโก๋ (สุไหงปาดี)ทำแล้ว716811899ทำแล้ว 29/06/25553912118
69. อบต.รือเสาะ (รือเสาะ)ทำแล้ว74822ทำแล้ว 29/06/255548171717
70. อบต.รือเสาะออก (รือเสาะ)ทำแล้ว7189131122ทำแล้ว 28/05/255538131313
71. อบต.เรียง (รือเสาะ)ทำแล้ว7126166151ทำแล้ว 29/06/255524582344
72. อบต.ละหาร (ยี่งอ)ทำแล้ว61541271ทำแล้ว 08/06/2555426111
73. อบต.ลาโละ (รือเสาะ)ทำแล้ว7190185148ทำแล้ว 29/06/255574101010
74. อบต.ลำภู (เมืองนราธิวาส)ทำแล้ว7153198142ทำแล้ว 19/06/255585727170
75. อบต.ลุโบะบายะ (ยี่งอ)ทำแล้ว712811ทำแล้ว 12/09/255556373732
76. อบต.ลุโบะบือซา (ยี่งอ)ทำแล้ว71664038ทำแล้ว 28/06/2555269565656
77. อบต.ลุโบะสาวอ (บาเจาะ)ทำแล้ว81505847ทำแล้ว 29/06/255543434343
78. อบต.โล๊ะจูด (แว้ง)ทำแล้ว7193221207ทำแล้ว 21/06/255560888
79. อบต.แว้ง (แว้ง)ทำแล้ว7224242158ทำแล้ว 29/06/255568353534
80. อบต.ศรีบรรพต (ศรีสาคร)ทำแล้ว8979798ทำแล้ว 29/06/255511555
81. อบต.ศรีสาคร (ศรีสาคร)ทำแล้ว7236ทำแล้ว 29/06/25551464424140
82. อบต.ศาลาใหม่ (ตากใบ)ทำแล้ว713823896ทำแล้ว 29/03/25561869606059
83. อบต.สากอ (สุไหงปาดี)ทำแล้ว7184204112ทำแล้ว 11/06/255580393939
84. อบต.สามัคคี (รือเสาะ)ทำแล้ว7313276226ทำแล้ว 29/06/255551313131
85. อบต.สาวอ (รือเสาะ)ทำแล้ว715530291ทำแล้ว 31/10/255551111
86. อบต.สุคิริน (สุคิริน)ทำแล้ว7107144135ทำแล้ว 01/06/2555501243
87. อบต.สุวารี (รือเสาะ)ทำแล้ว71278886ทำแล้ว 28/06/255532111111
88. อบต.สุไหงปาดี (สุไหงปาดี)ทำแล้ว7195140137ทำแล้ว 12/06/25554129676464
89. อบต.เอราวัณ (แว้ง)ทำแล้ว7837980ทำแล้ว 28/06/255557333333
รวม 89 อปท.8963114,84412,31410,524894735,6912,4502,1912,153
ข้อมูล ณ 13/09/2563