รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด ยะลา ปี 2556

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255625572558
1. อบจ.ยะลา (เมืองยะลา)ทำแล้ว5238188120ทำแล้ว 19/09/255612158130112106
2. เทศบาลนครยะลา (เมืองยะลา)ทำแล้ว6190155142ทำแล้ว 29/06/2555275505048
3. เทศบาลเมืองเบตง (เบตง)ทำแล้ว623410699ทำแล้ว 31/07/2555194121121120
4. เทศบาลเมืองสะเตงนอก (เมืองยะลา)ทำแล้ว7229217127ทำแล้ว 29/06/2555983343433
5. เทศบาลตำบลโกตาบารู (รามัน)ทำแล้ว4163158143ทำแล้ว 28/06/255531106787877
6. เทศบาลตำบลเขื่อนบางลาง (บันนังสตา)ทำแล้ว710510688ทำแล้ว 27/06/25559351333
7. เทศบาลตำบลคอกช้าง (ธารโต)ทำแล้ว716099ทำแล้ว 20/06/255514131313
8. เทศบาลตำบลท่าสาป (เมืองยะลา)ทำแล้ว670124114ทำแล้ว 27/06/2555546252424
9. เทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์ (เบตง)ทำแล้ว6173236235ทำแล้ว 22/06/255564171717
10. เทศบาลตำบลบันนังสตา (บันนังสตา)ทำแล้ว7196183183ทำแล้ว 29/06/2555151122
11. เทศบาลตำบลบาลอ (รามัน)ทำแล้ว4106169141ทำแล้ว 25/06/255519222
12. เทศบาลตำบลบุดี (เมืองยะลา)ทำแล้ว61182816ทำแล้ว 25/06/2555247533
13. เทศบาลตำบลปะแต (ยะหา)ทำแล้ว5643643317ทำแล้ว 06/06/255537181817
14. เทศบาลตำบลเมืองรามันห์ (รามัน)ทำแล้ว478123116ทำแล้ว 18/06/255555111
15. เทศบาลตำบลยะหา (ยะหา)ทำแล้ว6133123115ทำแล้ว 27/06/2555422222222
16. เทศบาลตำบลยุโป (เมืองยะลา)ทำแล้ว68610498ทำแล้ว 08/01/2556581686866
17. เทศบาลตำบลลำใหม่ (เมืองยะลา)ทำแล้ว5534642ทำแล้ว 24/07/2555442201816
18. อบต.กรงปินัง (กรงปินัง)ทำแล้ว9252202169ทำแล้ว 27/06/2555195838379
19. อบต.กอตอตือระ (รามัน)ทำแล้ว4786352ทำแล้ว 12/06/255525181818
20. อบต.กาตอง (ยะหา)ทำแล้ว612510982ทำแล้ว 21/06/255559363636
21. อบต.กาบัง (กาบัง)ทำแล้ว6119681ทำแล้ว 15/06/255553191818
22. อบต.กายูบอเกาะ (รามัน)ทำแล้ว5746667ทำแล้ว 07/06/2555848434243
23. อบต.กาลอ (รามัน)ทำแล้ว47810686ทำแล้ว 12/06/25552973434343
24. อบต.กาลูปัง (รามัน)ทำแล้ว47668ทำแล้ว 14/06/255516141414
25. อบต.เกะรอ (รามัน)ทำแล้ว4117184183ทำแล้ว 06/08/255528777
26. อบต.คีรีเขต (ธารโต)ทำแล้ว9272277210ทำแล้ว 29/06/25553130391616
27. อบต.จะกว๊ะ (รามัน)ทำแล้ว495134127ทำแล้ว 12/10/2555229141413
28. อบต.ตลิ่งชัน (บันนังสตา)ทำแล้ว7170114138ทำแล้ว 28/06/255514451411
29. อบต.ตะโละหะลอ (รามัน)ทำแล้ว4125142136ทำแล้ว 28/06/2555127222
30. อบต.ตาชี (ยะหา)ทำแล้ว88489117ทำแล้ว 29/06/25551268221
31. อบต.ตาเซะ (เมืองยะลา)ทำแล้ว51948580ทำแล้ว 22/06/25552734232322
32. อบต.ตาเนาะปูเต๊ะ (บันนังสตา)ทำแล้ว71474646ทำแล้ว 29/06/25558493633
33. อบต.ตาเนาะแมเราะ (เบตง)ทำแล้ว10351377375ทำแล้ว 29/06/2555163494949
34. อบต.ถ้ำทะลุ (บันนังสตา)ทำแล้ว8144145144ทำแล้ว 12/06/255533888
35. อบต.ท่าธง (รามัน)ทำแล้ว414415999ทำแล้ว 27/11/2555228222221
36. อบต.ธารโต (ธารโต)ทำแล้ว615412589ทำแล้ว 15/05/255559333
37. อบต.เนินงาม (รามัน)ทำแล้ว41637373ทำแล้ว 22/06/255538777
38. อบต.บันนังสตา (บันนังสตา)ทำแล้ว5215214221ทำแล้ว 266111111
39. อบต.บันนังสาเรง (เมืองยะลา)ทำแล้ว988188199ทำแล้ว 15/06/25551669393737
40. อบต.บาโงย (รามัน)ทำแล้ว4898989ทำแล้ว 19/06/2555261222
41. อบต.บาโงยซิแน (ยะหา)ทำแล้ว61164762ทำแล้ว 30/06/255574111
42. อบต.บาเจาะ (บันนังสตา)ทำแล้ว8153178178ทำแล้ว 28/06/2555187717171
43. อบต.บ้านแหร (ธารโต)ทำแล้ว61374039ทำแล้ว 29/06/2555162493939
44. อบต.บาโร๊ะ (ยะหา)ทำแล้ว5796048ทำแล้ว 28/06/255535323231
45. อบต.บาละ (กาบัง)ทำแล้ว7302249231ทำแล้ว 28/06/255528544
46. อบต.บือมัง (รามัน)ทำแล้ว41186869ทำแล้ว 20/06/255557181818
47. อบต.ปุโรง (กรงปินัง)ทำแล้ว577241201ทำแล้ว 20/06/255516664776
48. อบต.เปาะเส้ง (เมืองยะลา)ทำแล้ว9625757ทำแล้ว 13/06/255531655
49. อบต.พร่อน (เมืองยะลา)ทำแล้ว692168163ทำแล้ว 25/06/255533252525
50. อบต.แม่หวาด (ธารโต)ทำแล้ว71329692ทำแล้ว 13/06/255544302827
51. อบต.ยะต๊ะ (รามัน)ทำแล้ว493171125ทำแล้ว 16/05/255559664
52. อบต.ยะรม (เบตง)ทำแล้ว10543307230ทำแล้ว 15/06/255534181818
53. อบต.ยะลา (เมืองยะลา)ทำแล้ว654127119ทำแล้ว 15/06/2555141353535
54. อบต.ยะหา (ยะหา)ทำแล้ว6735823ทำแล้ว 18/05/255526251817
55. อบต.ละแอ (ยะหา)ทำแล้ว5112142116ทำแล้ว 29/06/255532777
56. อบต.ลำพะยา (เมืองยะลา)ทำแล้ว5283284284ทำแล้ว 15/06/255552222
57. อบต.ลำใหม่ (เมืองยะลา)ทำแล้ว673111118ทำแล้ว 21/06/255522411
58. อบต.ลิดล (เมืองยะลา)ทำแล้ว514712399ทำแล้ว 11/06/2555881353535
59. อบต.วังพญา (รามัน)ทำแล้ว5141117123 ยังไม่อนุมัติ 24381066
60. อบต.สะเอะ (กรงปินัง)ทำแล้ว8217355315ทำแล้ว 05/06/2555248722
61. อบต.หน้าถ้ำ (เมืองยะลา)ทำแล้ว9116116116ทำแล้ว 30/05/255524181818
62. อบต.ห้วยกระทิง (กรงปินัง)ทำแล้ว51074954ทำแล้ว 29/06/25551471911
63. อบต.อัยเยอร์เวง (เบตง)ทำแล้ว7186172164ทำแล้ว 12/06/2555283292727
64. อบต.อาซ่อง (รามัน)ทำแล้ว5146158120ทำแล้ว 11/06/255543111010
รวม 64 อปท.643829,8889,2738,042632653,4011,6821,4631,434
ข้อมูล ณ 13/09/2563