รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด ปัตตานี ปี 2556

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255625572558
1. อบจ.ปัตตานี (เมืองปัตตานี)ทำแล้ว6651443394ทำแล้ว 29/06/25555225632523
2. เทศบาลเมืองตะลุบัน (สายบุรี)ทำแล้ว6298287270ทำแล้ว 29/06/2555479363433
3. เทศบาลเมืองปัตตานี (เมืองปัตตานี)ทำแล้ว8526427374ทำแล้ว 29/06/2555421177
4. เทศบาลตำบลโคกโพธิ์ (โคกโพธิ์)ทำแล้ว71032121ทำแล้ว 27/06/2555171353534
5. เทศบาลตำบลตอหลัง (ยะหริ่ง)ทำแล้ว7110112108ทำแล้ว 27/09/255544313131
6. เทศบาลตำบลตันหยง (ยะหริ่ง)ทำแล้ว8113121121ทำแล้ว 28/06/255571272623
7. เทศบาลตำบลเตราะบอน (สายบุรี)ทำแล้ว827620253ทำแล้ว 28/06/25551111
8. เทศบาลตำบลนาประดู่ (โคกโพธิ์)ทำแล้ว51069587ทำแล้ว 29/01/25561876292622
9. เทศบาลตำบลบ่อทอง (หนองจิก)ทำแล้ว6189168158ทำแล้ว 17/06/255671141313
10. เทศบาลตำบลบางปู (ยะหริ่ง)ทำแล้ว7172133127ทำแล้ว 22/05/255571272727
11. เทศบาลตำบลปะนาเระ (ปะนาเระ)ทำแล้ว8178141124ทำแล้ว 28/06/2555674585858
12. เทศบาลตำบลพ่อมิ่ง (ปะนาเระ)ทำแล้ว7323340125ทำแล้ว 20/09/255537777
13. เทศบาลตำบลมะกรูด (โคกโพธิ์)ทำแล้ว81325757ทำแล้ว 26/03/25561133212121
14. เทศบาลตำบลมายอ (มายอ)ทำแล้ว7262260259ทำแล้ว 20/06/2555749111
15. เทศบาลตำบลยะรัง (ยะรัง)ทำแล้ว711911491ทำแล้ว 22/11/255527222
16. เทศบาลตำบลยะหริ่ง (ยะหริ่ง)ทำแล้ว6273167159ทำแล้ว 29/06/255553161615
17. เทศบาลตำบลรูสะมิแล (เมืองปัตตานี)ทำแล้ว71061527ทำแล้ว 08/06/255565103969489
18. เทศบาลตำบลหนองจิก (หนองจิก)ทำแล้ว7806962ทำแล้ว 29/06/2555163111111
19. อบต.กระโด (ยะรัง)ทำแล้ว8179183175ทำแล้ว 13/06/255555916159
20. อบต.กระเสาะ (มายอ)ทำแล้ว5174133120ทำแล้ว 10/05/255556965
21. อบต.กระหวะ (มายอ)ทำแล้ว8115120120ทำแล้ว 28/06/2555115565553
22. อบต.กอลำ (ยะรัง)ทำแล้ว9215133117ทำแล้ว 25/05/25557588652117
23. อบต.กะดุนง (สายบุรี)ทำแล้ว4199204203ทำแล้ว 19/06/255563636363
24. อบต.กะมิยอ (เมืองปัตตานี)ทำแล้ว815810714ทำแล้ว 11/05/2555913111
25. อบต.กะรุบี (กะพ้อ)ทำแล้ว81396519ทำแล้ว 29/06/255567111
26. อบต.เกาะจัน (มายอ)ทำแล้ว8184184183ทำแล้ว 21/06/2555653201711
27. อบต.เกาะเปาะ (หนองจิก)ทำแล้ว8216235225ทำแล้ว 29/06/2555143414140
28. อบต.เขาตูม (ยะรัง)ทำแล้ว8202179186ทำแล้ว 25/06/2555119111
29. อบต.คลองมานิง (เมืองปัตตานี)ทำแล้ว958192170ทำแล้ว 22/06/255532242424
30. อบต.คลองใหม่ (ยะรัง)ทำแล้ว7261221198ทำแล้ว 29/06/255571333
31. อบต.ควน (ปะนาเระ)ทำแล้ว71099490ทำแล้ว 15/05/25553216118
32. อบต.ควนโนรี (โคกโพธิ์)ทำแล้ว8322325329ทำแล้ว 13/06/255567202020
33. อบต.คอกกระบือ (ปะนาเระ)ทำแล้ว8162138132ทำแล้ว 27/06/255559151515
34. อบต.คอลอตันหยง (หนองจิก)ทำแล้ว8278277277ทำแล้ว 07/06/2555371099
35. อบต.โคกโพธิ์ (โคกโพธิ์)ทำแล้ว7350165113ทำแล้ว 19/11/255542666
36. อบต.จะรัง (ยะหริ่ง)ทำแล้ว8123197138ทำแล้ว 21/06/2555120966
37. อบต.ช้างไห้ตก (โคกโพธิ์)ทำแล้ว81289379ทำแล้ว 31/07/255546888
38. อบต.ดอน (ปะนาเระ)ทำแล้ว7185141140ทำแล้ว 02/04/255574363628
39. อบต.ดอนทราย (ไม้แก่น)ทำแล้ว81019684ทำแล้ว 29/06/255536766
40. อบต.ดอนรัก (หนองจิก)ทำแล้ว8132156137ทำแล้ว 07/06/255539777
41. อบต.ดาโต๊ะ (หนองจิก)ทำแล้ว6183236216ทำแล้ว 29/06/2555674552
42. อบต.ตรัง (มายอ)ทำแล้ว7118145145ทำแล้ว 21/06/2555354363636
43. อบต.ตะบิ้ง (สายบุรี)ทำแล้ว72834142ทำแล้ว 24/05/255568362123
44. อบต.ตะลุโบะ (เมืองปัตตานี)ทำแล้ว7145123119ทำแล้ว 14/06/255515101010
45. อบต.ตะโละ (ยะหริ่ง)ทำแล้ว8189165109ทำแล้ว 28/06/255525733
46. อบต.ตะโละกาโปร์ (ยะหริ่ง)ทำแล้ว82992991ทำแล้ว 15/06/2555323311273
47. อบต.ตะโละไกรทอง (ไม้แก่น)ทำแล้ว65973109ทำแล้ว 21/06/2555591951
48. อบต.ตะโละดือรามัน (กะพ้อ)ทำแล้ว8134121115ทำแล้ว 20/06/255562464646
49. อบต.ตะโละแมะนา (ทุ่งยางแดง)ทำแล้ว7228166160ทำแล้ว 22/06/25551311122
50. อบต.ตันหยงดาลอ (ยะหริ่ง)ทำแล้ว7928287ทำแล้ว 15/06/25551264434339
51. อบต.ตันหยงลุโละ (เมืองปัตตานี)ทำแล้ว8299253140ทำแล้ว 27/06/255521444
52. อบต.ตาแกะ (ยะหริ่ง)ทำแล้ว7177122127ทำแล้ว 29/06/255533222
53. อบต.ตาลีอายร์ (ยะหริ่ง)ทำแล้ว7128125114ทำแล้ว 29/06/2555345302927
54. อบต.ตุยง (หนองจิก)ทำแล้ว7230294251ทำแล้ว 15/06/25551766343027
55. อบต.ถนน (มายอ)ทำแล้ว873160205ทำแล้ว 22/06/2555543303029
56. อบต.ทรายขาว (โคกโพธิ์)ทำแล้ว621121516ทำแล้ว 20/06/255517777
57. อบต.ท่ากำชำ (หนองจิก)ทำแล้ว6153127161ทำแล้ว 07/09/25559111
58. อบต.ท่าข้าม (ปะนาเระ)ทำแล้ว7757261ทำแล้ว 19/06/2555241282623
59. อบต.ท่าน้ำ (ปะนาเระ)ทำแล้ว674136182ทำแล้ว 31/08/2555336331717
60. อบต.ท่าเรือ (โคกโพธิ์)ทำแล้ว8203179120ทำแล้ว 01/06/2555228131010
61. อบต.ทุ่งพลา (โคกโพธิ์)ทำแล้ว71189077ทำแล้ว 22/06/2555864454544
62. อบต.ไทรทอง (ไม้แก่น)ทำแล้ว84975364ทำแล้ว 28/06/2555219191919
63. อบต.นาเกตุ (โคกโพธิ์)ทำแล้ว8929292ทำแล้ว 01/06/255592222
64. อบต.นาประดู่ (โคกโพธิ์)ทำแล้ว7215178164ทำแล้ว 29/06/255565383835
65. อบต.น้ำดำ (ทุ่งยางแดง)ทำแล้ว7230230230ทำแล้ว 28/06/255540323232
66. อบต.บางเก่า (สายบุรี)ทำแล้ว9201122126ทำแล้ว 29/06/255530111
67. อบต.บางโกระ (โคกโพธิ์)ทำแล้ว713612282ทำแล้ว 29/06/255536533
68. อบต.บางเขา (หนองจิก)ทำแล้ว795101120ทำแล้ว 27/06/255531833
69. อบต.บางตาวา (หนองจิก)ทำแล้ว5122121118ทำแล้ว 22/06/2555418999
70. อบต.บ้านกลาง (ปะนาเระ)ทำแล้ว7245246245ทำแล้ว 14/06/2555644434342
71. อบต.บ้านนอก (ปะนาเระ)ทำแล้ว7132146170ทำแล้ว 13/06/255573391010
72. อบต.บ้านน้ำบ่อ (ปะนาเระ)ทำแล้ว819619495ทำแล้ว 19/06/2555521544
73. อบต.บานา (เมืองปัตตานี)ทำแล้ว7131140121ทำแล้ว 14/06/255548333332
74. อบต.บาราโหม (เมืองปัตตานี)ทำแล้ว71411313ทำแล้ว 29/06/2555230292929
75. อบต.บาราเฮาะ (เมืองปัตตานี)ทำแล้ว7716768ทำแล้ว 19/06/255569494845
76. อบต.บาโลย (ยะหริ่ง)ทำแล้ว7191202169ทำแล้ว 25/06/255545411
77. อบต.บือเระ (สายบุรี)ทำแล้ว810010380ทำแล้ว 21/06/2555601666
78. อบต.ประจัน (ยะรัง)ทำแล้ว5159153125ทำแล้ว 06/06/2555522333
79. อบต.ปล่องหอย (กะพ้อ)ทำแล้ว794354265ทำแล้ว 14/06/25551682711
80. อบต.ปะกาฮะรัง (เมืองปัตตานี)ทำแล้ว611410291ทำแล้ว 20/06/2555538444
81. อบต.ปะโด (มายอ)ทำแล้ว8107105107ทำแล้ว 29/06/25551111
82. อบต.ปะเสยะวอ (สายบุรี)ทำแล้ว11120105152ทำแล้ว 08/05/255554111
83. อบต.ปากล่อ (โคกโพธิ์)ทำแล้ว7127230195ทำแล้ว 21/06/25551263331411
84. อบต.ปากู (ทุ่งยางแดง)ทำแล้ว8164169191ทำแล้ว 28/06/255511111
85. อบต.ป่าบอน (โคกโพธิ์)ทำแล้ว814411281ทำแล้ว 12/06/2555331265
86. อบต.ป่าไร่ (แม่ลาน)ทำแล้ว8735453ทำแล้ว 27/06/25551057181818
87. อบต.ปิตูมุดี (ยะรัง)ทำแล้ว8194236160ทำแล้ว 21/06/25552372353533
88. อบต.ปิยามุมัง (ยะหริ่ง)ทำแล้ว61318482ทำแล้ว 29/05/255551444
89. อบต.ปุโละปุโย (หนองจิก)ทำแล้ว5203239169ทำแล้ว 01/05/255625252525
90. อบต.ปูยุด (เมืองปัตตานี)ทำแล้ว7150153152ทำแล้ว 12/06/255539111
91. อบต.แป้น (สายบุรี)ทำแล้ว81821659ทำแล้ว 26/06/255522711
92. อบต.พิเทน (ทุ่งยางแดง)ทำแล้ว6153215159ทำแล้ว 27/06/25552155522
93. อบต.ม่วงเตี้ย (แม่ลาน)ทำแล้ว8233158128ทำแล้ว 28/03/10311623777
94. อบต.มะนังดาลำ (สายบุรี)ทำแล้ว8362021ทำแล้ว 24/06/255636222
95. อบต.มะนังยง (ยะหริ่ง)ทำแล้ว8264ทำแล้ว 21/05/255543161616
96. อบต.เมาะมาวี (ยะรัง)ทำแล้ว5119ทำแล้ว 11/05/255513221
97. อบต.แม่ลาน (แม่ลาน)ทำแล้ว81106232ทำแล้ว 12/06/25555542311
98. อบต.ยะรัง (ยะรัง)ทำแล้ว715015671ทำแล้ว 21/06/2556241111
99. อบต.ยาบี (หนองจิก)ทำแล้ว3858585ทำแล้ว 26/06/255523111111
100. อบต.ยามู (ยะหริ่ง)ทำแล้ว7123ทำแล้ว 05/08/255621444
101. อบต.ระแว้ง (ยะรัง)ทำแล้ว66422ทำแล้ว 21/06/25552035665
102. อบต.ราตาปันยัง (ยะหริ่ง)ทำแล้ว81536666ทำแล้ว 15/06/255521666
103. อบต.ละหาร (สายบุรี)ทำแล้ว51451202ทำแล้ว 18/05/255525103905251
104. อบต.ลางา (มายอ)ทำแล้ว8725752ทำแล้ว 20/06/255520111111
105. อบต.ลิปะสะโง (หนองจิก)ทำแล้ว6156159157ทำแล้ว 29/06/255533311
106. อบต.ลุโบะยิไร (มายอ)ทำแล้ว710178150ทำแล้ว 29/06/2555753222
107. อบต.วัด (ยะรัง)ทำแล้ว61197976ทำแล้ว 21/06/255527262699
108. อบต.สะกำ (มายอ)ทำแล้ว8824237ทำแล้ว 27/06/2555135212128
109. อบต.สะดาวา (ยะรัง)ทำแล้ว7200122173ทำแล้ว 29/01/25569532222
110. อบต.สะนอ (ยะรัง)ทำแล้ว7768684ทำแล้ว 25/06/2555756764
111. อบต.สาคอบน (มายอ)ทำแล้ว9225218213ทำแล้ว 29/06/25552086656464
112. อบต.สาบัน (ยะหริ่ง)ทำแล้ว8136136136ทำแล้ว 28/06/2555151288
113. อบต.หนองแรต (ยะหริ่ง)ทำแล้ว71017171ทำแล้ว 25/06/255553151514
114. อบต.แหลมโพธิ์ (ยะหริ่ง)ทำแล้ว7129118104ทำแล้ว 21/11/2555260524946
รวม 114 อปท.11481718,81916,63414,3111145455,8842,3021,8621,753
ข้อมูล ณ 13/09/2563