รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด พัทลุง ปี 2556

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255625572558
1. อบจ.พัทลุง (เมืองพัทลุง)ทำแล้ว53697242ทำแล้ว 31/07/255561153133123121
2. เทศบาลเมืองพัทลุง (เมืองพัทลุง)ทำแล้ว5115136146ทำแล้ว 29/06/255577616060
3. เทศบาลตำบลกงหรา (กงหรา)ทำแล้ว4424433433ทำแล้ว 29/06/2555447383837
4. เทศบาลตำบลเกาะนางคำ (ปากพะยูน)ทำแล้ว6216233189ทำแล้ว 27/02/2556326181818
5. เทศบาลตำบลเขาเจียก (เมืองพัทลุง)ทำแล้ว4148173164ทำแล้ว 29/06/255561655
6. เทศบาลตำบลเขาชัยสน (เขาชัยสน)ทำแล้ว4926965ทำแล้ว 18/12/25551768393935
7. เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง (ตะโหมด)ทำแล้ว4263126ทำแล้ว 20/02/255629232323
8. เทศบาลตำบลคลองทรายขาว (กงหรา)ทำแล้ว5178101102ทำแล้ว 28/06/2555421181818
9. เทศบาลตำบลคลองใหญ่ (ตะโหมด)ทำแล้ว6809385ทำแล้ว 29/06/0655447171514
10. เทศบาลตำบลควนขนุน (ควนขนุน)ทำแล้ว81317443ทำแล้ว 22/06/255510106242423
11. เทศบาลตำบลควนเสาธง (ตะโหมด)ทำแล้ว8159174120ทำแล้ว 25/03/25565264543736
12. เทศบาลตำบลโคกชะงาย (เมืองพัทลุง)ทำแล้ว4168180196ทำแล้ว 27/07/2556119151414
13. เทศบาลตำบลโคกม่วง (เขาชัยสน)ทำแล้ว7197192146ทำแล้ว 01/08/25566334137
14. เทศบาลตำบลจองถนน (เขาชัยสน)ทำแล้ว7134184238ทำแล้ว 26/06/255557666
15. เทศบาลตำบลชะรัด (กงหรา)ทำแล้ว5225150148ทำแล้ว 29/06/25551843662
16. เทศบาลตำบลชุมพล (ศรีนครินทร์)ทำแล้ว7151152125ทำแล้ว 25/06/25551256322724
17. เทศบาลตำบลดอนทราย (ปากพะยูน)ทำแล้ว5108150143ทำแล้ว 01/05/2555765333232
18. เทศบาลตำบลดอนทราย (ควนขนุน)ทำแล้ว4133106123ทำแล้ว 26/07/25564111
19. เทศบาลตำบลดอนประดู่ (ปากพะยูน)ทำแล้ว8173114114ทำแล้ว 22/06/255557414139
20. เทศบาลตำบลตะโหมด (ตะโหมด)ทำแล้ว5207192199ทำแล้ว 25/06/2555195616160
21. เทศบาลตำบลตำนาน (เมืองพัทลุง)ทำแล้ว417921615ทำแล้ว 29/06/255549222222
22. เทศบาลตำบลโตนดด้วน (ควนขนุน)ทำแล้ว425613193ทำแล้ว 11/06/255676313129
23. เทศบาลตำบลทะเลน้อย (ควนขนุน)ทำแล้ว6218120103ทำแล้ว 27/07/255555424242
24. เทศบาลตำบลท่าแค (เมืองพัทลุง)ทำแล้ว4624848ทำแล้ว 18/06/2555115710108
25. เทศบาลตำบลท่ามะเดื่อ (บางแก้ว)ทำแล้ว7122150146ทำแล้ว 21/06/255567434343
26. เทศบาลตำบลท่ามิหรำ (เมืองพัทลุง)ทำแล้ว4126171181ทำแล้ว 27/06/2555868545454
27. เทศบาลตำบลนาขยาด (ควนขนุน)ทำแล้ว41009261ทำแล้ว 27/06/2555373565552
28. เทศบาลตำบลนาท่อม (เมืองพัทลุง)ทำแล้ว4200127104ทำแล้ว 15/06/2555989575654
29. เทศบาลตำบลนาโหนด (เมืองพัทลุง)ทำแล้ว5101104147ทำแล้ว 01/11/25551364351212
30. เทศบาลตำบลบางแก้ว (บางแก้ว)ทำแล้ว4261123125ทำแล้ว 29/06/25551049494949
31. เทศบาลตำบลบ้านนา (ศรีนครินทร์)ทำแล้ว4819671ทำแล้ว 26/06/255544312727
32. เทศบาลตำบลบ้านพร้าว (ป่าพะยอม)ทำแล้ว71047575ทำแล้ว 27/06/255584676560
33. เทศบาลตำบลบ้านสวน (ควนขนุน)ทำแล้ว4677580ทำแล้ว 05/08/255644333333
34. เทศบาลตำบลปรางหมู่ (เมืองพัทลุง)ทำแล้ว6707455ทำแล้ว 06/06/25553713107
35. เทศบาลตำบลปากพะยูน (ปากพะยูน)ทำแล้ว9189189189ทำแล้ว 27/06/255525554
36. เทศบาลตำบลป่าบอน (ป่าบอน)ทำแล้ว515710396ทำแล้ว 22/06/255552222119
37. เทศบาลตำบลพญาขัน (เมืองพัทลุง)ทำแล้ว71455652ทำแล้ว 631477
38. เทศบาลตำบลพนางตุง (ควนขนุน)ทำแล้ว4796961ทำแล้ว 22/06/255534272724
39. เทศบาลตำบลแพรกหา (ควนขนุน)ทำแล้ว485132158ทำแล้ว 29/06/25551063212120
40. เทศบาลตำบลมะกอกเหนือ (ควนขนุน)ทำแล้ว7907971ทำแล้ว 28/06/255549343433
41. เทศบาลตำบลแม่ขรี (ตะโหมด)ทำแล้ว9291175147ทำแล้ว 27/06/255564171413
42. เทศบาลตำบลร่มเมือง (เมืองพัทลุง)ทำแล้ว4198250240ทำแล้ว 25/06/25551048333232
43. เทศบาลตำบลลานข่อย (ป่าพะยอม)ทำแล้ว4585348ทำแล้ว 29/06/255527191111
44. เทศบาลตำบลลำสินธุ์ (ศรีนครินทร์)ทำแล้ว71045740ทำแล้ว 29/06/255625141414
45. เทศบาลตำบลสมหวัง (กงหรา)ทำแล้ว41229897ทำแล้ว 20/11/255511311
46. เทศบาลตำบลหนองพ้อ (ควนขนุน)ทำแล้ว4255152122ทำแล้ว 04/03/255627654
47. เทศบาลตำบลหารเทา (ปากพะยูน)ทำแล้ว51739582ทำแล้ว 28/02/255622181815
48. เทศบาลตำบลแหลมโตนด (ควนขนุน)ทำแล้ว5156157167ทำแล้ว 22/06/25551142241212
49. เทศบาลตำบลอ่างทอง (ศรีนครินทร์)ทำแล้ว4124153131ทำแล้ว 28/06/255548323130
50. เทศบาลตำบลอ่าวพะยูน (ปากพะยูน)ทำแล้ว5204135130ทำแล้ว 10/06/255637292929
51. อบต.เกาะเต่า (ป่าพะยอม)ทำแล้ว4867574ทำแล้ว 10/02/25552075656564
52. อบต.เกาะหมาก (ปากพะยูน)ทำแล้ว4302397275ทำแล้ว 18/06/2555444393939
53. อบต.เขาชัยสน (เขาชัยสน)ทำแล้ว576294ทำแล้ว 14/06/25559887
54. อบต.เขาปู่ (ศรีบรรพต)ทำแล้ว621411154ทำแล้ว 28/06/2555754554
55. อบต.เขาย่า (ศรีบรรพต)ทำแล้ว4253253253ทำแล้ว 11/06/2555133282828
56. อบต.คลองเฉลิม (กงหรา)ทำแล้ว5653203ทำแล้ว 17/07/255556855
57. อบต.ควนขนุน (เขาชัยสน)ทำแล้ว5337208187ทำแล้ว 22/06/25551045999
58. อบต.ควนมะพร้าว (เมืองพัทลุง)ทำแล้ว5201183175ทำแล้ว 11/06/255573444443
59. อบต.โคกทราย (ป่าบอน)ทำแล้ว6146211178ทำแล้ว 26/11/25553541188
60. อบต.โคกสัก (บางแก้ว)ทำแล้ว8259234233ทำแล้ว 08/05/255557120908888
61. อบต.ชะมวง (ควนขนุน)ทำแล้ว81369798ทำแล้ว 16/05/2555233292929
62. อบต.ชัยบุรี (เมืองพัทลุง)ทำแล้ว4729191ทำแล้ว 29/06/255520666
63. อบต.ตะแพน (ศรีบรรพต)ทำแล้ว81359183ทำแล้ว 15/06/255526191917
64. อบต.ทุ่งนารี (ป่าบอน)ทำแล้ว467165332ทำแล้ว 04/12/255558404039
65. อบต.นาปะขอ (บางแก้ว)ทำแล้ว4655842395ทำแล้ว 12/12/255540888
66. อบต.ปันแต (ควนขนุน)ทำแล้ว4204244232ทำแล้ว 11/06/255560383838
67. อบต.ป่าบอน (ป่าบอน)ทำแล้ว415317188ทำแล้ว 29/06/25551483474746
68. อบต.ป่าพะยอม (ป่าพะยอม)ทำแล้ว6132235119ทำแล้ว 29/06/2555145312829
69. อบต.ฝาละมี (ปากพะยูน)ทำแล้ว4132105105ทำแล้ว 24/08/25551313128
70. อบต.พนมวังก์ (ควนขนุน)ทำแล้ว75044ทำแล้ว 24/02/255546191716
71. อบต.ลำปำ (เมืองพัทลุง)ทำแล้ว416111799ทำแล้ว 29/06/255547262626
72. อบต.วังใหม่ (ป่าบอน)ทำแล้ว5749976ทำแล้ว 20/06/2555442222221
73. อบต.หนองธง (ป่าบอน)ทำแล้ว51151313ทำแล้ว 14/06/25553333
74. อบต.หานโพธิ์ (เขาชัยสน)ทำแล้ว8791111ทำแล้ว 27/12/25551237212121
รวม 74 อปท.7439212,15210,5349,344743973,8082,1802,0071,937
ข้อมูล ณ 13/09/2563