รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด พัทลุง ปี 2556

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255625572558
1. อบจ.พัทลุง (เมืองพัทลุง) ทำแล้ว 5 369 72 42 ทำแล้ว 31/07/2555 153 133 123 121
2. เทศบาลเมืองพัทลุง (เมืองพัทลุง) ทำแล้ว 5 115 136 146 ทำแล้ว 29/06/2555 77 61 60 60
3. เทศบาลตำบลกงหรา (กงหรา) ทำแล้ว 4 424 433 433 ทำแล้ว 29/06/2555 47 38 38 37
4. เทศบาลตำบลเกาะนางคำ (ปากพะยูน) ทำแล้ว 6 216 233 189 ทำแล้ว 27/02/2556 26 18 18 18
5. เทศบาลตำบลเขาเจียก (เมืองพัทลุง) ทำแล้ว 4 148 173 164 ทำแล้ว 29/06/2555 61 6 5 5
6. เทศบาลตำบลเขาชัยสน (เขาชัยสน) ทำแล้ว 4 92 69 65 ทำแล้ว 18/12/2555 68 39 39 35
7. เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง (ตะโหมด) ทำแล้ว 4 263 39 6 ทำแล้ว 20/02/2556 29 23 23 23
8. เทศบาลตำบลคลองทรายขาว (กงหรา) ทำแล้ว 5 178 101 102 ทำแล้ว 28/06/2555 21 18 18 18
9. เทศบาลตำบลคลองใหญ่ (ตะโหมด) ทำแล้ว 6 80 93 85 ทำแล้ว 29/06/0655 47 17 15 14
10. เทศบาลตำบลควนขนุน (ควนขนุน) ทำแล้ว 8 131 74 43 ทำแล้ว 22/06/2555 106 24 24 23
11. เทศบาลตำบลควนเสาธง (ตะโหมด) ทำแล้ว 8 159 174 120 ทำแล้ว 25/03/2556 64 54 37 36
12. เทศบาลตำบลโคกชะงาย (เมืองพัทลุง) ทำแล้ว 4 168 180 196 ทำแล้ว 27/07/2556 19 15 14 14
13. เทศบาลตำบลโคกม่วง (เขาชัยสน) ทำแล้ว 7 197 192 146 ทำแล้ว 01/08/2556 63 34 13 7
14. เทศบาลตำบลจองถนน (เขาชัยสน) ทำแล้ว 7 134 184 238 ทำแล้ว 26/06/2555 57 6 6 6
15. เทศบาลตำบลชะรัด (กงหรา) ทำแล้ว 5 225 150 148 ทำแล้ว 29/06/2555 84 36 6 2
16. เทศบาลตำบลชุมพล (ศรีนครินทร์) ทำแล้ว 7 151 152 125 ทำแล้ว 25/06/2555 56 32 27 24
17. เทศบาลตำบลดอนทราย (ปากพะยูน) ทำแล้ว 5 108 150 143 ทำแล้ว 01/05/2555 65 33 32 32
18. เทศบาลตำบลดอนทราย (ควนขนุน) ทำแล้ว 4 133 106 123 ทำแล้ว 26/07/2556 4 1 1 1
19. เทศบาลตำบลดอนประดู่ (ปากพะยูน) ทำแล้ว 8 173 135 114 ทำแล้ว 22/06/2555 57 41 41 39
20. เทศบาลตำบลตะโหมด (ตะโหมด) ทำแล้ว 5 207 316 199 ทำแล้ว 25/06/2555 95 61 61 60
21. เทศบาลตำบลโตนดด้วน (ควนขนุน) ทำแล้ว 4 256 131 93 ทำแล้ว 11/06/2556 76 31 31 29
22. เทศบาลตำบลทะเลน้อย (ควนขนุน) ทำแล้ว 6 218 120 103 ทำแล้ว 27/07/2555 55 42 42 42
23. เทศบาลตำบลท่าแค (เมืองพัทลุง) ทำแล้ว 4 62 48 48 ทำแล้ว 18/06/2555 57 10 10 8
24. เทศบาลตำบลท่ามะเดื่อ (บางแก้ว) ทำแล้ว 7 122 150 146 ทำแล้ว 21/06/2555 67 43 43 43
25. เทศบาลตำบลท่ามิหรำ (เมืองพัทลุง) ทำแล้ว 4 126 171 181 ทำแล้ว 27/06/2555 68 54 54 54
26. เทศบาลตำบลนาขยาด (ควนขนุน) ทำแล้ว 4 100 92 61 ทำแล้ว 27/06/2555 73 56 55 52
27. เทศบาลตำบลนาท่อม (เมืองพัทลุง) ทำแล้ว 4 200 127 104 ทำแล้ว 15/06/2555 89 57 56 54
28. เทศบาลตำบลนาโหนด (เมืองพัทลุง) ทำแล้ว 5 101 104 147 ทำแล้ว 01/11/2555 64 35 12 12
29. เทศบาลตำบลบางแก้ว (บางแก้ว) ทำแล้ว 4 261 123 125 ทำแล้ว 29/06/2555 49 49 49 49
30. เทศบาลตำบลบ้านนา (ศรีนครินทร์) ทำแล้ว 4 81 96 71 ทำแล้ว 26/06/2555 44 31 27 27
31. เทศบาลตำบลบ้านพร้าว (ป่าพะยอม) ทำแล้ว 7 104 86 75 ทำแล้ว 27/06/2555 84 67 65 60
32. เทศบาลตำบลบ้านสวน (ควนขนุน) ทำแล้ว 4 67 75 80 ทำแล้ว 05/08/2556 44 33 33 33
33. เทศบาลตำบลปรางหมู่ (เมืองพัทลุง) ทำแล้ว 6 70 74 55 ทำแล้ว 06/06/2555 37 13 10 7
34. เทศบาลตำบลปากพะยูน (ปากพะยูน) ทำแล้ว 9 189 189 189 ทำแล้ว 27/06/2555 25 5 5 4
35. เทศบาลตำบลป่าบอน (ป่าบอน) ทำแล้ว 5 157 103 96 ทำแล้ว 22/06/2555 52 22 21 19
36. เทศบาลตำบลพญาขัน (เมืองพัทลุง) ทำแล้ว 7 145 56 52 ทำแล้ว  63 14 7 7
37. เทศบาลตำบลพนางตุง (ควนขนุน) ทำแล้ว 4 79 69 61 ทำแล้ว 22/06/2555 34 27 27 24
38. เทศบาลตำบลแพรกหา (ควนขนุน) ทำแล้ว 4 85 132 158 ทำแล้ว 29/06/2555 63 21 21 20
39. เทศบาลตำบลมะกอกเหนือ (ควนขนุน) ทำแล้ว 7 90 79 71 ทำแล้ว 28/06/2555 49 34 34 33
40. เทศบาลตำบลแม่ขรี (ตะโหมด) ทำแล้ว 9 291 175 147 ทำแล้ว 27/06/2555 64 17 14 13
41. เทศบาลตำบลร่มเมือง (เมืองพัทลุง) ทำแล้ว 4 198 252 240 ทำแล้ว 25/06/2555 48 33 32 32
42. เทศบาลตำบลลานข่อย (ป่าพะยอม) ทำแล้ว 4 58 53 48 ทำแล้ว 29/06/2555 27 19 11 11
43. เทศบาลตำบลลำสินธุ์ (ศรีนครินทร์) ทำแล้ว 7 104 117 40 ทำแล้ว 29/06/2556 25 14 14 14
44. เทศบาลตำบลสมหวัง (กงหรา) ทำแล้ว 4 122 98 97 ทำแล้ว 20/11/2555 11 3 1 1
45. เทศบาลตำบลหนองพ้อ (ควนขนุน) ทำแล้ว 4 255 152 122 ทำแล้ว 04/03/2556 27 6 5 4
46. เทศบาลตำบลหารเทา (ปากพะยูน) ทำแล้ว 5 173 95 82 ทำแล้ว 28/02/2556 22 18 18 15
47. เทศบาลตำบลแหลมโตนด (ควนขนุน) ทำแล้ว 5 156 157 167 ทำแล้ว 22/06/2555 42 24 12 12
48. เทศบาลตำบลอ่างทอง (ศรีนครินทร์) ทำแล้ว 4 124 153 131 ทำแล้ว 28/06/2555 48 32 31 30
49. เทศบาลตำบลอ่าวพะยูน (ปากพะยูน) ทำแล้ว 5 204 135 130 ทำแล้ว 10/06/2556 37 29 29 29
50. อบต.เกาะเต่า (ป่าพะยอม) ทำแล้ว 4 86 75 74 ทำแล้ว 10/02/2555 75 65 65 64
51. อบต.เกาะหมาก (ปากพะยูน) ทำแล้ว 4 302 397 275 ทำแล้ว 18/06/2555 44 39 39 39
52. อบต.เขาชัยสน (เขาชัยสน) ทำแล้ว 5 76 54 4 ทำแล้ว 14/06/2555 9 8 8 7
53. อบต.เขาปู่ (ศรีบรรพต) ทำแล้ว 6 214 111 54 ทำแล้ว 28/06/2555 54 5 5 4
54. อบต.เขาย่า (ศรีบรรพต) ทำแล้ว 4 253 253 253 ทำแล้ว 11/06/2555 33 28 28 28
55. อบต.คลองเฉลิม (กงหรา) ทำแล้ว 5 65 3 203 ทำแล้ว 17/07/2555 56 8 5 5
56. อบต.ควนขนุน (เขาชัยสน) ทำแล้ว 5 337 208 187 ทำแล้ว 22/06/2555 45 9 9 9
57. อบต.ควนมะพร้าว (เมืองพัทลุง) ทำแล้ว 5 201 183 175 ทำแล้ว 11/06/2555 73 44 44 43
58. อบต.โคกทราย (ป่าบอน) ทำแล้ว 6 146 211 178 ทำแล้ว 26/11/2555 54 11 8 8
59. อบต.โคกสัก (บางแก้ว) ทำแล้ว 8 259 234 233 ทำแล้ว 08/05/2555 120 90 88 88
60. อบต.ชะมวง (ควนขนุน) ทำแล้ว 8 136 97 98 ทำแล้ว 16/05/2555 33 29 29 29
61. อบต.ชัยบุรี (เมืองพัทลุง) ทำแล้ว 4 72 91 91 ทำแล้ว 29/06/2555 20 6 6 6
62. อบต.ตะแพน (ศรีบรรพต) ทำแล้ว 8 135 91 83 ทำแล้ว 15/06/2555 26 19 19 17
63. อบต.ตำนาน (เมืองพัทลุง) ทำแล้ว 4 179 216 15 ทำแล้ว 29/06/2555 49 22 22 22
64. อบต.ทุ่งนารี (ป่าบอน) ทำแล้ว 4 67 165 332 ทำแล้ว 04/12/2555 58 40 40 39
65. อบต.นาปะขอ (บางแก้ว) ทำแล้ว 4 655 842 395 ทำแล้ว 12/12/2555 40 8 8 8
66. อบต.ปันแต (ควนขนุน) ทำแล้ว 4 204 244 232 ทำแล้ว 11/06/2555 60 38 38 38
67. อบต.ป่าบอน (ป่าบอน) ทำแล้ว 4 153 171 88 ทำแล้ว 29/06/2555 83 47 47 46
68. อบต.ป่าพะยอม (ป่าพะยอม) ทำแล้ว 6 132 235 119 ทำแล้ว 29/06/2555 45 31 28 29
69. อบต.ฝาละมี (ปากพะยูน) ทำแล้ว 4 132 105 105 ทำแล้ว 24/08/2555 13 13 12 8
70. อบต.พนมวังก์ (ควนขนุน) ทำแล้ว 7 50 174 4 ทำแล้ว 24/02/2555 46 19 17 16
71. อบต.ลำปำ (เมืองพัทลุง) ทำแล้ว 4 161 234 99 ทำแล้ว 29/06/2555 47 26 26 26
72. อบต.วังใหม่ (ป่าบอน) ทำแล้ว 5 74 99 76 ทำแล้ว 20/06/2555 42 22 22 21
73. อบต.หนองธง (ป่าบอน) ทำแล้ว 5 115 15 13 ทำแล้ว 14/06/2555 3 3 3 3
74. อบต.หานโพธิ์ (เขาชัยสน) ทำแล้ว 8 79 11 11 ทำแล้ว 27/12/2555 37 21 21 21
รวม 74 อปท. 74 392 12,152 11,093 9,344 74 3,808 2,180 2,007 1,937
ข้อมูล ณ 29/03/2560