รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด ตรัง ปี 2556

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255625572558
1. อบจ.ตรัง (เมืองตรัง)ทำแล้ว93201,086745ทำแล้ว 24/05/255535302120
2. เทศบาลนครตรัง (เมืองตรัง)ทำแล้ว8215188141ทำแล้ว 29/06/2555321551198981
3. เทศบาลเมืองกันตัง (กันตัง)ทำแล้ว6243159135ทำแล้ว 01/08/25556115636260
4. เทศบาลตำบลคลองเต็ง (เมืองตรัง)ทำแล้ว7217153155ทำแล้ว 25/06/2555495505050
5. เทศบาลตำบลคลองปาง (รัษฎา)ทำแล้ว6225215206ทำแล้ว 28/06/2555222898773
6. เทศบาลตำบลควนกุน (สิเกา)ทำแล้ว6231196167ทำแล้ว 01/10/255512231333
7. เทศบาลตำบลควนโพธิ์ (ย่านตาขาว)ทำแล้ว61116034ทำแล้ว 09/11/255515131313
8. เทศบาลตำบลโคกหล่อ (เมืองตรัง)ทำแล้ว5242170164ทำแล้ว 02/12/251274383838
9. เทศบาลตำบลท่าข้าม (ปะเหลียน)ทำแล้ว6120124107ทำแล้ว 12/06/2555255232323
10. เทศบาลตำบลท่างิ้ว (ห้วยยอด)ทำแล้ว8145216243ทำแล้ว 15/06/255528444
11. เทศบาลตำบลท่าพญา (ปะเหลียน)ทำแล้ว67911196ทำแล้ว 29/06/2555345282825
12. เทศบาลตำบลทุ่งกระบือ (ย่านตาขาว)ทำแล้ว619316652ทำแล้ว 27/12/255421212121
13. เทศบาลตำบลทุ่งยาว (ปะเหลียน)ทำแล้ว612310094ทำแล้ว 29/06/2555172383838
14. เทศบาลตำบลนาตาล่วง (เมืองตรัง)ทำแล้ว61117449ทำแล้ว 27/06/255542282828
15. เทศบาลตำบลนาเมืองเพชร (สิเกา)ทำแล้ว622310691ทำแล้ว 12/06/2555181099
16. เทศบาลตำบลนาโยงเหนือ (นาโยง)ทำแล้ว7197197197ทำแล้ว 29/06/255588844
17. เทศบาลตำบลนาวง (ห้วยยอด)ทำแล้ว6190189143ทำแล้ว 28/06/255545323231
18. เทศบาลตำบลย่านตาขาว (ย่านตาขาว)ทำแล้ว71038160ทำแล้ว 28/09/255572525148
19. เทศบาลตำบลลำภูรา (ห้วยยอด)ทำแล้ว6120120120ทำแล้ว 27/06/255554343433
20. เทศบาลตำบลวังวิเศษ (วังวิเศษ)ทำแล้ว6162257232ทำแล้ว 28/06/2555761242318
21. เทศบาลตำบลสิเกา (สิเกา)ทำแล้ว6716870ทำแล้ว 19/06/2555448383636
22. เทศบาลตำบลห้วยนาง (ห้วยยอด)ทำแล้ว6706469ทำแล้ว 14/06/255550444
23. เทศบาลตำบลห้วยยอด (ห้วยยอด)ทำแล้ว8184125127ทำแล้ว 26/06/255520103676660
24. อบต.กะลาเส (สิเกา)ทำแล้ว6147108106ทำแล้ว 29/06/255517444
25. อบต.กันตังใต้ (กันตัง)ทำแล้ว7309308306ทำแล้ว 18/06/255582998
26. อบต.เกาะเปียะ (ย่านตาขาว)ทำแล้ว617215944ทำแล้ว 22/06/255541171313
27. อบต.เกาะลิบง (กันตัง)ทำแล้ว6239225145ทำแล้ว 28/06/2555251541
28. อบต.เกาะสุกร (ปะเหลียน)ทำแล้ว6223154179ทำแล้ว 29/06/2555459666
29. อบต.เขากอบ (ห้วยยอด)ทำแล้ว7171171171ทำแล้ว 25/06/25553138262626
30. อบต.เขาขาว (ห้วยยอด)ทำแล้ว6892712ทำแล้ว 19/06/2555438302927
31. อบต.เขาปูน (ห้วยยอด)ทำแล้ว6140200162ทำแล้ว 29/06/2555241313131
32. อบต.เขาไพร (รัษฎา)ทำแล้ว61442710ทำแล้ว 13/09/2555135272725
33. อบต.เขาไม้แก้ว (สิเกา)ทำแล้ว6161199195ทำแล้ว 25/06/255560606060
34. อบต.เขาวิเศษ (วังวิเศษ)ทำแล้ว696362255ทำแล้ว 21/05/255528181817
35. อบต.คลองชีล้อม (กันตัง)ทำแล้ว6102161185ทำแล้ว 28/06/2555134282828
36. อบต.คลองปาง (รัษฎา)ทำแล้ว6934239ทำแล้ว 29/06/255557474747
37. อบต.คลองลุ (กันตัง)ทำแล้ว51126856ทำแล้ว 13/06/255549292929
38. อบต.ควนธานี (กันตัง)ทำแล้ว687196163ทำแล้ว 20/06/2555150474645
39. อบต.ควนปริง (เมืองตรัง)ทำแล้ว5923028ทำแล้ว 01/06/2555947373735
40. อบต.ควนเมา (รัษฎา)ทำแล้ว9195155122ทำแล้ว 04/10/2555257333025
41. อบต.โคกยาง (กันตัง)ทำแล้ว6688391ทำแล้ว 27/06/255537141313
42. อบต.โคกสะบ้า (นาโยง)ทำแล้ว6183289169ทำแล้ว 26/06/2555472222213
43. อบต.ช่อง (นาโยง)ทำแล้ว514415049ทำแล้ว 29/06/25554331365
44. อบต.ตะเสะ (หาดสำราญ)ทำแล้ว59588ทำแล้ว 02/07/255526444
45. อบต.ท่าข้าม (ปะเหลียน)ทำแล้ว690183215ทำแล้ว 04/12/25551062515151
46. อบต.ท่าสะบ้า (วังวิเศษ)ทำแล้ว6105125126ทำแล้ว 28/06/2555750403936
47. อบต.ทุ่งค่าย (ย่านตาขาว)ทำแล้ว657112151ทำแล้ว 28/05/25551833333230
48. อบต.ทุ่งต่อ (ห้วยยอด)ทำแล้ว6346168168ทำแล้ว 29/06/255553363432
49. อบต.ทุ่งยาว (ปะเหลียน)ทำแล้ว6146146146ทำแล้ว 27/06/255533323130
50. อบต.นาเกลือ (กันตัง)ทำแล้ว6119105181ทำแล้ว 12/04/2555266484747
51. อบต.นาข้าวเสีย (นาโยง)ทำแล้ว9787546ทำแล้ว 22/01/255617161514
52. อบต.นาชุมเห็ด (ย่านตาขาว)ทำแล้ว9219219219ทำแล้ว 13/06/255554383736
53. อบต.นาโต๊ะหมิง (เมืองตรัง)ทำแล้ว6243149146ทำแล้ว 19/06/2555444252121
54. อบต.นาท่ามใต้ (เมืองตรัง)ทำแล้ว6404636ทำแล้ว 13/06/2555528272725
55. อบต.นาท่ามเหนือ (เมืองตรัง)ทำแล้ว6182159132ทำแล้ว 28/06/25551135343432
56. อบต.นาบินหลา (เมืองตรัง)ทำแล้ว61074522ทำแล้ว 12/06/25551465494640
57. อบต.นาพละ (เมืองตรัง)ทำแล้ว611512997ทำแล้ว 13/06/25551561515150
58. อบต.นาโยงใต้ (เมืองตรัง)ทำแล้ว5903210ทำแล้ว 19/06/255522181818
59. อบต.นาโยงเหนือ (นาโยง)ทำแล้ว8214174174ทำแล้ว 30/05/255534242424
60. อบต.นาวง (ห้วยยอด)ทำแล้ว61678484ทำแล้ว 29/06/25551455313130
61. อบต.นาหมื่นศรี (นาโยง)ทำแล้ว68013477ทำแล้ว 11/06/25551759272323
62. อบต.น้ำผุด (เมืองตรัง)ทำแล้ว6118129122ทำแล้ว 25/06/255545323230
63. อบต.ในควน (ย่านตาขาว)ทำแล้ว6205197193ทำแล้ว 29/06/255567111
64. อบต.ในเตา (ห้วยยอด)ทำแล้ว6528386ทำแล้ว 12/06/2555443414137
65. อบต.บ่อน้ำร้อน (กันตัง)ทำแล้ว6302200180ทำแล้ว 29/06/255516141311
66. อบต.บ่อหิน (สิเกา)ทำแล้ว6171200102ทำแล้ว 26/06/25559777
67. อบต.บางกุ้ง (ห้วยยอด)ทำแล้ว693240210ทำแล้ว 29/06/25552335343229
68. อบต.บางด้วน (ปะเหลียน)ทำแล้ว6136139167ทำแล้ว 26/06/255523212121
69. อบต.บางดี (ห้วยยอด)ทำแล้ว698116112ทำแล้ว 28/06/255529181817
70. อบต.บางเป้า (กันตัง)ทำแล้ว61405855ทำแล้ว 26/06/25552378717170
71. อบต.บางรัก (เมืองตรัง)ทำแล้ว65620671ทำแล้ว 28/06/255522171717
72. อบต.บางสัก (กันตัง)ทำแล้ว5714091ทำแล้ว 03/12/255541131212
73. อบต.บางหมาก (กันตัง)ทำแล้ว6102145127ทำแล้ว 659292823
74. อบต.บ้านควน (เมืองตรัง)ทำแล้ว698302206ทำแล้ว 15/06/25551646282826
75. อบต.บ้านนา (ปะเหลียน)ทำแล้ว6231186161ทำแล้ว 27/07/2555301221
76. อบต.บ้านโพธิ์ (เมืองตรัง)ทำแล้ว5163177125ทำแล้ว 29/06/25554088611110
77. อบต.บ้าหวี (หาดสำราญ)ทำแล้ว57716087ทำแล้ว 01/02/255640999
78. อบต.ปะเหลียน (ปะเหลียน)ทำแล้ว5242238216ทำแล้ว 29/06/2555228151010
79. อบต.ปากคม (ห้วยยอด)ทำแล้ว610513989ทำแล้ว 25/06/2555255515150
80. อบต.ปากแจ่ม (ห้วยยอด)ทำแล้ว6332118ทำแล้ว 05/06/25553431866
81. อบต.โพรงจระเข้ (ย่านตาขาว)ทำแล้ว63647342ทำแล้ว 20/06/2555528151411
82. อบต.ไม้ฝาด (สิเกา)ทำแล้ว6314183239ทำแล้ว 18/06/2555516141413
83. อบต.ย่านซื่อ (กันตัง)ทำแล้ว6596359ทำแล้ว 29/06/2555941333332
84. อบต.ละมอ (นาโยง)ทำแล้ว9335146129ทำแล้ว 08/06/255544252518
85. อบต.ลำภูรา (ห้วยยอด)ทำแล้ว657149123ทำแล้ว 18/06/255535141414
86. อบต.ลิพัง (ปะเหลียน)ทำแล้ว6197198233ทำแล้ว 31/07/255510711
87. อบต.วังคีรี (ห้วยยอด)ทำแล้ว6153211225ทำแล้ว 28/06/2555641313131
88. อบต.วังมะปราง (วังวิเศษ)ทำแล้ว6113103122ทำแล้ว 29/06/255531282826
89. อบต.วังมะปรางเหนือ (วังวิเศษ)ทำแล้ว689101145ทำแล้ว 31/07/2555552353
90. อบต.วังวน (กันตัง)ทำแล้ว6188266266ทำแล้ว 01/10/2555331399
91. อบต.สุโสะ (ปะเหลียน)ทำแล้ว6275270267ทำแล้ว 27/11/25554221
92. อบต.หนองช้างแล่น (ห้วยยอด)ทำแล้ว6133162151ทำแล้ว 29/06/255516139919188
93. อบต.หนองตรุด (เมืองตรัง)ทำแล้ว5141151103ทำแล้ว 29/06/2555144272626
94. อบต.หนองบ่อ (ย่านตาขาว)ทำแล้ว6191194194ทำแล้ว 11/06/2555348171717
95. อบต.หนองบัว (รัษฎา)ทำแล้ว61484837ทำแล้ว 31/08/2555846444334
96. อบต.หนองปรือ (รัษฎา)ทำแล้ว6222233233ทำแล้ว 06/06/25553714117
97. อบต.ห้วยยอด (ห้วยยอด)ทำแล้ว976300204ทำแล้ว 25/06/2555224121212
98. อบต.หาดสำราญ (หาดสำราญ)ทำแล้ว511411727ทำแล้ว 29/06/25556652098
99. อบต.แหลมสอม (ปะเหลียน)ทำแล้ว6138163136ทำแล้ว 29/06/255533282828
100. อบต.อ่าวตง (วังวิเศษ)ทำแล้ว6424221ทำแล้ว 28/12/255527333
รวม 100 อปท.10061915,25115,53513,6761004825,0272,8562,6402,490
ข้อมูล ณ 13/09/2563