รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด สงขลา ปี 2556

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255625572558
1. อบจ.สงขลา (เมืองสงขลา)ทำแล้ว8198173153ทำแล้ว 28/06/25551490868577
2. เทศบาลนครสงขลา (เมืองสงขลา)ทำแล้ว6303202199ทำแล้ว 28/07/255542132000
3. เทศบาลนครหาดใหญ่ (หาดใหญ่)ทำแล้ว5327ทำแล้ว 28/09/2555327263192173
4. เทศบาลเมืองกำแพงเพชร (รัตภูมิ)ทำแล้ว81534942ทำแล้ว 26/06/2555196868586
5. เทศบาลเมืองเขารูปช้าง (เมืองสงขลา)ทำแล้ว10123112176ทำแล้ว 29/06/255587696962
6. เทศบาลเมืองคลองแห (หาดใหญ่)ทำแล้ว6647366321ทำแล้ว 29/06/25557126111
7. เทศบาลเมืองควนลัง (หาดใหญ่)ทำแล้ว7191195117ทำแล้ว 31/08/255510132949494
8. เทศบาลเมืองคอหงส์ (หาดใหญ่)ทำแล้ว10204122106ทำแล้ว 24/08/25555162662522
9. เทศบาลเมืองทุ่งตำเสา (หาดใหญ่)ทำแล้ว8128121201ทำแล้ว 29/06/2555110000
10. เทศบาลเมืองบ้านพรุ (หาดใหญ่)ทำแล้ว7280130179ทำแล้ว 25/10/2555128282121
11. เทศบาลเมืองปาดังเบซาร์ (สะเดา)ทำแล้ว5187167174ทำแล้ว 25/06/255519116706864
12. เทศบาลเมืองม่วงงาม (สิงหนคร)ทำแล้ว6171189150ทำแล้ว 26/02/255677000
13. เทศบาลเมืองสะเดา (สะเดา)ทำแล้ว924112599ทำแล้ว 24/09/255538110372121
14. เทศบาลเมืองสิงหนคร (สิงหนคร)ทำแล้ว11527256243ทำแล้ว 30/05/2555165323545453
15. เทศบาลตำบลกระแสสินธุ์ (กระแสสินธุ์)ทำแล้ว51208565ทำแล้ว 02/05/2555248343432
16. เทศบาลตำบลกำแพงเพชร (รัตภูมิ)ทำแล้ว51085557ทำแล้ว 29/06/255576454545
17. เทศบาลตำบลเกาะแต้ว (เมืองสงขลา)ทำแล้ว7176209195ทำแล้ว 05/04/2556114555454
18. เทศบาลตำบลคลองแงะ (สะเดา)ทำแล้ว721633ทำแล้ว 27/07/25551121222121
19. เทศบาลตำบลควนเนียง (ควนเนียง)ทำแล้ว7917987ทำแล้ว 25/07/255563464646
20. เทศบาลตำบลคูเต่า (หาดใหญ่)ทำแล้ว6202169169ทำแล้ว 29/08/255517999
21. เทศบาลตำบลคูหาใต้ (รัตภูมิ)ทำแล้ว9155143131ทำแล้ว 29/06/2555763402422
22. เทศบาลตำบลโคกม่วง (คลองหอยโข่ง)ทำแล้ว7966754ทำแล้ว 29/06/25556000
23. เทศบาลตำบลจะนะ (จะนะ)ทำแล้ว6132120116ทำแล้ว 28/06/2555761474440
24. เทศบาลตำบลชะแล้ (สิงหนคร)ทำแล้ว7103150130ทำแล้ว 29/06/255523000
25. เทศบาลตำบลเชิงแส (กระแสสินธุ์)ทำแล้ว6246239157ทำแล้ว 28/06/255567000
26. เทศบาลตำบลท่าช้าง (บางกล่ำ)ทำแล้ว915813090ทำแล้ว 19/06/25554311010110194
27. เทศบาลตำบลท่าพระยา (สะบ้าย้อย)ทำแล้ว6121147104ทำแล้ว 29/06/25551944476
28. เทศบาลตำบลทุ่งลาน (คลองหอยโข่ง)ทำแล้ว6626464ทำแล้ว 29/06/2555592522
29. เทศบาลตำบลเทพา (เทพา)ทำแล้ว7153101124ทำแล้ว 30/06/25551864341917
30. เทศบาลตำบลนาทวี (นาทวี)ทำแล้ว5233180172ทำแล้ว 30/08/255556000
31. เทศบาลตำบลนาทวีนอก (นาทวี)ทำแล้ว710868ทำแล้ว 29/06/25552022997
32. เทศบาลตำบลนาทับ (จะนะ)ทำแล้ว5164253235ทำแล้ว 09/07/25552179655748
33. เทศบาลตำบลนาสีทอง (รัตภูมิ)ทำแล้ว6785854ทำแล้ว 29/06/255545000
34. เทศบาลตำบลน้ำน้อย (หาดใหญ่)ทำแล้ว61839889ทำแล้ว 28/06/255582127989791
35. เทศบาลตำบลบ่อตรุ (ระโนด)ทำแล้ว3242147128ทำแล้ว 29/06/255547139363534
36. เทศบาลตำบลบางเหรียง (ควนเนียง)ทำแล้ว612910388ทำแล้ว 28/06/25551771775
37. เทศบาลตำบลบ้านนา (จะนะ)ทำแล้ว712796131ทำแล้ว 29/06/25558221100
38. เทศบาลตำบลบ้านไร่ (หาดใหญ่)ทำแล้ว8313189142ทำแล้ว 22/06/255546000
39. เทศบาลตำบลบ้านหาร (บางกล่ำ)ทำแล้ว79214695ทำแล้ว 20/06/25554000
40. เทศบาลตำบลปริก (สะเดา)ทำแล้ว81989685ทำแล้ว 29/06/25553
41. เทศบาลตำบลปากแตระ (ระโนด)ทำแล้ว710310677ทำแล้ว 22/06/25553112119
42. เทศบาลตำบลปาดัง (สะเดา)ทำแล้ว8118179172ทำแล้ว 30/06/2555865504847
43. เทศบาลตำบลพะตง (หาดใหญ่)ทำแล้ว5123234110ทำแล้ว 12/09/255511123939391
44. เทศบาลตำบลพะวง (เมืองสงขลา)ทำแล้ว41499190ทำแล้ว 31/07/25553281000
45. เทศบาลตำบลระโนด (ระโนด)ทำแล้ว7220163136ทำแล้ว 29/06/2555691696969
46. เทศบาลตำบลลำไพล (เทพา)ทำแล้ว5202105113ทำแล้ว 27/06/25551086636363
47. เทศบาลตำบลสทิงพระ (สทิงพระ)ทำแล้ว51207880ทำแล้ว 21/06/25552665353535
48. เทศบาลตำบลสะบ้าย้อย (สะบ้าย้อย)ทำแล้ว10181181181ทำแล้ว 23/07/255591000
49. เทศบาลตำบลสำนักขาม (สะเดา)ทำแล้ว5217160134ทำแล้ว 29/06/25551152400
50. อบต.กระดังงา (สทิงพระ)ทำแล้ว6135125114ทำแล้ว 28/06/2555131121210
51. อบต.เกาะยอ (เมืองสงขลา)ทำแล้ว7149142135ทำแล้ว 28/06/25551074777
52. อบต.เกาะสะบ้า (เทพา)ทำแล้ว4146151150ทำแล้ว 19/06/2555421299
53. อบต.เกาะใหญ่ (กระแสสินธุ์)ทำแล้ว7142232191ทำแล้ว 21/06/25551
54. อบต.ขุนตัดหวาย (จะนะ)ทำแล้ว7758988ทำแล้ว 28/06/2555955252523
55. อบต.เขาแดง (สะบ้าย้อย)ทำแล้ว7102134113ทำแล้ว 22/06/25552471474745
56. อบต.เขาพระ (รัตภูมิ)ทำแล้ว61064846ทำแล้ว 28/06/2555463494946
57. อบต.เขามีเกียรติ (สะเดา)ทำแล้ว7151120117ทำแล้ว 17/06/25564197272320
58. อบต.คลองกวาง (นาทวี)ทำแล้ว7143155102ทำแล้ว 11/06/2555140955
59. อบต.คลองแดน (ระโนด)ทำแล้ว7488464ทำแล้ว 22/05/2555416000
60. อบต.คลองทราย (นาทวี)ทำแล้ว6225165154ทำแล้ว 29/06/2555114211
61. อบต.คลองเปียะ (จะนะ)ทำแล้ว6117123131ทำแล้ว 28/06/255567343127
62. อบต.คลองรี (สทิงพระ)ทำแล้ว87110977ทำแล้ว 30/07/25552401000
63. อบต.คลองหรัง (นาหม่อม)ทำแล้ว6174156148ทำแล้ว 29/06/255560494946
64. อบต.คลองหลา (คลองหอยโข่ง)ทำแล้ว799148 ยังไม่อนุมัติ
65. อบต.คลองหอยโข่ง (คลองหอยโข่ง)ทำแล้ว7100102102ทำแล้ว 27/06/255566545352
66. อบต.คลองอู่ตะเภา (หาดใหญ่)ทำแล้ว7167218131ทำแล้ว 13/11/2555470332
67. อบต.ควนรู (รัตภูมิ)ทำแล้ว9126267147ทำแล้ว 28/06/25551373383838
68. อบต.ควนโส (ควนเนียง)ทำแล้ว7101146108ทำแล้ว 25/06/255534292927
69. อบต.คู (จะนะ)ทำแล้ว5658487ทำแล้ว 07/01/25571741202020
70. อบต.คูขุด (สทิงพระ)ทำแล้ว5294287303ทำแล้ว 26/06/25554121123
71. อบต.คูหา (สะบ้าย้อย)ทำแล้ว5848570ทำแล้ว 25/05/255553242020
72. อบต.แค (จะนะ)ทำแล้ว81313716ทำแล้ว 25/06/255548000
73. อบต.จะทิ้งพระ (สทิงพระ)ทำแล้ว7186147169ทำแล้ว 13/02/255636160989897
74. อบต.จะแหน (สะบ้าย้อย)ทำแล้ว42189789ทำแล้ว 27/06/255523108242421
75. อบต.จะโหนง (จะนะ)ทำแล้ว7102170158ทำแล้ว 29/06/255525211
76. อบต.ฉลุง (หาดใหญ่)ทำแล้ว8110130136ทำแล้ว 27/07/2555392543
77. อบต.ฉาง (นาทวี)ทำแล้ว7122326107ทำแล้ว 29/06/2555
78. อบต.ชิงโค (สิงหนคร)ทำแล้ว6152124125ทำแล้ว 28/06/255637000
79. อบต.ชุมพล (สทิงพระ)ทำแล้ว715314193ทำแล้ว 17/12/255549000
80. อบต.ดีหลวง (สทิงพระ)ทำแล้ว7145123117ทำแล้ว 29/06/2555120555555
81. อบต.แดนสงวน (ระโนด)ทำแล้ว7143146129ทำแล้ว 11/06/255511999
82. อบต.ตลิ่งชัน (จะนะ)ทำแล้ว81949592ทำแล้ว 14/08/255583454039
83. อบต.ตะเครียะ (ระโนด)ทำแล้ว798142111ทำแล้ว 25/06/255564434343
84. อบต.ทับช้าง (นาทวี)ทำแล้ว624918349ทำแล้ว 29/06/2555848998
85. อบต.ท่าข้าม (หาดใหญ่)ทำแล้ว72 ยังไม่อนุมัติ
86. อบต.ท่าชะมวง (รัตภูมิ)ทำแล้ว81856987ทำแล้ว 28/06/25555143123123120
87. อบต.ท่าบอน (ระโนด)ทำแล้ว699119108ทำแล้ว 18/06/255559353535
88. อบต.ท่าประดู่ (นาทวี)ทำแล้ว61149694ทำแล้ว 28/06/25551165505046
89. อบต.ท่าโพธิ์ (สะเดา)ทำแล้ว7138174156ทำแล้ว 27/06/2555
90. อบต.ท่าม่วง (เทพา)ทำแล้ว69311895ทำแล้ว 07/06/25553064575553
91. อบต.ท่าหมอไทร (จะนะ)ทำแล้ว61773529ทำแล้ว 26/12/2555234131313
92. อบต.ท่าหิน (สทิงพระ)ทำแล้ว71539892ทำแล้ว 04/10/255560151515
93. อบต.ทำนบ (สิงหนคร)ทำแล้ว8111128128ทำแล้ว 22/06/255522222222
94. อบต.ทุ่งขมิ้น (นาหม่อม)ทำแล้ว7191179177ทำแล้ว 29/06/2555532700
95. อบต.ทุ่งพอ (สะบ้าย้อย)ทำแล้ว4151149112ทำแล้ว 25/06/2555137636363
96. อบต.ทุ่งหมอ (สะเดา)ทำแล้ว58898113ทำแล้ว 15/05/255535711
97. อบต.ทุ่งหวัง (เมืองสงขลา)ทำแล้ว7162220191ทำแล้ว 30/06/25552
98. อบต.ทุ่งใหญ่ (หาดใหญ่)ทำแล้ว5847076ทำแล้ว 20/06/255523191816
99. อบต.เทพา (เทพา)ทำแล้ว7217230159ทำแล้ว 29/06/255532111111
100. อบต.ธารคีรี (สะบ้าย้อย)ทำแล้ว7273193193ทำแล้ว 28/06/2555
101. อบต.นาหม่อม (นาหม่อม)ทำแล้ว61648887ทำแล้ว 09/11/255570333131
102. อบต.นาหมอศรี (นาทวี)ทำแล้ว891134 ยังไม่อนุมัติ
103. อบต.นาหว้า (จะนะ)ทำแล้ว6225117117ทำแล้ว 09/09/2556128000
104. อบต.น้ำขาว (จะนะ)ทำแล้ว674199199ทำแล้ว 25/05/25551444414140
105. อบต.บ่อดาน (สทิงพระ)ทำแล้ว91179785ทำแล้ว 01/06/255543000
106. อบต.บ่อแดง (สทิงพระ)ทำแล้ว7685958ทำแล้ว 01/06/2555734343434
107. อบต.บางกล่ำ (บางกล่ำ)ทำแล้ว7746154ทำแล้ว 30/05/255532000
108. อบต.บางเขียด (สิงหนคร)ทำแล้ว812713229ทำแล้ว 26/06/2555
109. อบต.บ้านขาว (ระโนด)ทำแล้ว713012191ทำแล้ว 20/06/2555
110. อบต.บ้านโหนด (สะบ้าย้อย)ทำแล้ว4168170124ทำแล้ว 28/06/25552113858585
111. อบต.บ้านใหม่ (ระโนด)ทำแล้ว615312051ทำแล้ว 30/06/2555675545454
112. อบต.บาโหย (สะบ้าย้อย)ทำแล้ว797622ทำแล้ว 17/07/25551153343434
113. อบต.ประกอบ (นาทวี)ทำแล้ว7141179ทำแล้ว 28/06/2555463434342
114. อบต.ปริก (สะเดา)ทำแล้ว716911387ทำแล้ว 28/06/255578181817
115. อบต.ปลักหนู (นาทวี)ทำแล้ว5655813 ยังไม่อนุมัติ
116. อบต.ปากบาง (เทพา)ทำแล้ว1 ยังไม่อนุมัติ
117. อบต.ปากรอ (สิงหนคร)ทำแล้ว8802825ทำแล้ว 07/06/25559333
118. อบต.ป่าขาด (สิงหนคร)ทำแล้ว6135134134ทำแล้ว 18/06/255539
119. อบต.ป่าชิง (จะนะ)ทำแล้ว71058282ทำแล้ว 28/06/255532000
120. อบต.เปียน (สะบ้าย้อย)ทำแล้ว5319328328ทำแล้ว 4000
121. อบต.พะตง (หาดใหญ่)ทำแล้ว88519270ทำแล้ว 29/06/2555150393331
122. อบต.พังยาง (ระโนด)ทำแล้ว7384383383ทำแล้ว 28/06/255598726471
123. อบต.พังลา (สะเดา)ทำแล้ว6197138153ทำแล้ว 25/06/255523700
124. อบต.พิจิตร (นาหม่อม)ทำแล้ว7170135107ทำแล้ว 29/06/255551462929
125. อบต.แม่ทอม (บางกล่ำ)ทำแล้ว714711899ทำแล้ว 07/06/2555489636342
126. อบต.ระโนด (ระโนด)ทำแล้ว7101153117ทำแล้ว 26/06/255538103887877
127. อบต.ระวะ (ระโนด)ทำแล้ว7290310294ทำแล้ว 18/06/2555271606059
128. อบต.รัตภูมิ (ควนเนียง)ทำแล้ว7122169151ทำแล้ว 29/06/255515111111
129. อบต.รำแดง (สิงหนคร)ทำแล้ว633224758ทำแล้ว 15/06/255533111
130. อบต.โรง (กระแสสินธุ์)ทำแล้ว71424238ทำแล้ว 30/06/2555454000
131. อบต.วังใหญ่ (เทพา)ทำแล้ว628028643ทำแล้ว 13/07/065539600
132. อบต.วัดขนุน (สิงหนคร)ทำแล้ว6967472ทำแล้ว 26/06/255539777
133. อบต.วัดจันทร์ (สทิงพระ)ทำแล้ว71368946ทำแล้ว 29/06/255565300
134. อบต.วัดสน (ระโนด)ทำแล้ว71011916ทำแล้ว 22/06/255539666
135. อบต.สนามชัย (สทิงพระ)ทำแล้ว7115115113ทำแล้ว 14/05/25552978636262
136. อบต.สะกอม (เทพา)ทำแล้ว7204212186ทำแล้ว 26/06/25552578000
137. อบต.สะกอม (จะนะ)ทำแล้ว6856958ทำแล้ว 13/06/25551878656360
138. อบต.สะท้อน (นาทวี)ทำแล้ว6695645ทำแล้ว 25/06/255527665
139. อบต.สะพานไม้แก่น (จะนะ)ทำแล้ว7126203170ทำแล้ว 22/06/25551594181717
140. อบต.สำนักแต้ว (สะเดา)ทำแล้ว9112140192ทำแล้ว 28/06/25551853343331
141. อบต.ห้วยลึก (ควนเนียง)ทำแล้ว73112318ทำแล้ว 17/01/255663300
รวม 141 อปท.14193622,20518,87615,8351361,1409,0524,1053,6433,482
ข้อมูล ณ 13/09/2563