รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด ชุมพร ปี 2556

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255625572558
1. อบจ.ชุมพร (เมืองชุมพร)ทำแล้ว7517208225ทำแล้ว 16/10/25553361047676
2. เทศบาลเมืองชุมพร (เมืองชุมพร)ทำแล้ว71695048ทำแล้ว 28/06/2555125666666
3. เทศบาลเมืองหลังสวน (หลังสวน)ทำแล้ว73691313ทำแล้ว 30/08/2555946222222
4. เทศบาลตำบลขุนกระทิง (เมืองชุมพร)ทำแล้ว61105953ทำแล้ว 29/06/25552318111
5. เทศบาลตำบลชุมโค (ปะทิว)ทำแล้ว61125439ทำแล้ว 26/06/255541262323
6. เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ (ปะทิว)ทำแล้ว4191818ทำแล้ว 20/06/255529111
7. เทศบาลตำบลท่าแซะ (ท่าแซะ)ทำแล้ว7834211ทำแล้ว 19/06/255549242423
8. เทศบาลตำบลท่ามะพลา (หลังสวน)ทำแล้ว91296634ทำแล้ว 29/06/255534642
9. เทศบาลตำบลท่ายาง (เมืองชุมพร)ทำแล้ว5103119133ทำแล้ว 30/06/25552764484744
10. เทศบาลตำบลทุ่งตะไคร (ทุ่งตะโก)ทำแล้ว6147136132ทำแล้ว 28/09/2555259232221
11. เทศบาลตำบลนาชะอัง (เมืองชุมพร)ทำแล้ว7151120112ทำแล้ว 29/06/2555283545352
12. เทศบาลตำบลนาโพธิ์ (สวี)ทำแล้ว712012315ทำแล้ว 29/06/255512666
13. เทศบาลตำบลนาโพธิ์พัฒนา (สวี)ทำแล้ว7101145132ทำแล้ว 18/06/255546101010
14. เทศบาลตำบลเนินสันติ (ท่าแซะ)ทำแล้ว7595541ทำแล้ว 28/06/255530181818
15. เทศบาลตำบลบางลึก (เมืองชุมพร)ทำแล้ว6142212176ทำแล้ว 29/06/25556089817960
16. เทศบาลตำบลบางสน (ปะทิว)ทำแล้ว6143142134ทำแล้ว 29/06/255570301513
17. เทศบาลตำบลบางหมาก (เมืองชุมพร)ทำแล้ว6287184159ทำแล้ว 29/06/2555165262323
18. เทศบาลตำบลปะทิว (ปะทิว)ทำแล้ว41038278ทำแล้ว 20/06/2555161484847
19. เทศบาลตำบลปากตะโก (ทุ่งตะโก)ทำแล้ว5745864ทำแล้ว 06/06/255544292927
20. เทศบาลตำบลปากน้ำชุมพร (เมืองชุมพร)ทำแล้ว71068572ทำแล้ว 29/06/255527222
21. เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน (หลังสวน)ทำแล้ว3394320ทำแล้ว 03/05/2555132292928
22. เทศบาลตำบลพะโต๊ะ (พะโต๊ะ)ทำแล้ว4219138124ทำแล้ว 15/06/255541222222
23. เทศบาลตำบลมาบอำมฤต (ปะทิว)ทำแล้ว4187183171ทำแล้ว 29/06/2555226121010
24. เทศบาลตำบลละแม (ละแม)ทำแล้ว713128ทำแล้ว 25/06/2555215555
25. เทศบาลตำบลวังตะกอ (หลังสวน)ทำแล้ว4167172165ทำแล้ว 29/06/2555939211915
26. เทศบาลตำบลวังไผ่ (เมืองชุมพร)ทำแล้ว9236142122ทำแล้ว 19/06/25554131108105105
27. เทศบาลตำบลวังใหม่ (เมืองชุมพร)ทำแล้ว71822323ทำแล้ว 28/06/2555197730116
28. เทศบาลตำบลสะพลี (ปะทิว)ทำแล้ว51366058ทำแล้ว 28/06/255558432
29. เทศบาลตำบลหาดทรายรี (เมืองชุมพร)ทำแล้ว628269ทำแล้ว 28/06/255522111
30. อบต.เขาค่าย (สวี)ทำแล้ว6166130116ทำแล้ว 27/06/25552222
31. อบต.เขาไชยราช (ปะทิว)ทำแล้ว7149136144ทำแล้ว 29/05/255538322313
32. อบต.เขาทะลุ (สวี)ทำแล้ว6199237192ทำแล้ว 06/06/2555123111
33. อบต.ครน (สวี)ทำแล้ว7348146157ทำแล้ว 12/10/255521312926128
34. อบต.คุริง (ท่าแซะ)ทำแล้ว511410683ทำแล้ว 12/06/255513999
35. อบต.ช่องไม้แก้ว (ทุ่งตะโก)ทำแล้ว811310798ทำแล้ว 28/06/2555282032
36. อบต.ดอนยาง (ปะทิว)ทำแล้ว5968783ทำแล้ว 29/06/255531999
37. อบต.ด่านสวี (สวี)ทำแล้ว610110489ทำแล้ว 20/06/25552222
38. อบต.ตะโก (ทุ่งตะโก)ทำแล้ว9417264227ทำแล้ว 29/06/25552221
39. อบต.ตากแดด (เมืองชุมพร)ทำแล้ว6108108108ทำแล้ว 29/06/2555661373535
40. อบต.ถ้ำสิงห์ (เมืองชุมพร)ทำแล้ว613810287ทำแล้ว 22/03/2556264535252
41. อบต.ทรัพย์อนันต์ (ท่าแซะ)ทำแล้ว78310595ทำแล้ว 21/05/2555456494542
42. อบต.ท่าข้าม (ท่าแซะ)ทำแล้ว5141161153ทำแล้ว 24/06/2556348262626
43. อบต.ท่าแซะ (ท่าแซะ)ทำแล้ว6133188120ทำแล้ว 28/06/255581777070
44. อบต.ท่าหิน (สวี)ทำแล้ว6130124121ทำแล้ว 13/06/25553510109
45. อบต.ทุ่งคา (เมืองชุมพร)ทำแล้ว7277248239ทำแล้ว 28/06/25551183575454
46. อบต.ทุ่งคาวัด (ละแม)ทำแล้ว723516798ทำแล้ว 02/05/25551151222222
47. อบต.ทุ่งระยะ (สวี)ทำแล้ว720415281ทำแล้ว 25/06/255534323128
48. อบต.ทุ่งหลวง (ละแม)ทำแล้ว9161223ทำแล้ว 28/06/255527191919
49. อบต.นากระตาม (ท่าแซะ)ทำแล้ว515491107ทำแล้ว 28/06/255581525048
50. อบต.นาขา (หลังสวน)ทำแล้ว7185188188ทำแล้ว 30/06/2555350313128
51. อบต.นาทุ่ง (เมืองชุมพร)ทำแล้ว6102102102ทำแล้ว 22/06/25552111
52. อบต.นาพญา (หลังสวน)ทำแล้ว6656272ทำแล้ว 28/05/25551134555
53. อบต.นาสัก (สวี)ทำแล้ว6153103186ทำแล้ว 29/03/255639424999
54. อบต.บางน้ำจืด (หลังสวน)ทำแล้ว8126153118ทำแล้ว 22/06/25551503411
55. อบต.บางมะพร้าว (หลังสวน)ทำแล้ว61409584ทำแล้ว 25/06/255532521
56. อบต.บ้านควน (หลังสวน)ทำแล้ว7291278178ทำแล้ว 09/08/255548272724
57. อบต.บ้านนา (เมืองชุมพร)ทำแล้ว7169151134ทำแล้ว 15/06/255517161616
58. อบต.ปังหวาน (พะโต๊ะ)ทำแล้ว5225142123ทำแล้ว 11/06/2555339231918
59. อบต.ปากคลอง (ปะทิว)ทำแล้ว612611628ทำแล้ว 20/06/255532191919
60. อบต.ปากทรง (พะโต๊ะ)ทำแล้ว7142156114ทำแล้ว 29/06/25553722209
61. อบต.ปากน้ำ (เมืองชุมพร)ทำแล้ว6838383ทำแล้ว 28/06/25551754202019
62. อบต.พระรักษ์ (พะโต๊ะ)ทำแล้ว41283331ทำแล้ว 17/09/25551352494627
63. อบต.พ้อแดง (หลังสวน)ทำแล้ว6149154154ทำแล้ว 12/06/255527111
64. อบต.พะโต๊ะ (พะโต๊ะ)ทำแล้ว455104254ทำแล้ว 04/05/255545383838
65. อบต.รับร่อ (ท่าแซะ)ทำแล้ว6122227159ทำแล้ว 26/06/255519877
66. อบต.ละแม (ละแม)ทำแล้ว4636363ทำแล้ว 13/03/255665555
67. อบต.วังไผ่ (เมืองชุมพร)ทำแล้ว7118136151ทำแล้ว 28/05/25556666
68. อบต.วิสัยใต้ (สวี)ทำแล้ว6938150ทำแล้ว 07/12/255517141414
69. อบต.วิสัยเหนือ (เมืองชุมพร)ทำแล้ว7109121148ทำแล้ว 29/06/2555457343131
70. อบต.สลุย (ท่าแซะ)ทำแล้ว8886659ทำแล้ว 02/07/2555240181010
71. อบต.สวนแตง (ละแม)ทำแล้ว6150255292ทำแล้ว 28/06/2555113222
72. อบต.สวี (สวี)ทำแล้ว713710099ทำแล้ว 15/03/25562222
73. อบต.สองพี่น้อง (ท่าแซะ)ทำแล้ว51273433ทำแล้ว 29/06/255561444
74. อบต.สะพลี (ปะทิว)ทำแล้ว8119112117ทำแล้ว 29/01/2556851373636
75. อบต.หงษ์เจริญ (ท่าแซะ)ทำแล้ว648199263ทำแล้ว 27/05/255614666
76. อบต.หาดพันไกร (เมืองชุมพร)ทำแล้ว678140113ทำแล้ว 14/06/2555118161615
77. อบต.หาดยาย (หลังสวน)ทำแล้ว73738572ทำแล้ว 28/06/255543111110
78. อบต.หินแก้ว (ท่าแซะ)ทำแล้ว512210317ทำแล้ว 14/03/255656292422
79. อบต.แหลมทราย (หลังสวน)ทำแล้ว51039392ทำแล้ว 27/06/25553613109
รวม 79 อปท.7948911,7079,2908,367796453,6882,0191,7141,698
ข้อมูล ณ 13/09/2563