รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด ระนอง ปี 2556

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255625572558
1. อบจ.ระนอง (เมืองระนอง)ทำแล้ว7229295283ทำแล้ว 29/06/25553378655755
2. เทศบาลเมืองบางริ้น (เมืองระนอง)ทำแล้ว6113832 ยังไม่อนุมัติ
3. เทศบาลเมืองระนอง (เมืองระนอง)ทำแล้ว714482154ทำแล้ว 31/07/255515121979797
4. เทศบาลตำบลกะเปอร์ (กะเปอร์)ทำแล้ว6181119107ทำแล้ว 23/06/255551342726
5. เทศบาลตำบลกำพวน (สุขสำราญ)ทำแล้ว612889ทำแล้ว 09/08/2555260000
6. เทศบาลตำบลจ.ป.ร. (กระบุรี)ทำแล้ว11119111111ทำแล้ว 29/06/2555543343427
7. เทศบาลตำบลน้ำจืด (กระบุรี)ทำแล้ว6153152151ทำแล้ว 26/06/255590474746
8. เทศบาลตำบลบางนอน (เมืองระนอง)ทำแล้ว6157192132ทำแล้ว 21/06/255555424240
9. เทศบาลตำบลปากน้ำ (เมืองระนอง)ทำแล้ว611115943ทำแล้ว 18/06/25553798222218
10. เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ (เมืองระนอง)ทำแล้ว6326326325ทำแล้ว 18/06/255540888
11. เทศบาลตำบลราชกรูด (เมืองระนอง)ทำแล้ว6597176ทำแล้ว 28/06/255550181818
12. เทศบาลตำบลละอุ่น (ละอุ่น)ทำแล้ว51269295ทำแล้ว 27/06/25551177585753
13. เทศบาลตำบลหงาว (เมืองระนอง)ทำแล้ว69910498ทำแล้ว 27/06/2555264383732
14. อบต.กะเปอร์ (กะเปอร์)ทำแล้ว574152152ทำแล้ว 27/06/25551269000
15. อบต.เกาะพยาม (เมืองระนอง)ทำแล้ว7786553ทำแล้ว 06/08/2555445454545
16. อบต.ทรายแดง (เมืองระนอง)ทำแล้ว5170112112ทำแล้ว 05/06/2555161766
17. อบต.นาคา (สุขสำราญ)ทำแล้ว8136122122ทำแล้ว 18/06/255523615600
18. อบต.น้ำจืด (กระบุรี)ทำแล้ว6183182182ทำแล้ว 20/06/2555744393131
19. อบต.น้ำจืดน้อย (กระบุรี)ทำแล้ว6208196156ทำแล้ว 31/05/255548000
20. อบต.บางแก้ว (ละอุ่น)ทำแล้ว13340340339ทำแล้ว 29/06/2555147000
21. อบต.บางพระเหนือ (ละอุ่น)ทำแล้ว8977071ทำแล้ว 26/06/255538333332
22. อบต.บางหิน (กะเปอร์)ทำแล้ว7154153153ทำแล้ว 25/06/255529000
23. อบต.บางใหญ่ (กระบุรี)ทำแล้ว5897471ทำแล้ว 29/06/25551230292928
24. อบต.บ้านนา (กะเปอร์)ทำแล้ว5422927 ยังไม่อนุมัติ
25. อบต.ปากจั่น (กระบุรี)ทำแล้ว8129268169ทำแล้ว 14/05/25552874545451
26. อบต.ม่วงกลวง (กะเปอร์)ทำแล้ว8908787ทำแล้ว 26/06/2555461141312
27. อบต.มะมุ (กระบุรี)ทำแล้ว69413793ทำแล้ว 28/06/2555
28. อบต.ละอุ่นเหนือ (ละอุ่น)ทำแล้ว6725956ทำแล้ว 14/06/255548363636
29. อบต.ลำเลียง (กระบุรี)ทำแล้ว6129237233ทำแล้ว 19/12/255535303029
30. อบต.หงาว (เมืองระนอง)ทำแล้ว7606561ทำแล้ว 01/05/255538302929
31. อบต.หาดส้มแป้น (เมืองระนอง)ทำแล้ว511610799ทำแล้ว 84494948
รวม 31 อปท.312054,2064,2493,822291971,639885801767
ข้อมูล ณ 13/09/2563