รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด สุราษฎร์ธานี ปี 2556

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255625572558
1. อบจ.สุราษฎร์ธานี (เมืองสุราษฎร์ธานี)ทำแล้ว7912566482ทำแล้ว 04/01/2556422811010298
2. เทศบาลนครเกาะสมุย (เกาะสมุย)ทำแล้ว833810994ทำแล้ว 29/03/25569103211818
3. เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (เมืองสุราษฎร์ธานี)ทำแล้ว6563297291ทำแล้ว 29/06/25554191734646
4. เทศบาลเมืองดอนสัก (ดอนสัก)ทำแล้ว61877175ทำแล้ว 11/12/2555598878685
5. เทศบาลเมืองท่าข้าม (พุนพิน)ทำแล้ว6417188176ทำแล้ว 29/06/255550110404029
6. เทศบาลเมืองนาสาร (บ้านนาสาร)ทำแล้ว61166160ทำแล้ว 25/09/25555697222
7. เทศบาลตำบลกรูด (กาญจนดิษฐ์)ทำแล้ว6149149149ทำแล้ว 27/06/255562393938
8. เทศบาลตำบลกาญจนดิษฐ์ (กาญจนดิษฐ์)ทำแล้ว7286218137ทำแล้ว 29/06/255516714821
9. เทศบาลตำบลเกาะเต่า (เกาะพะงัน)ทำแล้ว7704949ทำแล้ว 15/05/25553255353533
10. เทศบาลตำบลเกาะพงัน (เกาะพะงัน)ทำแล้ว42176764ทำแล้ว 28/06/25553222
11. เทศบาลตำบลขุนทะเล (เมืองสุราษฎร์ธานี)ทำแล้ว3167135288ทำแล้ว 28/06/25551671646260
12. เทศบาลตำบลเขานิพันธ์ (เวียงสระ)ทำแล้ว626113861ทำแล้ว 29/06/2555250212019
13. เทศบาลตำบลคลองชะอุ่น (พนม)ทำแล้ว6502143138ทำแล้ว 18/09/2555566515149
14. เทศบาลตำบลคลองปราบ (บ้านนาสาร)ทำแล้ว79910348ทำแล้ว 13/06/255569696969
15. เทศบาลตำบลควนศรี (บ้านนาสาร)ทำแล้ว6175161153ทำแล้ว 13/06/2555156185147147146
16. เทศบาลตำบลเคียนซา (เคียนซา)ทำแล้ว51138686ทำแล้ว 29/06/255545421
17. เทศบาลตำบลช้างขวา (กาญจนดิษฐ์)ทำแล้ว610620123ทำแล้ว 30/06/25553073737373
18. เทศบาลตำบลช้างซ้าย (กาญจนดิษฐ์)ทำแล้ว7124133106ทำแล้ว 30/06/25553162434338
19. เทศบาลตำบลตลาดไชยา (ไชยา)ทำแล้ว7244137141ทำแล้ว 26/06/2555103242323
20. เทศบาลตำบลท่าขนอน (คีรีรัฐนิคม)ทำแล้ว6642324ทำแล้ว 26/06/255552504544
21. เทศบาลตำบลท่าฉาง (ท่าฉาง)ทำแล้ว6127169175ทำแล้ว 29/06/2555770262624
22. เทศบาลตำบลท่าชนะ (ท่าชนะ)ทำแล้ว6142138128ทำแล้ว 16/10/2555593414141
23. เทศบาลตำบลท่าชี (บ้านนาสาร)ทำแล้ว6121220195ทำแล้ว 29/06/2555354404040
24. เทศบาลตำบลท่าทองใหม่ (กาญจนดิษฐ์)ทำแล้ว5186158106ทำแล้ว 25/06/25551378101010
25. เทศบาลตำบลทุ่งหลวง (เวียงสระ)ทำแล้ว6155277239ทำแล้ว 28/06/2555753222117
26. เทศบาลตำบลบางสวรรค์ (พระแสง)ทำแล้ว5175125119ทำแล้ว 29/06/255557777
27. เทศบาลตำบลบ้านเชี่ยวหลาน (บ้านตาขุน)ทำแล้ว6147121101ทำแล้ว 17/09/2555462031
28. เทศบาลตำบลบ้านตาขุน (บ้านตาขุน)ทำแล้ว51789791ทำแล้ว 24/05/25551472282827
29. เทศบาลตำบลบ้านใต้ (เกาะพะงัน)ทำแล้ว61559694ทำแล้ว 29/06/25551111
30. เทศบาลตำบลบ้านนา (บ้านนาเดิม)ทำแล้ว61104667ทำแล้ว 29/06/25551167312927
31. เทศบาลตำบลบ้านส้อง (เวียงสระ)ทำแล้ว6184259168ทำแล้ว 26/06/2555985616158
32. เทศบาลตำบลบ้านเสด็จ (เคียนซา)ทำแล้ว7272272272ทำแล้ว 18/05/2555247010109
33. เทศบาลตำบลพนม (พนม)ทำแล้ว51208377ทำแล้ว 28/06/2555181344
34. เทศบาลตำบลพรุพี (บ้านนาสาร)ทำแล้ว617114083ทำแล้ว 13/06/2555745151515
35. เทศบาลตำบลพุมเรียง (ไชยา)ทำแล้ว613811591ทำแล้ว 29/06/255536141414
36. เทศบาลตำบลเพชรพะงัน (เกาะพะงัน)ทำแล้ว7476608382ทำแล้ว 16/07/255554441
37. เทศบาลตำบลเมืองเวียง (เวียงสระ)ทำแล้ว61126852ทำแล้ว 29/06/2555571565655
38. เทศบาลตำบลย่านดินแดง (พระแสง)ทำแล้ว61067165ทำแล้ว 26/04/2555171033
39. เทศบาลตำบลวัดประดู่ (เมืองสุราษฎร์ธานี)ทำแล้ว7209312175ทำแล้ว 29/06/25557299272422
40. เทศบาลตำบลเวียง (ไชยา)ทำแล้ว6148112105ทำแล้ว 07/06/255544202020
41. เทศบาลตำบลเวียงสระ (เวียงสระ)ทำแล้ว6164151136ทำแล้ว 29/06/25555643722
42. อบต.กรูด (พุนพิน)ทำแล้ว6108153189ทำแล้ว 14/05/255542444
43. อบต.กะเปา (คีรีรัฐนิคม)ทำแล้ว71149275ทำแล้ว 14/05/2555138433
44. อบต.เขาตอก (เคียนซา)ทำแล้ว6785966ทำแล้ว 15/06/255528171714
45. อบต.เขาถ่าน (ท่าฉาง)ทำแล้ว780121143ทำแล้ว 14/06/2555130232323
46. อบต.เขาวง (บ้านตาขุน)ทำแล้ว524988112ทำแล้ว 14/05/255529666
47. อบต.เขาหัวควาย (พุนพิน)ทำแล้ว6546262ทำแล้ว 28/06/255528181817
48. อบต.คลองฉนวน (เวียงสระ)ทำแล้ว6143150129ทำแล้ว 16/07/2555349252525
49. อบต.คลองฉนาก (เมืองสุราษฎร์ธานี)ทำแล้ว6916460ทำแล้ว 26/06/255544333231
50. อบต.คลองไทร (ท่าฉาง)ทำแล้ว513812798ทำแล้ว 11/06/25552662626162
51. อบต.คลองน้อย (เมืองสุราษฎร์ธานี)ทำแล้ว6200225224ทำแล้ว 20/06/255529775
52. อบต.คลองน้อย (ชัยบุรี)ทำแล้ว611110687ทำแล้ว 26/06/255518222
53. อบต.คลองพา (ท่าชนะ)ทำแล้ว5188152156ทำแล้ว 15/05/2555872382523
54. อบต.คลองศก (พนม)ทำแล้ว6136151125ทำแล้ว 29/06/2555150312525
55. อบต.คลองสระ (กาญจนดิษฐ์)ทำแล้ว6229379332ทำแล้ว 15/06/255527202019
56. อบต.ควนสุบรรณ (บ้านนาสาร)ทำแล้ว6158158162ทำแล้ว 12/06/2555361525250
57. อบต.คันธุลี (ท่าชนะ)ทำแล้ว5129181197ทำแล้ว 07/06/25553847474644
58. อบต.เคียนซา (เคียนซา)ทำแล้ว6291290289ทำแล้ว 31/05/255540232323
59. อบต.ชลคราม (ดอนสัก)ทำแล้ว6133135126ทำแล้ว 29/05/255516555
60. อบต.ชัยบุรี (ชัยบุรี)ทำแล้ว5221212196ทำแล้ว 21/02/255652474744
61. อบต.ไชยคราม (ดอนสัก)ทำแล้ว7393140ทำแล้ว 29/06/255529111110
62. อบต.ดอนสัก (ดอนสัก)ทำแล้ว7829274ทำแล้ว 29/06/2555340333330
63. อบต.ต้นยวน (พนม)ทำแล้ว6141208143ทำแล้ว 27/06/255522222219
64. อบต.ตะกรบ (ไชยา)ทำแล้ว4260147132ทำแล้ว 20/06/2555301293644
65. อบต.ตะกุกใต้ (วิภาวดี)ทำแล้ว7113122135ทำแล้ว 21/06/2555534141414
66. อบต.ตะกุกเหนือ (วิภาวดี)ทำแล้ว5226189133ทำแล้ว 28/06/2555196696969
67. อบต.ตะเคียนทอง (กาญจนดิษฐ์)ทำแล้ว8232174184ทำแล้ว 14/08/25555333
68. อบต.ตะปาน (พุนพิน)ทำแล้ว710410956ทำแล้ว 15/06/255533151515
69. อบต.ถ้ำสิงขร (คีรีรัฐนิคม)ทำแล้ว510311178ทำแล้ว 29/06/255589707068
70. อบต.ทรัพย์ทวี (บ้านนาเดิม)ทำแล้ว79111998ทำแล้ว 29/06/255543313131
71. อบต.ท่ากระดาน (คีรีรัฐนิคม)ทำแล้ว5111144150ทำแล้ว 08/06/255539333333
72. อบต.ท่าขนอน (คีรีรัฐนิคม)ทำแล้ว79992ทำแล้ว 19/06/255523333
73. อบต.ท่าข้าม (พุนพิน)ทำแล้ว621413990ทำแล้ว 13/09/2556443353535
74. อบต.ท่าเคย (ท่าฉาง)ทำแล้ว6108158146ทำแล้ว 28/06/25561046434341
75. อบต.ท่าฉาง (ท่าฉาง)ทำแล้ว6142142142ทำแล้ว 14/06/255521141414
76. อบต.ท่าชนะ (ท่าชนะ)ทำแล้ว510398166ทำแล้ว 30/05/255529110878077
77. อบต.ท่าทอง (กาญจนดิษฐ์)ทำแล้ว6175167153ทำแล้ว 30/07/25552010109
78. อบต.ท่าทองใหม่ (กาญจนดิษฐ์)ทำแล้ว6120113134ทำแล้ว 26/06/25552108363433
79. อบต.ท่าเรือ (บ้านนาเดิม)ทำแล้ว5826055ทำแล้ว 10/05/2555134282828
80. อบต.ท่าโรงช้าง (พุนพิน)ทำแล้ว6536329ทำแล้ว 26/06/25551353505050
81. อบต.ท่าสะท้อน (พุนพิน)ทำแล้ว71647451ทำแล้ว 29/06/2555180404039
82. อบต.ท่าอุแท (กาญจนดิษฐ์)ทำแล้ว622612564ทำแล้ว 24/05/255529211
83. อบต.ทุ่ง (ไชยา)ทำแล้ว7147194121ทำแล้ว 29/06/2555635221917
84. อบต.ทุ่งกง (กาญจนดิษฐ์)ทำแล้ว6868678ทำแล้ว 29/06/2555258444443
85. อบต.ทุ่งเตา (บ้านนาสาร)ทำแล้ว71109488ทำแล้ว 13/06/255541999
86. อบต.ทุ่งเตาใหม่ (บ้านนาสาร)ทำแล้ว6110173134ทำแล้ว 19/06/25551574494945
87. อบต.ทุ่งรัง (กาญจนดิษฐ์)ทำแล้ว6129181107ทำแล้ว 29/06/25554251422
88. อบต.ไทรขึง (พระแสง)ทำแล้ว6494949ทำแล้ว 20/06/25551643322
89. อบต.ไทรทอง (ชัยบุรี)ทำแล้ว71107932ทำแล้ว 11/05/2555274403736
90. อบต.ไทรโสภา (พระแสง)ทำแล้ว51099983ทำแล้ว 18/06/2555351422
91. อบต.นาใต้ (บ้านนาเดิม)ทำแล้ว77590111ทำแล้ว 21/06/25551072555443
92. อบต.น้ำพุ (บ้านนาสาร)ทำแล้ว4100134148ทำแล้ว 27/06/2555150333
93. อบต.น้ำรอบ (พุนพิน)ทำแล้ว6827257ทำแล้ว 30/07/06561523222
94. อบต.น้ำหัก (คีรีรัฐนิคม)ทำแล้ว6848097ทำแล้ว 01/06/255543313028
95. อบต.บางงอน (พุนพิน)ทำแล้ว1126515376ทำแล้ว 29/06/2555239202020
96. อบต.บางชนะ (เมืองสุราษฎร์ธานี)ทำแล้ว795128129ทำแล้ว 25/06/255520151515
97. อบต.บางเดือน (พุนพิน)ทำแล้ว61008687ทำแล้ว 29/06/2555648262624
98. อบต.บางไทร (เมืองสุราษฎร์ธานี)ทำแล้ว5121153143ทำแล้ว 15/06/25551578595858
99. อบต.บางใบไม้ (เมืองสุราษฎร์ธานี)ทำแล้ว6849830ทำแล้ว 01/06/2555720333
100. อบต.บางโพธิ์ (เมืองสุราษฎร์ธานี)ทำแล้ว6138124109ทำแล้ว 29/06/25551460454545
101. อบต.บางมะเดื่อ (พุนพิน)ทำแล้ว6131253245ทำแล้ว 14/06/255597818078
102. อบต.บางสวรรค์ (พระแสง)ทำแล้ว7143167125ทำแล้ว 24/07/2555338333333
103. อบต.บ้านทำเนียบ (คีรีรัฐนิคม)ทำแล้ว7387403296ทำแล้ว 28/06/255547444
104. อบต.บ้านนา (บ้านนาเดิม)ทำแล้ว811610477ทำแล้ว 27/06/25551255383736
105. อบต.บ้านยาง (คีรีรัฐนิคม)ทำแล้ว6939672ทำแล้ว 28/06/2555540111
106. อบต.ประสงค์ (ท่าชนะ)ทำแล้ว6468429414ทำแล้ว 31/10/255535121010
107. อบต.ปากฉลุย (ท่าฉาง)ทำแล้ว78810286ทำแล้ว 15/08/2555221222
108. อบต.ปากแพรก (ดอนสัก)ทำแล้ว619811677ทำแล้ว 29/06/255521733
109. อบต.ปากหมาก (ไชยา)ทำแล้ว7173169147ทำแล้ว 22/05/2555136151514
110. อบต.ป่าร่อน (กาญจนดิษฐ์)ทำแล้ว7998883ทำแล้ว 29/06/2555937433
111. อบต.ป่าเว (ไชยา)ทำแล้ว51336151ทำแล้ว 28/06/255567292928
112. อบต.พนม (พนม)ทำแล้ว6214283244ทำแล้ว 29/06/25557322
113. อบต.พรุไทย (บ้านตาขุน)ทำแล้ว6138191130ทำแล้ว 28/06/255549201918
114. อบต.พลายวาส (กาญจนดิษฐ์)ทำแล้ว6144115113ทำแล้ว 27/06/25551375121010
115. อบต.พลูเถื่อน (พนม)ทำแล้ว5658277ทำแล้ว 29/06/2555632141414
116. อบต.พ่วงพรมคร (เคียนซา)ทำแล้ว79310351ทำแล้ว 26/06/255528252523
117. อบต.พะแสง (บ้านตาขุน)ทำแล้ว6557355ทำแล้ว 15/05/255526212020
118. อบต.พุนพิน (พุนพิน)ทำแล้ว6170136100ทำแล้ว 27/06/25552149383636
119. อบต.เพิ่มพูนทรัพย์ (บ้านนาสาร)ทำแล้ว5867449ทำแล้ว 26/06/255538181818
120. อบต.มะขามเตี้ย (เมืองสุราษฎร์ธานี)ทำแล้ว6675769ทำแล้ว 15/06/255554484645
121. อบต.มะลวน (พุนพิน)ทำแล้ว6198198198ทำแล้ว 28/06/255537272726
122. อบต.โมถ่าย (ไชยา)ทำแล้ว6133212146ทำแล้ว 05/06/2555633151515
123. อบต.ย่านยาว (คีรีรัฐนิคม)ทำแล้ว7323742ทำแล้ว 15/05/255532252524
124. อบต.ลำพูน (บ้านนาสาร)ทำแล้ว5400399400ทำแล้ว 28/06/2555373055
125. อบต.ลีเล็ด (พุนพิน)ทำแล้ว616511594ทำแล้ว 22/06/25551857484543
126. อบต.เลม็ด (ไชยา)ทำแล้ว6803739ทำแล้ว 21/05/2555251272726
127. อบต.วัง (ท่าชนะ)ทำแล้ว4133172128ทำแล้ว 29/06/25553333
128. อบต.ศรีวิชัย (พุนพิน)ทำแล้ว6624931ทำแล้ว 15/06/255533272727
129. อบต.สมอทอง (ท่าชนะ)ทำแล้ว5179266226ทำแล้ว 14/05/25553373686868
130. อบต.สองแพรก (ชัยบุรี)ทำแล้ว4262186260ทำแล้ว 15/06/25553486868686
131. อบต.สาคู (พระแสง)ทำแล้ว9198193164ทำแล้ว 13/07/255518333
132. อบต.สินเจริญ (พระแสง)ทำแล้ว6191213176ทำแล้ว 15/06/25551038121111
133. อบต.สินปุน (พระแสง)ทำแล้ว7309229193ทำแล้ว 26/06/2555142422
134. อบต.เสวียด (ท่าฉาง)ทำแล้ว625420716ทำแล้ว 03/04/25568111
135. อบต.หนองไทร (พุนพิน)ทำแล้ว669125106ทำแล้ว 06/06/2555550633
136. อบต.หัวเตย (พุนพิน)ทำแล้ว6822217ทำแล้ว 21/06/255582181816
137. อบต.อรัญคามวารี (เคียนซา)ทำแล้ว6445946ทำแล้ว 30/05/2555233131313
138. อบต.อิปัน (พระแสง)ทำแล้ว8231211219ทำแล้ว 04/06/255517555
รวม 138 อปท.13884022,62220,08717,5801381,0767,2773,9523,6213,495
ข้อมูล ณ 13/09/2563