รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด ภูเก็ต ปี 2556

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255625572558
1. อบจ.ภูเก็ต (เมืองภูเก็ต)ทำแล้ว8271221204ทำแล้ว 11/10/255516259235235224
2. เทศบาลนครภูเก็ต (เมืองภูเก็ต)ทำแล้ว8204172322ทำแล้ว 28/09/255526173151150148
3. เทศบาลเมืองกะทู้ (กะทู้)ทำแล้ว6148157235ทำแล้ว 29/06/255535150129129129
4. เทศบาลเมืองป่าตอง (กะทู้)ทำแล้ว5211105103ทำแล้ว 22/06/25554315614512490
5. เทศบาลตำบลกะรน (เมืองภูเก็ต)ทำแล้ว6775856ทำแล้ว 19/10/255591161113112108
6. เทศบาลตำบลฉลอง (เมืองภูเก็ต)ทำแล้ว6297194188ทำแล้ว 13/07/2555130807472
7. เทศบาลตำบลเชิงทะเล (ถลาง)ทำแล้ว5159174147ทำแล้ว 28/06/25556126919188
8. เทศบาลตำบลเทพกระษัตรี (ถลาง)ทำแล้ว61198994ทำแล้ว 29/06/255533120102102102
9. เทศบาลตำบลป่าคลอก (ถลาง)ทำแล้ว8170580524ทำแล้ว 29/06/255578186774743
10. เทศบาลตำบลรัษฎา (เมืองภูเก็ต)ทำแล้ว6177140130ทำแล้ว 31/07/25553106666656
11. เทศบาลตำบลราไวย์ (เมืองภูเก็ต)ทำแล้ว7193311194ทำแล้ว 06/02/255618163119119115
12. เทศบาลตำบลวิชิต (เมืองภูเก็ต)ทำแล้ว7302301298ทำแล้ว 22/06/255519261221209207
13. เทศบาลตำบลศรีสุนทร (ถลาง)ทำแล้ว8384368246ทำแล้ว 13/07/25552184736962
14. อบต.กมลา (กะทู้)ทำแล้ว712877ทำแล้ว 29/06/25551111029796
15. อบต.เกาะแก้ว (เมืองภูเก็ต)ทำแล้ว5125124136ทำแล้ว 22/06/255594707070
16. อบต.เชิงทะเล (ถลาง)ทำแล้ว7232218397ทำแล้ว 29/11/255510167125124124
17. อบต.เทพกระษัตรี (ถลาง)ทำแล้ว5162265179ทำแล้ว 29/06/255514162142142142
18. อบต.ไม้ขาว (ถลาง)ทำแล้ว7179180180ทำแล้ว 29/06/2555167179136136136
19. อบต.สาคู (ถลาง)ทำแล้ว623513516ทำแล้ว 04/03/255640887
รวม 19 อปท.191233,7733,7993,656195612,9282,1852,1042,019
ข้อมูล ณ 13/09/2563