รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด พังงา ปี 2556

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255625572558
1. อบจ.พังงา (เมืองพังงา)ทำแล้ว81979049ทำแล้ว 29/06/255519133632725
2. เทศบาลเมืองตะกั่วป่า (ตะกั่วป่า)ทำแล้ว7480480481ทำแล้ว 31/10/255547156595959
3. เทศบาลเมืองพังงา (เมืองพังงา)ทำแล้ว6465245ทำแล้ว 29/06/2555
4. เทศบาลตำบลกระโสม (ตะกั่วทุ่ง)ทำแล้ว6773629ทำแล้ว 29/06/25561361414037
5. เทศบาลตำบลเกาะยาว (เกาะยาว)ทำแล้ว5187161115ทำแล้ว 25/06/2555138111111
6. เทศบาลตำบลเกาะยาวใหญ่ (เกาะยาว)ทำแล้ว6758388ทำแล้ว 23/05/2555370363636
7. เทศบาลตำบลคึกคัก (ตะกั่วป่า)ทำแล้ว7139111103ทำแล้ว 25/06/255567515149
8. เทศบาลตำบลคุระบุรี (คุระบุรี)ทำแล้ว6123129115ทำแล้ว 29/06/2555358141414
9. เทศบาลตำบลโคกกลอย (ตะกั่วทุ่ง)ทำแล้ว735121553ทำแล้ว 29/06/255537161616
10. เทศบาลตำบลทับปุด (ทับปุด)ทำแล้ว7184147127ทำแล้ว 26/06/255547222019
11. เทศบาลตำบลท่านา (กะปง)ทำแล้ว5250265228ทำแล้ว 30/08/2555133232220
12. เทศบาลตำบลท้ายเหมือง (ท้ายเหมือง)ทำแล้ว715612496ทำแล้ว 22/06/255570201918
13. เทศบาลตำบลบางเตย (เมืองพังงา)ทำแล้ว918520121ทำแล้ว 27/06/2555123121212
14. เทศบาลตำบลบางนายสี (ตะกั่วป่า)ทำแล้ว612214787ทำแล้ว 29/06/255588777776
15. เทศบาลตำบลพรุใน (เกาะยาว)ทำแล้ว8268186156ทำแล้ว 21/05/25553333
16. เทศบาลตำบลลำแก่น (ท้ายเหมือง)ทำแล้ว72038047ทำแล้ว 01/09/255547181818
17. อบต.กระโสม (ตะกั่วทุ่ง)ทำแล้ว6766522ทำแล้ว 11/05/25556666
18. อบต.กะไหล (ตะกั่วทุ่ง)ทำแล้ว515812993ทำแล้ว 10/07/255635111111
19. อบต.เกาะคอเขา (ตะกั่วป่า)ทำแล้ว611810492ทำแล้ว 03/12/255627222221
20. อบต.เกาะปันหยี (เมืองพังงา)ทำแล้ว9117142194ทำแล้ว 25/06/255570313129
21. อบต.เกาะพระทอง (คุระบุรี)ทำแล้ว81801172ทำแล้ว 29/06/255513866
22. อบต.เกาะยาวน้อย (เกาะยาว)ทำแล้ว13159237221ทำแล้ว 29/06/25553762232118
23. อบต.คลองเคียน (ตะกั่วทุ่ง)ทำแล้ว6244822ทำแล้ว 27/06/255556655
24. อบต.คุระ (คุระบุรี)ทำแล้ว6261239242ทำแล้ว 05/06/255652151010
25. อบต.โคกกลอย (ตะกั่วทุ่ง)ทำแล้ว6270170163ทำแล้ว 10/04/25561010109
26. อบต.โคกเคียน (ตะกั่วป่า)ทำแล้ว6103169125ทำแล้ว 14/08/255549464645
27. อบต.โคกเจริญ (ทับปุด)ทำแล้ว6131104103ทำแล้ว 27/06/2555145303030
28. อบต.ตากแดด (เมืองพังงา)ทำแล้ว8126191220ทำแล้ว 29/06/255551282827
29. อบต.ถ้ำ (ตะกั่วทุ่ง)ทำแล้ว9327326325ทำแล้ว 05/06/255527555
30. อบต.ถ้ำน้ำผุด (เมืองพังงา)ทำแล้ว6246261245ทำแล้ว 13/06/2555150302524
31. อบต.ทับปุด (ทับปุด)ทำแล้ว912012985ทำแล้ว 11/06/2555352362929
32. อบต.ท่านา (กะปง)ทำแล้ว64747474ทำแล้ว 15/01/2556653494947
33. อบต.ท้ายเหมือง (ท้ายเหมือง)ทำแล้ว8524523523ทำแล้ว 28/06/255555711
34. อบต.ท่าอยู่ (ตะกั่วทุ่ง)ทำแล้ว7149120106ทำแล้ว 16/01/25562510108
35. อบต.ทุ่งคาโงก (เมืองพังงา)ทำแล้ว831931930 ยังไม่อนุมัติ
36. อบต.ทุ่งมะพร้าว (ท้ายเหมือง)ทำแล้ว8131128105ทำแล้ว 13/06/25551152321917
37. อบต.นบปริง (เมืองพังงา)ทำแล้ว10191178240ทำแล้ว 23/05/255519120101010
38. อบต.นาเตย (ท้ายเหมือง)ทำแล้ว7785592569ทำแล้ว 25/06/255560383838
39. อบต.บ่อแสน (ทับปุด)ทำแล้ว81654545ทำแล้ว 12/06/25554169222
40. อบต.บางทอง (ท้ายเหมือง)ทำแล้ว4184126120ทำแล้ว 26/06/25553440404039
41. อบต.บางไทร (ตะกั่วป่า)ทำแล้ว7398637401ทำแล้ว 18/06/255539211816
42. อบต.บางม่วง (ตะกั่วป่า)ทำแล้ว8807690ทำแล้ว 19/09/255556545453
43. อบต.บางวัน (คุระบุรี)ทำแล้ว3155107104ทำแล้ว 22/06/255547212121
44. อบต.บางเหรียง (ทับปุด)ทำแล้ว5384228237ทำแล้ว 02/05/255534121010
45. อบต.ป่ากอ (เมืองพังงา)ทำแล้ว9233233235ทำแล้ว 29/06/255523202020
46. อบต.มะรุ่ย (ทับปุด)ทำแล้ว6392337296ทำแล้ว 29/06/2555344322169
47. อบต.แม่นางขาว (คุระบุรี)ทำแล้ว10256211179ทำแล้ว 25/06/2555192767661
48. อบต.รมณีย์ (กะปง)ทำแล้ว8774039ทำแล้ว 18/06/25551050434139
49. อบต.ลำภี (ท้ายเหมือง)ทำแล้ว6104119102ทำแล้ว 27/11/2555232292423
50. อบต.หล่อยูง (ตะกั่วทุ่ง)ทำแล้ว6255141142ทำแล้ว 24/07/25555141496
51. อบต.เหมาะ (กะปง)ทำแล้ว5293292292ทำแล้ว 29/06/255511766
52. อบต.เหล (กะปง)ทำแล้ว62138949ทำแล้ว 28/01/25563043323230
รวม 52 อปท.5236111,2219,3728,072512912,5441,3121,2061,144
ข้อมูล ณ 13/09/2563