รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด กระบี่ ปี 2556

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255625572558
1. อบจ.กระบี่ (เมืองกระบี่) ทำแล้ว 9 82 150 164 ทำแล้ว 01/05/2555 68 8 7 7
2. เทศบาลเมืองกระบี่ (เมืองกระบี่) ทำแล้ว 6 557 567 558 ทำแล้ว 27/06/2555 497 294 294 294
3. เทศบาลตำบลกระบี่น้อย (เมืองกระบี่) ทำแล้ว 8 98 103 98 ทำแล้ว 11/06/2555 48 8 8 8
4. เทศบาลตำบลเกาะลันตาใหญ่ (เกาะลันตา) ทำแล้ว 5 133 275 29 ทำแล้ว 16/01/2556 39 8 8 8
5. เทศบาลตำบลเขาพนม (เขาพนม) ทำแล้ว 5 105 113 107 ทำแล้ว 20/06/2555 51 9 8 8
6. เทศบาลตำบลคลองท่อมใต้ (คลองท่อม) ทำแล้ว 8 159 147 136 ทำแล้ว 11/10/2555 44 23 23 21
7. เทศบาลตำบลคลองพน (คลองท่อม) ทำแล้ว 7 113 101 93 ทำแล้ว 27/06/2555 51 2 2 2
8. เทศบาลตำบลคลองพนพัฒนา (คลองท่อม) ทำแล้ว 8 109 118 118 ทำแล้ว 19/06/2555 97 75 60 55
9. เทศบาลตำบลทรายขาว (คลองท่อม) ทำแล้ว 6 124 438 122 ทำแล้ว 29/06/2555 15 6 6 6
10. เทศบาลตำบลปลายพระยา (ปลายพระยา) ทำแล้ว 5 39 89 41 ทำแล้ว 19/06/2555 40 18 18 18
11. เทศบาลตำบลลำทับ (ลำทับ) ทำแล้ว 7 224 140 127 ทำแล้ว 27/06/2555 92 78 76 76
12. เทศบาลตำบลเหนือคลอง (เหนือคลอง) ทำแล้ว 5 90 65 65 ทำแล้ว 26/06/2555 77 46 46 46
13. เทศบาลตำบลแหลมสัก (อ่าวลึก) ทำแล้ว 7 190 158 127 ทำแล้ว 25/06/2555 82 32 32 31
14. เทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ (อ่าวลึก) ทำแล้ว 2 134 112 108 ทำแล้ว 28/06/2555 67 35 31 27
15. อบต.เกาะกลาง (เกาะลันตา) ทำแล้ว 6 121 143 151 ทำแล้ว 31/07/2555 56 55 55 51
16. อบต.เกาะลันตาน้อย (เกาะลันตา) ทำแล้ว 6 196 194 195 ทำแล้ว 28/06/2555 68 36 36 36
17. อบต.เกาะลันตาใหญ่ (เกาะลันตา) ทำแล้ว 4 95 93 90 ทำแล้ว 29/06/2555 36 12 11 10
18. อบต.เกาะศรีบอยา (เหนือคลอง) ทำแล้ว 7 76 71 35 ทำแล้ว 03/07/2555 7 1 1 1
19. อบต.เขาเขน (ปลายพระยา) ทำแล้ว 6 240 190 197 ทำแล้ว 10/08/2555 41 27 14 13
20. อบต.เขาคราม (เมืองกระบี่) ทำแล้ว 7 132 54 28 ทำแล้ว 31/01/2556 88 25 25 25
21. อบต.เขาดิน (เขาพนม) ทำแล้ว 7 95 137 65 ทำแล้ว 08/08/2555 53 42 42 41
22. อบต.เขาต่อ (ปลายพระยา) ทำแล้ว 7 108 65 35 ทำแล้ว 18/06/2555 48 7 1 1
23. อบต.เขาทอง (เมืองกระบี่) ทำแล้ว 6 128 163 23 ทำแล้ว 18/06/2555 68 41 41 41
24. อบต.เขาพนม (เขาพนม) ทำแล้ว 5 53   ทำแล้ว 29/06/2555 43 14 11 8
25. อบต.เขาใหญ่ (อ่าวลึก) ทำแล้ว 7 138 40  ทำแล้ว 28/06/2555 154 40 37 34
26. อบต.คลองขนาน (เหนือคลอง) ทำแล้ว 6 103 51 42 ทำแล้ว 28/06/2555 45 22 8 7
27. อบต.คลองเขม้า (เหนือคลอง) ทำแล้ว 6 127 51 39 ทำแล้ว 18/06/2555 51 37 36 35
28. อบต.คลองท่อมใต้ (คลองท่อม) ทำแล้ว 4 217 174 164 ทำแล้ว 27/06/2012 47 29 29 28
29. อบต.คลองท่อมเหนือ (คลองท่อม) ทำแล้ว 6 119 121 88 ทำแล้ว 26/06/2555 45 20 20 20
30. อบต.คลองประสงค์ (เมืองกระบี่) ทำแล้ว 7 253 177 179 ทำแล้ว 27/06/2555 75 13 13 13
31. อบต.คลองยา (อ่าวลึก) ทำแล้ว 6 120 216 31 ทำแล้ว 29/06/2555 25 15 9 9
32. อบต.คลองยาง (เกาะลันตา) ทำแล้ว 4 112 121 6 ทำแล้ว 20/08/2555 52 20 18 11
33. อบต.คลองหิน (อ่าวลึก) ทำแล้ว 6 149 183 130 ทำแล้ว 26/06/2555 87 38 33 33
34. อบต.คีรีวง (ปลายพระยา) ทำแล้ว 6 145 143 16 ทำแล้ว 15/06/2555 69 52 52 51
35. อบต.โคกยาง (เหนือคลอง) ทำแล้ว 7 115 21  ทำแล้ว 27/07/2555 6 1 1 1
36. อบต.โคกหาร (เขาพนม) ทำแล้ว 8 68 111 138 ทำแล้ว 29/06/2555 51 38 38 36
37. อบต.ดินแดง (ลำทับ) ทำแล้ว 7 190 366 145 ทำแล้ว 21/06/2555 60 59 59 59
38. อบต.ดินอุดม (ลำทับ) ทำแล้ว 8 326 245 213 ทำแล้ว 04/01/2556 155 113 113 109
39. อบต.ตลิ่งชัน (เหนือคลอง) ทำแล้ว 7 150 130 107 ทำแล้ว 28/06/2555 79 66 64 63
40. อบต.ทับปริก (เมืองกระบี่) ทำแล้ว 8 104 62  ทำแล้ว 22/06/2555 90 77 77 77
41. อบต.ทุ่งไทรทอง (ลำทับ) ทำแล้ว 7 110 116 95 ทำแล้ว 20/06/2555 46 20 3 3
42. อบต.นาเหนือ (อ่าวลึก) ทำแล้ว 4 184 194  ทำแล้ว 20/05/2556 7 7 7 5
43. อบต.บ้านกลาง (อ่าวลึก) ทำแล้ว 6 196 178 173 ทำแล้ว 18/06/2555 38 15 15 13
44. อบต.ปกาสัย (เหนือคลอง) ทำแล้ว 6 67 71 19 ทำแล้ว  54 45 45 42
45. อบต.ปลายพระยา (ปลายพระยา) ทำแล้ว 5 115 113 108 ทำแล้ว 20/12/2556 107 76 76 75
46. อบต.พรุดินนา (คลองท่อม) ทำแล้ว 8 130 129 171 ทำแล้ว 29/06/2555 54 40 27 19
47. อบต.พรุเตียว (เขาพนม) ทำแล้ว 6 79 81 75 ทำแล้ว 28/06/2555 41 24 24 23
48. อบต.เพหลา (คลองท่อม) ทำแล้ว 8 191 214 121 ทำแล้ว 29/06/2555 43 16 9 8
49. อบต.ลำทับ (ลำทับ) ทำแล้ว 5 91 94 132 ทำแล้ว 27/06/2555 48 46 46 44
50. อบต.ศาลาด่าน (เกาะลันตา) ทำแล้ว 4 397 397 397 ทำแล้ว 27/06/2555 88 32 8 7
51. อบต.สินปุน (เขาพนม) ทำแล้ว 8 79 298 7 ทำแล้ว 26/06/2555 34 24 22 21
52. อบต.ไสไทย (เมืองกระบี่) ทำแล้ว 8 126 96 126 ทำแล้ว 05/06/2555 117 47 46 43
53. อบต.หนองทะเล (เมืองกระบี่) ทำแล้ว 3 179 115 80 ทำแล้ว 05/06/2555 95 94 94 45
54. อบต.หน้าเขา (เขาพนม) ทำแล้ว 5 196 157  ทำแล้ว 19/02/2556 34 10 10 9
55. อบต.ห้วยน้ำขาว (คลองท่อม) ทำแล้ว 6 71 24 13 ทำแล้ว 26/06/2555 53 18 17 16
56. อบต.ห้วยยูง (เหนือคลอง) ทำแล้ว 5 149 125 13 ทำแล้ว 29/06/2555 22 8 8 5
57. อบต.เหนือคลอง (เหนือคลอง) ทำแล้ว 7 175 107 99 ทำแล้ว 09/07/2555 60 18 17 16
58. อบต.แหลมสัก (อ่าวลึก) ทำแล้ว 3 185 165 162 ทำแล้ว 29/06/2555 27 7 7 6
59. อบต.อ่าวนาง (เมืองกระบี่) ทำแล้ว 6 165 105 109 ทำแล้ว 28/06/2555 156 135 135 135
60. อบต.อ่าวลึกใต้ (อ่าวลึก) ทำแล้ว 7 113 67 31 ทำแล้ว 26/06/2555 40 22 17 15
61. อบต.อ่าวลึกน้อย (อ่าวลึก) ทำแล้ว 4 84 88 87 ทำแล้ว 26/06/2555 65 46 46 46
62. อบต.อ่าวลึกเหนือ (อ่าวลึก) ทำแล้ว 4 28 44 22 ทำแล้ว 15/06/2555 21 8 4 3
รวม 62 อปท. 62 377 8,947 8,876 6,050 62 4,117 2,300 2,146 2,019
ข้อมูล ณ 29/03/2560