รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด กระบี่ ปี 2556

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255625572558
1. อบจ.กระบี่ (อ.เมืองกระบี่) ทำแล้ว 9 82 150 164 ทำแล้ว 68 8 7 7
2. เทศบาลเมืองกระบี่ (อ.เมืองกระบี่) ทำแล้ว 6 557 567 558 ทำแล้ว 497 294 294 294
3. เทศบาลตำบลกระบี่น้อย (อ.เมืองกระบี่) ทำแล้ว 8 98 103 98 ทำแล้ว 48 8 8 8
4. เทศบาลตำบลคลองท่อมใต้ (อ.คลองท่อม) ทำแล้ว 8 159 147 136 ทำแล้ว 44 23 23 21
5. เทศบาลตำบลคลองพน (อ.คลองท่อม) ทำแล้ว 7 113 101 93 ทำแล้ว 51 2 2 2
6. เทศบาลตำบลคลองพนพัฒนา (อ.คลองท่อม) ทำแล้ว 8 109 118 118 ทำแล้ว 97 75 60 55
7. เทศบาลตำบลทรายขาว (อ.คลองท่อม) ทำแล้ว 6 124 438 122 ทำแล้ว 15 6 6 6
8. เทศบาลตำบลปลายพระยา (อ.ปลายพระยา) ทำแล้ว 5 39 89 41 ทำแล้ว 40 18 18 18
9. เทศบาลตำบลลำทับ (อ.ลำทับ) ทำแล้ว 7 224 140 127 ทำแล้ว 92 78 76 76
10. เทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ (อ.อ่าวลึก) ทำแล้ว 2 134 112 108 ทำแล้ว 67 35 31 27
11. เทศบาลตำบลเกาะลันตาใหญ่ (อ.เกาะลันตา) ทำแล้ว 5 133 275 29 ทำแล้ว 39 8 8 8
12. เทศบาลตำบลเขาพนม (อ.เขาพนม) ทำแล้ว 5 105 113 107 ทำแล้ว 51 9 8 8
13. เทศบาลตำบลเหนือคลอง (อ.เหนือคลอง) ทำแล้ว 5 90 65 65 ทำแล้ว 77 46 46 46
14. เทศบาลตำบลแหลมสัก (อ.อ่าวลึก) ทำแล้ว 7 190 158 127 ทำแล้ว 82 32 32 31
15. อบต.คลองขนาน (อ.เหนือคลอง) ทำแล้ว 6 103 51 42 ทำแล้ว 45 22 8 7
16. อบต.คลองท่อมเหนือ (อ.คลองท่อม) ทำแล้ว 6 119 121 88 ทำแล้ว 45 20 20 20
17. อบต.คลองท่อมใต้ (อ.คลองท่อม) ทำแล้ว 4 217 174 164 ทำแล้ว 47 29 29 28
18. อบต.คลองประสงค์ (อ.เมืองกระบี่) ทำแล้ว 7 253 177 179 ทำแล้ว 75 13 13 13
19. อบต.คลองยา (อ.อ่าวลึก) ทำแล้ว 6 120 216 31 ทำแล้ว 25 15 9 9
20. อบต.คลองยาง (อ.เกาะลันตา) ทำแล้ว 4 112 121 6 ทำแล้ว 52 20 18 11
21. อบต.คลองหิน (อ.อ่าวลึก) ทำแล้ว 6 149 183 130 ทำแล้ว 87 38 33 33
22. อบต.คลองเขม้า (อ.เหนือคลอง) ทำแล้ว 6 127 51 39 ทำแล้ว 51 37 36 35
23. อบต.คีรีวง (อ.ปลายพระยา) ทำแล้ว 6 145 143 16 ทำแล้ว 69 52 52 51
24. อบต.ดินอุดม (อ.ลำทับ) ทำแล้ว 8 326 245 213 ทำแล้ว 155 113 113 109
25. อบต.ดินแดง (อ.ลำทับ) ทำแล้ว 7 190 366 145 ทำแล้ว 60 59 59 59
26. อบต.ตลิ่งชัน (อ.เหนือคลอง) ทำแล้ว 7 150 130 107 ทำแล้ว 79 66 64 63
27. อบต.ทับปริก (อ.เมืองกระบี่) ทำแล้ว 8 104 62  ทำแล้ว 90 77 77 77
28. อบต.ทุ่งไทรทอง (อ.ลำทับ) ทำแล้ว 7 110 116 95 ทำแล้ว 46 20 3 3
29. อบต.นาเหนือ (อ.อ่าวลึก) ทำแล้ว 4 184 194  ทำแล้ว 7 7 7 5
30. อบต.บ้านกลาง (อ.อ่าวลึก) ทำแล้ว 6 196 178 173 ทำแล้ว 38 15 15 13
31. อบต.ปกาสัย (อ.เหนือคลอง) ทำแล้ว 6 67 71 19 ทำแล้ว 54 45 45 42
32. อบต.ปลายพระยา (อ.ปลายพระยา) ทำแล้ว 5 115 113 108 ทำแล้ว 107 76 76 75
33. อบต.พรุดินนา (อ.คลองท่อม) ทำแล้ว 8 130 129 171 ทำแล้ว 54 40 27 19
34. อบต.พรุเตียว (อ.เขาพนม) ทำแล้ว 6 79 81 75 ทำแล้ว 41 24 24 23
35. อบต.ลำทับ (อ.ลำทับ) ทำแล้ว 5 91 94 132 ทำแล้ว 48 46 46 44
36. อบต.ศาลาด่าน (อ.เกาะลันตา) ทำแล้ว 4 397 397 397 ทำแล้ว 88 32 8 7
37. อบต.สินปุน (อ.เขาพนม) ทำแล้ว 8 79 298 7 ทำแล้ว 34 24 22 21
38. อบต.หนองทะเล (อ.เมืองกระบี่) ทำแล้ว 3 179 115 80 ทำแล้ว 95 94 94 45
39. อบต.หน้าเขา (อ.เขาพนม) ทำแล้ว 5 196 157  ทำแล้ว 34 10 10 9
40. อบต.ห้วยน้ำขาว (อ.คลองท่อม) ทำแล้ว 6 71 24 13 ทำแล้ว 53 18 17 16
41. อบต.ห้วยยูง (อ.เหนือคลอง) ทำแล้ว 5 149 125 13 ทำแล้ว 22 8 8 5
42. อบต.อ่าวนาง (อ.เมืองกระบี่) ทำแล้ว 6 165 105 109 ทำแล้ว 156 135 135 135
43. อบต.อ่าวลึกน้อย (อ.อ่าวลึก) ทำแล้ว 4 84 88 87 ทำแล้ว 65 46 46 46
44. อบต.อ่าวลึกเหนือ (อ.อ่าวลึก) ทำแล้ว 4 28 44 22 ทำแล้ว 21 8 4 3
45. อบต.อ่าวลึกใต้ (อ.อ่าวลึก) ทำแล้ว 7 113 67 31 ทำแล้ว 40 22 17 15
46. อบต.เกาะกลาง (อ.เกาะลันตา) ทำแล้ว 6 121 143 151 ทำแล้ว 56 55 55 51
47. อบต.เกาะลันตาน้อย (อ.เกาะลันตา) ทำแล้ว 6 196 194 195 ทำแล้ว 68 36 36 36
48. อบต.เกาะลันตาใหญ่ (อ.เกาะลันตา) ทำแล้ว 4 95 93 90 ทำแล้ว 36 12 11 10
49. อบต.เกาะศรีบอยา (อ.เหนือคลอง) ทำแล้ว 7 76 71 35 ทำแล้ว 7 1 1 1
50. อบต.เขาคราม (อ.เมืองกระบี่) ทำแล้ว 7 132 54 28 ทำแล้ว 88 25 25 25
51. อบต.เขาดิน (อ.เขาพนม) ทำแล้ว 7 95 137 65 ทำแล้ว 53 42 42 41
52. อบต.เขาต่อ (อ.ปลายพระยา) ทำแล้ว 7 108 65 35 ทำแล้ว 48 7 1 1
53. อบต.เขาทอง (อ.เมืองกระบี่) ทำแล้ว 6 128 163 23 ทำแล้ว 68 41 41 41
54. อบต.เขาพนม (อ.เขาพนม) ทำแล้ว 5 53   ทำแล้ว 43 14 11 8
55. อบต.เขาเขน (อ.ปลายพระยา) ทำแล้ว 6 240 190 197 ทำแล้ว 41 27 14 13
56. อบต.เขาใหญ่ (อ.อ่าวลึก) ทำแล้ว 7 138 40  ทำแล้ว 154 40 37 34
57. อบต.เพหลา (อ.คลองท่อม) ทำแล้ว 8 191 214 121 ทำแล้ว 43 16 9 8
58. อบต.เหนือคลอง (อ.เหนือคลอง) ทำแล้ว 7 175 107 99 ทำแล้ว 60 18 17 16
59. อบต.แหลมสัก (อ.อ่าวลึก) ทำแล้ว 3 185 165 162 ทำแล้ว 27 7 7 6
60. อบต.โคกยาง (อ.เหนือคลอง) ทำแล้ว 7 115 21  ทำแล้ว 6 1 1 1
61. อบต.โคกหาร (อ.เขาพนม) ทำแล้ว 8 68 111 138 ทำแล้ว 51 38 38 36
62. อบต.ไสไทย (อ.เมืองกระบี่) ทำแล้ว 8 126 96 126 ทำแล้ว 117 47 46 43
รวม 62 อปท. 62 377 8,947 8,876 6,050 62 4,117 2,300 2,146 2,019
ข้อมูล ณ 30/05/2559