รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด กระบี่ ปี 2556

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255625572558
1. อบจ.กระบี่ (เมืองกระบี่)ทำแล้ว982150164ทำแล้ว 01/05/255568877
2. เทศบาลเมืองกระบี่ (เมืองกระบี่)ทำแล้ว6557567558ทำแล้ว 27/06/2555497294294294
3. เทศบาลตำบลกระบี่น้อย (เมืองกระบี่)ทำแล้ว89810398ทำแล้ว 11/06/2555548888
4. เทศบาลตำบลเกาะลันตาใหญ่ (เกาะลันตา)ทำแล้ว513315529ทำแล้ว 16/01/255639888
5. เทศบาลตำบลเขาพนม (เขาพนม)ทำแล้ว5105113107ทำแล้ว 20/06/255551988
6. เทศบาลตำบลคลองท่อมใต้ (คลองท่อม)ทำแล้ว8159147136ทำแล้ว 11/10/255544232321
7. เทศบาลตำบลคลองพน (คลองท่อม)ทำแล้ว711310193ทำแล้ว 27/06/255551222
8. เทศบาลตำบลคลองพนพัฒนา (คลองท่อม)ทำแล้ว8109118118ทำแล้ว 19/06/255597756055
9. เทศบาลตำบลทรายขาว (คลองท่อม)ทำแล้ว6124122122ทำแล้ว 29/06/255515666
10. เทศบาลตำบลปลายพระยา (ปลายพระยา)ทำแล้ว5394141ทำแล้ว 19/06/2555140181818
11. เทศบาลตำบลลำทับ (ลำทับ)ทำแล้ว7224140127ทำแล้ว 27/06/2555892787676
12. เทศบาลตำบลศาลาด่าน (เกาะลันตา)ทำแล้ว4397397397ทำแล้ว 27/06/2555883287
13. เทศบาลตำบลห้วยน้ำขาว (คลองท่อม)ทำแล้ว6712413ทำแล้ว 26/06/25551753181716
14. เทศบาลตำบลเหนือคลอง (เหนือคลอง)ทำแล้ว5906565ทำแล้ว 26/06/2555377464646
15. เทศบาลตำบลแหลมสัก (อ่าวลึก)ทำแล้ว7190158127ทำแล้ว 25/06/2555382323231
16. เทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ (อ่าวลึก)ทำแล้ว2134112108ทำแล้ว 28/06/255567353127
17. อบต.เกาะกลาง (เกาะลันตา)ทำแล้ว6121143151ทำแล้ว 31/07/255556555551
18. อบต.เกาะลันตาน้อย (เกาะลันตา)ทำแล้ว6196194195ทำแล้ว 28/06/255568363636
19. อบต.เกาะลันตาใหญ่ (เกาะลันตา)ทำแล้ว4959390ทำแล้ว 29/06/25551736121110
20. อบต.เกาะศรีบอยา (เหนือคลอง)ทำแล้ว7767135ทำแล้ว 03/07/255547111
21. อบต.เขาเขน (ปลายพระยา)ทำแล้ว6240190197ทำแล้ว 10/08/2555141271413
22. อบต.เขาคราม (เมืองกระบี่)ทำแล้ว71325428ทำแล้ว 31/01/255688252525
23. อบต.เขาดิน (เขาพนม)ทำแล้ว79513765ทำแล้ว 08/08/2555153424241
24. อบต.เขาต่อ (ปลายพระยา)ทำแล้ว71086535ทำแล้ว 18/06/255548711
25. อบต.เขาทอง (เมืองกระบี่)ทำแล้ว61282323ทำแล้ว 18/06/2555168414141
26. อบต.เขาพนม (เขาพนม)ทำแล้ว553ทำแล้ว 29/06/25554314118
27. อบต.เขาใหญ่ (อ่าวลึก)ทำแล้ว713820ทำแล้ว 28/06/255517154403734
28. อบต.คลองขนาน (เหนือคลอง)ทำแล้ว61035142ทำแล้ว 28/06/2555452287
29. อบต.คลองเขม้า (เหนือคลอง)ทำแล้ว61275139ทำแล้ว 18/06/2555651373635
30. อบต.คลองท่อมใต้ (คลองท่อม)ทำแล้ว4217174164ทำแล้ว 27/06/20121147292928
31. อบต.คลองท่อมเหนือ (คลองท่อม)ทำแล้ว611912188ทำแล้ว 26/06/255545202020
32. อบต.คลองประสงค์ (เมืองกระบี่)ทำแล้ว7253177179ทำแล้ว 27/06/255575131313
33. อบต.คลองยา (อ่าวลึก)ทำแล้ว612013231ทำแล้ว 29/06/2555251599
34. อบต.คลองยาง (เกาะลันตา)ทำแล้ว41121216ทำแล้ว 20/08/255552201811
35. อบต.คลองหิน (อ่าวลึก)ทำแล้ว6149183130ทำแล้ว 26/06/2555287383333
36. อบต.คีรีวง (ปลายพระยา)ทำแล้ว614514316ทำแล้ว 15/06/2555569525251
37. อบต.โคกยาง (เหนือคลอง)ทำแล้ว7115ทำแล้ว 27/07/25556111
38. อบต.โคกหาร (เขาพนม)ทำแล้ว868111138ทำแล้ว 29/06/2555551383836
39. อบต.ดินแดง (ลำทับ)ทำแล้ว7190154145ทำแล้ว 21/06/255560595959
40. อบต.ดินอุดม (ลำทับ)ทำแล้ว8326245213ทำแล้ว 04/01/25564155113113109
41. อบต.ตลิ่งชัน (เหนือคลอง)ทำแล้ว7150130107ทำแล้ว 28/06/2555579666463
42. อบต.ทับปริก (เมืองกระบี่)ทำแล้ว810462ทำแล้ว 22/06/25551490777777
43. อบต.ทุ่งไทรทอง (ลำทับ)ทำแล้ว711011695ทำแล้ว 20/06/2555462033
44. อบต.นาเหนือ (อ่าวลึก)ทำแล้ว4184ทำแล้ว 20/05/25567775
45. อบต.บ้านกลาง (อ่าวลึก)ทำแล้ว6196178173ทำแล้ว 18/06/255538151513
46. อบต.ปกาสัย (เหนือคลอง)ทำแล้ว6677119ทำแล้ว 54454542
47. อบต.ปลายพระยา (ปลายพระยา)ทำแล้ว5115113108ทำแล้ว 20/12/255672107767675
48. อบต.พรุดินนา (คลองท่อม)ทำแล้ว8130129171ทำแล้ว 29/06/2555254402719
49. อบต.พรุเตียว (เขาพนม)ทำแล้ว6798175ทำแล้ว 28/06/25551841242423
50. อบต.เพหลา (คลองท่อม)ทำแล้ว8191214121ทำแล้ว 29/06/2555431698
51. อบต.ลำทับ (ลำทับ)ทำแล้ว59194132ทำแล้ว 27/06/2555348464644
52. อบต.สินปุน (เขาพนม)ทำแล้ว8791497ทำแล้ว 26/06/2555234242221
53. อบต.ไสไทย (เมืองกระบี่)ทำแล้ว812696126ทำแล้ว 05/06/25552117474643
54. อบต.หนองทะเล (เมืองกระบี่)ทำแล้ว317911580ทำแล้ว 05/06/255595949445
55. อบต.หน้าเขา (เขาพนม)ทำแล้ว5196ทำแล้ว 19/02/25563410109
56. อบต.ห้วยยูง (เหนือคลอง)ทำแล้ว514912513ทำแล้ว 29/06/2555922885
57. อบต.เหนือคลอง (เหนือคลอง)ทำแล้ว717510799ทำแล้ว 09/07/255560181716
58. อบต.แหลมสัก (อ่าวลึก)ทำแล้ว3185165162ทำแล้ว 29/06/2555227776
59. อบต.อ่าวนาง (เมืองกระบี่)ทำแล้ว6165105109ทำแล้ว 28/06/2555156135135135
60. อบต.อ่าวลึกใต้ (อ่าวลึก)ทำแล้ว71133331ทำแล้ว 26/06/255540221715
61. อบต.อ่าวลึกน้อย (อ่าวลึก)ทำแล้ว4848887ทำแล้ว 26/06/2555965464646
62. อบต.อ่าวลึกเหนือ (อ่าวลึก)ทำแล้ว4282322ทำแล้ว 15/06/255521843
รวม 62 อปท.623778,9477,3606,050622494,1172,3002,1462,019
ข้อมูล ณ 13/09/2563