รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด นครศรีธรรมราช ปี 2556

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255625572558
1. อบจ.นครศรีธรรมราช (เมืองนครศรีธรรมราช)ทำแล้ว7433459385ทำแล้ว 1113282825
2. เทศบาลนครนครศรีธรรมราช (เมืองนครศรีธรรมราช)ทำแล้ว6253165165ทำแล้ว 29/06/25551160143141113
3. เทศบาลเมืองทุ่งสง (ทุ่งสง)ทำแล้ว4150569211ทำแล้ว 25/09/25551587858583
4. เทศบาลเมืองปากพนัง (ปากพนัง)ทำแล้ว5276186160ทำแล้ว 30/07/2555118031101
5. เทศบาลเมืองปากพูน (เมืองนครศรีธรรมราช)ทำแล้ว12106122116ทำแล้ว 20/09/255546373736
6. เทศบาลตำบลกะทูน (พิปูน)ทำแล้ว683124123ทำแล้ว 08/06/2555772231
7. เทศบาลตำบลกะปาง (ทุ่งสง)ทำแล้ว6182182181ทำแล้ว 15/06/255544111
8. เทศบาลตำบลการะเกด (เชียรใหญ่)ทำแล้ว5929595ทำแล้ว 22/06/255525665
9. เทศบาลตำบลเกาะทวด (ปากพนัง)ทำแล้ว5564732ทำแล้ว 15/06/255544333030
10. เทศบาลตำบลเกาะเพชร (หัวไทร)ทำแล้ว7122115107ทำแล้ว 27/06/2555529272726
11. เทศบาลตำบลขนอม (ขนอม)ทำแล้ว516412766ทำแล้ว 10/09/25551751181817
12. เทศบาลตำบลขุนทะเล (ลานสกา)ทำแล้ว6218195165ทำแล้ว 29/06/2555157323231
13. เทศบาลตำบลเขาชุมทอง (ร่อนพิบูลย์)ทำแล้ว615618521ทำแล้ว 24/05/255528171512
14. เทศบาลตำบลเขาพระ (พิปูน)ทำแล้ว5159137117ทำแล้ว 29/06/255555201816
15. เทศบาลตำบลควนกลาง (พิปูน)ทำแล้ว6237186185ทำแล้ว 15/06/25551456292929
16. เทศบาลตำบลจันดี (ฉวาง)ทำแล้ว6816951ทำแล้ว 28/06/255546242423
17. เทศบาลตำบลฉวาง (ฉวาง)ทำแล้ว6102219ทำแล้ว 26/06/2555115500
18. เทศบาลตำบลชะมาย (ทุ่งสง)ทำแล้ว6370161161ทำแล้ว 26/06/255580232119
19. เทศบาลตำบลชะเมา (ปากพนัง)ทำแล้ว5894953ทำแล้ว 15/06/2555162222120
20. เทศบาลตำบลชะอวด (ชะอวด)ทำแล้ว62426463ทำแล้ว 08/03/255593565656
21. เทศบาลตำบลเชียรใหญ่ (เชียรใหญ่)ทำแล้ว5109106121ทำแล้ว 25/09/2555571900
22. เทศบาลตำบลดอนตรอ (เฉลิมพระเกียรติ)ทำแล้ว520014586ทำแล้ว 29/06/25553018119
23. เทศบาลตำบลถ้ำใหญ่ (ทุ่งสง)ทำแล้ว6143225190ทำแล้ว 29/06/25554261277
24. เทศบาลตำบลท้องเนียน (ขนอม)ทำแล้ว5240247205ทำแล้ว 20/11/255527664
25. เทศบาลตำบลทอนหงส์ (พรหมคีรี)ทำแล้ว4308236ทำแล้ว 21/05/25554444
26. เทศบาลตำบลทางพูน (เฉลิมพระเกียรติ)ทำแล้ว5898366ทำแล้ว 139323131
27. เทศบาลตำบลท่างิ้ว (เมืองนครศรีธรรมราช)ทำแล้ว583140131ทำแล้ว 01/03/255611111
28. เทศบาลตำบลท่าประจะ (ชะอวด)ทำแล้ว619622ทำแล้ว 25/06/2555442373735
29. เทศบาลตำบลท่าแพ (เมืองนครศรีธรรมราช)ทำแล้ว534015765ทำแล้ว 27/06/255524232323
30. เทศบาลตำบลท่ายาง (ทุ่งใหญ่)ทำแล้ว5186168153ทำแล้ว 06/02/25561583494140
31. เทศบาลตำบลท่าศาลา (ท่าศาลา)ทำแล้ว515210091ทำแล้ว 12/06/255578373737
32. เทศบาลตำบลที่วัง (ทุ่งสง)ทำแล้ว610010791ทำแล้ว 58666
33. เทศบาลตำบลทุ่งสัง (ทุ่งใหญ่)ทำแล้ว5193153100ทำแล้ว 27/02/255616131313
34. เทศบาลตำบลทุ่งใส (สิชล)ทำแล้ว484206ทำแล้ว 15/01/255640171717
35. เทศบาลตำบลนาบอน (นาบอน)ทำแล้ว61139399ทำแล้ว 26/06/2555275515050
36. เทศบาลตำบลนาสาร (พระพรหม)ทำแล้ว470171130ทำแล้ว 146191919
37. เทศบาลตำบลนาเหรง (นบพิตำ)ทำแล้ว878228241ทำแล้ว 27/06/25552413127
38. เทศบาลตำบลบางจาก (เมืองนครศรีธรรมราช)ทำแล้ว6129117104ทำแล้ว 27/05/2556281525048
39. เทศบาลตำบลบางพระ (ปากพนัง)ทำแล้ว51028078ทำแล้ว 29/06/2555357373535
40. เทศบาลตำบลปากนคร (เมืองนครศรีธรรมราช)ทำแล้ว41447160ทำแล้ว 23/05/255547222121
41. เทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง (ฉวาง)ทำแล้ว462110107ทำแล้ว 27/06/2555840323230
42. เทศบาลตำบลพรหมคีรี (พรหมคีรี)ทำแล้ว51383216ทำแล้ว 25/06/255516777
43. เทศบาลตำบลพรหมโลก (พรหมคีรี)ทำแล้ว51418880ทำแล้ว 14/05/25554129737373
44. เทศบาลตำบลพิปูน (พิปูน)ทำแล้ว5282828ทำแล้ว 30/06/2554375553
45. เทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ (เมืองนครศรีธรรมราช)ทำแล้ว4409410410ทำแล้ว 18/01/255687343030
46. เทศบาลตำบลไม้เรียง (ฉวาง)ทำแล้ว6118121121ทำแล้ว 01/06/255530292929
47. เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ (ร่อนพิบูลย์)ทำแล้ว5266266266ทำแล้ว 21/06/255526101141311
48. เทศบาลตำบลลานสกา (ลานสกา)ทำแล้ว8149150146ทำแล้ว 06/06/25551163393939
49. เทศบาลตำบลสวนขัน (ช้างกลาง)ทำแล้ว5926273ทำแล้ว 28/06/255521113373633
50. เทศบาลตำบลสิชล (สิชล)ทำแล้ว58099157ทำแล้ว 28/06/255560111010
51. เทศบาลตำบลหน้าสตน (หัวไทร)ทำแล้ว615311898ทำแล้ว 31/07/255521181818
52. เทศบาลตำบลหลักช้าง (ช้างกลาง)ทำแล้ว712412694ทำแล้ว 15/06/255547313026
53. เทศบาลตำบลหัวไทร (หัวไทร)ทำแล้ว810523231ทำแล้ว 29/06/25552375727272
54. เทศบาลตำบลหินตก (ร่อนพิบูลย์)ทำแล้ว51143434ทำแล้ว 31/07/255531161616
55. เทศบาลตำบลอ่าวขนอม (ขนอม)ทำแล้ว5180143128ทำแล้ว 28/06/255650311211
56. อบต.กรุงชิง (นบพิตำ)ทำแล้ว6949280ทำแล้ว 30/07/255522855
57. อบต.กรุงหยัน (ทุ่งใหญ่)ทำแล้ว51019792ทำแล้ว 25/06/25554211
58. อบต.กลาย (ท่าศาลา)ทำแล้ว4119682ทำแล้ว 03/03/254683353535
59. อบต.กะเบียด (ฉวาง)ทำแล้ว514111572ทำแล้ว 29/06/2555248866
60. อบต.กะหรอ (นบพิตำ)ทำแล้ว8104110215ทำแล้ว 28/06/2555754413837
61. อบต.กำแพงเซา (เมืองนครศรีธรรมราช)ทำแล้ว5563836ทำแล้ว 13/06/255556844
62. อบต.กำโลน (ลานสกา)ทำแล้ว5196195194ทำแล้ว 21/06/255515555
63. อบต.กุแหระ (ทุ่งใหญ่)ทำแล้ว5798639ทำแล้ว 28/06/25545555
64. อบต.เกาะขันธ์ (ชะอวด)ทำแล้ว6293196159ทำแล้ว 28/06/255555444
65. อบต.แก้วแสน (นาบอน)ทำแล้ว7807269ทำแล้ว 08/02/255624777
66. อบต.ขนาบนาก (ปากพนัง)ทำแล้ว510313895ทำแล้ว 12/06/2555760161615
67. อบต.ขอนหาด (ชะอวด)ทำแล้ว5123167167ทำแล้ว 25/06/25551067545451
68. อบต.เขาแก้ว (ลานสกา)ทำแล้ว676170112ทำแล้ว 06/03/255619121110
69. อบต.เขาขาว (ทุ่งสง)ทำแล้ว8876866ทำแล้ว 24/05/2555227161212
70. อบต.เขาน้อย (สิชล)ทำแล้ว61026910ทำแล้ว 18/05/2555140312222
71. อบต.เขาพระทอง (ชะอวด)ทำแล้ว5146149114ทำแล้ว 29/06/25561455404040
72. อบต.เขาพระบาท (เชียรใหญ่)ทำแล้ว7911295ทำแล้ว 28/06/255523860
73. อบต.เขาพังไกร (หัวไทร)ทำแล้ว5242204160ทำแล้ว 23/07/2555974434036
74. อบต.เขาโร (ทุ่งสง)ทำแล้ว8145216142ทำแล้ว 16/05/2555454282827
75. อบต.คลองกระบือ (ปากพนัง)ทำแล้ว555200184ทำแล้ว 25/06/25551258515151
76. อบต.คลองน้อย (ปากพนัง)ทำแล้ว71478278ทำแล้ว 13/06/25551143311110
77. อบต.คลองเส (ถ้ำพรรณรา)ทำแล้ว81255659ทำแล้ว 26/06/2555791422
78. อบต.ควนกรด (ทุ่งสง)ทำแล้ว7150180184ทำแล้ว 29/06/25559641766
79. อบต.ควนชะลิก (หัวไทร)ทำแล้ว61129815ทำแล้ว 15/06/2555967525252
80. อบต.ควนชุม (ร่อนพิบูลย์)ทำแล้ว5129112121ทำแล้ว 07/06/25551665595959
81. อบต.ควนทอง (ขนอม)ทำแล้ว5196196196ทำแล้ว 25/06/2555157272018
82. อบต.ควนพัง (ร่อนพิบูลย์)ทำแล้ว5165135159ทำแล้ว 28/08/25552430181717
83. อบต.ควนหนองคว้า (จุฬาภรณ์)ทำแล้ว51677059ทำแล้ว 29/06/2555223533
84. อบต.ควนหนองหงษ์ (ชะอวด)ทำแล้ว6209156152ทำแล้ว 01/06/2555111727270
85. อบต.เคร็ง (ชะอวด)ทำแล้ว34766ทำแล้ว 28/06/2555129202018
86. อบต.ฉลอง (สิชล)ทำแล้ว472124117ทำแล้ว 12/06/2555442212121
87. อบต.ชะอวด (ชะอวด)ทำแล้ว514810798ทำแล้ว 29/06/2555501477
88. อบต.ช้างกลาง (ช้างกลาง)ทำแล้ว8128116135ทำแล้ว 29/06/25552664464645
89. อบต.ช้างซ้าย (พระพรหม)ทำแล้ว5737293ทำแล้ว 27/06/2555873646462
90. อบต.เชียรเขา (เฉลิมพระเกียรติ)ทำแล้ว741293ทำแล้ว 30/07/255516743
91. อบต.เชียรใหญ่ (เชียรใหญ่)ทำแล้ว61303535ทำแล้ว 28/06/2555155401911
92. อบต.ไชยมนตรี (เมืองนครศรีธรรมราช)ทำแล้ว661240140ทำแล้ว 26/06/2555448454541
93. อบต.ดอนตะโก (ท่าศาลา)ทำแล้ว5202158154ทำแล้ว 25/02/2556149333333
94. อบต.ดุสิต (ถ้ำพรรณรา)ทำแล้ว87810281ทำแล้ว 21/06/2555235272624
95. อบต.ตลิ่งชัน (ท่าศาลา)ทำแล้ว75610293ทำแล้ว 28/06/255548393737
96. อบต.ถ้ำพรรณรา (ถ้ำพรรณรา)ทำแล้ว411112595ทำแล้ว 25/05/255576451712
97. อบต.ทรายขาว (หัวไทร)ทำแล้ว511916242ทำแล้ว 28/06/255513887
98. อบต.ท้องลำเจียก (เชียรใหญ่)ทำแล้ว5196291189ทำแล้ว 22/06/2555742424242
99. อบต.ทอนหงส์ (พรหมคีรี)ทำแล้ว51418063ทำแล้ว 22/06/2555275141414
100. อบต.ท่าขนาน (เชียรใหญ่)ทำแล้ว5174137101ทำแล้ว 29/10/2555835666
101. อบต.ท่าขึ้น (ท่าศาลา)ทำแล้ว6241147161ทำแล้ว 28/05/25551093423128
102. อบต.ท่าซอม (หัวไทร)ทำแล้ว64610199ทำแล้ว 29/06/255534302926
103. อบต.ท่าซัก (เมืองนครศรีธรรมราช)ทำแล้ว7210235234ทำแล้ว 29/06/25557106878585
104. อบต.ท่าดี (ลานสกา)ทำแล้ว77644127ทำแล้ว 28/03/255632211919
105. อบต.ท่าพญา (ปากพนัง)ทำแล้ว7135245110ทำแล้ว 29/06/25554444
106. อบต.ท้ายสำเภา (พระพรหม)ทำแล้ว587117ทำแล้ว 30/05/255519444
107. อบต.ท่ายาง (ทุ่งใหญ่)ทำแล้ว5658680ทำแล้ว 30/05/25551563525246
108. อบต.ท่าเรือ (เมืองนครศรีธรรมราช)ทำแล้ว10208214185ทำแล้ว 18/06/255568444343
109. อบต.ท่าไร่ (เมืองนครศรีธรรมราช)ทำแล้ว89610833ทำแล้ว 20/05/2556713333
110. อบต.ท่าศาลา (ท่าศาลา)ทำแล้ว6275267264ทำแล้ว 27/02/255611914116
111. อบต.ท่าเสม็ด (ชะอวด)ทำแล้ว5249299298ทำแล้ว 27/06/255573606058
112. อบต.ทุ่งปรัง (สิชล)ทำแล้ว4102110108ทำแล้ว 20/09/2555548353533
113. อบต.ทุ่งโพธิ์ (จุฬาภรณ์)ทำแล้ว6190187175ทำแล้ว 29/06/255570333
114. อบต.ทุ่งสง (นาบอน)ทำแล้ว688186ทำแล้ว 26/06/2555149464638
115. อบต.ทุ่งใหญ่ (ทุ่งใหญ่)ทำแล้ว5946767ทำแล้ว 29/06/255544191919
116. อบต.เทพราช (สิชล)ทำแล้ว51485239ทำแล้ว 28/06/25552171474643
117. อบต.ไทยบุรี (ท่าศาลา)ทำแล้ว5101188ทำแล้ว 28/06/255566535353
118. อบต.นบพิตำ (นบพิตำ)ทำแล้ว5162198185ทำแล้ว 25/06/255595878787
119. อบต.นากะชะ (ฉวาง)ทำแล้ว5705754ทำแล้ว 19/06/2555456424241
120. อบต.นาเขลียง (ฉวาง)ทำแล้ว7354231225ทำแล้ว 30/06/255524100
121. อบต.นาเคียน (เมืองนครศรีธรรมราช)ทำแล้ว5365373373ทำแล้ว 27/06/255545141414
122. อบต.นางหลง (ชะอวด)ทำแล้ว5195221210ทำแล้ว 27/06/25554396888888
123. อบต.นาทราย (เมืองนครศรีธรรมราช)ทำแล้ว81817246ทำแล้ว 18/06/255532161212
124. อบต.นาบอน (นาบอน)ทำแล้ว7159223233ทำแล้ว 26/06/255584813129
125. อบต.นาพรุ (พระพรหม)ทำแล้ว5113176225ทำแล้ว 29/06/255551666
126. อบต.นาโพธิ์ (ทุ่งสง)ทำแล้ว711613613ทำแล้ว 27/06/255665232120
127. อบต.นาไม้ไผ่ (ทุ่งสง)ทำแล้ว7155184192ทำแล้ว 27/06/2555441499
128. อบต.นาเรียง (พรหมคีรี)ทำแล้ว7218270246ทำแล้ว 26/06/2555553111
129. อบต.นาแว (ฉวาง)ทำแล้ว6167113113ทำแล้ว 29/06/255543272725
130. อบต.นาหมอบุญ (จุฬาภรณ์)ทำแล้ว5110111185ทำแล้ว 26/06/2555983676463
131. อบต.นาหลวงเสน (ทุ่งสง)ทำแล้ว5968382ทำแล้ว 25/05/255555444
132. อบต.น้ำตก (ทุ่งสง)ทำแล้ว523614565ทำแล้ว 29/06/255524181818
133. อบต.บางขัน (บางขัน)ทำแล้ว5937860ทำแล้ว 01/03/25562054545453
134. อบต.บางจาก (เมืองนครศรีธรรมราช)ทำแล้ว83232ทำแล้ว 29/05/2555191261022
135. อบต.บางนบ (หัวไทร)ทำแล้ว58511676ทำแล้ว 15/06/065563333331
136. อบต.บางรูป (ทุ่งใหญ่)ทำแล้ว61724141ทำแล้ว 29/06/255513666
137. อบต.บางศาลา (ปากพนัง)ทำแล้ว5145139137ทำแล้ว 46171716
138. อบต.บ้านเกาะ (พรหมคีรี)ทำแล้ว6916527ทำแล้ว 15/06/2555134343434
139. อบต.บ้านชะอวด (จุฬาภรณ์)ทำแล้ว6294311341ทำแล้ว 05/07/255551454544
140. อบต.บ้านตูล (ชะอวด)ทำแล้ว6321231257ทำแล้ว 14/06/255589553
141. อบต.บ้านนิคม (บางขัน)ทำแล้ว51356956ทำแล้ว 30/05/255530999
142. อบต.บ้านเนิน (เชียรใหญ่)ทำแล้ว538414094ทำแล้ว 18/06/255538272010
143. อบต.บ้านเพิง (ปากพนัง)ทำแล้ว6678975ทำแล้ว 19/06/255530400
144. อบต.บ้านราม (หัวไทร)ทำแล้ว792148139ทำแล้ว 15/06/255512111111
145. อบต.บ้านลำนาว (บางขัน)ทำแล้ว510210396ทำแล้ว 22/05/255527272722
146. อบต.บ้านใหม่ (ปากพนัง)ทำแล้ว6765040ทำแล้ว 12/06/2555643393838
147. อบต.ปริก (ทุ่งใหญ่)ทำแล้ว523314899ทำแล้ว 29/06/25555085623636
148. อบต.ปากนคร (เมืองนครศรีธรรมราช)ทำแล้ว7848686ทำแล้ว 22/06/2555366585655
149. อบต.ปากพนังฝั่งตะวันตก (ปากพนัง)ทำแล้ว415310535ทำแล้ว 22/06/2555546403938
150. อบต.ปากพนังฝั่งตะวันออก (ปากพนัง)ทำแล้ว52189993ทำแล้ว 13/06/2555146161313
151. อบต.ปากแพรก (ปากพนัง)ทำแล้ว5238167144ทำแล้ว 29/06/255575595958
152. อบต.ป่าระกำ (ปากพนัง)ทำแล้ว6101161153ทำแล้ว 27/02/255614222
153. อบต.เปลี่ยน (สิชล)ทำแล้ว4217199418ทำแล้ว 29/06/2555971676160
154. อบต.พิปูน (พิปูน)ทำแล้ว5809358ทำแล้ว 04/06/255548292322
155. อบต.โพธิ์ทอง (ท่าศาลา)ทำแล้ว510311ทำแล้ว 22/06/25552102959590
156. อบต.มะม่วงสองต้น (เมืองนครศรีธรรมราช)ทำแล้ว61626262ทำแล้ว 11/03/255641323232
157. อบต.แม่เจ้าอยู่หัว (เชียรใหญ่)ทำแล้ว8989089ทำแล้ว 11/06/255558129115115114
158. อบต.โมคลาน (ท่าศาลา)ทำแล้ว6707850ทำแล้ว 13/12/2555453434342
159. อบต.ไม้เรียง (ฉวาง)ทำแล้ว81032ทำแล้ว 16333
160. อบต.ยางค้อม (พิปูน)ทำแล้ว62125792ทำแล้ว 28/06/25554113118
161. อบต.ร่อนพิบูลย์ (ร่อนพิบูลย์)ทำแล้ว5176131141ทำแล้ว 19/06/255559171713
162. อบต.รามแก้ว (หัวไทร)ทำแล้ว6153137108ทำแล้ว 28/06/255516121212
163. อบต.ละอาย (ฉวาง)ทำแล้ว617414187ทำแล้ว 25/05/2555103222
164. อบต.ลานสกา (ลานสกา)ทำแล้ว694185203ทำแล้ว 29/06/2555232181514
165. อบต.วังหิน (บางขัน)ทำแล้ว657ทำแล้ว 12/06/255518111111
166. อบต.วังอ่าง (ชะอวด)ทำแล้ว51987676ทำแล้ว 27/06/255546165110110105
167. อบต.สระแก้ว (ท่าศาลา)ทำแล้ว6755616ทำแล้ว 08/06/2555156403431
168. อบต.สวนหลวง (เฉลิมพระเกียรติ)ทำแล้ว583106199ทำแล้ว 25/06/255544101010
169. อบต.สามตำบล (จุฬาภรณ์)ทำแล้ว580108108ทำแล้ว 18/06/255547454545
170. อบต.สิชล (สิชล)ทำแล้ว7793449ทำแล้ว 2362464639
171. อบต.สี่ขีด (สิชล)ทำแล้ว5855651ทำแล้ว 27/06/2555158585858
172. อบต.เสาธง (ร่อนพิบูลย์)ทำแล้ว51147250ทำแล้ว 29/06/255520141414
173. อบต.เสาเภา (สิชล)ทำแล้ว5323314183ทำแล้ว 13/06/2555379797676
174. อบต.เสือหึง (เชียรใหญ่)ทำแล้ว5318207184ทำแล้ว 25/06/255510733365
175. อบต.ไสหมาก (เชียรใหญ่)ทำแล้ว61016158ทำแล้ว 19/06/2555101686867
176. อบต.ไสหร้า (ฉวาง)ทำแล้ว9182182182ทำแล้ว 25/06/255558272724
177. อบต.หนองหงส์ (ทุ่งสง)ทำแล้ว632816660ทำแล้ว 01/10/2555501622
178. อบต.ห้วยปริก (ฉวาง)ทำแล้ว548134152ทำแล้ว 11/06/2555243363535
179. อบต.หัวตะพาน (ท่าศาลา)ทำแล้ว5116123101ทำแล้ว 27/02/2556146666
180. อบต.หัวไทร (หัวไทร)ทำแล้ว6147146114ทำแล้ว 29/06/2555275616157
181. อบต.หินตก (ร่อนพิบูลย์)ทำแล้ว5143155121ทำแล้ว 26/06/25552644292726
182. อบต.หูล่อง (ปากพนัง)ทำแล้ว51127067ทำแล้ว 20/06/255524444
183. อบต.แหลม (หัวไทร)ทำแล้ว8207337323ทำแล้ว 03/05/255546414141
184. อบต.แหลมตะลุมพุก (ปากพนัง)ทำแล้ว51245035ทำแล้ว 27/06/255518555
185. อบต.อินคีรี (พรหมคีรี)ทำแล้ว6186605ทำแล้ว 27/06/255536363636
รวม 185 อปท.1851,06127,37124,34520,6951851,0159,8615,5285,0914,850
ข้อมูล ณ 13/09/2563