รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ ปี 2556

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255625572558
1. อบจ.ประจวบคีรีขันธ์ (เมืองประจวบคีรีขันธ์)ทำแล้ว6141193160ทำแล้ว 18/09/25553968686868
2. เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ (เมืองประจวบคีรีขันธ์)ทำแล้ว7232211180ทำแล้ว 21/09/25558100595959
3. เทศบาลเมืองหัวหิน (หัวหิน)ทำแล้ว6376353188ทำแล้ว 09/10/255541320914410597
4. เทศบาลตำบลกม.5 (เมืองประจวบคีรีขันธ์)ทำแล้ว51698155ทำแล้ว 28/06/2555152262525
5. เทศบาลตำบลกำเนิดนพคุณ (บางสะพาน)ทำแล้ว61441002ทำแล้ว 12/09/25552182393935
6. เทศบาลตำบลกุยบุรี (กุยบุรี)ทำแล้ว48768104ทำแล้ว 14741711
7. เทศบาลตำบลเขาน้อย (ปราณบุรี)ทำแล้ว6141406317ทำแล้ว 28/06/255513130767674
8. เทศบาลตำบลคลองวาฬ (เมืองประจวบคีรีขันธ์)ทำแล้ว6535346ทำแล้ว 21/03/255542333
9. เทศบาลตำบลทับสะแก (ทับสะแก)ทำแล้ว6161143123ทำแล้ว 26/06/25552560191919
10. เทศบาลตำบลบางสะพานน้อย (บางสะพานน้อย)ทำแล้ว6196138125ทำแล้ว 25/05/255559888
11. เทศบาลตำบลบ้านกรูด (บางสะพาน)ทำแล้ว6825765ทำแล้ว 31111111
12. เทศบาลตำบลปราณบุรี (ปราณบุรี)ทำแล้ว5170166166ทำแล้ว 18/06/25553114919190
13. เทศบาลตำบลปากน้ำปราณ (ปราณบุรี)ทำแล้ว5826463ทำแล้ว 12/03/25552181716571
14. เทศบาลตำบลร่อนทอง (บางสะพาน)ทำแล้ว6290181174ทำแล้ว 29/06/2555159595958
15. เทศบาลตำบลไร่เก่า (สามร้อยยอด)ทำแล้ว6794433ทำแล้ว 31262625
16. เทศบาลตำบลไร่ใหม่ (กุยบุรี)ทำแล้ว61948690ทำแล้ว 06/07/25551616101010
17. เทศบาลตำบลหนองพลับ (หัวหิน)ทำแล้ว7165251161ทำแล้ว 27/06/255512107737370
18. อบต.กำเนิดนพคุณ (บางสะพาน)ทำแล้ว6276275275ทำแล้ว 15/06/255562272726
19. อบต.กุยบุรี (กุยบุรี)ทำแล้ว7213125ทำแล้ว 15/06/25551034242423
20. อบต.กุยเหนือ (กุยบุรี)ทำแล้ว6318245129ทำแล้ว 04/05/2555658575756
21. อบต.เกาะหลัก (เมืองประจวบคีรีขันธ์)ทำแล้ว676106162ทำแล้ว 27/06/25551062474747
22. อบต.เขาจ้าว (ปราณบุรี)ทำแล้ว56083139ทำแล้ว 28/06/255534252525
23. อบต.เขาแดง (กุยบุรี)ทำแล้ว6192172155ทำแล้ว 22/06/25552896686867
24. อบต.เขาล้าน (ทับสะแก)ทำแล้ว6124151131ทำแล้ว 13/06/2555124323230
25. อบต.คลองวาฬ (เมืองประจวบคีรีขันธ์)ทำแล้ว682120238ทำแล้ว 29/06/2555569505044
26. อบต.ชัยเกษม (บางสะพาน)ทำแล้ว611311893ทำแล้ว 21/05/25551081444444
27. อบต.ช้างแรก (บางสะพานน้อย)ทำแล้ว414 ยังไม่อนุมัติ
28. อบต.ไชยราช (บางสะพานน้อย)ทำแล้ว6218348348ทำแล้ว 29/06/255550414140
29. อบต.ดอนยายหนู (กุยบุรี)ทำแล้ว6326324324ทำแล้ว 30/04/2555241292929
30. อบต.ทรายทอง (บางสะพานน้อย)ทำแล้ว61009493ทำแล้ว 18/06/25551266313131
31. อบต.ทองมงคล (บางสะพาน)ทำแล้ว6185412226ทำแล้ว 31/05/255555343431
32. อบต.ทับใต้ (หัวหิน)ทำแล้ว7152151205ทำแล้ว 11/06/255523776
33. อบต.ทับสะแก (ทับสะแก)ทำแล้ว6358268269ทำแล้ว 30/06/255523181817
34. อบต.ธงชัย (บางสะพาน)ทำแล้ว6216251232ทำแล้ว 22/06/255555111111
35. อบต.นาหูกวาง (ทับสะแก)ทำแล้ว6330228133ทำแล้ว 28/06/25551361444
36. อบต.บ่อนอก (เมืองประจวบคีรีขันธ์)ทำแล้ว6929289ทำแล้ว 06/06/2555272616049
37. อบต.บางสะพาน (บางสะพานน้อย)ทำแล้ว665ทำแล้ว 20/06/25552181131312
38. อบต.บึงนคร (หัวหิน)ทำแล้ว67373ทำแล้ว 26/06/25541502111
39. อบต.ปราณบุรี (ปราณบุรี)ทำแล้ว6898272ทำแล้ว 29/06/2555364525251
40. อบต.ปากน้ำปราณ (ปราณบุรี)ทำแล้ว6132131130ทำแล้ว 29/06/25553896727271
41. อบต.ปากแพรก (บางสะพานน้อย)ทำแล้ว677831ทำแล้ว 28/05/25551915131313
42. อบต.พงศ์ประศาสน์ (บางสะพาน)ทำแล้ว6733588588ทำแล้ว 26/06/255556202019
43. อบต.แม่รำพึง (บางสะพาน)ทำแล้ว61377362ทำแล้ว 14/06/25553104848484
44. อบต.ร่อนทอง (บางสะพาน)ทำแล้ว8238206191ทำแล้ว 19/06/255563454545
45. อบต.ไร่เก่า (สามร้อยยอด)ทำแล้ว6114125121ทำแล้ว 31/05/25551094626262
46. อบต.ไร่ใหม่ (สามร้อยยอด)ทำแล้ว5797979ทำแล้ว 10/05/2555768616159
47. อบต.วังก์พง (ปราณบุรี)ทำแล้ว812163306ทำแล้ว 24/07/255538139888888
48. อบต.ศาลาลัย (สามร้อยยอด)ทำแล้ว613611395ทำแล้ว 20/07/255549363635
49. อบต.ศิลาลอย (สามร้อยยอด)ทำแล้ว6231414ทำแล้ว 13/06/25555555
50. อบต.สามกระทาย (กุยบุรี)ทำแล้ว7163186189ทำแล้ว 29/06/2555718171717
51. อบต.สามร้อยยอด (สามร้อยยอด)ทำแล้ว6868685ทำแล้ว 11/06/25551481656564
52. อบต.แสงอรุณ (ทับสะแก)ทำแล้ว5767772ทำแล้ว 28/12/255560353535
53. อบต.หนองตาแต้ม (ปราณบุรี)ทำแล้ว917420364ทำแล้ว 10/05/2555173142142142
54. อบต.หนองพลับ (หัวหิน)ทำแล้ว7181229247ทำแล้ว 27/06/25561125777
55. อบต.ห้วยทราย (เมืองประจวบคีรีขันธ์)ทำแล้ว6165145139ทำแล้ว 26/06/2555370545453
56. อบต.ห้วยยาง (ทับสะแก)ทำแล้ว61516374ทำแล้ว 11/12/2555413666
57. อบต.ห้วยสัตว์ใหญ่ (หัวหิน)ทำแล้ว7278277277ทำแล้ว 29/06/255529333
58. อบต.หาดขาม (กุยบุรี)ทำแล้ว6445553420ทำแล้ว 05/04/25562117353535
59. อบต.หินเหล็กไฟ (หัวหิน)ทำแล้ว6204313249ทำแล้ว 05/02/255684144949494
60. อบต.อ่างทอง (ทับสะแก)ทำแล้ว5867070ทำแล้ว 25/06/255543262624
61. อบต.อ่าวน้อย (เมืองประจวบคีรีขันธ์)ทำแล้ว6121155358ทำแล้ว 28/06/255538108403935
รวม 61 อปท.6136910,35410,0329,201601,1374,0982,4862,4222,364
ข้อมูล ณ 13/09/2563