รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด เพชรบุรี ปี 2556

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255625572558
1. อบจ.เพชรบุรี (เมืองเพชรบุรี)ทำแล้ว73668737ทำแล้ว 29/06/2555292777
2. เทศบาลเมืองชะอำ (ชะอำ)ทำแล้ว7424245271ทำแล้ว 20/06/2555134827873
3. เทศบาลเมืองเพชรบุรี (เมืองเพชรบุรี)ทำแล้ว3162151149ทำแล้ว 28/06/2555130111111110
4. เทศบาลตำบลเขาย้อย (เขาย้อย)ทำแล้ว6415327268ทำแล้ว 31/07/255611143747370
5. เทศบาลตำบลท่าไม้รวก (ท่ายาง)ทำแล้ว7276215234ทำแล้ว 22/06/255569191110
6. เทศบาลตำบลท่ายาง (ท่ายาง)ทำแล้ว5212185151ทำแล้ว 31/07/255593898989
7. เทศบาลตำบลท่าแลง (ท่ายาง)ทำแล้ว718012267ทำแล้ว 29/05/255527107828278
8. เทศบาลตำบลนายาง (ชะอำ)ทำแล้ว5174173215ทำแล้ว 22/06/255584848181
9. เทศบาลตำบลบางเก่า (ชะอำ)ทำแล้ว7131125149ทำแล้ว 15/05/2555653711
10. เทศบาลตำบลบางตะบูน (บ้านแหลม)ทำแล้ว71399884ทำแล้ว 29/06/255565494949
11. เทศบาลตำบลบ้านลาด (บ้านลาด)ทำแล้ว51796747ทำแล้ว 28/06/255558383838
12. เทศบาลตำบลบ้านแหลม (บ้านแหลม)ทำแล้ว7234210179ทำแล้ว 29/06/255535292927
13. เทศบาลตำบลหนองขนาน (เมืองเพชรบุรี)ทำแล้ว5142139146ทำแล้ว 27/06/255558141110
14. เทศบาลตำบลหนองจอก (ท่ายาง)ทำแล้ว51756156ทำแล้ว 28/06/255553151515
15. เทศบาลตำบลหัวสะพาน (เมืองเพชรบุรี)ทำแล้ว882170150ทำแล้ว 05/06/255514261011
16. เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ (เมืองเพชรบุรี)ทำแล้ว723615265ทำแล้ว 10/05/255550242423
17. อบต.กลัดหลวง (ท่ายาง)ทำแล้ว75367547ทำแล้ว 14/06/2556584575755
18. อบต.แก่งกระจาน (แก่งกระจาน)ทำแล้ว5202217162ทำแล้ว 20/06/25561111
19. อบต.เขากระปุก (ท่ายาง)ทำแล้ว7195271306ทำแล้ว 20/06/25551196939392
20. อบต.เขาย้อย (เขาย้อย)ทำแล้ว875180142ทำแล้ว 30/05/25551462403838
21. อบต.ช่องสะแก (เมืองเพชรบุรี)ทำแล้ว7228254261ทำแล้ว 30/07/255559866
22. อบต.ดอนยาง (เมืองเพชรบุรี)ทำแล้ว895148175ทำแล้ว 27/06/2555672717171
23. อบต.ต้นมะพร้าว (เมืองเพชรบุรี)ทำแล้ว8222223ทำแล้ว 30/06/25553333211
24. อบต.ต้นมะม่วง (เมืองเพชรบุรี)ทำแล้ว421010923ทำแล้ว 11/06/255549444
25. อบต.ตำหรุ (บ้านลาด)ทำแล้ว75464288ทำแล้ว 20/06/2556473177
26. อบต.ถ้ำรงค์ (บ้านลาด)ทำแล้ว6186186186ทำแล้ว 29/06/255568636360
27. อบต.ท่าคอย (ท่ายาง)ทำแล้ว5258127109ทำแล้ว 20/06/255523121110
28. อบต.ท่าช้าง (บ้านลาด)ทำแล้ว7504141ทำแล้ว 29/06/2555649353534
29. อบต.ท่าตะคร้อ (หนองหญ้าปล้อง)ทำแล้ว7166188203ทำแล้ว 30/06/2555392586
30. อบต.ท่าแร้ง (บ้านแหลม)ทำแล้ว7176218186ทำแล้ว 02/04/255556201918
31. อบต.ท่าแร้งออก (บ้านแหลม)ทำแล้ว7804744ทำแล้ว 15/05/25551466451919
32. อบต.ท่าเสน (บ้านลาด)ทำแล้ว410212764ทำแล้ว 13/03/2555102454545
33. อบต.ธงชัย (เมืองเพชรบุรี)ทำแล้ว8257257257ทำแล้ว 28/06/2555139151515
34. อบต.นาพันสาม (เมืองเพชรบุรี)ทำแล้ว7807070ทำแล้ว 15/06/25559755
35. อบต.นาวุ้ง (เมืองเพชรบุรี)ทำแล้ว7522342ทำแล้ว 08/06/2555245131313
36. อบต.บางแก้ว (บ้านแหลม)ทำแล้ว79574112ทำแล้ว 28/06/255547303028
37. อบต.บางขุนไทร (บ้านแหลม)ทำแล้ว8101116235ทำแล้ว 29/06/255564454543
38. อบต.บางครก (บ้านแหลม)ทำแล้ว7175205182ทำแล้ว 11/06/2555166494948
39. อบต.บางจาก (เมืองเพชรบุรี)ทำแล้ว81265460ทำแล้ว 29/06/255526422
40. อบต.บางจาน (เมืองเพชรบุรี)ทำแล้ว7168149162ทำแล้ว 15/06/2555238131110
41. อบต.บางตะบูน (บ้านแหลม)ทำแล้ว7671111ทำแล้ว 08/11/25552791757574
42. อบต.บ้านกุ่ม (เมืองเพชรบุรี)ทำแล้ว8854670ทำแล้ว 26/06/2555321201717
43. อบต.บ้านทาน (บ้านลาด)ทำแล้ว8114111109ทำแล้ว 28/06/255553777
44. อบต.บ้านในดง (ท่ายาง)ทำแล้ว710897221ทำแล้ว 14/06/255546424239
45. อบต.บ้านหม้อ (เมืองเพชรบุรี)ทำแล้ว6120144117ทำแล้ว 25/06/25551985686363
46. อบต.บ้านหาด (บ้านลาด)ทำแล้ว71059476ทำแล้ว 26/06/255557565655
47. อบต.บ้านแหลม (บ้านแหลม)ทำแล้ว5261260260ทำแล้ว 11/06/255659151412
48. อบต.ปากทะเล (บ้านแหลม)ทำแล้ว711794113ทำแล้ว 28/06/25557363118
49. อบต.ป่าเด็ง (แก่งกระจาน)ทำแล้ว5824845ทำแล้ว 15/05/2555622333
50. อบต.ปึกเตียน (ท่ายาง)ทำแล้ว7234910ทำแล้ว 19/06/255535202019
51. อบต.พุสวรรค์ (แก่งกระจาน)ทำแล้ว5839470ทำแล้ว 15/06/2555153515151
52. อบต.โพพระ (เมืองเพชรบุรี)ทำแล้ว61471363ทำแล้ว 15/02/255546464646
53. อบต.โพไร่หวาน (เมืองเพชรบุรี)ทำแล้ว7776462ทำแล้ว 65313127
54. อบต.มาบปลาเค้า (ท่ายาง)ทำแล้ว7121107105ทำแล้ว 11/06/2555645353533
55. อบต.ยางน้ำกลัดใต้ (หนองหญ้าปล้อง)ทำแล้ว617111298ทำแล้ว 15/05/25551681111111
56. อบต.ยางหย่อง (ท่ายาง)ทำแล้ว7121118103ทำแล้ว 22/06/2555770525252
57. อบต.โรงเข้ (บ้านลาด)ทำแล้ว55393317ทำแล้ว 29/06/25552215128
58. อบต.ไร่โคก (บ้านลาด)ทำแล้ว7337410337ทำแล้ว 14/06/2555590666666
59. อบต.ไร่มะขาม (บ้านลาด)ทำแล้ว7128138150ทำแล้ว 26/06/25559999
60. อบต.ไร่ส้ม (เมืองเพชรบุรี)ทำแล้ว7314152135ทำแล้ว 30/06/2555221088
61. อบต.ไร่สะท้อน (บ้านลาด)ทำแล้ว7185197256ทำแล้ว 05/06/2555459202020
62. อบต.ไร่ใหม่พัฒนา (ชะอำ)ทำแล้ว56122ทำแล้ว 25/04/25551111
63. อบต.วังไคร้ (ท่ายาง)ทำแล้ว78611889ทำแล้ว 14/05/25552153373737
64. อบต.วังจันทร์ (แก่งกระจาน)ทำแล้ว412079121ทำแล้ว 11/06/255537171513
65. อบต.สมอพลือ (บ้านลาด)ทำแล้ว61139873ทำแล้ว 29/06/2555366464646
66. อบต.สองพี่น้อง (แก่งกระจาน)ทำแล้ว5275277275ทำแล้ว 13/06/25551865361111
67. อบต.สามพระยา (ชะอำ)ทำแล้ว81772826ทำแล้ว 28/06/2555264504241
68. อบต.สำมะโรง (เมืองเพชรบุรี)ทำแล้ว4882727ทำแล้ว 28/06/255562373332
69. อบต.หนองกระเจ็ด (บ้านลาด)ทำแล้ว6986359ทำแล้ว 01/06/2555142373331
70. อบต.หนองกะปุ (บ้านลาด)ทำแล้ว8138152204ทำแล้ว 29/06/2555260555
71. อบต.หนองจอก (ท่ายาง)ทำแล้ว7237237ทำแล้ว 07/06/255512444
72. อบต.หนองชุมพล (เขาย้อย)ทำแล้ว7170187174ทำแล้ว 14222
73. อบต.หนองชุมพลเหนือ (เขาย้อย)ทำแล้ว8959394ทำแล้ว 03/05/255539333
74. อบต.หนองปรง (เขาย้อย)ทำแล้ว718317084ทำแล้ว 2222
75. อบต.หนองปลาไหล (เขาย้อย)ทำแล้ว7131172195ทำแล้ว 31/07/255547282828
76. อบต.หนองพลับ (เมืองเพชรบุรี)ทำแล้ว5927977ทำแล้ว 23/09/255649412118
77. อบต.หนองศาลา (ชะอำ)ทำแล้ว710110581ทำแล้ว 30/05/255517171512
78. อบต.หนองโสน (เมืองเพชรบุรี)ทำแล้ว517321ทำแล้ว 15/06/2555141011
79. อบต.หนองหญ้าปล้อง (หนองหญ้าปล้อง)ทำแล้ว7209211195ทำแล้ว 17/12/255631111
80. อบต.ห้วยทรายเหนือ (ชะอำ)ทำแล้ว8127127127ทำแล้ว 29/06/255530114282726
81. อบต.ห้วยท่าช้าง (เขาย้อย)ทำแล้ว7258258258ทำแล้ว 28/06/2555936777
82. อบต.ห้วยแม่เพรียง (แก่งกระจาน)ทำแล้ว658267178ทำแล้ว 27/06/25562211
83. อบต.ห้วยโรง (เขาย้อย)ทำแล้ว7115104102ทำแล้ว 12/06/255538191917
84. อบต.ห้วยลึก (บ้านลาด)ทำแล้ว6176216136ทำแล้ว 29/06/255544333328
85. อบต.แหลมผักเบี้ย (บ้านแหลม)ทำแล้ว71097292ทำแล้ว 11/06/2555355474747
รวม 85 อปท.8555313,63611,42810,986853324,5702,7172,4312,355
ข้อมูล ณ 13/09/2563