รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด สมุทรสงคราม ปี 2556

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255625572558
1. อบจ.สมุทรสงคราม (เมืองสมุทรสงคราม)ทำแล้ว689129106ทำแล้ว 22/06/06551646251919
2. เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม (เมืองสมุทรสงคราม)ทำแล้ว81447981ทำแล้ว 29/06/2555196311
3. เทศบาลตำบลกระดังงา (บางคนที)ทำแล้ว5845547ทำแล้ว 28/06/255542292828
4. เทศบาลตำบลบางกระบือ (บางคนที)ทำแล้ว6588350ทำแล้ว 26/06/2555340281510
5. เทศบาลตำบลบางจะเกร็ง (เมืองสมุทรสงคราม)ทำแล้ว6107121121ทำแล้ว 29/06/255572727272
6. เทศบาลตำบลบางนกแขวก (บางคนที)ทำแล้ว6796062ทำแล้ว 29/06/2555350343430
7. เทศบาลตำบลบางยี่รงค์ (บางคนที)ทำแล้ว6868585ทำแล้ว 269252422
8. เทศบาลตำบลสวนหลวง (อัมพวา)ทำแล้ว5145145131ทำแล้ว 13/06/255554424242
9. เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ (อัมพวา)ทำแล้ว8696596ทำแล้ว 29/06/2555565343434
10. เทศบาลตำบลอัมพวา (อัมพวา)ทำแล้ว5207156149ทำแล้ว 29/06/2555115212121
11. อบต.กระดังงา (บางคนที)ทำแล้ว6856886ทำแล้ว 25/05/2555368535053
12. อบต.คลองเขิน (เมืองสมุทรสงคราม)ทำแล้ว71895959ทำแล้ว 29/06/2555144777
13. อบต.คลองโคน (เมืองสมุทรสงคราม)ทำแล้ว6777777ทำแล้ว 29/06/25554444
14. อบต.แควอ้อม (อัมพวา)ทำแล้ว9495629ทำแล้ว 07/06/25551138252522
15. อบต.จอมปลวก (บางคนที)ทำแล้ว6811111ทำแล้ว 26/06/2555180676766
16. อบต.ดอนมะโนรา (บางคนที)ทำแล้ว6756767ทำแล้ว 29/06/255550484848
17. อบต.ท่าคา (อัมพวา)ทำแล้ว8127125120ทำแล้ว 18/05/2555574646462
18. อบต.ท้ายหาด (เมืองสมุทรสงคราม)ทำแล้ว6183183181ทำแล้ว 02/10/2555149151515
19. อบต.นางตะเคียน (เมืองสมุทรสงคราม)ทำแล้ว3505957ทำแล้ว 18/06/255532323231
20. อบต.บางแก้ว (เมืองสมุทรสงคราม)ทำแล้ว5188192179ทำแล้ว 10/08/2555281272726
21. อบต.บางขันแตก (เมืองสมุทรสงคราม)ทำแล้ว3879386ทำแล้ว 15/05/2555325987
22. อบต.บางคนที (บางคนที)ทำแล้ว6918389ทำแล้ว 20/06/255574712127
23. อบต.บางแค (อัมพวา)ทำแล้ว6998079ทำแล้ว 04/05/255542333332
24. อบต.บางช้าง (อัมพวา)ทำแล้ว660102101ทำแล้ว 29/06/2555146212121
25. อบต.บางนางลี่ (อัมพวา)ทำแล้ว6686868ทำแล้ว 26/06/255534232323
26. อบต.บางพรม (บางคนที)ทำแล้ว6727272ทำแล้ว 23/05/255572222220
27. อบต.บางสะแก (บางคนที)ทำแล้ว71195656ทำแล้ว 26/06/2555561011
28. อบต.บ้านปรก (เมืองสมุทรสงคราม)ทำแล้ว6474747ทำแล้ว 06/06/255529888
29. อบต.ปลายโพงพาง (อัมพวา)ทำแล้ว8109109115ทำแล้ว 29/06/25557111
30. อบต.แพรกหนามแดง (อัมพวา)ทำแล้ว7131124124ทำแล้ว 29/06/255540222216
31. อบต.ยี่สาร (อัมพวา)ทำแล้ว8919191ทำแล้ว 12/06/255591454543
32. อบต.โรงหีบ (บางคนที)ทำแล้ว5117132133ทำแล้ว 30/05/255582222221
33. อบต.ลาดใหญ่ (เมืองสมุทรสงคราม)ทำแล้ว6171171171ทำแล้ว 15/06/2555102382121
34. อบต.วัดประดู่ (อัมพวา)ทำแล้ว6104ทำแล้ว 15/06/25555049313131
35. อบต.เหมืองใหม่ (อัมพวา)ทำแล้ว7816872ทำแล้ว 19/06/255545999
36. อบต.แหลมใหญ่ (เมืองสมุทรสงคราม)ทำแล้ว31098154ทำแล้ว 17/05/255514121210
รวม 36 อปท.362193,7283,2523,152361142,050973920884
ข้อมูล ณ 13/09/2563