รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด สมุทรสงคราม ปี 2556

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255625572558
1. อบจ.สมุทรสงคราม (อ.เมืองสมุทรสงคราม) ทำแล้ว 6 89 129 106 ทำแล้ว 46 25 19 19
2. เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม (อ.เมืองสมุทรสงคราม) ทำแล้ว 8 144 79 81 ทำแล้ว 96 3 1 1
3. เทศบาลตำบลกระดังงา (อ.บางคนที) ทำแล้ว 5 84 55 47 ทำแล้ว 42 29 28 28
4. เทศบาลตำบลบางกระบือ (อ.บางคนที) ทำแล้ว 6 58 83 50 ทำแล้ว 40 28 15 10
5. เทศบาลตำบลบางจะเกร็ง (อ.เมืองสมุทรสงคราม) ทำแล้ว 6 107 121 121 ทำแล้ว 72 72 72 72
6. เทศบาลตำบลบางนกแขวก (อ.บางคนที) ทำแล้ว 6 79 60 62 ทำแล้ว 50 34 34 30
7. เทศบาลตำบลบางยี่รงค์ (อ.บางคนที) ทำแล้ว 6 86 89 85 ทำแล้ว 69 25 24 22
8. เทศบาลตำบลสวนหลวง (อ.อัมพวา) ทำแล้ว 5 145 145 131 ทำแล้ว 54 42 42 42
9. เทศบาลตำบลอัมพวา (อ.อัมพวา) ทำแล้ว 5 207 156 149 ทำแล้ว 115 21 21 21
10. เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ (อ.อัมพวา) ทำแล้ว 8 69 65 96 ทำแล้ว 65 34 34 34
11. อบต.กระดังงา (อ.บางคนที) ทำแล้ว 6 85 68 86 ทำแล้ว 68 53 50 53
12. อบต.คลองเขิน (อ.เมืองสมุทรสงคราม) ทำแล้ว 7 189 59 59 ทำแล้ว 144 7 7 7
13. อบต.คลองโคน (อ.เมืองสมุทรสงคราม) ทำแล้ว 6 77 77 77 ทำแล้ว 4 4 4 4
14. อบต.จอมปลวก (อ.บางคนที) ทำแล้ว 6 81 66 11 ทำแล้ว 80 67 67 66
15. อบต.ดอนมะโนรา (อ.บางคนที) ทำแล้ว 6 75 67 67 ทำแล้ว 50 48 48 48
16. อบต.ท่าคา (อ.อัมพวา) ทำแล้ว 8 127 125 120 ทำแล้ว 74 64 64 62
17. อบต.ท้ายหาด (อ.เมืองสมุทรสงคราม) ทำแล้ว 6 183 183 181 ทำแล้ว 49 15 15 15
18. อบต.นางตะเคียน (อ.เมืองสมุทรสงคราม) ทำแล้ว 3 50 59 57 ทำแล้ว 32 32 32 31
19. อบต.บางขันแตก (อ.เมืองสมุทรสงคราม) ทำแล้ว 3 87 93 86 ทำแล้ว 25 9 8 7
20. อบต.บางคนที (อ.บางคนที) ทำแล้ว 6 91 83 89 ทำแล้ว 47 12 12 7
21. อบต.บางช้าง (อ.อัมพวา) ทำแล้ว 6 60 102 101 ทำแล้ว 46 21 21 21
22. อบต.บางนางลี่ (อ.อัมพวา) ทำแล้ว 6 68 68 68 ทำแล้ว 34 23 23 23
23. อบต.บางพรม (อ.บางคนที) ทำแล้ว 6 72 72 72 ทำแล้ว 72 22 22 20
24. อบต.บางสะแก (อ.บางคนที) ทำแล้ว 7 119 144 56 ทำแล้ว 56 10 1 1
25. อบต.บางแก้ว (อ.เมืองสมุทรสงคราม) ทำแล้ว 5 188 192 179 ทำแล้ว 81 27 27 26
26. อบต.บางแค (อ.อัมพวา) ทำแล้ว 6 99 80 79 ทำแล้ว 42 33 33 32
27. อบต.บ้านปรก (อ.เมืองสมุทรสงคราม) ทำแล้ว 6 47 47 47 ทำแล้ว 29 8 8 8
28. อบต.ปลายโพงพาง (อ.อัมพวา) ทำแล้ว 8 109 109 115 ทำแล้ว 7 1 1 1
29. อบต.ยี่สาร (อ.อัมพวา) ทำแล้ว 8 91 91 91 ทำแล้ว 91 45 45 43
30. อบต.ลาดใหญ่ (อ.เมืองสมุทรสงคราม) ทำแล้ว 6 171 171 171 ทำแล้ว 102 38 21 21
31. อบต.วัดประดู่ (อ.อัมพวา) ทำแล้ว 6 104 279  ทำแล้ว 49 31 31 31
32. อบต.เหมืองใหม่ (อ.อัมพวา) ทำแล้ว 7 81 68 72 ทำแล้ว 45 9 9 9
33. อบต.แควอ้อม (อ.อัมพวา) ทำแล้ว 9 49 56 29 ทำแล้ว 38 25 25 22
34. อบต.แพรกหนามแดง (อ.อัมพวา) ทำแล้ว 7 131 124 124 ทำแล้ว 40 22 22 16
35. อบต.แหลมใหญ่ (อ.เมืองสมุทรสงคราม) ทำแล้ว 3 109 81 54 ทำแล้ว 14 12 12 10
36. อบต.โรงหีบ (อ.บางคนที) ทำแล้ว 5 117 132 133 ทำแล้ว 82 22 22 21
รวม 36 อปท. 36 219 3,728 3,678 3,152 36 2,050 973 920 884
ข้อมูล ณ 29/06/2559