รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด สมุทรสงคราม ปี 2556

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255625572558
1. อบจ.สมุทรสงคราม (เมืองสมุทรสงคราม) ทำแล้ว 6 89 129 106 ทำแล้ว 22/06/0655 46 25 19 19
2. เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม (เมืองสมุทรสงคราม) ทำแล้ว 8 144 79 81 ทำแล้ว 29/06/2555 96 3 1 1
3. เทศบาลตำบลกระดังงา (บางคนที) ทำแล้ว 5 84 55 47 ทำแล้ว 28/06/2555 42 29 28 28
4. เทศบาลตำบลบางกระบือ (บางคนที) ทำแล้ว 6 58 83 50 ทำแล้ว 26/06/2555 40 28 15 10
5. เทศบาลตำบลบางจะเกร็ง (เมืองสมุทรสงคราม) ทำแล้ว 6 107 121 121 ทำแล้ว 29/06/2555 72 72 72 72
6. เทศบาลตำบลบางนกแขวก (บางคนที) ทำแล้ว 6 79 60 62 ทำแล้ว 29/06/2555 50 34 34 30
7. เทศบาลตำบลบางยี่รงค์ (บางคนที) ทำแล้ว 6 86 89 85 ทำแล้ว  69 25 24 22
8. เทศบาลตำบลสวนหลวง (อัมพวา) ทำแล้ว 5 145 145 131 ทำแล้ว 13/06/2555 54 42 42 42
9. เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ (อัมพวา) ทำแล้ว 8 69 65 96 ทำแล้ว 29/06/2555 65 34 34 34
10. เทศบาลตำบลอัมพวา (อัมพวา) ทำแล้ว 5 207 156 149 ทำแล้ว 29/06/2555 115 21 21 21
11. อบต.กระดังงา (บางคนที) ทำแล้ว 6 85 68 86 ทำแล้ว 25/05/2555 68 53 50 53
12. อบต.คลองเขิน (เมืองสมุทรสงคราม) ทำแล้ว 7 189 59 59 ทำแล้ว 29/06/2555 144 7 7 7
13. อบต.คลองโคน (เมืองสมุทรสงคราม) ทำแล้ว 6 77 77 77 ทำแล้ว 29/06/2555 4 4 4 4
14. อบต.แควอ้อม (อัมพวา) ทำแล้ว 9 49 56 29 ทำแล้ว 07/06/2555 38 25 25 22
15. อบต.จอมปลวก (บางคนที) ทำแล้ว 6 81 66 11 ทำแล้ว 26/06/2555 80 67 67 66
16. อบต.ดอนมะโนรา (บางคนที) ทำแล้ว 6 75 67 67 ทำแล้ว 29/06/2555 50 48 48 48
17. อบต.ท่าคา (อัมพวา) ทำแล้ว 8 127 125 120 ทำแล้ว 18/05/2555 74 64 64 62
18. อบต.ท้ายหาด (เมืองสมุทรสงคราม) ทำแล้ว 6 183 183 181 ทำแล้ว 02/10/2555 49 15 15 15
19. อบต.นางตะเคียน (เมืองสมุทรสงคราม) ทำแล้ว 3 50 59 57 ทำแล้ว 18/06/2555 32 32 32 31
20. อบต.บางแก้ว (เมืองสมุทรสงคราม) ทำแล้ว 5 188 192 179 ทำแล้ว 10/08/2555 81 27 27 26
21. อบต.บางขันแตก (เมืองสมุทรสงคราม) ทำแล้ว 3 87 93 86 ทำแล้ว 15/05/2555 25 9 8 7
22. อบต.บางคนที (บางคนที) ทำแล้ว 6 91 83 89 ทำแล้ว 20/06/2555 47 12 12 7
23. อบต.บางแค (อัมพวา) ทำแล้ว 6 99 80 79 ทำแล้ว 04/05/2555 42 33 33 32
24. อบต.บางช้าง (อัมพวา) ทำแล้ว 6 60 102 101 ทำแล้ว 29/06/2555 46 21 21 21
25. อบต.บางนางลี่ (อัมพวา) ทำแล้ว 6 68 68 68 ทำแล้ว 26/06/2555 34 23 23 23
26. อบต.บางพรม (บางคนที) ทำแล้ว 6 72 72 72 ทำแล้ว 23/05/2555 72 22 22 20
27. อบต.บางสะแก (บางคนที) ทำแล้ว 7 119 144 56 ทำแล้ว 26/06/2555 56 10 1 1
28. อบต.บ้านปรก (เมืองสมุทรสงคราม) ทำแล้ว 6 47 47 47 ทำแล้ว 06/06/2555 29 8 8 8
29. อบต.ปลายโพงพาง (อัมพวา) ทำแล้ว 8 109 109 115 ทำแล้ว 29/06/2555 7 1 1 1
30. อบต.แพรกหนามแดง (อัมพวา) ทำแล้ว 7 131 124 124 ทำแล้ว 29/06/2555 40 22 22 16
31. อบต.ยี่สาร (อัมพวา) ทำแล้ว 8 91 91 91 ทำแล้ว 12/06/2555 91 45 45 43
32. อบต.โรงหีบ (บางคนที) ทำแล้ว 5 117 132 133 ทำแล้ว 30/05/2555 82 22 22 21
33. อบต.ลาดใหญ่ (เมืองสมุทรสงคราม) ทำแล้ว 6 171 171 171 ทำแล้ว 15/06/2555 102 38 21 21
34. อบต.วัดประดู่ (อัมพวา) ทำแล้ว 6 104 279  ทำแล้ว 15/06/2555 49 31 31 31
35. อบต.เหมืองใหม่ (อัมพวา) ทำแล้ว 7 81 68 72 ทำแล้ว 19/06/2555 45 9 9 9
36. อบต.แหลมใหญ่ (เมืองสมุทรสงคราม) ทำแล้ว 3 109 81 54 ทำแล้ว 17/05/2555 14 12 12 10
รวม 36 อปท. 36 219 3,728 3,678 3,152 36 2,050 973 920 884
ข้อมูล ณ 29/03/2560