รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด สมุทรสาคร ปี 2556

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255625572558
1. อบจ.สมุทรสาคร (เมืองสมุทรสาคร)ทำแล้ว61516561ทำแล้ว 28/09/25556130877156
2. เทศบาลนครสมุทรสาคร (เมืองสมุทรสาคร)ทำแล้ว6324330327ทำแล้ว 22/08/25551171113113111
3. เทศบาลนครอ้อมน้อย (กระทุ่มแบน)ทำแล้ว6281154138ทำแล้ว 26/06/25551182252323
4. เทศบาลเมืองกระทุ่มแบน (กระทุ่มแบน)ทำแล้ว8183197107ทำแล้ว 01/08/25552975473629
5. เทศบาลเมืองคลองมะเดื่อ (กระทุ่มแบน)ทำแล้ว711698138ทำแล้ว 28/06/2555294646456
6. เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา (บ้านแพ้ว)ทำแล้ว7162146204ทำแล้ว 29/06/25551112562924
7. เทศบาลตำบลแคราย (กระทุ่มแบน)ทำแล้ว5567484ทำแล้ว 29/06/25551255474738
8. เทศบาลตำบลดอนไก่ดี (กระทุ่มแบน)ทำแล้ว8213110204ทำแล้ว 28/06/255599433
9. เทศบาลตำบลท่าจีน (เมืองสมุทรสาคร)ทำแล้ว7162158145ทำแล้ว 25/06/255595494947
10. เทศบาลตำบลนาดี (เมืองสมุทรสาคร)ทำแล้ว6226199200ทำแล้ว 15/06/255562153787568
11. เทศบาลตำบลบางปลา (เมืองสมุทรสาคร)ทำแล้ว62674726ทำแล้ว 23/05/255573245186186186
12. เทศบาลตำบลบางหญ้าแพรก (เมืองสมุทรสาคร)ทำแล้ว9108126105ทำแล้ว 29/06/255591656565
13. เทศบาลตำบลบ้านแพ้ว (บ้านแพ้ว)ทำแล้ว4149120116ทำแล้ว 29/06/25556100606060
14. เทศบาลตำบลสวนหลวง (กระทุ่มแบน)ทำแล้ว611414391ทำแล้ว 15/06/2555886565248
15. เทศบาลตำบลหลักห้า (บ้านแพ้ว)ทำแล้ว7511183103ทำแล้ว 14/08/2555398665249
16. อบต.กาหลง (เมืองสมุทรสาคร)ทำแล้ว640107ทำแล้ว 29/06/2555611444
17. อบต.คลองตัน (บ้านแพ้ว)ทำแล้ว612117245ทำแล้ว 20/03/255613131313
18. อบต.คอกกระบือ (เมืองสมุทรสาคร)ทำแล้ว6362362362ทำแล้ว 14/06/2555271464644
19. อบต.โคกขาม (เมืองสมุทรสาคร)ทำแล้ว8391410ทำแล้ว 12/06/255534752
20. อบต.เจ็ดริ้ว (บ้านแพ้ว)ทำแล้ว91109393ทำแล้ว 07/06/2556851302825
21. อบต.ชัยมงคล (เมืองสมุทรสาคร)ทำแล้ว9265261262ทำแล้ว 25/06/255543181816
22. อบต.ท่าทราย (เมืองสมุทรสาคร)ทำแล้ว6147148121ทำแล้ว 10/09/255511161122
23. อบต.ท่าไม้ (กระทุ่มแบน)ทำแล้ว6294172131ทำแล้ว 30/07/25557313128
24. อบต.ท่าเสา (กระทุ่มแบน)ทำแล้ว610010072ทำแล้ว 29/06/25556211109
25. อบต.นาโคก (เมืองสมุทรสาคร)ทำแล้ว6754648ทำแล้ว 22/06/255540332624
26. อบต.บางกระเจ้า (เมืองสมุทรสาคร)ทำแล้ว6237247121ทำแล้ว 30/07/25553289615856
27. อบต.บางโทรัด (เมืองสมุทรสาคร)ทำแล้ว6325325324ทำแล้ว 28/06/255551977
28. อบต.บางน้ำจืด (เมืองสมุทรสาคร)ทำแล้ว71899292ทำแล้ว 28/06/255598494943
29. อบต.บางยาง (กระทุ่มแบน)ทำแล้ว61358984ทำแล้ว 18/06/255533282723
30. อบต.บ้านเกาะ (เมืองสมุทรสาคร)ทำแล้ว6183177184ทำแล้ว 15/06/2555439393938
31. อบต.บ้านบ่อ (เมืองสมุทรสาคร)ทำแล้ว8687071ทำแล้ว 29/06/255515510109
32. อบต.บ้านแพ้ว (บ้านแพ้ว)ทำแล้ว61361359ทำแล้ว 24/09/25554101965
33. อบต.พันท้ายนรสิงห์ (เมืองสมุทรสาคร)ทำแล้ว6141127140ทำแล้ว 13/06/255598848473
34. อบต.สวนส้ม (บ้านแพ้ว)ทำแล้ว8148148128ทำแล้ว 29/06/2555111121212
35. อบต.หนองนกไข่ (กระทุ่มแบน)ทำแล้ว4724238ทำแล้ว 29/06/2555232131212
36. อบต.หลักสอง (บ้านแพ้ว)ทำแล้ว8212186185ทำแล้ว 29/06/2555146313131
37. อบต.หลักสาม (บ้านแพ้ว)ทำแล้ว7158122154ทำแล้ว 14/05/2555106727272
38. อบต.อำแพง (บ้านแพ้ว)ทำแล้ว6185185185ทำแล้ว 28/06/255565262422
รวม 38 อปท.382506,7655,4734,915382753,1241,6321,5201,413
ข้อมูล ณ 13/09/2563