รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด นครปฐม ปี 2556

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255625572558
1. อบจ.นครปฐม (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว6350379356ทำแล้ว 11/06/255555166136136136
2. เทศบาลนครนครปฐม (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว7371367362ทำแล้ว 01/08/255531351039491
3. เทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม (สามพราน)ทำแล้ว7373177178ทำแล้ว 25/08/255753464646
4. เทศบาลเมืองนครปฐม (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว7143182142ทำแล้ว 10/01/25561295777065
5. เทศบาลเมืองไร่ขิง (สามพราน)ทำแล้ว6162174171ทำแล้ว 14/06/255513131858282
6. เทศบาลเมืองสามความเผือก (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว6129161156ทำแล้ว 18/05/255542144868686
7. เทศบาลเมืองสามพราน (สามพราน)ทำแล้ว5626262ทำแล้ว 12/06/25551165555
8. เทศบาลตำบลกำแพงแสน (กำแพงแสน)ทำแล้ว7130196115ทำแล้ว 25/06/25553939988
9. เทศบาลตำบลขุนแก้ว (นครชัยศรี)ทำแล้ว6103103103ทำแล้ว 26/06/25556222
10. เทศบาลตำบลคลองโยง (พุทธมณฑล)ทำแล้ว6266273262ทำแล้ว 29/06/2555360666
11. เทศบาลตำบลดอนยายหอม (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว6146121118ทำแล้ว 26/06/255537151514
12. เทศบาลตำบลตาก้อง (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว7136192223ทำแล้ว 29/06/2555558585857
13. เทศบาลตำบลธรรมศาลา (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว5169185181ทำแล้ว 22/06/25553182555146
14. เทศบาลตำบลนครชัยศรี (นครชัยศรี)ทำแล้ว6717865ทำแล้ว 21/06/25551668504949
15. เทศบาลตำบลบ่อพลับ (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว5948384ทำแล้ว 21/05/25553333
16. เทศบาลตำบลบางกระทึก (สามพราน)ทำแล้ว61916855ทำแล้ว 27/06/255512138106106103
17. เทศบาลตำบลบางเลน (บางเลน)ทำแล้ว61517164ทำแล้ว 27/06/2555151141211
18. เทศบาลตำบลบางหลวง (บางเลน)ทำแล้ว6987068ทำแล้ว 29/06/2555567464646
19. เทศบาลตำบลโพรงมะเดื่อ (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว6241178183ทำแล้ว 19/03/255634143979793
20. เทศบาลตำบลมาบแค (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว57413168ทำแล้ว 20/06/255563373029
21. เทศบาลตำบลรางกระทุ่ม (บางเลน)ทำแล้ว6124125137ทำแล้ว 27/06/255550222
22. เทศบาลตำบลลำพญา (บางเลน)ทำแล้ว61159589ทำแล้ว 08/06/255541302929
23. เทศบาลตำบลศาลายา (พุทธมณฑล)ทำแล้ว6274179181ทำแล้ว 27/06/25551758242423
24. เทศบาลตำบลสามง่าม (ดอนตูม)ทำแล้ว537315091ทำแล้ว 29/06/25552110918785
25. เทศบาลตำบลห้วยพลู (นครชัยศรี)ทำแล้ว7171145136ทำแล้ว 29/06/255562606060
26. เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ (สามพราน)ทำแล้ว627417580ทำแล้ว 29/06/255560131312
27. อบต.กระตีบ (กำแพงแสน)ทำแล้ว6318326326ทำแล้ว 12/06/25569211
28. อบต.กำแพงแสน (กำแพงแสน)ทำแล้ว61202123ทำแล้ว 28/05/255511131888
29. อบต.คลองจินดา (สามพราน)ทำแล้ว6113100123ทำแล้ว 15/06/2555113212119
30. อบต.คลองนกกระทุง (บางเลน)ทำแล้ว7157146144ทำแล้ว 08/06/2555250343434
31. อบต.คลองใหม่ (สามพราน)ทำแล้ว6132132132ทำแล้ว 14/06/2555141398
32. อบต.โคกพระเจดีย์ (นครชัยศรี)ทำแล้ว6172172172ทำแล้ว 23/04/255530222221
33. อบต.งิ้วราย (นครชัยศรี)ทำแล้ว698117135ทำแล้ว 26/06/2555550505050
34. อบต.ดอนข่อย (กำแพงแสน)ทำแล้ว5176123122ทำแล้ว 14/06/255537555
35. อบต.ดอนตูม (บางเลน)ทำแล้ว6234235234ทำแล้ว 07/06/25555524187
36. อบต.ดอนแฝก (นครชัยศรี)ทำแล้ว685109139ทำแล้ว 22/06/2555267849143
37. อบต.ดอนพุทรา (ดอนตูม)ทำแล้ว693117124ทำแล้ว 25/05/255577332
38. อบต.ดอนยายหอม (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว6804ทำแล้ว 01/07/2555128221
39. อบต.ดอนรวก (ดอนตูม)ทำแล้ว6176176176ทำแล้ว 25/06/255528171612
40. อบต.ตลาดจินดา (สามพราน)ทำแล้ว61247877ทำแล้ว 22/06/25552125555553
41. อบต.ถนนขาด (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว81238976ทำแล้ว 29/06/255566666
42. อบต.ทรงคนอง (สามพราน)ทำแล้ว61388471ทำแล้ว 13/09/25551370555552
43. อบต.ทัพหลวง (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว6423333ทำแล้ว 16/05/255525252525
44. อบต.ท่ากระชับ (นครชัยศรี)ทำแล้ว6102148128ทำแล้ว 11/06/255526202020
45. อบต.ท่าข้าม (สามพราน)ทำแล้ว61339281ทำแล้ว 15/06/25553744333333
46. อบต.ท่าตลาด (สามพราน)ทำแล้ว4143106101ทำแล้ว 29/06/255550733
47. อบต.ท่าตำหนัก (นครชัยศรี)ทำแล้ว6786664ทำแล้ว 28/06/255511555
48. อบต.ท่าพระยา (นครชัยศรี)ทำแล้ว6774545ทำแล้ว 29/06/2555856453837
49. อบต.ทุ่งกระพังโหม (กำแพงแสน)ทำแล้ว6618186ทำแล้ว 27/07/255519777
50. อบต.ทุ่งขวาง (กำแพงแสน)ทำแล้ว61118179ทำแล้ว 14/06/2555249262626
51. อบต.ทุ่งน้อย (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว6564343ทำแล้ว 12/06/255554212020
52. อบต.ทุ่งบัว (กำแพงแสน)ทำแล้ว6916061ทำแล้ว 21/06/2555191333332
53. อบต.ทุ่งลูกนก (กำแพงแสน)ทำแล้ว6132100106ทำแล้ว 15/06/255571585857
54. อบต.ไทยยาวาส (นครชัยศรี)ทำแล้ว6525252ทำแล้ว 42242423
55. อบต.ไทรงาม (บางเลน)ทำแล้ว61557272ทำแล้ว 27/06/255542101010
56. อบต.ธรรมศาลา (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว61137076ทำแล้ว 06/06/255573555552
57. อบต.นครชัยศรี (นครชัยศรี)ทำแล้ว6576464ทำแล้ว 12/06/255512910109
58. อบต.นราภิรมย์ (บางเลน)ทำแล้ว613511874ทำแล้ว 01/06/255574565656
59. อบต.นิลเพชร (บางเลน)ทำแล้ว6127127127ทำแล้ว 06/09/2555100100100100
60. อบต.บัวปากท่า (บางเลน)ทำแล้ว6225199183ทำแล้ว 16/01/255643151515
61. อบต.บางแก้ว (นครชัยศรี)ทำแล้ว51691919ทำแล้ว 29/06/255524151111
62. อบต.บางแก้วฟ้า (นครชัยศรี)ทำแล้ว6577496ทำแล้ว 29/05/2555850844
63. อบต.บางแขม (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว6156126123ทำแล้ว 26/06/2555135161616
64. อบต.บางช้าง (สามพราน)ทำแล้ว718115945ทำแล้ว 14/06/255516533
65. อบต.บางเตย (สามพราน)ทำแล้ว8239133123ทำแล้ว 18/06/25552114626261
66. อบต.บางไทรป่า (บางเลน)ทำแล้ว6232121ทำแล้ว 05/06/255511655
67. อบต.บางปลา (บางเลน)ทำแล้ว6287188188ทำแล้ว 26/03/2556611777
68. อบต.บางพระ (นครชัยศรี)ทำแล้ว6115103103ทำแล้ว 29/06/2555362505050
69. อบต.บางภาษี (บางเลน)ทำแล้ว617920138ทำแล้ว 06/06/2555148454545
70. อบต.บางระกำ (นครชัยศรี)ทำแล้ว6505349ทำแล้ว 14/06/2555238282824
71. อบต.บางระกำ (บางเลน)ทำแล้ว6254243231ทำแล้ว 14/05/255546211
72. อบต.บางเลน (บางเลน)ทำแล้ว6113113114ทำแล้ว 23/04/255523131313
73. อบต.บางหลวง (บางเลน)ทำแล้ว633710049ทำแล้ว 27/02/25561343333232
74. อบต.บ้านยาง (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว61086365ทำแล้ว 25/06/255586585858
75. อบต.บ้านหลวง (ดอนตูม)ทำแล้ว6136188188ทำแล้ว 15/06/255586483413
76. อบต.บ้านใหม่ (สามพราน)ทำแล้ว7949573ทำแล้ว 21/06/255539133393939
77. อบต.ไผ่หูช้าง (บางเลน)ทำแล้ว6282339229ทำแล้ว 12/04/2555197514828
78. อบต.พระประโทน (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว6798090ทำแล้ว 14/05/255533323230
79. อบต.พะเนียด (นครชัยศรี)ทำแล้ว66094ทำแล้ว 12/06/2555249555
80. อบต.โพรงมะเดื่อ (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว6156124119ทำแล้ว 29/12/255589241918
81. อบต.มหาสวัสดิ์ (พุทธมณฑล)ทำแล้ว61248671ทำแล้ว 25/06/255533988
82. อบต.ยายชา (สามพราน)ทำแล้ว89810098ทำแล้ว 26/09/255552373734
83. อบต.รางพิกุล (กำแพงแสน)ทำแล้ว6151206152ทำแล้ว 26/06/2555979686867
84. อบต.ลานตากฟ้า (นครชัยศรี)ทำแล้ว6125141109ทำแล้ว 16/06/255550474746
85. อบต.ลำพญา (บางเลน)ทำแล้ว697122104ทำแล้ว 23/05/2555344343434
86. อบต.ลำพยา (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว6778163ทำแล้ว 27/06/255559464645
87. อบต.ลำเหย (ดอนตูม)ทำแล้ว6977366ทำแล้ว 28/06/255575602216
88. อบต.วังตะกู (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว7118103142ทำแล้ว 15/06/2555555484748
89. อบต.วังน้ำเขียว (กำแพงแสน)ทำแล้ว697107170ทำแล้ว 13/06/2555361555555
90. อบต.วังเย็น (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว614611962ทำแล้ว 15/08/2555118211
91. อบต.วัดแค (นครชัยศรี)ทำแล้ว6627259ทำแล้ว 01/08/255646111
92. อบต.วัดละมุด (นครชัยศรี)ทำแล้ว7180167162ทำแล้ว 18/06/255511444
93. อบต.วัดสำโรง (นครชัยศรี)ทำแล้ว6959292ทำแล้ว 13/06/255515444
94. อบต.ศรีมหาโพธิ์ (นครชัยศรี)ทำแล้ว6827871ทำแล้ว 22/06/255552373736
95. อบต.ศาลายา (พุทธมณฑล)ทำแล้ว6166166166ทำแล้ว 07/06/2555158393732
96. อบต.ศีรษะทอง (นครชัยศรี)ทำแล้ว5626262ทำแล้ว 14/06/255556422525
97. อบต.สนามจันทร์ (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว6779477ทำแล้ว 04/05/255577222
98. อบต.สระกระเทียม (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว7252447248ทำแล้ว 20/06/2555169282725
99. อบต.สระพัฒนา (กำแพงแสน)ทำแล้ว6150133114ทำแล้ว 29/06/2555564605856
100. อบต.สระสี่มุม (กำแพงแสน)ทำแล้ว65921160ทำแล้ว 29/06/255531252420
101. อบต.สวนป่าน (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว7939393ทำแล้ว 14/05/255545262315
102. อบต.สัมปทวน (นครชัยศรี)ทำแล้ว6474342ทำแล้ว 29/06/255545111010
103. อบต.สามพราน (สามพราน)ทำแล้ว7737790ทำแล้ว 15/06/2555363575556
104. อบต.หนองกระทุ่ม (กำแพงแสน)ทำแล้ว6139142141ทำแล้ว 18/06/2555351332323
105. อบต.หนองงูเหลือม (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว61028689ทำแล้ว 14/05/2555966575743
106. อบต.หนองดินแดง (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว6171135133ทำแล้ว 18/05/2555455343432
107. อบต.หนองปากโลง (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว6145146168ทำแล้ว 18/05/255581727269
108. อบต.ห้วยขวาง (กำแพงแสน)ทำแล้ว7492822ทำแล้ว 22/06/255518151414
109. อบต.ห้วยจรเข้ (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว6524644ทำแล้ว 05/06/255548272724
110. อบต.ห้วยด้วน (ดอนตูม)ทำแล้ว617514092ทำแล้ว 14/05/255521754
111. อบต.ห้วยพระ (ดอนตูม)ทำแล้ว9165180108ทำแล้ว 12/11/2555288828280
112. อบต.ห้วยพลู (นครชัยศรี)ทำแล้ว6856562ทำแล้ว 29/06/25551163545454
113. อบต.ห้วยม่วง (กำแพงแสน)ทำแล้ว5130134122ทำแล้ว 27/06/2555149191414
114. อบต.ห้วยหมอนทอง (กำแพงแสน)ทำแล้ว684105299ทำแล้ว 29/06/255559504949
115. อบต.หอมเกร็ด (สามพราน)ทำแล้ว68712120ทำแล้ว 29/06/255562323230
116. อบต.หินมูล (บางเลน)ทำแล้ว6107124168ทำแล้ว 16/07/25551290707070
117. อบต.แหลมบัว (นครชัยศรี)ทำแล้ว6152136105ทำแล้ว 27/06/25559251277
รวม 117 อปท.11771516,26614,40413,2961175737,0704,0423,7883,617
ข้อมูล ณ 13/09/2563