รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด สุพรรณบุรี ปี 2556

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255625572558
1. อบจ.สุพรรณบุรี (เมืองสุพรรณบุรี)ทำแล้ว7395610447ทำแล้ว 31/07/2555289686864
2. เทศบาลเมืองสองพี่น้อง (สองพี่น้อง)ทำแล้ว6298229198ทำแล้ว 29/06/255534262626
3. เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี (เมืองสุพรรณบุรี)ทำแล้ว3125105100ทำแล้ว 28/02/2555383464643
4. เทศบาลตำบลกระจัน (อู่ทอง)ทำแล้ว613114283ทำแล้ว 20/07/2555146272726
5. เทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง (อู่ทอง)ทำแล้ว81139599ทำแล้ว 27/06/255553383837
6. เทศบาลตำบลเขาดิน (เดิมบางนางบวช)ทำแล้ว56211ทำแล้ว 04/05/25553277717171
7. เทศบาลตำบลเขาพระ (เดิมบางนางบวช)ทำแล้ว51394620ทำแล้ว 26/06/2555468212019
8. เทศบาลตำบลโคกคราม (บางปลาม้า)ทำแล้ว5109ทำแล้ว 30/07/255518222
9. เทศบาลตำบลจรเข้สามพัน (อู่ทอง)ทำแล้ว686222222ทำแล้ว 29/06/255576707069
10. เทศบาลตำบลเจดีย์ (อู่ทอง)ทำแล้ว5139139139ทำแล้ว 18/05/255535303029
11. เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ (ดอนเจดีย์)ทำแล้ว67743ทำแล้ว 14/06/255562626261
12. เทศบาลตำบลด่านช้าง (ด่านช้าง)ทำแล้ว84089100ทำแล้ว 22/03/2556332252523
13. เทศบาลตำบลเดิมบาง (เดิมบางนางบวช)ทำแล้ว611599ทำแล้ว 29/06/255541222217
14. เทศบาลตำบลต้นคราม (บางปลาม้า)ทำแล้ว6270332268ทำแล้ว 21/06/255544988
15. เทศบาลตำบลตะค่า (บางปลาม้า)ทำแล้ว61287390ทำแล้ว 26/06/255537160272423
16. เทศบาลตำบลท่าระหัด (เมืองสุพรรณบุรี)ทำแล้ว6186152144ทำแล้ว 08/06/25551118635856
17. เทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง (อู่ทอง)ทำแล้ว6225218159ทำแล้ว 29/06/255546141414
18. เทศบาลตำบลท่าเสด็จ (เมืองสุพรรณบุรี)ทำแล้ว6316279208ทำแล้ว 05/06/255566656565
19. เทศบาลตำบลทุ่งคลี (เดิมบางนางบวช)ทำแล้ว61866835ทำแล้ว 31/05/255531313131
20. เทศบาลตำบลทุ่งคอก (สองพี่น้อง)ทำแล้ว7206187186ทำแล้ว 25/06/25552171121121120
21. เทศบาลตำบลนางบวช (เดิมบางนางบวช)ทำแล้ว6202190187ทำแล้ว 25/06/2555185696969
22. เทศบาลตำบลบ่อกรุ (เดิมบางนางบวช)ทำแล้ว10301271260ทำแล้ว 30/06/25551111
23. เทศบาลตำบลบางกุ้ง (เมืองสุพรรณบุรี)ทำแล้ว2942843ทำแล้ว 05/04/255561313129
24. เทศบาลตำบลบางปลาม้า (บางปลาม้า)ทำแล้ว51628060ทำแล้ว 11/04/2555372515150
25. เทศบาลตำบลบ้านกร่าง (ศรีประจันต์)ทำแล้ว5403403400ทำแล้ว 15/06/2555454555
26. เทศบาลตำบลบ้านโข้ง (อู่ทอง)ทำแล้ว4115115115ทำแล้ว 02/05/255529222221
27. เทศบาลตำบลบ้านดอน (อู่ทอง)ทำแล้ว615ทำแล้ว 07/06/25551226212121
28. เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ (เมืองสุพรรณบุรี)ทำแล้ว6110128156ทำแล้ว 15/06/25551079656563
29. เทศบาลตำบลบ้านแหลม (บางปลาม้า)ทำแล้ว513617490ทำแล้ว 22/06/255556464643
30. เทศบาลตำบลบ้านแหลมพัฒนา (บางปลาม้า)ทำแล้ว5157179129ทำแล้ว 29/06/255559282523
31. เทศบาลตำบลปลายนา (ศรีประจันต์)ทำแล้ว51307665ทำแล้ว 15/06/255542999
32. เทศบาลตำบลปากน้ำ (เดิมบางนางบวช)ทำแล้ว6108108108ทำแล้ว 04/04/255565606060
33. เทศบาลตำบลไผ่กองดิน (บางปลาม้า)ทำแล้ว5107140119ทำแล้ว 12/05/255538221
34. เทศบาลตำบลโพธิ์พระยา (เมืองสุพรรณบุรี)ทำแล้ว3168170170ทำแล้ว 29/06/255570202020
35. เทศบาลตำบลวังน้ำซับ (ศรีประจันต์)ทำแล้ว6716968ทำแล้ว 25/06/255518201297
36. เทศบาลตำบลวังยาง (ศรีประจันต์)ทำแล้ว6218205234ทำแล้ว 21/06/25551686686868
37. เทศบาลตำบลวังหว้า (ศรีประจันต์)ทำแล้ว5118118118ทำแล้ว 13/06/255537999
38. เทศบาลตำบลศรีประจันต์ (ศรีประจันต์)ทำแล้ว3875656ทำแล้ว 29/06/2555564111111
39. เทศบาลตำบลสระกระโจม (ดอนเจดีย์)ทำแล้ว7313311311ทำแล้ว 27/06/2555183818181
40. เทศบาลตำบลสระยายโสม (อู่ทอง)ทำแล้ว6274274274ทำแล้ว 29/06/255538131111
41. เทศบาลตำบลสวนแตง (เมืองสุพรรณบุรี)ทำแล้ว6175164170ทำแล้ว 26/06/255588555555
42. เทศบาลตำบลสามชุก (สามชุก)ทำแล้ว2181164139ทำแล้ว 29/06/255520132130130130
43. เทศบาลตำบลหนองกระทุ่ม (เดิมบางนางบวช)ทำแล้ว6327299276ทำแล้ว 28/06/2555146252524
44. เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ (หนองหญ้าไซ)ทำแล้ว5106106106ทำแล้ว 22/06/2555177575149
45. เทศบาลตำบลห้วยวังทอง (เมืองสุพรรณบุรี)ทำแล้ว5195195195ทำแล้ว 28/06/25551898483734
46. เทศบาลตำบลอู่ทอง (อู่ทอง)ทำแล้ว5119118117ทำแล้ว 31/07/255537232323
47. อบต.กระเสียว (สามชุก)ทำแล้ว7566455ทำแล้ว 27/06/255520131313
48. อบต.กฤษณา (บางปลาม้า)ทำแล้ว598141136ทำแล้ว 27/06/255548262626
49. อบต.เขาพระ (เดิมบางนางบวช)ทำแล้ว5575343ทำแล้ว 11/06/255546373736
50. อบต.โคกโคเฒ่า (เมืองสุพรรณบุรี)ทำแล้ว69511391ทำแล้ว 14/06/255547232322
51. อบต.โคกช้าง (เดิมบางนางบวช)ทำแล้ว5196115108ทำแล้ว 25/06/255566515149
52. อบต.จรเข้ใหญ่ (บางปลาม้า)ทำแล้ว6195195195ทำแล้ว 25/06/25555827187
53. อบต.แจงงาม (หนองหญ้าไซ)ทำแล้ว5160132122ทำแล้ว 30/06/2555341288
54. อบต.ดอนกำยาน (เมืองสุพรรณบุรี)ทำแล้ว5157134138ทำแล้ว 29/05/25554570393939
55. อบต.ดอนคา (อู่ทอง)ทำแล้ว82441258ทำแล้ว 15/06/255554655
56. อบต.ดอนเจดีย์ (ดอนเจดีย์)ทำแล้ว6868229ทำแล้ว 29/06/25552994898887
57. อบต.ดอนตาล (เมืองสุพรรณบุรี)ทำแล้ว51191514ทำแล้ว 30/05/255657222222
58. อบต.ดอนปรู (ศรีประจันต์)ทำแล้ว5738478ทำแล้ว 29/06/255538313131
59. อบต.ดอนโพธิ์ทอง (เมืองสุพรรณบุรี)ทำแล้ว37271ทำแล้ว 19/06/255539222222
60. อบต.ดอนมะเกลือ (อู่ทอง)ทำแล้ว5151151151ทำแล้ว 13/06/255542333
61. อบต.ดอนมะนาว (สองพี่น้อง)ทำแล้ว6996146ทำแล้ว 09/09/2556536272727
62. อบต.ดอนมะสังข์ (เมืองสุพรรณบุรี)ทำแล้ว5745850ทำแล้ว 14/05/25551055525150
63. อบต.ด่านช้าง (ด่านช้าง)ทำแล้ว56446134ทำแล้ว 08/06/255517333
64. อบต.ต้นตาล (สองพี่น้อง)ทำแล้ว6777778ทำแล้ว 28/06/2555157272622
65. อบต.ตลิ่งชัน (เมืองสุพรรณบุรี)ทำแล้ว7165108141ทำแล้ว 17/09/2555277444444
66. อบต.ทะเลบก (ดอนเจดีย์)ทำแล้ว7687466ทำแล้ว 14/06/255540671962
67. อบต.ทับตีเหล็ก (เมืองสุพรรณบุรี)ทำแล้ว6927764ทำแล้ว 05/06/2555257262626
68. อบต.ทัพหลวง (หนองหญ้าไซ)ทำแล้ว660135130ทำแล้ว 26/06/2555191021
69. อบต.ทุ่งคอก (สองพี่น้อง)ทำแล้ว5154145133ทำแล้ว 26/06/255526121656565
70. อบต.นางบวช (เดิมบางนางบวช)ทำแล้ว6706858ทำแล้ว 08/06/255539944
71. อบต.นิคมกระเสียว (ด่านช้าง)ทำแล้ว6592727ทำแล้ว 11/04/255559474542
72. อบต.เนินพระปรางค์ (สองพี่น้อง)ทำแล้ว511512115ทำแล้ว 26/06/2555453211
73. อบต.บ่อกรุ (เดิมบางนางบวช)ทำแล้ว663636ทำแล้ว 25/04/25551111
74. อบต.บ่อสุพรรณ (สองพี่น้อง)ทำแล้ว6139140140ทำแล้ว 26/06/25553106909089
75. อบต.บางงาม (ศรีประจันต์)ทำแล้ว6841782ทำแล้ว 14/06/25551767424242
76. อบต.บางตะเคียน (สองพี่น้อง)ทำแล้ว5155138130ทำแล้ว 24/09/255528141211
77. อบต.บางตาเถร (สองพี่น้อง)ทำแล้ว6358304236ทำแล้ว 27/08/2555873606059
78. อบต.บางปลาม้า (บางปลาม้า)ทำแล้ว74323ทำแล้ว 15/06/255511555
79. อบต.บางพลับ (สองพี่น้อง)ทำแล้ว712413511ทำแล้ว 15/06/255532181816
80. อบต.บางเลน (สองพี่น้อง)ทำแล้ว5209198149ทำแล้ว 27/08/255528101010
81. อบต.บางใหญ่ (บางปลาม้า)ทำแล้ว5204203203ทำแล้ว 29/06/25557211
82. อบต.บ้านกุ่ม (สองพี่น้อง)ทำแล้ว71798366ทำแล้ว 12/06/25551176444439
83. อบต.บ้านช้าง (สองพี่น้อง)ทำแล้ว551ทำแล้ว 20/06/2555443161616
84. อบต.บ้านสระ (สามชุก)ทำแล้ว6189257146ทำแล้ว 18/06/0555382515149
85. อบต.ป่าสะแก (เดิมบางนางบวช)ทำแล้ว6888483ทำแล้ว 27/06/255537363636
86. อบต.ไผ่กองดิน (บางปลาม้า)ทำแล้ว5120104113ทำแล้ว 14/06/2555260252522
87. อบต.ไผ่ขวาง (เมืองสุพรรณบุรี)ทำแล้ว51088066ทำแล้ว 21/05/255540252523
88. อบต.พลับพลาไชย (อู่ทอง)ทำแล้ว5817176ทำแล้ว 25/06/25551275372221
89. อบต.พิหารแดง (เมืองสุพรรณบุรี)ทำแล้ว6426175ทำแล้ว 12/06/25551445313130
90. อบต.มดแดง (ศรีประจันต์)ทำแล้ว5464646ทำแล้ว 14/05/25551056424241
91. อบต.มะขามล้ม (บางปลาม้า)ทำแล้ว3334228ทำแล้ว 08/06/255527202018
92. อบต.ยางนอน (เดิมบางนางบวช)ทำแล้ว693731ทำแล้ว 01/06/25554111
93. อบต.ย่านยาว (สามชุก)ทำแล้ว6104101101ทำแล้ว 14/06/25553279474743
94. อบต.ยุ้งทะลาย (อู่ทอง)ทำแล้ว56684105ทำแล้ว 03/05/255683141112112112
95. อบต.รั้วใหญ่ (เมืองสุพรรณบุรี)ทำแล้ว6216173140ทำแล้ว 21/06/255640234434242
96. อบต.ไร่รถ (ดอนเจดีย์)ทำแล้ว5931512ทำแล้ว 18/06/2555631166
97. อบต.วังคัน (ด่านช้าง)ทำแล้ว6131102151ทำแล้ว 75735107
98. อบต.วังน้ำเย็น (บางปลาม้า)ทำแล้ว5140125105ทำแล้ว 29/05/255539888
99. อบต.วังยาว (ด่านช้าง)ทำแล้ว612012033ทำแล้ว 28/06/2555723212120
100. อบต.วังลึก (สามชุก)ทำแล้ว51736968ทำแล้ว 14/05/255566252525
101. อบต.วัดดาว (บางปลาม้า)ทำแล้ว8174249201ทำแล้ว 26/06/2555362721
102. อบต.วัดโบสถ์ (บางปลาม้า)ทำแล้ว673ทำแล้ว 14/06/255560333333
103. อบต.ศรีประจันต์ (ศรีประจันต์)ทำแล้ว6949395ทำแล้ว 07/06/2555673656565
104. อบต.ศรีสำราญ (สองพี่น้อง)ทำแล้ว6484848ทำแล้ว 06/06/255539212121
105. อบต.ศาลาขาว (เมืองสุพรรณบุรี)ทำแล้ว5106193154ทำแล้ว 31/05/255565777
106. อบต.สนามคลี (เมืองสุพรรณบุรี)ทำแล้ว5112355211ทำแล้ว 06/09/2555983676767
107. อบต.สนามชัย (เมืองสุพรรณบุรี)ทำแล้ว5235169169ทำแล้ว 18/05/25552237707067
108. อบต.สระกระโจม (ดอนเจดีย์)ทำแล้ว57711879ทำแล้ว 05/06/255552323130
109. อบต.สระพังลาน (อู่ทอง)ทำแล้ว81093636ทำแล้ว 15/06/2555108876
110. อบต.สวนแตง (เมืองสุพรรณบุรี)ทำแล้ว510644ทำแล้ว 05/06/255548434340
111. อบต.สาลี (บางปลาม้า)ทำแล้ว6345213149ทำแล้ว 14/06/25552567865
112. อบต.หนองขาม (หนองหญ้าไซ)ทำแล้ว59715497ทำแล้ว 29/05/255597767673
113. อบต.หนองบ่อ (สองพี่น้อง)ทำแล้ว83992828ทำแล้ว 15/06/255570404039
114. อบต.หนองผักนาก (สามชุก)ทำแล้ว5129277277ทำแล้ว 06/06/255525181818
115. อบต.หนองโพธิ์ (หนองหญ้าไซ)ทำแล้ว5601599ทำแล้ว 29/06/255526131313
116. อบต.หนองมะค่าโมง (ด่านช้าง)ทำแล้ว5143112113ทำแล้ว 30/05/25555106775047
117. อบต.หนองราชวัตร (หนองหญ้าไซ)ทำแล้ว6314315315ทำแล้ว 26/06/25565444
118. อบต.หนองสะเดา (สามชุก)ทำแล้ว522241ทำแล้ว 01/06/25553832242222
119. อบต.หนองสาหร่าย (ดอนเจดีย์)ทำแล้ว6808080ทำแล้ว 25/06/2555162333
120. อบต.หนองหญ้าไซ (หนองหญ้าไซ)ทำแล้ว689165203ทำแล้ว 18/06/255550282828
121. อบต.หนองโอ่ง (อู่ทอง)ทำแล้ว5525761ทำแล้ว 01/05/255544444443
122. อบต.ห้วยขมิ้น (ด่านช้าง)ทำแล้ว6100100100ทำแล้ว 29/06/255527111111
123. อบต.หัวเขา (เดิมบางนางบวช)ทำแล้ว54455ทำแล้ว 01/08/2556430272219
124. อบต.หัวนา (เดิมบางนางบวช)ทำแล้ว59990108ทำแล้ว 18/06/2555173606060
125. อบต.หัวโพธิ์ (สองพี่น้อง)ทำแล้ว61619278ทำแล้ว 20/06/25551399625953
126. อบต.องค์พระ (ด่านช้าง)ทำแล้ว5202121ทำแล้ว 28/06/255510157382625
127. อบต.องครักษ์ (บางปลาม้า)ทำแล้ว6545454ทำแล้ว 11/05/255522999
รวม 127 อปท.12771018,50916,19013,5461278157,6744,3294,1113,980
ข้อมูล ณ 13/09/2563