รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด กาญจนบุรี ปี 2556

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255625572558
1. อบจ.กาญจนบุรี (เมืองกาญจนบุรี)ทำแล้ว5191294232ทำแล้ว 27/02/255681061019989
2. เทศบาลเมืองกาญจนบุรี (เมืองกาญจนบุรี)ทำแล้ว6280296279ทำแล้ว 28/02/25561379555454
3. เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น (ท่ามะกา)ทำแล้ว5147109195ทำแล้ว 23/05/2555285747470
4. เทศบาลเมืองปากแพรก (เมืองกาญจนบุรี)ทำแล้ว7172197106ทำแล้ว 06/06/255511124101101101
5. เทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน (เมืองกาญจนบุรี)ทำแล้ว5143141100ทำแล้ว 29/06/2555137161613
6. เทศบาลตำบลเขาโจด (ศรีสวัสดิ์)ทำแล้ว6124132129ทำแล้ว 13/06/2555551244
7. เทศบาลตำบลดอนขมิ้น (ท่ามะกา)ทำแล้ว71005629ทำแล้ว 22/06/255528333
8. เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ (พนมทวน)ทำแล้ว6123122137ทำแล้ว 87585857
9. เทศบาลตำบลด่านมะขามเตี้ย (ด่านมะขามเตี้ย)ทำแล้ว61006866ทำแล้ว 31/05/25552168434338
10. เทศบาลตำบลตลาดเขต (พนมทวน)ทำแล้ว6205203199ทำแล้ว 22/06/255543955
11. เทศบาลตำบลทองผาภูมิ (ทองผาภูมิ)ทำแล้ว6301262208ทำแล้ว 12/06/255598727272
12. เทศบาลตำบลท่าขนุน (ทองผาภูมิ)ทำแล้ว5197110110ทำแล้ว 25/06/255584484846
13. เทศบาลตำบลท่าม่วง (ท่าม่วง)ทำแล้ว69411290ทำแล้ว 29/06/25551747202020
14. เทศบาลตำบลท่ามะกา (ท่ามะกา)ทำแล้ว6686262ทำแล้ว 08/03/2555343999
15. เทศบาลตำบลท่ามะขาม (เมืองกาญจนบุรี)ทำแล้ว6724230ทำแล้ว 29/06/255556800
16. เทศบาลตำบลท่าไม้ (ท่ามะกา)ทำแล้ว61307884ทำแล้ว 29/06/25551571424139
17. เทศบาลตำบลท่าล้อ (ท่าม่วง)ทำแล้ว5625460ทำแล้ว 27/06/2555159434241
18. เทศบาลตำบลไทรโยค (ไทรโยค)ทำแล้ว7331ทำแล้ว 24/09/2555119141414
19. เทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย (ไทรโยค)ทำแล้ว6939580ทำแล้ว 19/06/255555353535
20. เทศบาลตำบลบ่อพลอย (บ่อพลอย)ทำแล้ว6144157134ทำแล้ว 26/06/2555161252525
21. เทศบาลตำบลพนมทวน (พนมทวน)ทำแล้ว4190126114ทำแล้ว 18/05/2555364463029
22. เทศบาลตำบลพระแท่น (ท่ามะกา)ทำแล้ว610110597ทำแล้ว 27/06/2555166515046
23. เทศบาลตำบลพระแท่นลำพระยา (ท่ามะกา)ทำแล้ว71547178ทำแล้ว 21/06/2555990737373
24. เทศบาลตำบลม่วงชุม (ท่าม่วง)ทำแล้ว540438ทำแล้ว 29/06/255540272626
25. เทศบาลตำบลรางหวาย (พนมทวน)ทำแล้ว8100100100ทำแล้ว 26/06/2556100606059
26. เทศบาลตำบลลาดหญ้า (เมืองกาญจนบุรี)ทำแล้ว6929788ทำแล้ว 29/06/25552068312824
27. เทศบาลตำบลลิ่นถิ่น (ทองผาภูมิ)ทำแล้ว6727560ทำแล้ว 28/06/2555460444442
28. เทศบาลตำบลลูกแก (ท่ามะกา)ทำแล้ว6140139137ทำแล้ว 29/06/2555659303029
29. เทศบาลตำบลเลาขวัญ (เลาขวัญ)ทำแล้ว7210293186ทำแล้ว 15/06/25553129835833
30. เทศบาลตำบลวังกะ (สังขละบุรี)ทำแล้ว51249487ทำแล้ว 29/06/2555183494848
31. เทศบาลตำบลวังขนาย (ท่าม่วง)ทำแล้ว5105118108ทำแล้ว 25/06/25551490777777
32. เทศบาลตำบลวังโพธิ์ (ไทรโยค)ทำแล้ว5127123123ทำแล้ว 25/07/255547181818
33. เทศบาลตำบลวังศาลา (ท่าม่วง)ทำแล้ว6149145136ทำแล้ว 28/06/255571525151
34. เทศบาลตำบลสมเด็จเจริญ (หนองปรือ)ทำแล้ว71001313ทำแล้ว 146262624
35. เทศบาลตำบลสระลงเรือ (ห้วยกระเจา)ทำแล้ว7845353ทำแล้ว 27/06/25552383606059
36. เทศบาลตำบลสหกรณ์นิคม (ทองผาภูมิ)ทำแล้ว4471110ทำแล้ว 28/05/255547131313
37. เทศบาลตำบลสำรอง (ท่าม่วง)ทำแล้ว5834645ทำแล้ว 29/06/2555451505046
38. เทศบาลตำบลหนองขาว (ท่าม่วง)ทำแล้ว5716453ทำแล้ว 28/06/2555546232323
39. เทศบาลตำบลหนองตากยา (ท่าม่วง)ทำแล้ว56465125ทำแล้ว 05/06/255547522
40. เทศบาลตำบลหนองบัว (เมืองกาญจนบุรี)ทำแล้ว6277255247ทำแล้ว 25/06/255553222
41. เทศบาลตำบลหนองปรือ (หนองปรือ)ทำแล้ว712710887ทำแล้ว 28/06/255563403939
42. เทศบาลตำบลหนองปลาไหล (หนองปรือ)ทำแล้ว8171144141ทำแล้ว 31/08/2555149313130
43. เทศบาลตำบลหนองฝ้าย (เลาขวัญ)ทำแล้ว61448741ทำแล้ว 14/11/255571282828
44. เทศบาลตำบลหนองรี (บ่อพลอย)ทำแล้ว7135143145ทำแล้ว 19/06/25557223158
45. เทศบาลตำบลหนองลาน (ท่ามะกา)ทำแล้ว6223208138ทำแล้ว 12/06/255524131312
46. เทศบาลตำบลหนองสาหร่าย (พนมทวน)ทำแล้ว6342338336ทำแล้ว 12/06/255599115656564
47. เทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว (ท่าม่วง)ทำแล้ว71096465ทำแล้ว 10/08/25558000
48. เทศบาลตำบลห้วยกระเจา (ห้วยกระเจา)ทำแล้ว6181140133ทำแล้ว 06/06/255598443629
49. เทศบาลตำบลหวายเหนียว (ท่ามะกา)ทำแล้ว61282821ทำแล้ว 23/03/2555649222222
50. เทศบาลตำบลเอราวัณ (ศรีสวัสดิ์)ทำแล้ว5123111114ทำแล้ว 20/03/25561562363636
51. อบต.กลอนโด (ด่านมะขามเตี้ย)ทำแล้ว6394400391ทำแล้ว 27/06/255598757573
52. อบต.เกาะสำโรง (เมืองกาญจนบุรี)ทำแล้ว7160125102ทำแล้ว 31/05/2555244333332
53. อบต.แก่งเสี้ยน (เมืองกาญจนบุรี)ทำแล้ว7969695ทำแล้ว 17/05/255521212118
54. อบต.เขาน้อย (ท่าม่วง)ทำแล้ว7264122122ทำแล้ว 20/06/25551185484632
55. อบต.เขาสามสิบหาบ (ท่ามะกา)ทำแล้ว61109797ทำแล้ว 14/06/255538292928
56. อบต.โคกตะบอง (ท่ามะกา)ทำแล้ว810814488ทำแล้ว 28/06/25551843381917
57. อบต.จรเข้เผือก (ด่านมะขามเตี้ย)ทำแล้ว6302244138ทำแล้ว 12/06/25552222
58. อบต.ช่องด่าน (บ่อพลอย)ทำแล้ว861266ทำแล้ว 28/06/25551561822
59. อบต.ช่องสะเดา (เมืองกาญจนบุรี)ทำแล้ว716945ทำแล้ว 29/06/2555134767669
60. อบต.ชะแล (ทองผาภูมิ)ทำแล้ว4261251248ทำแล้ว 28/06/25553996575550
61. อบต.ดอนชะเอม (ท่ามะกา)ทำแล้ว61075039ทำแล้ว 15/06/255533252524
62. อบต.ดอนตาเพชร (พนมทวน)ทำแล้ว7109299275ทำแล้ว 26/03/255516161616
63. อบต.ดอนแสลบ (ห้วยกระเจา)ทำแล้ว6483131ทำแล้ว 04/07/255530433
64. อบต.ด่านมะขามเตี้ย (ด่านมะขามเตี้ย)ทำแล้ว7794794793ทำแล้ว 06/06/25555555
65. อบต.ด่านแม่แฉลบ (ศรีสวัสดิ์)ทำแล้ว7465225ทำแล้ว 15/06/06551240242424
66. อบต.ตะคร้ำเอน (ท่ามะกา)ทำแล้ว81579696ทำแล้ว 22/03/2555128171616
67. อบต.ท่ากระดาน (ศรีสวัสดิ์)ทำแล้ว7757575ทำแล้ว 18/01/2556149292828
68. อบต.ท่าตะคร้อ (ท่าม่วง)ทำแล้ว6424732ทำแล้ว 29/06/25556000
69. อบต.ท่าม่วง (ท่าม่วง)ทำแล้ว613110477ทำแล้ว 30/06/2555244999
70. อบต.ท่ามะกา (ท่ามะกา)ทำแล้ว61147166ทำแล้ว 28/06/255555242424
71. อบต.ท่าเสา (ไทรโยค)ทำแล้ว6131313ทำแล้ว 15/08/25552413121212
72. อบต.ท่าเสา (ท่ามะกา)ทำแล้ว932495ทำแล้ว 29/05/2556191300
73. อบต.ทุ่งกระบ่ำ (เลาขวัญ)ทำแล้ว8202202202ทำแล้ว 28/06/2555352200
74. อบต.ทุ่งทอง (ท่าม่วง)ทำแล้ว6138125109ทำแล้ว 29/06/255573737373
75. อบต.ทุ่งสมอ (พนมทวน)ทำแล้ว81129393ทำแล้ว 27/06/255579444443
76. อบต.นาสวน (ศรีสวัสดิ์)ทำแล้ว8422929ทำแล้ว 29/06/2555535292626
77. อบต.บ้องตี้ (ไทรโยค)ทำแล้ว7181010ทำแล้ว 15/06/255511444
78. อบต.บ่อพลอย (บ่อพลอย)ทำแล้ว6806754ทำแล้ว 29/06/2555137101010
79. อบต.บ้านเก่า (เมืองกาญจนบุรี)ทำแล้ว668379ทำแล้ว 27/06/25553747777
80. อบต.บ้านใหม่ (ท่าม่วง)ทำแล้ว66088ทำแล้ว 04/02/255618777
81. อบต.ปรังเผล (สังขละบุรี)ทำแล้ว5203151132ทำแล้ว 14/06/2555164333332
82. อบต.ปิล๊อก (ทองผาภูมิ)ทำแล้ว710711ทำแล้ว 29/06/255532161616
83. อบต.พงตึก (ท่ามะกา)ทำแล้ว87644ทำแล้ว 01/06/255513131313
84. อบต.พนมทวน (พนมทวน)ทำแล้ว7129131131ทำแล้ว 01/10/255522161616
85. อบต.พังตรุ (ท่าม่วง)ทำแล้ว5120125141ทำแล้ว 14/09/255524332
86. อบต.พังตรุ (พนมทวน)ทำแล้ว5988073ทำแล้ว 28/06/255567373737
87. อบต.แม่กระบุง (ศรีสวัสดิ์)ทำแล้ว71083749ทำแล้ว 26/06/255567373734
88. อบต.ยางม่วง (ท่ามะกา)ทำแล้ว6852828ทำแล้ว 29/06/2555140444
89. อบต.รางสาลี่ (ท่าม่วง)ทำแล้ว6146144119ทำแล้ว 15/05/25555555
90. อบต.ลาดหญ้า (เมืองกาญจนบุรี)ทำแล้ว7173166144ทำแล้ว 30/07/255511100585756
91. อบต.ลุ่มสุ่ม (ไทรโยค)ทำแล้ว5166125114ทำแล้ว 20/06/255525112565554
92. อบต.เลาขวัญ (เลาขวัญ)ทำแล้ว9498497496ทำแล้ว 13/12/255557505048
93. อบต.ไล่โว่ (สังขละบุรี)ทำแล้ว6301293179ทำแล้ว 27/06/2555
94. อบต.วังกระแจะ (ไทรโยค)ทำแล้ว6156156156ทำแล้ว 20/07/2555728101010
95. อบต.วังด้ง (เมืองกาญจนบุรี)ทำแล้ว5131126239ทำแล้ว 11/05/255545130122121120
96. อบต.วังไผ่ (ห้วยกระเจา)ทำแล้ว615211498ทำแล้ว 13/06/2555104787675
97. อบต.วังเย็น (เมืองกาญจนบุรี)ทำแล้ว5156157157ทำแล้ว 20/03/25562222
98. อบต.ศรีมงคล (ไทรโยค)ทำแล้ว791ทำแล้ว 20/12/2555211555
99. อบต.สนามแย้ (ท่ามะกา)ทำแล้ว682136119ทำแล้ว 01/06/255532202019
100. อบต.สิงห์ (ไทรโยค)ทำแล้ว71711417ทำแล้ว 26/06/2555171424239
101. อบต.แสนตอ (ท่ามะกา)ทำแล้ว717352ทำแล้ว 29/06/255523144828281
102. อบต.หนองกร่าง (บ่อพลอย)ทำแล้ว72868232ทำแล้ว 26/06/255543313131
103. อบต.หนองกุ่ม (บ่อพลอย)ทำแล้ว94765ทำแล้ว 15/02/255638292928
104. อบต.หนองตากยา (ท่าม่วง)ทำแล้ว51455858ทำแล้ว 19/06/25553634126
105. อบต.หนองนกแก้ว (เลาขวัญ)ทำแล้ว61058784ทำแล้ว 15/06/2555493866
106. อบต.หนองบัว (เมืองกาญจนบุรี)ทำแล้ว8484141ทำแล้ว 15/06/255540373727
107. อบต.หนองประดู่ (เลาขวัญ)ทำแล้ว8154315272ทำแล้ว 28/06/2555289965
108. อบต.หนองปรือ (หนองปรือ)ทำแล้ว6345352352ทำแล้ว 19/06/25556104565656
109. อบต.หนองปลิง (เลาขวัญ)ทำแล้ว8159132117ทำแล้ว 28/06/25551743434120
110. อบต.หนองเป็ด (ศรีสวัสดิ์)ทำแล้ว5634848ทำแล้ว 14/06/25553482777777
111. อบต.หนองไผ่ (ด่านมะขามเตี้ย)ทำแล้ว71068789ทำแล้ว 21/06/25552138323232
112. อบต.หนองฝ้าย (เลาขวัญ)ทำแล้ว51089293ทำแล้ว 12/06/255578666662
113. อบต.หนองรี (บ่อพลอย)ทำแล้ว7421338337ทำแล้ว 05/06/2555421252525
114. อบต.หนองโรง (พนมทวน)ทำแล้ว4134129129ทำแล้ว 15/05/25553411119
115. อบต.หนองลู (สังขละบุรี)ทำแล้ว6137141138ทำแล้ว 05/06/2555125131313
116. อบต.หนองโสน (เลาขวัญ)ทำแล้ว5666666ทำแล้ว 29/06/2555142131313
117. อบต.หนองหญ้า (เมืองกาญจนบุรี)ทำแล้ว5155153117ทำแล้ว 23/05/2555674353534
118. อบต.หลุมรัง (บ่อพลอย)ทำแล้ว8139114114ทำแล้ว 21/06/255523161959595
119. อบต.ห้วยเขย่ง (ทองผาภูมิ)ทำแล้ว6101188194ทำแล้ว 14/06/2555863464645
120. อบต.หวายเหนียว (ท่ามะกา)ทำแล้ว6899083ทำแล้ว 22/06/255532313130
121. อบต.หินดาด (ทองผาภูมิ)ทำแล้ว517712475ทำแล้ว 27/09/2555552434343
122. อบต.อุโลกสี่หมื่น (ท่ามะกา)ทำแล้ว7130396161ทำแล้ว 16/05/255552363636
รวม 122 อปท.12276417,75815,41713,7711226967,5114,1403,9333,742
ข้อมูล ณ 13/09/2563