รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด ราชบุรี ปี 2556

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255625572558
1. อบจ.ราชบุรี (เมืองราชบุรี)ทำแล้ว5477311222ทำแล้ว 29/06/2555261405321312283
2. เทศบาลเมืองจอมพล (จอมบึง)ทำแล้ว5224122118ทำแล้ว 15/06/255565595555
3. เทศบาลเมืองท่าผา (บ้านโป่ง)ทำแล้ว6167120197ทำแล้ว 14/03/255632112108104108
4. เทศบาลเมืองบ้านโป่ง (บ้านโป่ง)ทำแล้ว8247106105ทำแล้ว 28/06/2555112918888
5. เทศบาลเมืองโพธาราม (โพธาราม)ทำแล้ว6260205195ทำแล้ว 18/07/2555133926360
6. เทศบาลเมืองราชบุรี (เมืองราชบุรี)ทำแล้ว6225141141ทำแล้ว 31/07/255593000
7. เทศบาลตำบลกระจับ (บ้านโป่ง)ทำแล้ว5157133131ทำแล้ว 29/06/2555577111111
8. เทศบาลตำบลกรับใหญ่ (บ้านโป่ง)ทำแล้ว7315219263ทำแล้ว 27/06/25551120939392
9. เทศบาลตำบลเขาขวาง (โพธาราม)ทำแล้ว5223209209ทำแล้ว 30/09/255648000
10. เทศบาลตำบลเขางู (เมืองราชบุรี)ทำแล้ว8119116107ทำแล้ว 20/06/2555180422929
11. เทศบาลตำบลคลองตาคต (โพธาราม)ทำแล้ว72038310ทำแล้ว 29/06/255518126212121
12. เทศบาลตำบลจอมบึง (จอมบึง)ทำแล้ว51067470ทำแล้ว 25/05/255565544
13. เทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน (โพธาราม)ทำแล้ว5137126115ทำแล้ว 28/06/2555
14. เทศบาลตำบลดอนทราย (โพธาราม)ทำแล้ว6240241157ทำแล้ว 22/05/2555475636363
15. เทศบาลตำบลด่านทับตะโก (จอมบึง)ทำแล้ว4127107108ทำแล้ว 27/06/255552323232
16. เทศบาลตำบลดำเนินสะดวก (ดำเนินสะดวก)ทำแล้ว5140142142ทำแล้ว 01/06/255581121212
17. เทศบาลตำบลทุ่งหลวง (ปากท่อ)ทำแล้ว5301311275ทำแล้ว 29/06/255518151414
18. เทศบาลตำบลบัวงาม (ดำเนินสะดวก)ทำแล้ว6233196223ทำแล้ว 29/06/25559108916060
19. เทศบาลตำบลบางแพ (บางแพ)ทำแล้ว6189161218ทำแล้ว 29/06/2555
20. เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง (โพธาราม)ทำแล้ว615110297ทำแล้ว 29/06/255560232322
21. เทศบาลตำบลบ้านชัฎป่าหวาย (สวนผึ้ง)ทำแล้ว7208165146ทำแล้ว 14/06/255556313131
22. เทศบาลตำบลบ้านไร่ (ดำเนินสะดวก)ทำแล้ว6296297296ทำแล้ว 28/06/25551234222220
23. เทศบาลตำบลบ้านเลือก (โพธาราม)ทำแล้ว5407169157ทำแล้ว 28/06/2555199141311
24. เทศบาลตำบลบ้านสิงห์ (โพธาราม)ทำแล้ว7217233194ทำแล้ว 20/06/2555
25. เทศบาลตำบลเบิกไพร (บ้านโป่ง)ทำแล้ว7135230142ทำแล้ว 29/06/255591616161
26. เทศบาลตำบลประสาทสิทธิ์ (ดำเนินสะดวก)ทำแล้ว6947870ทำแล้ว 28/06/25552464383838
27. เทศบาลตำบลปากท่อ (ปากท่อ)ทำแล้ว5113110110ทำแล้ว 27/06/255570414140
28. เทศบาลตำบลโพหัก (บางแพ)ทำแล้ว511410082ทำแล้ว 14/05/2554370454544
29. เทศบาลตำบลวัดเพลง (วัดเพลง)ทำแล้ว5123111101ทำแล้ว 28/06/255562202020
30. เทศบาลตำบลศรีดอนไผ่ (ดำเนินสะดวก)ทำแล้ว6215231200ทำแล้ว 26/06/25551467504845
31. เทศบาลตำบลสวนผึ้ง (สวนผึ้ง)ทำแล้ว513610485ทำแล้ว 13/06/255554000
32. เทศบาลตำบลหนองโพ (โพธาราม)ทำแล้ว61108482ทำแล้ว 28/06/25551073484847
33. เทศบาลตำบลหลักเมือง (เมืองราชบุรี)ทำแล้ว5226149137ทำแล้ว 29/06/2555189363636
34. เทศบาลตำบลหลุมดิน (เมืองราชบุรี)ทำแล้ว6195187162ทำแล้ว 20/06/255587625259
35. เทศบาลตำบลห้วยกระบอก (บ้านโป่ง)ทำแล้ว6127104110ทำแล้ว 12/06/2555127181817
36. เทศบาลตำบลห้วยชินสีห์ (เมืองราชบุรี)ทำแล้ว8136548ทำแล้ว 29/06/2555183700
37. เทศบาลตำบลหินกอง (เมืองราชบุรี)ทำแล้ว58894192ทำแล้ว 18/06/2555650292929
38. อบต.เกาะพลับพลา (เมืองราชบุรี)ทำแล้ว7118133114ทำแล้ว 29/06/255527777
39. อบต.เกาะศาลพระ (วัดเพลง)ทำแล้ว533ทำแล้ว 16/05/255625222222
40. อบต.แก้มอ้น (จอมบึง)ทำแล้ว610010775ทำแล้ว 18/06/255545171717
41. อบต.ขุนพิทักษ์ (ดำเนินสะดวก)ทำแล้ว71194940ทำแล้ว 19/06/255589626262
42. อบต.เขาขลุง (บ้านโป่ง)ทำแล้ว6485211148ทำแล้ว 14/06/255599848383
43. อบต.เขาชะงุ้ม (โพธาราม)ทำแล้ว62661512 ยังไม่อนุมัติ
44. อบต.เขาแร้ง (เมืองราชบุรี)ทำแล้ว5147147147ทำแล้ว 26/06/2555169484848
45. อบต.คลองข่อย (โพธาราม)ทำแล้ว613311640ทำแล้ว 15/06/255565222
46. อบต.คุ้งกระถิน (เมืองราชบุรี)ทำแล้ว5159195157ทำแล้ว 29/06/255534232322
47. อบต.คุ้งน้ำวน (เมืองราชบุรี)ทำแล้ว61206769ทำแล้ว 01/06/2555106785677
48. อบต.คุ้งพยอม (บ้านโป่ง)ทำแล้ว5200193208ทำแล้ว 14/06/2555
49. อบต.คูบัว (เมืองราชบุรี)ทำแล้ว51288781ทำแล้ว 31/05/25551100686868
50. อบต.จอมประทัด (วัดเพลง)ทำแล้ว51246578ทำแล้ว 29/06/255526103474140
51. อบต.เจดีย์หัก (เมืองราชบุรี)ทำแล้ว6219173169ทำแล้ว 18/10/255561444444
52. อบต.ชำแระ (โพธาราม)ทำแล้ว6636355ทำแล้ว 15/06/2555222202020
53. อบต.ดอนกรวย (ดำเนินสะดวก)ทำแล้ว62029968ทำแล้ว 14/05/2556180000
54. อบต.ดอนกระเบื้อง (บ้านโป่ง)ทำแล้ว7543214ทำแล้ว 14/06/255515151515
55. อบต.ดอนกระเบื้อง (โพธาราม)ทำแล้ว51107878ทำแล้ว 31/05/255694666262
56. อบต.ดอนคลัง (ดำเนินสะดวก)ทำแล้ว61118693ทำแล้ว 27/02/2556954300
57. อบต.ดอนคา (บางแพ)ทำแล้ว7259259259ทำแล้ว 19/06/255536000
58. อบต.ดอนตะโก (เมืองราชบุรี)ทำแล้ว7116102121ทำแล้ว 25/06/255563434343
59. อบต.ดอนทราย (ปากท่อ)ทำแล้ว718ทำแล้ว 17/05/2555181288
60. อบต.ดอนไผ่ (ดำเนินสะดวก)ทำแล้ว712610091ทำแล้ว 31/07/255544000
61. อบต.ดอนแร่ (เมืองราชบุรี)ทำแล้ว6170134126ทำแล้ว 05/06/2555551424242
62. อบต.ดอนใหญ่ (บางแพ)ทำแล้ว6155142117ทำแล้ว 29/06/255545181818
63. อบต.ด่านทับตะโก (จอมบึง)ทำแล้ว6267270272ทำแล้ว
64. อบต.ตะนาวศรี (สวนผึ้ง)ทำแล้ว5136269176ทำแล้ว 15/06/255597757375
65. อบต.ตาหลวง (ดำเนินสะดวก)ทำแล้ว5106103103ทำแล้ว 18/06/255586848484
66. อบต.เตาปูน (โพธาราม)ทำแล้ว6755555ทำแล้ว 28/05/25553565545454
67. อบต.ท่าเคย (สวนผึ้ง)ทำแล้ว6143181177ทำแล้ว 12/06/255572494949
68. อบต.ท่าชุมพล (โพธาราม)ทำแล้ว66912166ทำแล้ว 28/11/2555343313129
69. อบต.ท่านัด (ดำเนินสะดวก)ทำแล้ว7115124126ทำแล้ว 29/06/255565494949
70. อบต.ท่าราบ (เมืองราชบุรี)ทำแล้ว512410285ทำแล้ว 28/06/255530171717
71. อบต.ธรรมเสน (โพธาราม)ทำแล้ว6876469ทำแล้ว 15/05/255669575757
72. อบต.นครชุมน์ (บ้านโป่ง)ทำแล้ว5130130130ทำแล้ว 26/06/255536202019
73. อบต.น้ำพุ (เมืองราชบุรี)ทำแล้ว682111107ทำแล้ว 03/05/25551139242120
74. อบต.บ่อกระดาน (ปากท่อ)ทำแล้ว1730ทำแล้ว 03/05/25555135000
75. อบต.บางโตนด (โพธาราม)ทำแล้ว6131543550ทำแล้ว 29/01/2556103545454
76. อบต.บางป่า (เมืองราชบุรี)ทำแล้ว6116155232ทำแล้ว 11/06/255532151515
77. อบต.บ้านคา (บ้านคา)ทำแล้ว52092818ทำแล้ว 29/06/255515107686666
78. อบต.บ้านบึง (บ้านคา)ทำแล้ว69517973ทำแล้ว 21/06/25551091605960
79. อบต.บ้านม่วง (บ้านโป่ง)ทำแล้ว6100147121ทำแล้ว 21/05/255549363535
80. อบต.บ้านไร่ (เมืองราชบุรี)ทำแล้ว611710870ทำแล้ว 12/09/25551975706565
81. อบต.เบิกไพร (จอมบึง)ทำแล้ว7125116115ทำแล้ว 14/06/2555571484848
82. อบต.ปากช่อง (จอมบึง)ทำแล้ว10605858ทำแล้ว 31/07/255536282723
83. อบต.ปากท่อ (ปากท่อ)ทำแล้ว615711586ทำแล้ว 07/06/25551245454444
84. อบต.ปากแรต (บ้านโป่ง)ทำแล้ว5152116102ทำแล้ว 27/06/255586606060
85. อบต.ป่าไก่ (ปากท่อ)ทำแล้ว6162200200ทำแล้ว 05/06/255574686868
86. อบต.ป่าหวาย (สวนผึ้ง)ทำแล้ว5235227111ทำแล้ว 30/07/2555166414040
87. อบต.พิกุลทอง (เมืองราชบุรี)ทำแล้ว6312190195ทำแล้ว 29/06/2555796343230
88. อบต.แพงพวย (ดำเนินสะดวก)ทำแล้ว7220131125ทำแล้ว 27/06/2555191737371
89. อบต.ยางหัก (ปากท่อ)ทำแล้ว7705352ทำแล้ว 18/06/255569434342
90. อบต.รางบัว (จอมบึง)ทำแล้ว5140246246ทำแล้ว 25/10/25553353774
91. อบต.ลาดบัวขาว (บ้านโป่ง)ทำแล้ว71238181ทำแล้ว 28/05/25552721400
92. อบต.วังมะนาว (ปากท่อ)ทำแล้ว5999076ทำแล้ว 14/06/2555434333333
93. อบต.วัดแก้ว (บางแพ)ทำแล้ว781106142ทำแล้ว 25/06/255548212121
94. อบต.วัดเพลง (วัดเพลง)ทำแล้ว6702528ทำแล้ว 25/06/2555957454545
95. อบต.วัดยางงาม (ปากท่อ)ทำแล้ว7144151151ทำแล้ว 01/10/255668515150
96. อบต.สร้อยฟ้า (โพธาราม)ทำแล้ว9202180153ทำแล้ว 15/06/25554105808078
97. อบต.สวนกล้วย (บ้านโป่ง)ทำแล้ว7166162138ทำแล้ว 22/06/255573231716
98. อบต.สวนผึ้ง (สวนผึ้ง)ทำแล้ว6386374281ทำแล้ว 15/06/25552476747474
99. อบต.สามเรือน (เมืองราชบุรี)ทำแล้ว5916467ทำแล้ว 22/11/2555284434140
100. อบต.สี่หมื่น (ดำเนินสะดวก)ทำแล้ว6863929ทำแล้ว 14/05/255536777
101. อบต.หนองกบ (บ้านโป่ง)ทำแล้ว61156862ทำแล้ว 25/07/0656491399
102. อบต.หนองกระทุ่ม (ปากท่อ)ทำแล้ว710510688ทำแล้ว 28/05/255567555554
103. อบต.หนองกลางนา (เมืองราชบุรี)ทำแล้ว612610494ทำแล้ว 14/05/255555232323
104. อบต.หนองกวาง (โพธาราม)ทำแล้ว5788271ทำแล้ว 18/06/2555846383838
105. อบต.หนองปลาหมอ (บ้านโป่ง)ทำแล้ว5282ทำแล้ว 29/06/25553099000
106. อบต.หนองพันจันทร์ (บ้านคา)ทำแล้ว6616363ทำแล้ว 28/05/25553070515151
107. อบต.หนองโพ (โพธาราม)ทำแล้ว576112119ทำแล้ว 12/06/255553373735
108. อบต.หนองอ้อ (บ้านโป่ง)ทำแล้ว6193193193ทำแล้ว 08/06/2555761033
109. อบต.ห้วยไผ่ (เมืองราชบุรี)ทำแล้ว692100106ทำแล้ว 15/06/255553292929
110. อบต.ห้วยยางโทน (ปากท่อ)ทำแล้ว6897655ทำแล้ว 15/06/06551557484847
111. อบต.หัวโพ (บางแพ)ทำแล้ว819910688ทำแล้ว 15/06/2555141292929
112. อบต.อ่างหิน (ปากท่อ)ทำแล้ว6140370141ทำแล้ว 18/04/25551005300
รวม 112 อปท.11268217,68515,17213,6831117817,4514,3094,0494,012
ข้อมูล ณ 13/09/2563