รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด เพชรบูรณ์ ปี 2556

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255625572558
1. อบจ.เพชรบูรณ์ (เมืองเพชรบูรณ์)ทำแล้ว5184188207ทำแล้ว 88412525
2. เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ (เมืองเพชรบูรณ์)ทำแล้ว18321295300ทำแล้ว 29/08/25512181975
3. เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี (วิเชียรบุรี)ทำแล้ว6381383382ทำแล้ว 19/06/25551182666362
4. เทศบาลเมืองหล่มสัก (หล่มสัก)ทำแล้ว8202176155ทำแล้ว 49111595959
5. เทศบาลตำบลแคมป์สน (เขาค้อ)ทำแล้ว52079982ทำแล้ว 14/06/255554161515
6. เทศบาลตำบลโคกสะอาด (ศรีเทพ)ทำแล้ว10343478231ทำแล้ว 28/06/255534777
7. เทศบาลตำบลเฉลียงทอง (หนองไผ่)ทำแล้ว6123259149ทำแล้ว 19/06/255531924120
8. เทศบาลตำบลชนแดน (ชนแดน)ทำแล้ว6218ทำแล้ว 29/06/255450303030
9. เทศบาลตำบลซับสมอทอด (บึงสามพัน)ทำแล้ว5254257257ทำแล้ว 22/06/255576414141
10. เทศบาลตำบลดงขุย (ชนแดน)ทำแล้ว6707170ทำแล้ว 05/06/25554593287
11. เทศบาลตำบลตาลเดี่ยว (หล่มสัก)ทำแล้ว5336148ทำแล้ว 29/06/255517151515
12. เทศบาลตำบลท่าข้าม (ชนแดน)ทำแล้ว61049489ทำแล้ว 25/06/255557322922
13. เทศบาลตำบลท่าพล (เมืองเพชรบูรณ์)ทำแล้ว7253241207ทำแล้ว 19/06/2555253333333
14. เทศบาลตำบลท้ายดง (วังโป่ง)ทำแล้ว613010193ทำแล้ว 05/06/25551872515150
15. เทศบาลตำบลนางั่ว (เมืองเพชรบูรณ์)ทำแล้ว8133142140ทำแล้ว 18/06/255524126717166
16. เทศบาลตำบลนาเฉลียง (หนองไผ่)ทำแล้ว5179179179ทำแล้ว 27/12/25562668505048
17. เทศบาลตำบลบ่อไทย (หนองไผ่)ทำแล้ว84318269ทำแล้ว 29/06/2555257222121
18. เทศบาลตำบลบัววัฒนา (หนองไผ่)ทำแล้ว61366031ทำแล้ว 26/06/255563303030
19. เทศบาลตำบลบ้านโภชน์ (หนองไผ่)ทำแล้ว5145337355ทำแล้ว 01/06/255553342826
20. เทศบาลตำบลพุเตย (วิเชียรบุรี)ทำแล้ว6170166174ทำแล้ว 27/06/25552141484848
21. เทศบาลตำบลวังชมภู (เมืองเพชรบูรณ์)ทำแล้ว6161144148ทำแล้ว 29/06/255566141414
22. เทศบาลตำบลวังโป่ง (วังโป่ง)ทำแล้ว6896364ทำแล้ว 26/09/255589333
23. เทศบาลตำบลศาลาลาย (ชนแดน)ทำแล้ว7957417ทำแล้ว 08/06/255526854
24. เทศบาลตำบลสว่างวัฒนา (ศรีเทพ)ทำแล้ว6157120113ทำแล้ว 29/06/255515106908077
25. เทศบาลตำบลหนองไผ่ (หนองไผ่)ทำแล้ว811293103ทำแล้ว 29/06/25552392444443
26. เทศบาลตำบลหล่มเก่า (หล่มเก่า)ทำแล้ว7218193195ทำแล้ว 28/06/25563816998
27. อบต.กองทูล (หนองไผ่)ทำแล้ว711111135ทำแล้ว 01/06/2555282202020
28. อบต.กันจุ (บึงสามพัน)ทำแล้ว694117104ทำแล้ว 15/06/255561515151
29. อบต.เข็กน้อย (เขาค้อ)ทำแล้ว95046 ยังไม่อนุมัติ
30. อบต.เขาค้อ (เขาค้อ)ทำแล้ว971248243 ยังไม่อนุมัติ
31. อบต.คลองกระจัง (ศรีเทพ)ทำแล้ว786352295ทำแล้ว 15/05/25553791909090
32. อบต.โคกปรง (วิเชียรบุรี)ทำแล้ว8203197189ทำแล้ว 29/06/25551105878779
33. อบต.โคกมน (น้ำหนาว)ทำแล้ว6117112152ทำแล้ว 27/06/2555442555
34. อบต.ชนแดน (ชนแดน)ทำแล้ว8232137ทำแล้ว 18/05/255526252525
35. อบต.ชอนไพร (เมืองเพชรบูรณ์)ทำแล้ว585138295ทำแล้ว 13/06/2555639272727
36. อบต.ช้างตะลูด (หล่มสัก)ทำแล้ว6925069ทำแล้ว 01/06/25554477535352
37. อบต.ซับน้อย (วิเชียรบุรี)ทำแล้ว5936715ทำแล้ว 15/06/255556494949
38. อบต.ซับเปิบ (วังโป่ง)ทำแล้ว576118117ทำแล้ว 15/06/2555354494945
39. อบต.ซับพุทรา (ชนแดน)ทำแล้ว795ทำแล้ว 21/05/2555355000
40. อบต.ซับไม้แดง (บึงสามพัน)ทำแล้ว828436983ทำแล้ว 26/06/2555135160939393
41. อบต.ซับสมบูรณ์ (วิเชียรบุรี)ทำแล้ว6151149149ทำแล้ว 25/06/255636000
42. อบต.ซับสมอทอด (บึงสามพัน)ทำแล้ว6213393ทำแล้ว 07/06/25559679625957
43. อบต.ดงขุย (ชนแดน)ทำแล้ว721157 ยังไม่อนุมัติ
44. อบต.ดงมูลเหล็ก (เมืองเพชรบูรณ์)ทำแล้ว6212234225ทำแล้ว 11/02/2556113939392
45. อบต.ตะกุดไร (ชนแดน)ทำแล้ว669ทำแล้ว 11/06/2555217000
46. อบต.ตะเบาะ (เมืองเพชรบูรณ์)ทำแล้ว5137124133ทำแล้ว 25/06/25551964464646
47. อบต.ตาดกลอย (หล่มเก่า)ทำแล้ว6695152ทำแล้ว 11/06/25552222
48. อบต.ท่าข้าม (ชนแดน)ทำแล้ว6214188202ทำแล้ว 18/06/255565585858
49. อบต.ท่าด้วง (หนองไผ่)ทำแล้ว8152150150ทำแล้ว 08/06/2555373686868
50. อบต.ท่าแดง (หนองไผ่)ทำแล้ว5131159173ทำแล้ว 29/06/25552681646459
51. อบต.ท่าพล (เมืองเพชรบูรณ์)ทำแล้ว8372385123ทำแล้ว 27/06/255411111111
52. อบต.ท้ายดง (วังโป่ง)ทำแล้ว7320151140ทำแล้ว 22/06/25551135464646
53. อบต.ท่าโรง (วิเชียรบุรี)ทำแล้ว5117261262ทำแล้ว 25/06/2555205118575757
54. อบต.ท่าอิบุญ (หล่มสัก)ทำแล้ว5696061ทำแล้ว 14/06/255532111
55. อบต.ทุ่งสมอ (เขาค้อ)ทำแล้ว6355375366ทำแล้ว 12/06/25558103141111
56. อบต.นาเกาะ (หล่มเก่า)ทำแล้ว621713017ทำแล้ว 28/06/255565554
57. อบต.นาซำ (หล่มเก่า)ทำแล้ว6153151151ทำแล้ว 11/06/2555152242323
58. อบต.นาแซง (หล่มเก่า)ทำแล้ว8764947ทำแล้ว 11/06/255576181818
59. อบต.นาป่า (เมืองเพชรบูรณ์)ทำแล้ว61898585ทำแล้ว 11/09/2555115333328
60. อบต.นายม (เมืองเพชรบูรณ์)ทำแล้ว6161205140ทำแล้ว 13/06/2555132191717
61. อบต.นาสนุ่น (ศรีเทพ)ทำแล้ว9191176208ทำแล้ว 11/06/255513131212
62. อบต.น้ำก้อ (หล่มสัก)ทำแล้ว6193160126ทำแล้ว 12/06/2555101737373
63. อบต.น้ำชุน (หล่มสัก)ทำแล้ว7327330329ทำแล้ว 29/06/25556343242222
64. อบต.น้ำร้อน (เมืองเพชรบูรณ์)ทำแล้ว91285142ทำแล้ว 15/06/2555153262625
65. อบต.น้ำร้อน (วิเชียรบุรี)ทำแล้ว7908683ทำแล้ว 25/06/255557161111
66. อบต.น้ำหนาว (น้ำหนาว)ทำแล้ว6197154179ทำแล้ว 22/06/255520555
67. อบต.บ่อรัง (วิเชียรบุรี)ทำแล้ว5858686ทำแล้ว 18/06/255525121212
68. อบต.บ้านกล้วย (ชนแดน)ทำแล้ว750ทำแล้ว 29/06/255516161616
69. อบต.บ้านกลาง (หล่มสัก)ทำแล้ว5164128234ทำแล้ว 05/06/255538104888878
70. อบต.บ้านโคก (เมืองเพชรบูรณ์)ทำแล้ว5996354ทำแล้ว 15/06/2555381311
71. อบต.บ้านติ้ว (หล่มสัก)ทำแล้ว11124139126ทำแล้ว 13/06/255567565453
72. อบต.บ้านโตก (เมืองเพชรบูรณ์)ทำแล้ว6717878ทำแล้ว 02/04/255516111
73. อบต.บ้านเนิน (หล่มเก่า)ทำแล้ว6134234221ทำแล้ว 27/06/255548151515
74. อบต.บ้านไร่ (หล่มสัก)ทำแล้ว6150171205ทำแล้ว 12/06/255556555553
75. อบต.บ้านโสก (หล่มสัก)ทำแล้ว6788080ทำแล้ว 28/06/255511452642
76. อบต.บ้านหวาย (หล่มสัก)ทำแล้ว8143225203ทำแล้ว 29/06/255563535346
77. อบต.บึงกระจับ (วิเชียรบุรี)ทำแล้ว10110110111ทำแล้ว 21/06/255560505050
78. อบต.บึงสามพัน (บึงสามพัน)ทำแล้ว8158158158ทำแล้ว 05/06/255556111515150
79. อบต.บุ่งคล้า (หล่มสัก)ทำแล้ว68811467ทำแล้ว 27/06/2555346434033
80. อบต.บุ่งน้ำเต้า (หล่มสัก)ทำแล้ว610311186ทำแล้ว 26/06/255661353535
81. อบต.ประดู่งาม (ศรีเทพ)ทำแล้ว7236243263ทำแล้ว 30/06/255518111
82. อบต.ปากช่อง (หล่มสัก)ทำแล้ว591906ทำแล้ว 19/06/2555173727270
83. อบต.ปากดุก (หล่มสัก)ทำแล้ว8803636ทำแล้ว 27/06/255526252525
84. อบต.ป่าเลา (เมืองเพชรบูรณ์)ทำแล้ว6111256220ทำแล้ว 05/06/255570626060
85. อบต.ฝายนาแซง (หล่มสัก)ทำแล้ว517611071ทำแล้ว 15/05/25553312500
86. อบต.พญาวัง (บึงสามพัน)ทำแล้ว8229242242ทำแล้ว 29/06/2555174646464
87. อบต.พุขาม (วิเชียรบุรี)ทำแล้ว53498583ทำแล้ว 29/06/255586747472
88. อบต.พุเตย (วิเชียรบุรี)ทำแล้ว51488358ทำแล้ว 21/09/255596525250
89. อบต.พุทธบาท (ชนแดน)ทำแล้ว819110523ทำแล้ว 20/04/2555752400
90. อบต.เพชรละคร (หนองไผ่)ทำแล้ว7188195193ทำแล้ว 13/06/2555170656564
91. อบต.ภูน้ำหยด (วิเชียรบุรี)ทำแล้ว7323273214ทำแล้ว 18/06/255566302824
92. อบต.ยางงาม (หนองไผ่)ทำแล้ว7348275205ทำแล้ว 17/05/25551190302423
93. อบต.ยางสาว (วิเชียรบุรี)ทำแล้ว7106111108ทำแล้ว 28/09/255548131313
94. อบต.ระวิง (เมืองเพชรบูรณ์)ทำแล้ว6122179131ทำแล้ว 15/06/25551759414140
95. อบต.ลาดแค (ชนแดน)ทำแล้ว5170254332ทำแล้ว 15/06/2555685400
96. อบต.ลานป่า (หล่มสัก)ทำแล้ว6150197208ทำแล้ว 29/06/255565484747
97. อบต.วังกวาง (น้ำหนาว)ทำแล้ว789224199ทำแล้ว 12/06/255511111
98. อบต.วังชมภู (เมืองเพชรบูรณ์)ทำแล้ว61417173ทำแล้ว 25/06/255523107575757
99. อบต.วังท่าดี (หนองไผ่)ทำแล้ว71259989ทำแล้ว 14/01/2556
100. อบต.วังบาล (หล่มเก่า)ทำแล้ว6368278245ทำแล้ว 15/06/255553444443
101. อบต.วังโบสถ์ (หนองไผ่)ทำแล้ว6726863ทำแล้ว 07/06/2554343212120
102. อบต.วังโป่ง (วังโป่ง)ทำแล้ว71236953ทำแล้ว 25/06/255545383837
103. อบต.วังพิกุล (บึงสามพัน)ทำแล้ว8262224212ทำแล้ว 22/06/065599000
104. อบต.วังศาล (วังโป่ง)ทำแล้ว812075129ทำแล้ว 07/08/255559464646
105. อบต.วังหิน (วังโป่ง)ทำแล้ว6959494ทำแล้ว 06/06/255593888888
106. อบต.วังใหญ่ (วิเชียรบุรี)ทำแล้ว5858585ทำแล้ว 15/06/255533666
107. อบต.วัดป่า (หล่มสัก)ทำแล้ว5204203159ทำแล้ว 16/05/25551665665
108. อบต.ศรีเทพ (ศรีเทพ)ทำแล้ว8589728147ทำแล้ว 29/06/255516111110
109. อบต.ศรีมงคล (บึงสามพัน)ทำแล้ว8264270272ทำแล้ว 15/06/255530212121
110. อบต.ศิลา (หล่มเก่า)ทำแล้ว7270201201ทำแล้ว 29/06/255519119107103103
111. อบต.สระกรวด (ศรีเทพ)ทำแล้ว615310895ทำแล้ว 19/06/25551060494949
112. อบต.สระแก้ว (บึงสามพัน)ทำแล้ว89221992ทำแล้ว 26/05/255678000
113. อบต.สระประดู่ (วิเชียรบุรี)ทำแล้ว51908425ทำแล้ว 27/06/255582373737
114. อบต.สะเดียง (เมืองเพชรบูรณ์)ทำแล้ว6520491452ทำแล้ว 25/06/25553117939381
115. อบต.สักหลง (หล่มสัก)ทำแล้ว6103309112ทำแล้ว 14/06/255526262626
116. อบต.สามแยก (วิเชียรบุรี)ทำแล้ว5135134135ทำแล้ว 15/06/255532201616
117. อบต.หนองไขว่ (หล่มสัก)ทำแล้ว51385356ทำแล้ว 12/06/255684757365
118. อบต.หนองแจง (บึงสามพัน)ทำแล้ว8174159143ทำแล้ว 1864141413
119. อบต.หนองไผ่ (หนองไผ่)ทำแล้ว6235226215ทำแล้ว 14/03/255638363636
120. อบต.หนองแม่นา (เขาค้อ)ทำแล้ว819918922ทำแล้ว 14/06/2555139333332
121. อบต.หนองย่างทอย (ศรีเทพ)ทำแล้ว81657171ทำแล้ว 18/06/255513000
122. อบต.หล่มเก่า (หล่มเก่า)ทำแล้ว6178142140ทำแล้ว 21/06/25552690828282
123. อบต.หลักด่าน (น้ำหนาว)ทำแล้ว6492727ทำแล้ว 29/06/25553222
124. อบต.ห้วยโป่ง (หนองไผ่)ทำแล้ว7348104101ทำแล้ว 15/06/255525202019
125. อบต.ห้วยไร่ (หล่มสัก)ทำแล้ว101205755ทำแล้ว 28/06/255531313131
126. อบต.ห้วยสะแก (เมืองเพชรบูรณ์)ทำแล้ว71596358ทำแล้ว 29/06/2555159000
127. อบต.ห้วยใหญ่ (เมืองเพชรบูรณ์)ทำแล้ว6829761ทำแล้ว 26/06/25551111
128. อบต.หินฮาว (หล่มเก่า)ทำแล้ว6238238236ทำแล้ว 21/06/255537242424
รวม 128 อปท.12885121,72020,26317,2101251,1688,1364,4064,1183,990
ข้อมูล ณ 13/09/2563