รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด พิจิตร ปี 2556

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255625572558
1. อบจ.พิจิตร (เมืองพิจิตร)ทำแล้ว52279498ทำแล้ว 10/10/255531222180172169
2. เทศบาลเมืองตะพานหิน (ตะพานหิน)ทำแล้ว7508263200ทำแล้ว 02/01/25566196886
3. เทศบาลเมืองบางมูลนาก (บางมูลนาก)ทำแล้ว5281128128ทำแล้ว 27/06/25553127581511
4. เทศบาลเมืองพิจิตร (เมืองพิจิตร)ทำแล้ว9372359321ทำแล้ว 25/06/255543136122122117
5. เทศบาลตำบลกำแพงดิน (สามง่าม)ทำแล้ว4259284282ทำแล้ว 29/06/255562434342
6. เทศบาลตำบลเขาทราย (ทับคล้อ)ทำแล้ว5151143189ทำแล้ว 22/06/25552791933
7. เทศบาลตำบลดงป่าคำ (เมืองพิจิตร)ทำแล้ว5172142278ทำแล้ว 11/06/25551976515149
8. เทศบาลตำบลทับคล้อ (ทับคล้อ)ทำแล้ว512812694ทำแล้ว 22/06/2555102230120120119
9. เทศบาลตำบลท่าเสา (โพทะเล)ทำแล้ว5195210210ทำแล้ว 22/06/25551121515150
10. เทศบาลตำบลท่าฬ่อ (เมืองพิจิตร)ทำแล้ว411697104ทำแล้ว 16/07/255545161616
11. เทศบาลตำบลทุ่งน้อย (โพทะเล)ทำแล้ว5446135135ทำแล้ว 22/06/2555769493634
12. เทศบาลตำบลเนินปอ (สามง่าม)ทำแล้ว5136169201ทำแล้ว 22/06/2555897717164
13. เทศบาลตำบลเนินมะกอก (บางมูลนาก)ทำแล้ว510110199ทำแล้ว 09/05/25561926252524
14. เทศบาลตำบลบางคลาน (โพทะเล)ทำแล้ว521522ทำแล้ว 31/05/2555348202019
15. เทศบาลตำบลบางไผ่ (บางมูลนาก)ทำแล้ว5133172118ทำแล้ว 23/05/255574272726
16. เทศบาลตำบลไผ่รอบ (โพธิ์ประทับช้าง)ทำแล้ว5443504202ทำแล้ว 29/06/255569777
17. เทศบาลตำบลโพทะเล (โพทะเล)ทำแล้ว512494ทำแล้ว 29/06/255569494949
18. เทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง (โพธิ์ประทับช้าง)ทำแล้ว6720643162ทำแล้ว 25/06/25565158383737
19. เทศบาลตำบลวังกรด (เมืองพิจิตร)ทำแล้ว6135135135ทำแล้ว 01/10/255520139191919
20. เทศบาลตำบลวังตะกู (บางมูลนาก)ทำแล้ว5138140140ทำแล้ว 29/06/2555686686666
21. เทศบาลตำบลวังทรายพูน (วังทรายพูน)ทำแล้ว5150157157ทำแล้ว 04/06/255525161616
22. เทศบาลตำบลวังบงค์ (ดงเจริญ)ทำแล้ว411315498ทำแล้ว 28/06/255512222
23. เทศบาลตำบลสากเหล็ก (สากเหล็ก)ทำแล้ว4120132111ทำแล้ว 29/06/255527101010
24. เทศบาลตำบลสามง่าม (สามง่าม)ทำแล้ว5261174157ทำแล้ว 28/05/255558110676764
25. เทศบาลตำบลสำนักขุนเณร (ดงเจริญ)ทำแล้ว71034747ทำแล้ว 21/06/255598706969
26. เทศบาลตำบลหนองปล้อง (วังทรายพูน)ทำแล้ว9129110118ทำแล้ว 21/01/25562106807978
27. เทศบาลตำบลหนองพยอม (ตะพานหิน)ทำแล้ว4611604602ทำแล้ว 28/06/25557108615049
28. เทศบาลตำบลหอไกร (บางมูลนาก)ทำแล้ว41018656ทำแล้ว 27/06/25552968585856
29. เทศบาลตำบลหัวดง (เมืองพิจิตร)ทำแล้ว91108787ทำแล้ว 19/06/2555177333131
30. อบต.กำแพงดิน (สามง่าม)ทำแล้ว4275401284ทำแล้ว 29/06/25555646777
31. อบต.เขาเจ็ดลูก (ทับคล้อ)ทำแล้ว10648378333ทำแล้ว 15/07/25562234167167148
32. อบต.เขาทราย (ทับคล้อ)ทำแล้ว7837567ทำแล้ว 14/06/255548292928
33. อบต.คลองคะเชนทร์ (เมืองพิจิตร)ทำแล้ว8109385385ทำแล้ว 15/06/2555452262625
34. อบต.คลองคูณ (ตะพานหิน)ทำแล้ว41256253ทำแล้ว 29/06/255534103696966
35. อบต.คลองทราย (สากเหล็ก)ทำแล้ว4173203177ทำแล้ว 16/05/25561716310910586
36. อบต.ฆะมัง (เมืองพิจิตร)ทำแล้ว511090109ทำแล้ว 25/06/255530282828
37. อบต.งิ้วราย (ตะพานหิน)ทำแล้ว41119295ทำแล้ว 15/06/2555730303030
38. อบต.ดงกลาง (เมืองพิจิตร)ทำแล้ว5859572ทำแล้ว 20/06/255541333
39. อบต.ดงตะขบ (ตะพานหิน)ทำแล้ว4273671ทำแล้ว 23/08/25567555
40. อบต.ดงเสือเหลือง (โพธิ์ประทับช้าง)ทำแล้ว6120110111ทำแล้ว 21/06/25554488555545
41. อบต.ทะนง (โพทะเล)ทำแล้ว6240335354ทำแล้ว 30/04/25553000
42. อบต.ทับคล้อ (ทับคล้อ)ทำแล้ว4351460514ทำแล้ว 11/05/255561191120119116
43. อบต.ทับหมัน (ตะพานหิน)ทำแล้ว61483434ทำแล้ว 11/05/25555149112107101
44. อบต.ท่าขมิ้น (โพทะเล)ทำแล้ว53713702ทำแล้ว 12/06/25551111
45. อบต.ท่านั่ง (โพทะเล)ทำแล้ว4112112112ทำแล้ว 29/06/255547393938
46. อบต.ท่าบัว (โพทะเล)ทำแล้ว7989898ทำแล้ว 11/04/255635323232
47. อบต.ท้ายทุ่ง (ทับคล้อ)ทำแล้ว4179192172ทำแล้ว 11/06/255589585853
48. อบต.ท้ายน้ำ (โพทะเล)ทำแล้ว4201301274ทำแล้ว 02/04/25561440232320
49. อบต.ท่าเยี่ยม (สากเหล็ก)ทำแล้ว57199ทำแล้ว 05/09/255559111
50. อบต.ท่าเสา (โพทะเล)ทำแล้ว534ทำแล้ว 28/09/25551123232322
51. อบต.ท่าหลวง (เมืองพิจิตร)ทำแล้ว8218172158ทำแล้ว 29/06/255569151515
52. อบต.ท่าฬ่อ (เมืองพิจิตร)ทำแล้ว8787777ทำแล้ว 29/06/255511111
53. อบต.ทุ่งโพธิ์ (ตะพานหิน)ทำแล้ว5889247ทำแล้ว 14/06/255532282828
54. อบต.ทุ่งใหญ่ (โพธิ์ประทับช้าง)ทำแล้ว7253252252ทำแล้ว 27/06/25552222
55. อบต.เนินสว่าง (โพธิ์ประทับช้าง)ทำแล้ว4150136118ทำแล้ว 13/06/2555181626262
56. อบต.บางไผ่ (บางมูลนาก)ทำแล้ว5171114120ทำแล้ว 16/05/2555168444441
57. อบต.บางลาย (บึงนาราง)ทำแล้ว5208ทำแล้ว 19/04/255619111010
58. อบต.บ้านน้อย (โพทะเล)ทำแล้ว56823221ทำแล้ว 19/06/255668765
59. อบต.บ้านนา (วชิรบารมี)ทำแล้ว4163149146ทำแล้ว 19/06/25558611
60. อบต.บ้านบุ่ง (เมืองพิจิตร)ทำแล้ว9134201240ทำแล้ว 12/06/2555557131313
61. อบต.บึงนาราง (บึงนาราง)ทำแล้ว5176152114ทำแล้ว 11/06/255599494948
62. อบต.บึงบัว (วชิรบารมี)ทำแล้ว5116292287ทำแล้ว 29/06/255663116422625
63. อบต.ปากทาง (เมืองพิจิตร)ทำแล้ว5105138112ทำแล้ว 19/06/2555657212120
64. อบต.ป่ามะคาบ (เมืองพิจิตร)ทำแล้ว699107106ทำแล้ว 11/06/255512110989896
65. อบต.ไผ่ขวาง (เมืองพิจิตร)ทำแล้ว61015733ทำแล้ว 19/06/25552676717066
66. อบต.ไผ่ท่าโพ (โพธิ์ประทับช้าง)ทำแล้ว5165186250ทำแล้ว 29/06/25559100605755
67. อบต.ไผ่หลวง (ตะพานหิน)ทำแล้ว41015549ทำแล้ว 27/06/25556666
68. อบต.โพทะเล (โพทะเล)ทำแล้ว5402404404ทำแล้ว 11/05/255545124868139
69. อบต.โพธิ์ไทรงาม (บึงนาราง)ทำแล้ว4128105104ทำแล้ว 11/06/255560221818
70. อบต.โพธิ์ประทับช้าง (โพธิ์ประทับช้าง)ทำแล้ว5158148159ทำแล้ว 19/11/25553458212121
71. อบต.ภูมิ (บางมูลนาก)ทำแล้ว4213186187ทำแล้ว 14/06/2555951631049494
72. อบต.เมืองเก่า (เมืองพิจิตร)ทำแล้ว5164180162ทำแล้ว 13/02/255511140414141
73. อบต.ย่านยาว (เมืองพิจิตร)ทำแล้ว4118251159ทำแล้ว 25/05/255534999
74. อบต.รังนก (สามง่าม)ทำแล้ว5119128129ทำแล้ว 28/06/255530101747473
75. อบต.โรงช้าง (เมืองพิจิตร)ทำแล้ว560128ทำแล้ว 30/06/25542378646464
76. อบต.ลำประดา (บางมูลนาก)ทำแล้ว42823777ทำแล้ว 12/06/25556554
77. อบต.วังกรด (บางมูลนาก)ทำแล้ว4196156ทำแล้ว 22/06/25559222
78. อบต.วังงิ้ว (ดงเจริญ)ทำแล้ว412427629ทำแล้ว 16/01/25561286565651
79. อบต.วังงิ้วใต้ (ดงเจริญ)ทำแล้ว51289387ทำแล้ว 20/06/255560171716
80. อบต.วังตะกู (บางมูลนาก)ทำแล้ว5125118114ทำแล้ว 25/06/255524232220
81. อบต.วังทรายพูน (วังทรายพูน)ทำแล้ว5235320165ทำแล้ว 14/06/255567444442
82. อบต.วังทับไทร (สากเหล็ก)ทำแล้ว52353332ทำแล้ว 19/09/255526177118118116
83. อบต.วังโมกข์ (วชิรบารมี)ทำแล้ว5988080ทำแล้ว 28/06/255592616159
84. อบต.วังสำโรง (บางมูลนาก)ทำแล้ว5172200199ทำแล้ว 07/06/255548262623
85. อบต.วังสำโรง (ตะพานหิน)ทำแล้ว51508737ทำแล้ว 11/06/25552152444444
86. อบต.วังหลุม (ตะพานหิน)ทำแล้ว4270278317ทำแล้ว 14/06/2555109323231
87. อบต.วังหว้า (ตะพานหิน)ทำแล้ว41653629ทำแล้ว 19/06/2556168202019
88. อบต.วัดขวาง (โพทะเล)ทำแล้ว417890152ทำแล้ว 15/06/25557131979797
89. อบต.สากเหล็ก (สากเหล็ก)ทำแล้ว58375290ทำแล้ว 12/06/255582505039
90. อบต.สามง่าม (สามง่าม)ทำแล้ว4117162118ทำแล้ว 29/06/255563242424
91. อบต.สายคำโห้ (เมืองพิจิตร)ทำแล้ว680101130ทำแล้ว 20/06/255564363635
92. อบต.หนองปลาไหล (วังทรายพูน)ทำแล้ว5207209226ทำแล้ว 15/06/255533544
93. อบต.หนองพระ (วังทรายพูน)ทำแล้ว5402929ทำแล้ว 29/06/255513246343434
94. อบต.หนองโสน (สามง่าม)ทำแล้ว4216210380ทำแล้ว 22/06/255597625957
95. อบต.หนองหญ้าไทร (สากเหล็ก)ทำแล้ว30319319314ทำแล้ว 01/06/2555200000
96. อบต.หนองหลุม (วชิรบารมี)ทำแล้ว4120131123ทำแล้ว 28/06/2555174191111
97. อบต.ห้วยเกตุ (ตะพานหิน)ทำแล้ว81345350ทำแล้ว 15/06/255512652288
98. อบต.ห้วยแก้ว (บึงนาราง)ทำแล้ว679110125ทำแล้ว 25/06/255555454543
99. อบต.ห้วยพุก (ดงเจริญ)ทำแล้ว5149161150ทำแล้ว 20/06/255578342221
100. อบต.ห้วยร่วม (ดงเจริญ)ทำแล้ว4188221282ทำแล้ว 07/06/255569565331
101. อบต.หัวดง (เมืองพิจิตร)ทำแล้ว41754238ทำแล้ว 28/06/25551429181818
102. อบต.แหลมรัง (บึงนาราง)ทำแล้ว5314313346ทำแล้ว 22/06/255566935622
รวม 102 อปท.10255518,95016,95915,3521021,2628,0434,3384,0883,861
ข้อมูล ณ 13/09/2563