รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด พิษณุโลก ปี 2556

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255625572558
1. อบจ.พิษณุโลก (เมืองพิษณุโลก)ทำแล้ว76321616ทำแล้ว 25/05/255510333
2. เทศบาลนครพิษณุโลก (เมืองพิษณุโลก)ทำแล้ว6275271268ทำแล้ว 09/08/25551125786258
3. เทศบาลเมืองอรัญญิก (เมืองพิษณุโลก)ทำแล้ว8406152374ทำแล้ว 20/04/2555157130555351
4. เทศบาลตำบลท่าทอง (เมืองพิษณุโลก)ทำแล้ว6142259198ทำแล้ว 29/06/25551159505050
5. เทศบาลตำบลไทรย้อย (เนินมะปราง)ทำแล้ว5260372269ทำแล้ว 16/01/2556570555555
6. เทศบาลตำบลนครไทย (นครไทย)ทำแล้ว817420475ทำแล้ว 27/06/2555985504141
7. เทศบาลตำบลเนินกุ่ม (บางกระทุ่ม)ทำแล้ว8158202173ทำแล้ว 28/06/255535115888887
8. เทศบาลตำบลเนินมะปราง (เนินมะปราง)ทำแล้ว81005124ทำแล้ว 14/06/2555130141413
9. เทศบาลตำบลบางกระทุ่ม (บางกระทุ่ม)ทำแล้ว7195228202ทำแล้ว 19/07/2555119292827
10. เทศบาลตำบลบางระกำ (บางระกำ)ทำแล้ว7170150147ทำแล้ว 29/06/255568310108
11. เทศบาลตำบลบางระกำเมืองใหม่ (บางระกำ)ทำแล้ว8136179205ทำแล้ว 29/06/255587382314
12. เทศบาลตำบลบ้านคลอง (เมืองพิษณุโลก)ทำแล้ว8198193194ทำแล้ว 27/06/2555100575654
13. เทศบาลตำบลบ้านมุง (เนินมะปราง)ทำแล้ว8201153153ทำแล้ว 22/06/25551023151313
14. เทศบาลตำบลบ้านแยง (นครไทย)ทำแล้ว5302153174ทำแล้ว 29/06/255560722
15. เทศบาลตำบลบ้านใหม่ (เมืองพิษณุโลก)ทำแล้ว7866154ทำแล้ว 28/06/255519191918
16. เทศบาลตำบลบึงระมาณ (บางระกำ)ทำแล้ว81068178ทำแล้ว 26/06/2555250262524
17. เทศบาลตำบลปลักแรด (บางระกำ)ทำแล้ว5151119109ทำแล้ว 28/06/2555365191818
18. เทศบาลตำบลป่าแดง (ชาติตระการ)ทำแล้ว81077929ทำแล้ว 20/06/25551594857975
19. เทศบาลตำบลพรหมพิราม (พรหมพิราม)ทำแล้ว5131124124ทำแล้ว 20/07/255560252523
20. เทศบาลตำบลพลายชุมพล (เมืองพิษณุโลก)ทำแล้ว71203632ทำแล้ว 15/06/25552174262318
21. เทศบาลตำบลพันเสา (บางระกำ)ทำแล้ว7167177126ทำแล้ว 14/06/255616131107107107
22. เทศบาลตำบลวงฆ้อง (พรหมพิราม)ทำแล้ว6185188136ทำแล้ว 29/06/255531141414
23. เทศบาลตำบลวังทอง (วังทอง)ทำแล้ว7142175138ทำแล้ว 20/06/2555275494948
24. เทศบาลตำบลวัดโบสถ์ (วัดโบสถ์)ทำแล้ว5128168160ทำแล้ว 26/06/25551698848484
25. เทศบาลตำบลสนามคลี (บางกระทุ่ม)ทำแล้ว617053112ทำแล้ว 06/06/25551911370129
26. เทศบาลตำบลห้วยแก้ว (บางกระทุ่ม)ทำแล้ว827211556ทำแล้ว 13/06/255520181818
27. เทศบาลตำบลหัวรอ (เมืองพิษณุโลก)ทำแล้ว8425354288ทำแล้ว 29/06/2555110656564
28. อบต.แก่งโสภา (วังทอง)ทำแล้ว814611978ทำแล้ว 27/06/255560503733
29. อบต.คันโช้ง (วัดโบสถ์)ทำแล้ว8130130130ทำแล้ว 16/06/255535444
30. อบต.คุยม่วง (บางระกำ)ทำแล้ว7175177174ทำแล้ว 15/03/255627777
31. อบต.โคกสลุด (บางกระทุ่ม)ทำแล้ว8105165119ทำแล้ว 18/01/2556814222
32. อบต.งิ้วงาม (เมืองพิษณุโลก)ทำแล้ว7383383381ทำแล้ว 06/02/255638421151514
33. อบต.จอมทอง (เมืองพิษณุโลก)ทำแล้ว7887964ทำแล้ว 30/05/2555230222019
34. อบต.ชมพู (เนินมะปราง)ทำแล้ว8129232296ทำแล้ว 21/01/25561495402417
35. อบต.ชัยนาม (วังทอง)ทำแล้ว7174338146ทำแล้ว 11/06/2555137161513
36. อบต.ชาติตระการ (ชาติตระการ)ทำแล้ว8150150150ทำแล้ว 25/06/255538131313
37. อบต.ชุมแสงสงคราม (บางระกำ)ทำแล้ว8783031ทำแล้ว 27/06/255538666
38. อบต.ดงประคำ (พรหมพิราม)ทำแล้ว5131128121ทำแล้ว 29/01/2557443161514
39. อบต.ดอนทอง (เมืองพิษณุโลก)ทำแล้ว81804844ทำแล้ว 01/06/255553222
40. อบต.ดินทอง (วังทอง)ทำแล้ว721511ทำแล้ว 21/05/25551745444
41. อบต.ตลุกเทียม (พรหมพิราม)ทำแล้ว710594197ทำแล้ว 22/05/255555343431
42. อบต.ทองแท้ (วัดโบสถ์)ทำแล้ว7189124125ทำแล้ว 23/07/2555421777
43. อบต.ทับยายเชียง (พรหมพิราม)ทำแล้ว9361370361ทำแล้ว 29/06/255569161614
44. อบต.ท่างาม (วัดโบสถ์)ทำแล้ว8164157117ทำแล้ว 22/06/2555550505050
45. อบต.ท่าช้าง (พรหมพิราม)ทำแล้ว9181168169ทำแล้ว 25/06/2555181161312
46. อบต.ท่าตาล (บางกระทุ่ม)ทำแล้ว515310763ทำแล้ว 20/06/255527201616
47. อบต.ท่านางงาม (บางระกำ)ทำแล้ว9148136141ทำแล้ว 29/06/255514141414
48. อบต.ท่าโพธิ์ (เมืองพิษณุโลก)ทำแล้ว61218789ทำแล้ว 22/06/255536221818
49. อบต.ท่าสะแก (ชาติตระการ)ทำแล้ว8163162162ทำแล้ว 14/06/255521651342
50. อบต.ท่าหมื่นราม (วังทอง)ทำแล้ว8133384310ทำแล้ว 29/06/2555450434343
51. อบต.นครชุม (นครไทย)ทำแล้ว736638038ทำแล้ว 12/06/255578464643
52. อบต.นครป่าหมาก (บางกระทุ่ม)ทำแล้ว81947565ทำแล้ว 22/06/255520654
53. อบต.นาบัว (นครไทย)ทำแล้ว812925739ทำแล้ว 28/06/2555965391616
54. อบต.น้ำกุ่ม (นครไทย)ทำแล้ว6220178178ทำแล้ว 18/03/2556129333
55. อบต.นิคมพัฒนา (บางระกำ)ทำแล้ว7111134660ทำแล้ว 01/06/255525422
56. อบต.เนินเพิ่ม (นครไทย)ทำแล้ว812093109ทำแล้ว 29/06/25551411210010098
57. อบต.เนินมะปราง (เนินมะปราง)ทำแล้ว81086913ทำแล้ว 13/06/255581111
58. อบต.บ่อทอง (บางระกำ)ทำแล้ว8109187316ทำแล้ว 31/05/2556464525251
59. อบต.บ่อโพธิ์ (นครไทย)ทำแล้ว8289293291ทำแล้ว 20/06/2555196848377
60. อบต.บ่อภาค (ชาติตระการ)ทำแล้ว7241215209ทำแล้ว 13/06/255538383838
61. อบต.บ้านกร่าง (เมืองพิษณุโลก)ทำแล้ว71362110ทำแล้ว 18/06/255522189111110
62. อบต.บ้านกลาง (วังทอง)ทำแล้ว8616545532ทำแล้ว 27/06/255532181815
63. อบต.บ้านดง (ชาติตระการ)ทำแล้ว615910597ทำแล้ว 28/06/25553363263
64. อบต.บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก (เนินมะปราง)ทำแล้ว8958581ทำแล้ว 23/01/25578766
65. อบต.บ้านป่า (เมืองพิษณุโลก)ทำแล้ว973178145ทำแล้ว 14/06/255572262626
66. อบต.บ้านพร้าว (นครไทย)ทำแล้ว4112180282ทำแล้ว 18/06/2555756414140
67. อบต.บ้านยาง (วัดโบสถ์)ทำแล้ว8675848ทำแล้ว 29/06/2555177183161161152
68. อบต.บ้านไร่ (บางกระทุ่ม)ทำแล้ว7214230233ทำแล้ว 08/06/25557221605133
69. อบต.บึงกอก (บางระกำ)ทำแล้ว8308148144ทำแล้ว 05/06/25557433111111
70. อบต.บึงพระ (เมืองพิษณุโลก)ทำแล้ว8173241150ทำแล้ว 12/06/255553111
71. อบต.ปากโทก (เมืองพิษณุโลก)ทำแล้ว6686656ทำแล้ว 19/06/255568414137
72. อบต.ป่าแดง (ชาติตระการ)ทำแล้ว6128139107ทำแล้ว 29/06/255520111
73. อบต.ไผ่ขอดอน (เมืองพิษณุโลก)ทำแล้ว8290279241ทำแล้ว 30/06/255520643
74. อบต.ไผ่ล้อม (บางกระทุ่ม)ทำแล้ว7191223221ทำแล้ว 01/06/255539211717
75. อบต.พรหมพิราม (พรหมพิราม)ทำแล้ว7170141131ทำแล้ว 12/06/255553119484439
76. อบต.พันชาลี (วังทอง)ทำแล้ว7108151129ทำแล้ว 22/06/25551171454141
77. อบต.มะขามสูง (เมืองพิษณุโลก)ทำแล้ว88312829ทำแล้ว 15/05/255539181716
78. อบต.มะต้อง (พรหมพิราม)ทำแล้ว7404396382ทำแล้ว 28/05/2555732354
79. อบต.มะตูม (พรหมพิราม)ทำแล้ว9968297ทำแล้ว 29/06/2555862484847
80. อบต.แม่ระกา (วังทอง)ทำแล้ว8574573215ทำแล้ว 09/04/255617121211
81. อบต.ยางโกลน (นครไทย)ทำแล้ว9132107142ทำแล้ว 07/06/2555109686562
82. อบต.วงฆ้อง (พรหมพิราม)ทำแล้ว81241162ทำแล้ว 15/08/25551111
83. อบต.วังทอง (วังทอง)ทำแล้ว9403406408ทำแล้ว 27/06/255532333
84. อบต.วังนกแอ่น (วังทอง)ทำแล้ว7163180168ทำแล้ว 15/06/25551281565454
85. อบต.วังน้ำคู้ (เมืองพิษณุโลก)ทำแล้ว6484321265ทำแล้ว 29/06/25556115159
86. อบต.วังพิกุล (วังทอง)ทำแล้ว8225208186ทำแล้ว 29/06/25558775
87. อบต.วังโพรง (เนินมะปราง)ทำแล้ว9100253227ทำแล้ว 06/02/255619191777
88. อบต.วังยาง (เนินมะปราง)ทำแล้ว71186762ทำแล้ว 25/05/2555118999
89. อบต.วังวน (พรหมพิราม)ทำแล้ว6343336294ทำแล้ว 13/06/25551167212121
90. อบต.วังอิทก (บางระกำ)ทำแล้ว911185170ทำแล้ว 30/04/255542323232
91. อบต.วัดจันทร์ (เมืองพิษณุโลก)ทำแล้ว5261190189ทำแล้ว 11/06/255545302827
92. อบต.วัดโบสถ์ (วัดโบสถ์)ทำแล้ว9242186147ทำแล้ว 28/06/2555246171716
93. อบต.วัดพริก (เมืองพิษณุโลก)ทำแล้ว69494194ทำแล้ว 08/06/255567351513
94. อบต.ศรีภิรมย์ (พรหมพิราม)ทำแล้ว7397262224ทำแล้ว 25/06/255538141211
95. อบต.สมอแข (เมืองพิษณุโลก)ทำแล้ว8188172110ทำแล้ว 21/06/2555142113113112
96. อบต.สวนเมี่ยง (ชาติตระการ)ทำแล้ว8196195195ทำแล้ว 18/05/255562323029
97. อบต.หนองกะท้าว (นครไทย)ทำแล้ว4195222402ทำแล้ว 16/03/255612332
98. อบต.หนองกุลา (บางระกำ)ทำแล้ว8112156117ทำแล้ว 18/06/255534666
99. อบต.หนองแขม (พรหมพิราม)ทำแล้ว7284209177ทำแล้ว 01/06/255539844
100. อบต.หนองพระ (วังทอง)ทำแล้ว6141133128ทำแล้ว 12/10/25551561414139
101. อบต.ห้วยเฮี้ย (นครไทย)ทำแล้ว4143125186ทำแล้ว 14/06/255569474747
102. อบต.หอกลอง (พรหมพิราม)ทำแล้ว88311ทำแล้ว 01/05/255578282826
103. อบต.หินลาด (วัดโบสถ์)ทำแล้ว7124136127ทำแล้ว 11/06/255579595959
รวม 103 อปท.10374419,83318,13316,8521031,0826,8193,2542,9402,791
ข้อมูล ณ 13/09/2563