รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด สุโขทัย ปี 2556

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255625572558
1. อบจ.สุโขทัย (เมืองสุโขทัย)ทำแล้ว6187181139ทำแล้ว 29/06/25551127925955
2. เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย (ศรีสัชนาลัย)ทำแล้ว4251252252ทำแล้ว 28/06/2555402695
3. เทศบาลเมืองสวรรคโลก (สวรรคโลก)ทำแล้ว6439378367ทำแล้ว 08/06/255574145101010
4. เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี (เมืองสุโขทัย)ทำแล้ว8342307257ทำแล้ว 26/06/255555176873625
5. เทศบาลตำบลกงไกรลาศ (กงไกรลาศ)ทำแล้ว6141134102ทำแล้ว 27/06/255528108727272
6. เทศบาลตำบลกลางดง (ทุ่งเสลี่ยม)ทำแล้ว979104100ทำแล้ว 08/05/065668504843
7. เทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ (ทุ่งเสลี่ยม)ทำแล้ว8326273265ทำแล้ว 68454544
8. เทศบาลตำบลคลองยาง (สวรรคโลก)ทำแล้ว6141121113ทำแล้ว 29/06/255567211
9. เทศบาลตำบลตลิ่งชัน (บ้านด่านลานหอย)ทำแล้ว8135113549ทำแล้ว 23/05/2555111103103103
10. เทศบาลตำบลทุ่งเสลี่ยม (ทุ่งเสลี่ยม)ทำแล้ว8135200197ทำแล้ว 28/06/2555594545453
11. เทศบาลตำบลทุ่งหลวง (คีรีมาศ)ทำแล้ว8100322122ทำแล้ว 29/06/255569132999999
12. เทศบาลตำบลในเมือง (สวรรคโลก)ทำแล้ว711016612ทำแล้ว 25/06/2555164565655
13. เทศบาลตำบลบ้านกล้วย (เมืองสุโขทัย)ทำแล้ว781127127ทำแล้ว 08/06/255557037142
14. เทศบาลตำบลบ้านโตนด (คีรีมาศ)ทำแล้ว721221072ทำแล้ว 869535353
15. เทศบาลตำบลบ้านสวน (เมืองสุโขทัย)ทำแล้ว7338207171ทำแล้ว 27/06/2555631011
16. เทศบาลตำบลป่ากุมเกาะ (สวรรคโลก)ทำแล้ว6132188131ทำแล้ว 13/06/2555972444444
17. เทศบาลตำบลเมืองเก่า (เมืองสุโขทัย)ทำแล้ว7251251251ทำแล้ว 29/06/2555271533
18. เทศบาลตำบลเมืองบางขลัง (สวรรคโลก)ทำแล้ว5216424319ทำแล้ว 14/05/25553083343434
19. เทศบาลตำบลลานหอย (บ้านด่านลานหอย)ทำแล้ว6225210243ทำแล้ว 28/06/25552290656565
20. เทศบาลตำบลศรีนคร (ศรีนคร)ทำแล้ว8229116108ทำแล้ว 29/06/25557819128
21. เทศบาลตำบลศรีสำโรง (ศรีสำโรง)ทำแล้ว5175152141ทำแล้ว 29/06/25554106532012
22. เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว (ศรีสัชนาลัย)ทำแล้ว6357343344ทำแล้ว 25/06/2555175424241
23. อบต.กกแรต (กงไกรลาศ)ทำแล้ว7217213213ทำแล้ว 18/06/255599511816
24. อบต.กง (กงไกรลาศ)ทำแล้ว8148134126ทำแล้ว 15/05/25551086616060
25. อบต.เกาะตาเลี้ยง (ศรีสำโรง)ทำแล้ว9326453389ทำแล้ว 31/07/2555123171716
26. อบต.ไกรกลาง (กงไกรลาศ)ทำแล้ว8272273273ทำแล้ว 361231019794
27. อบต.ไกรนอก (กงไกรลาศ)ทำแล้ว101944632ทำแล้ว 04/10/201211106524646
28. อบต.ไกรใน (กงไกรลาศ)ทำแล้ว7143196195ทำแล้ว 22/10/2555143989897
29. อบต.คลองกระจง (สวรรคโลก)ทำแล้ว4218156135ทำแล้ว 28/06/2555131511115720
30. อบต.คลองมะพลับ (ศรีนคร)ทำแล้ว71023335ทำแล้ว 19/06/255584727270
31. อบต.ดงคู่ (ศรีสัชนาลัย)ทำแล้ว8139226250ทำแล้ว 15/06/255531292927
32. อบต.ดงเดือย (กงไกรลาศ)ทำแล้ว775194159ทำแล้ว 20/06/2555277332316
33. อบต.ตาลเตี้ย (เมืองสุโขทัย)ทำแล้ว8238233245ทำแล้ว 28/06/2555869545454
34. อบต.โตนด (คีรีมาศ)ทำแล้ว5358254254ทำแล้ว 28/12/255578482321
35. อบต.ทับผึ้ง (ศรีสำโรง)ทำแล้ว71289187ทำแล้ว 18/06/255544353535
36. อบต.ท่าฉนวน (กงไกรลาศ)ทำแล้ว7462462461ทำแล้ว 25/06/255569171717
37. อบต.ท่าทอง (สวรรคโลก)ทำแล้ว697167128ทำแล้ว 29/06/255515945179
38. อบต.ทุ่งยางเมือง (คีรีมาศ)ทำแล้ว5669189ทำแล้ว 07/06/255533444
39. อบต.ทุ่งเสลี่ยม (ทุ่งเสลี่ยม)ทำแล้ว4170263393ทำแล้ว 28/05/25554644155
40. อบต.ไทยชนะศึก (ทุ่งเสลี่ยม)ทำแล้ว8521482480ทำแล้ว 12/06/255561353530
41. อบต.นครเดิฐ (ศรีนคร)ทำแล้ว71519696ทำแล้ว 10/05/25556666
42. อบต.นาขุนไกร (ศรีสำโรง)ทำแล้ว88311260ทำแล้ว 25/06/2555517551
43. อบต.นาเชิงคีรี (คีรีมาศ)ทำแล้ว8915542ทำแล้ว 29/06/255514521933
44. อบต.นาทุ่ง (สวรรคโลก)ทำแล้ว9100122138ทำแล้ว 29/06/25552270606057
45. อบต.น้ำขุม (ศรีนคร)ทำแล้ว6112166176ทำแล้ว 31/05/255576535353
46. อบต.บ้านแก่ง (ศรีสัชนาลัย)ทำแล้ว8227192192ทำแล้ว 15/06/2555146898987
47. อบต.บ้านซ่าน (ศรีสำโรง)ทำแล้ว6989898ทำแล้ว 4827189
48. อบต.บ้านด่าน (บ้านด่านลานหอย)ทำแล้ว7418414414ทำแล้ว 31/07/2555847343434
49. อบต.บ้านตึก (ศรีสัชนาลัย)ทำแล้ว7111116115ทำแล้ว 18/06/255553242423
50. อบต.บ้านนา (ศรีสำโรง)ทำแล้ว5817358ทำแล้ว 22/06/255535151513
51. อบต.บ้านน้ำพุ (คีรีมาศ)ทำแล้ว10145210106ทำแล้ว 06/12/2555686332828
52. อบต.บ้านป้อม (คีรีมาศ)ทำแล้ว87788117ทำแล้ว 26/06/25552480212121
53. อบต.บ้านไร่ (ศรีสำโรง)ทำแล้ว8112103186ทำแล้ว 08/06/2555361575757
54. อบต.บ้านสวน (เมืองสุโขทัย)ทำแล้ว8693838ทำแล้ว 29/06/255569777
55. อบต.บ้านหลุม (เมืองสุโขทัย)ทำแล้ว6124132114ทำแล้ว 05/10/25555195818179
56. อบต.บ้านใหม่ไชยมงคล (ทุ่งเสลี่ยม)ทำแล้ว7206244248ทำแล้ว 19/06/255523229611818
57. อบต.บ้านใหม่สุขเกษม (กงไกรลาศ)ทำแล้ว8165215256ทำแล้ว 25/06/255572271818
58. อบต.ปากแคว (เมืองสุโขทัย)ทำแล้ว8458475263ทำแล้ว 29/06/2555192232323
59. อบต.ปากน้ำ (สวรรคโลก)ทำแล้ว6155142154ทำแล้ว 14/06/255553211919
60. อบต.ปากพระ (เมืองสุโขทัย)ทำแล้ว7100100100ทำแล้ว 28/06/255549403933
61. อบต.ป่างิ้ว (ศรีสัชนาลัย)ทำแล้ว5128104167ทำแล้ว 25/06/2555362444442
62. อบต.ป่าแฝก (กงไกรลาศ)ทำแล้ว7156157159ทำแล้ว 16/06/2554100717164
63. อบต.เมืองเก่า (เมืองสุโขทัย)ทำแล้ว81035621ทำแล้ว 29/08/25553147999
64. อบต.เมืองบางยม (สวรรคโลก)ทำแล้ว81289283ทำแล้ว 01/10/2555857444443
65. อบต.แม่สำ (ศรีสัชนาลัย)ทำแล้ว8184184184ทำแล้ว 11/06/2555117117117117
66. อบต.แม่สิน (ศรีสัชนาลัย)ทำแล้ว6202164173ทำแล้ว 14/06/25551671188
67. อบต.ยางซ้าย (เมืองสุโขทัย)ทำแล้ว7122144137ทำแล้ว 30/06/2555355171715
68. อบต.ย่านยาว (สวรรคโลก)ทำแล้ว3821065ทำแล้ว 27/06/255576251512
69. อบต.ราวต้นจันทร์ (ศรีสำโรง)ทำแล้ว7585858ทำแล้ว 25/06/255543363636
70. อบต.ลานหอย (บ้านด่านลานหอย)ทำแล้ว61319995ทำแล้ว 27/06/255556464637
71. อบต.วังตะคร้อ (บ้านด่านลานหอย)ทำแล้ว61548541ทำแล้ว 27/06/2555565744
72. อบต.วังทอง (ศรีสำโรง)ทำแล้ว7240248248ทำแล้ว 18/06/2555139161616
73. อบต.วังทองแดง (เมืองสุโขทัย)ทำแล้ว790105106ทำแล้ว 29/06/25553320126
74. อบต.วังน้ำขาว (บ้านด่านลานหอย)ทำแล้ว7475333217ทำแล้ว 27/06/2555171088
75. อบต.วังไม้ขอน (สวรรคโลก)ทำแล้ว710811889ทำแล้ว 16/05/255544272727
76. อบต.วังลึก (บ้านด่านลานหอย)ทำแล้ว88213422ทำแล้ว 01/06/255555444444
77. อบต.วังลึก (ศรีสำโรง)ทำแล้ว7116116116ทำแล้ว 29/06/255652222220
78. อบต.วังใหญ่ (ศรีสำโรง)ทำแล้ว6666881ทำแล้ว 28/06/2555244444444
79. อบต.วัดเกาะ (ศรีสำโรง)ทำแล้ว6117108114ทำแล้ว 18/06/25555437177
80. อบต.ศรีคีรีมาศ (คีรีมาศ)ทำแล้ว8460612194ทำแล้ว 29/06/2555369494948
81. อบต.ศรีนคร (ศรีนคร)ทำแล้ว7107118111ทำแล้ว 29/06/255570373737
82. อบต.สามพวง (คีรีมาศ)ทำแล้ว5635343ทำแล้ว 18/06/255563343434
83. อบต.สามเรือน (ศรีสำโรง)ทำแล้ว9148160220ทำแล้ว 12/06/255545242422
84. อบต.สารจิตร (ศรีสัชนาลัย)ทำแล้ว91082564ทำแล้ว 01/06/255544323232
85. อบต.หนองกระดิ่ง (คีรีมาศ)ทำแล้ว585108109ทำแล้ว 12/06/255543353330
86. อบต.หนองกลับ (สวรรคโลก)ทำแล้ว5304306306ทำแล้ว 16/05/255547363636
87. อบต.หนองจิก (คีรีมาศ)ทำแล้ว61396759ทำแล้ว 18/09/2555214012109
88. อบต.หนองตูม (กงไกรลาศ)ทำแล้ว7350309309ทำแล้ว 15/06/25558105471310
89. อบต.หนองบัว (ศรีนคร)ทำแล้ว8595042ทำแล้ว 18/06/2555553504949
90. อบต.หนองหญ้าปล้อง (บ้านด่านลานหอย)ทำแล้ว614710499ทำแล้ว 25/06/255532444
91. อบต.หนองอ้อ (ศรีสัชนาลัย)ทำแล้ว812511580ทำแล้ว 05/04/255533105105105105
รวม 91 อปท.9162916,39616,44315,049916816,6123,7773,2323,029
ข้อมูล ณ 13/09/2563