รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด กำแพงเพชร ปี 2556

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255625572558
1. อบจ.กำแพงเพชร (เมืองกำแพงเพชร)ทำแล้ว9604404362ทำแล้ว 31/08/25555190140140133
2. เทศบาลเมืองกำแพงเพชร (เมืองกำแพงเพชร)ทำแล้ว8413176147ทำแล้ว 27/06/25552177242118
3. เทศบาลเมืองปางมะค่า (ขาณุวรลักษบุรี)ทำแล้ว914855149ทำแล้ว 27/06/2555109969696
4. เทศบาลเมืองหนองปลิง (เมืองกำแพงเพชร)ทำแล้ว9108167131ทำแล้ว 21/12/25551021111
5. เทศบาลตำบลขาณุวรลักษบุรี (ขาณุวรลักษบุรี)ทำแล้ว914815046ทำแล้ว 27/06/25552679332625
6. เทศบาลตำบลเขาคีรีส (พรานกระต่าย)ทำแล้ว9299109115ทำแล้ว 21/06/255560170999578
7. เทศบาลตำบลคลองขลุง (คลองขลุง)ทำแล้ว99210280ทำแล้ว 28/06/2555170702211
8. เทศบาลตำบลคลองพิไกร (พรานกระต่าย)ทำแล้ว9202187153ทำแล้ว 29/06/255510730249
9. เทศบาลตำบลคลองแม่ลาย (เมืองกำแพงเพชร)ทำแล้ว986178ทำแล้ว 85666
10. เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา (คลองลาน)ทำแล้ว9200168166ทำแล้ว 29/06/2555421641138553
11. เทศบาลตำบลช่องลม (ลานกระบือ)ทำแล้ว9223216213ทำแล้ว 13/06/25551062277
12. เทศบาลตำบลท่าพุทรา (คลองขลุง)ทำแล้ว911710320ทำแล้ว 29/06/25556188696866
13. เทศบาลตำบลท่ามะเขือ (คลองขลุง)ทำแล้ว912511920ทำแล้ว 27/06/255524141412
14. เทศบาลตำบลทุ่งทราย (ทรายทองวัฒนา)ทำแล้ว91236299ทำแล้ว 29/06/2555266605757
15. เทศบาลตำบลเทพนคร (เมืองกำแพงเพชร)ทำแล้ว9310204180ทำแล้ว 19/06/2555125935639
16. เทศบาลตำบลไทรงาม (ไทรงาม)ทำแล้ว816314286ทำแล้ว 29/06/25552186868686
17. เทศบาลตำบลนครชุม (เมืองกำแพงเพชร)ทำแล้ว9294279272ทำแล้ว 28/11/25552109747470
18. เทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล (เมืองกำแพงเพชร)ทำแล้ว9257265224ทำแล้ว 31/05/25552170141414
19. เทศบาลตำบลบ้านพราน (พรานกระต่าย)ทำแล้ว9105307337ทำแล้ว 29/06/25552211
20. เทศบาลตำบลประชาสุขสันต์ (ลานกระบือ)ทำแล้ว9376377376ทำแล้ว 19/06/255561111833
21. เทศบาลตำบลปากดง (เมืองกำแพงเพชร)ทำแล้ว9146129119ทำแล้ว 15/06/255517133646463
22. เทศบาลตำบลพรานกระต่าย (พรานกระต่าย)ทำแล้ว9214168179ทำแล้ว 29/06/25556162128128128
23. เทศบาลตำบลระหาน (บึงสามัคคี)ทำแล้ว9349303120ทำแล้ว 29/06/25551651287
24. เทศบาลตำบลลานกระบือ (ลานกระบือ)ทำแล้ว9145105119ทำแล้ว 30/04/25567101585757
25. เทศบาลตำบลวังยาง (คลองขลุง)ทำแล้ว9658585ทำแล้ว 19/06/2555164454545
26. เทศบาลตำบลสลกบาตร (ขาณุวรลักษบุรี)ทำแล้ว7191122112ทำแล้ว 26/06/255551135201510
27. อบต.เกาะตาล (ขาณุวรลักษบุรี)ทำแล้ว913811560ทำแล้ว 12/06/2555124111
28. อบต.โกสัมพี (โกสัมพีนคร)ทำแล้ว9351355261ทำแล้ว 15/05/255588121210
29. อบต.คณฑี (เมืองกำแพงเพชร)ทำแล้ว9361207169ทำแล้ว 26/06/25559266343434
30. อบต.คลองขลุง (คลองขลุง)ทำแล้ว611679103ทำแล้ว 25/06/2555368191515
31. อบต.คลองน้ำไหล (คลองลาน)ทำแล้ว9121155146ทำแล้ว 28/06/2555191909088
32. อบต.คลองแม่ลาย (เมืองกำแพงเพชร)ทำแล้ว9114794376ทำแล้ว 28/05/255534232323
33. อบต.คลองสมบูรณ์ (คลองขลุง)ทำแล้ว9156184159ทำแล้ว 23/08/255561302929
34. อบต.คุยบ้านโอง (พรานกระต่าย)ทำแล้ว9545252ทำแล้ว 01/10/255554363636
35. อบต.โค้งไผ่ (ขาณุวรลักษบุรี)ทำแล้ว911410798ทำแล้ว 11/06/255551343433
36. อบต.จันทิมา (ลานกระบือ)ทำแล้ว9224255201ทำแล้ว 21/05/2555450422
37. อบต.ดอนแตง (ขาณุวรลักษบุรี)ทำแล้ว987115116ทำแล้ว 14/06/2555753363634
38. อบต.ไตรตรึงษ์ (เมืองกำแพงเพชร)ทำแล้ว916810776ทำแล้ว 12/06/255515142122122121
39. อบต.ถาวรวัฒนา (ทรายทองวัฒนา)ทำแล้ว94111097ทำแล้ว 28/06/25552351151515
40. อบต.ถ้ำกระต่ายทอง (พรานกระต่าย)ทำแล้ว987310338ทำแล้ว 01/06/2555951222
41. อบต.ทรงธรรม (เมืองกำแพงเพชร)ทำแล้ว8248233214ทำแล้ว 18/07/255511102101010
42. อบต.ท่าขุนราม (เมืองกำแพงเพชร)ทำแล้ว9233157410ทำแล้ว 22/06/25551201175175175
43. อบต.ท่าพุทรา (คลองขลุง)ทำแล้ว91016243ทำแล้ว 28/06/2555356393630
44. อบต.ท่ามะเขือ (คลองขลุง)ทำแล้ว9173112105ทำแล้ว 21/06/25552584838382
45. อบต.ท่าไม้ (พรานกระต่าย)ทำแล้ว9176207173ทำแล้ว 26/06/255531386431
46. อบต.ทุ่งทอง (ทรายทองวัฒนา)ทำแล้ว91734847ทำแล้ว 11/06/255530134393939
47. อบต.เทพนิมิต (บึงสามัคคี)ทำแล้ว92155144ทำแล้ว 27/07/255567171716
48. อบต.ไทรงาม (ไทรงาม)ทำแล้ว9120114109ทำแล้ว 30/06/255562393935
49. อบต.ธำรงค์ (เมืองกำแพงเพชร)ทำแล้ว9179118225ทำแล้ว 01/05/25551514410910974
50. อบต.นครชุม (เมืองกำแพงเพชร)ทำแล้ว9278320269ทำแล้ว 01/06/2555211818171
51. อบต.นาบ่อคำ (เมืองกำแพงเพชร)ทำแล้ว9297316206ทำแล้ว 27/04/2555975711
52. อบต.โนนพลวง (ลานกระบือ)ทำแล้ว921310970ทำแล้ว 05/06/255592565656
53. อบต.บ่อถ้ำ (ขาณุวรลักษบุรี)ทำแล้ว9559559558ทำแล้ว 25/06/2555263352725
54. อบต.บึงทับแรต (ลานกระบือ)ทำแล้ว91967148ทำแล้ว 25/05/255584280134134133
55. อบต.บึงสามัคคี (บึงสามัคคี)ทำแล้ว81419993ทำแล้ว 11/06/255533100424241
56. อบต.ปางตาไว (ปางศิลาทอง)ทำแล้ว9180159155ทำแล้ว 11/06/25553116989898
57. อบต.ป่าพุทรา (ขาณุวรลักษบุรี)ทำแล้ว9391322ทำแล้ว 14/06/2555538211412
58. อบต.โป่งน้ำร้อน (คลองลาน)ทำแล้ว920116369ทำแล้ว 15/06/2555864261919
59. อบต.พานทอง (ไทรงาม)ทำแล้ว8103161139ทำแล้ว 25/06/103211777
60. อบต.เพชรชมภู (โกสัมพีนคร)ทำแล้ว91129797ทำแล้ว 12/06/2555691477
61. อบต.โพธิ์ทอง (ปางศิลาทอง)ทำแล้ว9300554484ทำแล้ว 11/06/255533145878174
62. อบต.มหาชัย (ไทรงาม)ทำแล้ว9891338ทำแล้ว 11/06/25551117111
63. อบต.แม่ลาด (คลองขลุง)ทำแล้ว9157201185ทำแล้ว 18/06/2555118106104102
64. อบต.ยางสูง (ขาณุวรลักษบุรี)ทำแล้ว98577302ทำแล้ว 13/06/2555169383834
65. อบต.ลานกระบือ (ลานกระบือ)ทำแล้ว9354358358ทำแล้ว 05/06/255569313130
66. อบต.ลานดอกไม้ (เมืองกำแพงเพชร)ทำแล้ว921311591ทำแล้ว 28/05/2555170111
67. อบต.ลานดอกไม้ตก (โกสัมพีนคร)ทำแล้ว99610355ทำแล้ว 14/05/255571383838
68. อบต.วังแขม (คลองขลุง)ทำแล้ว92115353ทำแล้ว 15/06/255511130626055
69. อบต.วังควง (พรานกระต่าย)ทำแล้ว9167155200ทำแล้ว 15/06/2555101454545
70. อบต.วังชะพลู (ขาณุวรลักษบุรี)ทำแล้ว8179277262ทำแล้ว 19/06/25558112301510
71. อบต.วังชะโอน (บึงสามัคคี)ทำแล้ว92647074ทำแล้ว 25/06/25552418411010589
72. อบต.วังตะแบก (พรานกระต่าย)ทำแล้ว913513815ทำแล้ว 29/06/25552576222
73. อบต.วังทอง (เมืองกำแพงเพชร)ทำแล้ว941343385ทำแล้ว 25/06/2555193474744
74. อบต.วังไทร (คลองขลุง)ทำแล้ว9132172277ทำแล้ว 28/06/255551313131
75. อบต.วังบัว (คลองขลุง)ทำแล้ว991108105ทำแล้ว 05/06/2555773474746
76. อบต.วังหามแห (ขาณุวรลักษบุรี)ทำแล้ว9130285225ทำแล้ว 18/06/2555682797978
77. อบต.สระแก้ว (เมืองกำแพงเพชร)ทำแล้ว915896401ทำแล้ว 26/06/2555135211
78. อบต.สลกบาตร (ขาณุวรลักษบุรี)ทำแล้ว9654243ทำแล้ว 29/06/25551411255
79. อบต.สักงาม (คลองลาน)ทำแล้ว9137113104ทำแล้ว 23/04/255588423937
80. อบต.แสนตอ (ขาณุวรลักษบุรี)ทำแล้ว910087105ทำแล้ว 15/06/25551129111
81. อบต.หนองคล้า (ไทรงาม)ทำแล้ว9144241185ทำแล้ว 29/06/255535202020
82. อบต.หนองทอง (ไทรงาม)ทำแล้ว99922ทำแล้ว 29/06/2555169565550
83. อบต.หนองแม่แตง (ไทรงาม)ทำแล้ว9219189191ทำแล้ว 29/06/255572111
84. อบต.หนองไม้กอง (ไทรงาม)ทำแล้ว9115137110ทำแล้ว 18/06/255552242320
85. อบต.หนองหลวง (ลานกระบือ)ทำแล้ว9375221236ทำแล้ว 27/06/25558281246246246
86. อบต.หนองหัววัว (พรานกระต่าย)ทำแล้ว9188183177ทำแล้ว 28/06/255534111111
87. อบต.ห้วยยั้ง (พรานกระต่าย)ทำแล้ว9207175237ทำแล้ว 16/07/2555357332416
88. อบต.หัวถนน (คลองขลุง)ทำแล้ว9149142234ทำแล้ว 11/05/25551093676767
89. อบต.หินดาต (ปางศิลาทอง)ทำแล้ว101541313ทำแล้ว 15/06/25558113111
90. อบต.อ่างทอง (เมืองกำแพงเพชร)ทำแล้ว926315091ทำแล้ว 22/06/25558180163159153
รวม 90 อปท.9080016,96115,53814,204907978,5724,4294,0393,779
ข้อมูล ณ 13/09/2563