รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด อุทัยธานี ปี 2556

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255625572558
1. อบจ.อุทัยธานี (เมืองอุทัยธานี)ทำแล้ว527811082ทำแล้ว 31/08/255558157138124124
2. เทศบาลเมืองอุทัยธานี (เมืองอุทัยธานี)ทำแล้ว523511399ทำแล้ว 30/07/25555118787776
3. เทศบาลตำบลเขาบางแกรก (หนองฉาง)ทำแล้ว583154108ทำแล้ว 26/10/25552222655
4. เทศบาลตำบลตลุกดู่ (ทัพทัน)ทำแล้ว5246242205ทำแล้ว 29/06/2555386595959
5. เทศบาลตำบลทัพทัน (ทัพทัน)ทำแล้ว5277142130ทำแล้ว 28/06/255510101545446
6. เทศบาลตำบลบ้านไร่ (บ้านไร่)ทำแล้ว51622928ทำแล้ว 25/06/255518555
7. เทศบาลตำบลพลวงสองนาง (สว่างอารมณ์)ทำแล้ว591109109ทำแล้ว 29/06/2555547393939
8. เทศบาลตำบลเมืองการุ้ง (บ้านไร่)ทำแล้ว5132139113ทำแล้ว 19/02/255656323130
9. เทศบาลตำบลลานสัก (ลานสัก)ทำแล้ว514478ทำแล้ว 03/04/255663211918
10. เทศบาลตำบลสว่างแจ้งสบายใจ (สว่างอารมณ์)ทำแล้ว51458777ทำแล้ว 10/04/25551569414039
11. เทศบาลตำบลสว่างอารมณ์ (สว่างอารมณ์)ทำแล้ว5121120120ทำแล้ว 29/06/255581757575
12. เทศบาลตำบลหนองขาหย่าง (หนองขาหย่าง)ทำแล้ว5672826ทำแล้ว 1017171717
13. เทศบาลตำบลหนองฉาง (หนองฉาง)ทำแล้ว5110146158ทำแล้ว 07/01/255634117848482
14. เทศบาลตำบลหนองสระ (ทัพทัน)ทำแล้ว7184184184ทำแล้ว 29/06/25553346333
15. เทศบาลตำบลหาดทนง (เมืองอุทัยธานี)ทำแล้ว5898989ทำแล้ว 28/02/255541131110
16. อบต.เกาะเทโพ (เมืองอุทัยธานี)ทำแล้ว5144117103ทำแล้ว 08/06/065524121212
17. อบต.เขากวางทอง (หนองฉาง)ทำแล้ว5342344345ทำแล้ว 15/06/255515733
18. อบต.คอกควาย (บ้านไร่)ทำแล้ว55010398ทำแล้ว 29/06/255530303030
19. อบต.โคกหม้อ (ทัพทัน)ทำแล้ว5209209209ทำแล้ว 07/03/2556211222
20. อบต.เจ้าวัด (บ้านไร่)ทำแล้ว55055ทำแล้ว 27/06/2555538141414
21. อบต.ดงขวาง (หนองขาหย่าง)ทำแล้ว5111154109ทำแล้ว 29/06/2555148121212
22. อบต.ดอนขวาง (เมืองอุทัยธานี)ทำแล้ว5595959ทำแล้ว 15/06/25555555
23. อบต.ทองหลาง (ห้วยคต)ทำแล้ว5716650ทำแล้ว 13/06/255558474746
24. อบต.ทัพหลวง (บ้านไร่)ทำแล้ว569105176ทำแล้ว 29/06/255549201818
25. อบต.ท่าซุง (เมืองอุทัยธานี)ทำแล้ว5464646ทำแล้ว 19/06/2555128111
26. อบต.ท่าโพ (หนองขาหย่าง)ทำแล้ว56180124ทำแล้ว 28/06/255520652
27. อบต.ทุ่งนางาม (ลานสัก)ทำแล้ว51037473ทำแล้ว 14/06/255552998
28. อบต.ทุ่งพง (หนองฉาง)ทำแล้ว5985553ทำแล้ว 29/06/25556422
29. อบต.ทุ่งโพ (หนองฉาง)ทำแล้ว611110489ทำแล้ว 29/06/255513321201717
30. อบต.น้ำซึม (เมืองอุทัยธานี)ทำแล้ว558197197ทำแล้ว 22/06/25552047444335
31. อบต.น้ำรอบ (ลานสัก)ทำแล้ว5148148148ทำแล้ว 19/06/255566282120
32. อบต.เนินแจง (เมืองอุทัยธานี)ทำแล้ว56310043ทำแล้ว 23/05/2555142401712
33. อบต.บ่อยาง (สว่างอารมณ์)ทำแล้ว5185185177ทำแล้ว 12/06/255531313128
34. อบต.บ้านบึง (บ้านไร่)ทำแล้ว5706868ทำแล้ว 15/06/255534171717
35. อบต.บ้านไร่ (บ้านไร่)ทำแล้ว5797566ทำแล้ว 12/03/255614666
36. อบต.บ้านใหม่คลองเคียน (บ้านไร่)ทำแล้ว5804439ทำแล้ว 26/06/255529555
37. อบต.ประดู่ยืน (ลานสัก)ทำแล้ว5147251211ทำแล้ว 16/05/255510333
38. อบต.ป่าอ้อ (ลานสัก)ทำแล้ว51527672ทำแล้ว 25/06/25551546323228
39. อบต.ไผ่เขียว (สว่างอารมณ์)ทำแล้ว5145114173ทำแล้ว 18/06/2556338191919
40. อบต.เมืองการุ้ง (บ้านไร่)ทำแล้ว5423331ทำแล้ว 29/06/255532323231
41. อบต.ระบำ (ลานสัก)ทำแล้ว5170147143ทำแล้ว 26/02/255680585757
42. อบต.ลานสัก (ลานสัก)ทำแล้ว510312092ทำแล้ว 15/06/255554242424
43. อบต.วังหิน (บ้านไร่)ทำแล้ว59290100ทำแล้ว 15/06/255548414032
44. อบต.สะแกกรัง (เมืองอุทัยธานี)ทำแล้ว5159149144ทำแล้ว 25/06/25553835101010
45. อบต.สุขฤทัย (ห้วยคต)ทำแล้ว5129103126ทำแล้ว 28/06/25551677494949
46. อบต.หนองกระทุ่ม (ทัพทัน)ทำแล้ว5141154162ทำแล้ว 28/06/25552315929103
47. อบต.หนองกลางดง (ทัพทัน)ทำแล้ว5157170151ทำแล้ว 01/10/25551670565656
48. อบต.หนองแก (เมืองอุทัยธานี)ทำแล้ว5148100106ทำแล้ว 29/06/255524013114
49. อบต.หนองขาหย่าง (หนองขาหย่าง)ทำแล้ว597199114ทำแล้ว 29/06/255519181615
50. อบต.หนองจอก (บ้านไร่)ทำแล้ว5164341177ทำแล้ว 29/06/25556312118
51. อบต.หนองฉาง (หนองฉาง)ทำแล้ว57510890ทำแล้ว 12/06/2555575151515
52. อบต.หนองนางนวล (หนองฉาง)ทำแล้ว59693125ทำแล้ว 27/06/255551333230
53. อบต.หนองบ่มกล้วย (บ้านไร่)ทำแล้ว51113419ทำแล้ว 15/05/255529101010
54. อบต.หนองไผ่ (หนองขาหย่าง)ทำแล้ว5776573ทำแล้ว 29/06/255545282626
55. อบต.หนองไผ่แบน (เมืองอุทัยธานี)ทำแล้ว559146141ทำแล้ว 29/02/255547474747
56. อบต.หนองยาง (หนองฉาง)ทำแล้ว51129795ทำแล้ว 11/06/255549111111
57. อบต.หนองยายดา (ทัพทัน)ทำแล้ว59292110ทำแล้ว 25/06/255527191917
58. อบต.หนองสรวง (หนองฉาง)ทำแล้ว5165135124ทำแล้ว 27/06/255558585858
59. อบต.หนองหลวง (สว่างอารมณ์)ทำแล้ว5107136111ทำแล้ว 14/06/2555317333
60. อบต.หลุมเข้า (หนองขาหย่าง)ทำแล้ว5917476ทำแล้ว 28/06/255591171616
61. อบต.ห้วยคต (ห้วยคต)ทำแล้ว510411299ทำแล้ว 12/06/2555147665
62. อบต.ห้วยแห้ง (บ้านไร่)ทำแล้ว51079491ทำแล้ว 12/03/255654242423
63. อบต.หูช้าง (บ้านไร่)ทำแล้ว5919491ทำแล้ว 25/06/2555257504744
64. อบต.อุทัยเก่า (หนองฉาง)ทำแล้ว5114199188ทำแล้ว 22/08/2555141413636
รวม 64 อปท.643237,8187,5637,048644833,1661,7831,6801,603
ข้อมูล ณ 13/09/2563