รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด นครสวรรค์ ปี 2556

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255625572558
1. อบจ.นครสวรรค์ (เมืองนครสวรรค์)ทำแล้ว7548379357ทำแล้ว 28/06/255554368323323321
2. เทศบาลนครนครสวรรค์ (เมืองนครสวรรค์)ทำแล้ว6239248177ทำแล้ว 17/08/25556173123120118
3. เทศบาลเมืองชุมแสง (ชุมแสง)ทำแล้ว41034647ทำแล้ว 29/06/255573272727
4. เทศบาลเมืองตาคลี (ตาคลี)ทำแล้ว5208225208ทำแล้ว 22/06/25556136636057
5. เทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว (เก้าเลี้ยว)ทำแล้ว61229381ทำแล้ว 29/06/25552102472929
6. เทศบาลตำบลโกรกพระ (โกรกพระ)ทำแล้ว6786548ทำแล้ว 15/06/2555940313131
7. เทศบาลตำบลช่องแค (ตาคลี)ทำแล้ว579809ทำแล้ว 25/02/2556791543
8. เทศบาลตำบลตากฟ้า (ตากฟ้า)ทำแล้ว6207174137ทำแล้ว 25/06/255513110555449
9. เทศบาลตำบลทับกฤช (ชุมแสง)ทำแล้ว7864646ทำแล้ว 29/06/255571353533
10. เทศบาลตำบลท่าตะโก (ท่าตะโก)ทำแล้ว576125155ทำแล้ว 23/01/25554586262525
11. เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก (พยุหะคีรี)ทำแล้ว8192192191ทำแล้ว 29/06/255598562621
12. เทศบาลตำบลบรรพตพิสัย (บรรพตพิสัย)ทำแล้ว88689145ทำแล้ว 13/07/255572212121
13. เทศบาลตำบลบางประมุง (โกรกพระ)ทำแล้ว6159173156ทำแล้ว 28/06/255556141414
14. เทศบาลตำบลบางมะฝ่อ (โกรกพระ)ทำแล้ว6139117127ทำแล้ว 28/06/255544444
15. เทศบาลตำบลบ้านแดน (บรรพตพิสัย)ทำแล้ว5741617ทำแล้ว 25/06/255567282828
16. เทศบาลตำบลพยุหะ (พยุหะคีรี)ทำแล้ว3765253ทำแล้ว 30/07/25551785676748
17. เทศบาลตำบลไพศาลี (ไพศาลี)ทำแล้ว51008173ทำแล้ว 30/09/25551684464542
18. เทศบาลตำบลลาดยาว (ลาดยาว)ทำแล้ว6131140128ทำแล้ว 22/06/2555381281917
19. เทศบาลตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ (ลาดยาว)ทำแล้ว61107772ทำแล้ว 28/06/255560363636
20. เทศบาลตำบลหนองบัว (หนองบัว)ทำแล้ว8260205181ทำแล้ว 29/06/2555195686666
21. เทศบาลตำบลหนองเบน (เมืองนครสวรรค์)ทำแล้ว5145221149ทำแล้ว 08/05/255546252524
22. เทศบาลตำบลอุดมธัญญา (ตากฟ้า)ทำแล้ว810829286ทำแล้ว 29/09/255599383837
23. อบต.กลางแดด (เมืองนครสวรรค์)ทำแล้ว811910874ทำแล้ว 22/05/255530181817
24. อบต.เกยไชย (ชุมแสง)ทำแล้ว8858176ทำแล้ว 25/06/255516161616
25. อบต.เกรียงไกร (เมืองนครสวรรค์)ทำแล้ว7886864ทำแล้ว 29/06/2555451063
26. อบต.โกรกพระ (โกรกพระ)ทำแล้ว8529888ทำแล้ว 18/06/2555134252525
27. อบต.เขากะลา (พยุหะคีรี)ทำแล้ว6532727ทำแล้ว 01/06/255538262423
28. อบต.เขาชนกัน (แม่วงก์)ทำแล้ว5555548ทำแล้ว 20/06/255541242424
29. อบต.เขาชายธง (ตากฟ้า)ทำแล้ว6756766ทำแล้ว 15/06/255575313131
30. อบต.เขาดิน (เก้าเลี้ยว)ทำแล้ว690108118ทำแล้ว 18/06/25552461535353
31. อบต.เขาทอง (พยุหะคีรี)ทำแล้ว6129131133ทำแล้ว 13/06/255541262323
32. อบต.แควใหญ่ (เมืองนครสวรรค์)ทำแล้ว7882833ทำแล้ว 30/03/25554964585756
33. อบต.โคกเดื่อ (ไพศาลี)ทำแล้ว5728359ทำแล้ว 19/06/2555168322726
34. อบต.โคกหม้อ (ชุมแสง)ทำแล้ว5135134134ทำแล้ว 12/06/255555999
35. อบต.ฆะมัง (ชุมแสง)ทำแล้ว683775ทำแล้ว 12/06/255528202019
36. อบต.จันเสน (ตาคลี)ทำแล้ว5175124111ทำแล้ว 05/04/255562232323
37. อบต.เจริญผล (บรรพตพิสัย)ทำแล้ว6142170148ทำแล้ว 13/02/2555137191919
38. อบต.ช่องแค (ตาคลี)ทำแล้ว6857071ทำแล้ว 18/05/255547393939
39. อบต.ชุมตาบง (ชุมตาบง)ทำแล้ว7121296182ทำแล้ว 14/06/25551111122
40. อบต.ดอนคา (ท่าตะโก)ทำแล้ว52788779ทำแล้ว 13/06/255569888
41. อบต.ด่านช้าง (บรรพตพิสัย)ทำแล้ว5538999ทำแล้ว 23/05/255551474345
42. อบต.ตะคร้อ (ไพศาลี)ทำแล้ว82038076ทำแล้ว 20/06/25551105575555
43. อบต.ตะเคียนเลื่อน (เมืองนครสวรรค์)ทำแล้ว51165235ทำแล้ว 22/06/255527181818
44. อบต.ตากฟ้า (ตากฟ้า)ทำแล้ว812110876ทำแล้ว 29/06/255545999
45. อบต.ตาขีด (บรรพตพิสัย)ทำแล้ว6662424ทำแล้ว 12/06/255556494948
46. อบต.ตาคลี (ตาคลี)ทำแล้ว69913080ทำแล้ว 29/06/255521625114414490
47. อบต.ตาสัง (บรรพตพิสัย)ทำแล้ว689106122ทำแล้ว 18/06/255558272727
48. อบต.ทับกฤช (ชุมแสง)ทำแล้ว5148143134ทำแล้ว 19/06/25551090212121
49. อบต.ทับกฤชใต้ (ชุมแสง)ทำแล้ว5119150126ทำแล้ว 25/06/2555163404033
50. อบต.ท่างิ้ว (บรรพตพิสัย)ทำแล้ว6167159175ทำแล้ว 29/06/2555393555552
51. อบต.ท่าตะโก (ท่าตะโก)ทำแล้ว5119114105ทำแล้ว 15/06/255550505044
52. อบต.ท่าไม้ (ชุมแสง)ทำแล้ว51119377ทำแล้ว 18/05/255561484848
53. อบต.ทำนบ (ท่าตะโก)ทำแล้ว610611178ทำแล้ว 29/06/255525332
54. อบต.ทุ่งทอง (หนองบัว)ทำแล้ว5603534ทำแล้ว 02/04/255560512424
55. อบต.ธารทหาร (หนองบัว)ทำแล้ว897118112ทำแล้ว 25/06/25551347222222
56. อบต.นครสวรรค์ตก (เมืองนครสวรรค์)ทำแล้ว6795050ทำแล้ว 22/06/2555376533
57. อบต.นครสวรรค์ออก (เมืองนครสวรรค์)ทำแล้ว69813159ทำแล้ว 29/06/25554141488
58. อบต.นากลาง (โกรกพระ)ทำแล้ว81089988ทำแล้ว 25/06/255511888
59. อบต.นาขอม (ไพศาลี)ทำแล้ว518432674ทำแล้ว 27/06/255554291915
60. อบต.น้ำทรง (พยุหะคีรี)ทำแล้ว87271ทำแล้ว 17/05/2555146383434
61. อบต.นิคมเขาบ่อแก้ว (พยุหะคีรี)ทำแล้ว78889155ทำแล้ว 30/05/2555540373232
62. อบต.เนินกว้าว (โกรกพระ)ทำแล้ว81075346ทำแล้ว 15/06/255544434241
63. อบต.เนินขี้เหล็ก (ลาดยาว)ทำแล้ว7130110103ทำแล้ว 27/06/25551489636363
64. อบต.เนินมะกอก (พยุหะคีรี)ทำแล้ว6229227227ทำแล้ว 11/06/255531272727
65. อบต.เนินศาลา (โกรกพระ)ทำแล้ว8928075ทำแล้ว 27/06/255546999
66. อบต.บางแก้ว (บรรพตพิสัย)ทำแล้ว5938684ทำแล้ว 29/06/25555397767676
67. อบต.บางเคียน (ชุมแสง)ทำแล้ว8648721ทำแล้ว 14/05/25555555
68. อบต.บางตาหงาย (บรรพตพิสัย)ทำแล้ว5606772ทำแล้ว 15/06/255539191099
69. อบต.บางพระหลวง (เมืองนครสวรรค์)ทำแล้ว6109194115ทำแล้ว 14/06/255533222221
70. อบต.บางม่วง (เมืองนครสวรรค์)ทำแล้ว6908452ทำแล้ว 06/08/255523113303029
71. อบต.บ้านแก่ง (เมืองนครสวรรค์)ทำแล้ว6932031ทำแล้ว 20/03/255537282817
72. อบต.บ้านมะเกลือ (เมืองนครสวรรค์)ทำแล้ว8112143147ทำแล้ว 31/07/2555295858477
73. อบต.บ้านไร่ (ลาดยาว)ทำแล้ว9512511511ทำแล้ว 06/08/255511111111
74. อบต.บึงปลาทู (บรรพตพิสัย)ทำแล้ว4563645ทำแล้ว 14/05/25552046151514
75. อบต.บึงเสนาท (เมืองนครสวรรค์)ทำแล้ว61449689ทำแล้ว 25/06/25561577404040
76. อบต.ปางสวรรค์ (ชุมตาบง)ทำแล้ว9857874ทำแล้ว 27/06/25555522332
77. อบต.ไผ่สิงห์ (ชุมแสง)ทำแล้ว6805967ทำแล้ว 29/05/2555539373636
78. อบต.พนมรอก (ท่าตะโก)ทำแล้ว8100133142ทำแล้ว 18/06/2555760463929
79. อบต.พนมเศษ (ท่าตะโก)ทำแล้ว6632323ทำแล้ว 27/06/2555363454544
80. อบต.พยุหะ (พยุหะคีรี)ทำแล้ว8774051ทำแล้ว 05/02/255634171513
81. อบต.พรหมนิมิต (ตาคลี)ทำแล้ว6726855ทำแล้ว 28/06/255553494948
82. อบต.พระนอน (เมืองนครสวรรค์)ทำแล้ว6136112111ทำแล้ว 15/06/255557464643
83. อบต.พันลาน (ชุมแสง)ทำแล้ว6626358ทำแล้ว 15/05/255522171717
84. อบต.พิกุล (ชุมแสง)ทำแล้ว6586170ทำแล้ว 13/06/2555143323231
85. อบต.พุนกยูง (ตากฟ้า)ทำแล้ว8746352ทำแล้ว 11/06/2555847414141
86. อบต.โพธิ์ประสาท (ไพศาลี)ทำแล้ว6244247247ทำแล้ว 18/06/255543434343
87. อบต.ไพศาลี (ไพศาลี)ทำแล้ว5149108ทำแล้ว 21/06/2555149292928
88. อบต.มหาโพธิ (เก้าเลี้ยว)ทำแล้ว51054835ทำแล้ว 25/06/2555343313131
89. อบต.มาบแก (ลาดยาว)ทำแล้ว611833ทำแล้ว 13/06/2555926886
90. อบต.แม่เปิน (แม่เปิน)ทำแล้ว51192930ทำแล้ว 28/06/2555113221195189182
91. อบต.แม่เล่ย์ (แม่วงก์)ทำแล้ว7231345243ทำแล้ว 01/10/255560303030
92. อบต.แม่วงก์ (แม่วงก์)ทำแล้ว5142154142ทำแล้ว 05/06/2555385515149
93. อบต.ยางขาว (พยุหะคีรี)ทำแล้ว51316060ทำแล้ว 26/06/2555257161313
94. อบต.ยางตาล (โกรกพระ)ทำแล้ว78212155ทำแล้ว 28/06/25555145118
95. อบต.ย่านมัทรี (พยุหะคีรี)ทำแล้ว5757974ทำแล้ว 29/06/255525191917
96. อบต.ลาดทิพรส (ตาคลี)ทำแล้ว6113167144ทำแล้ว 06/06/255523212121
97. อบต.ลาดยาว (ลาดยาว)ทำแล้ว530326875ทำแล้ว 25/06/25551272605953
98. อบต.ลำพยนต์ (ตากฟ้า)ทำแล้ว5155110106ทำแล้ว 25/06/255531201712
99. อบต.วังข่อย (ไพศาลี)ทำแล้ว7116125162ทำแล้ว 27/06/25551194737362
100. อบต.วังซ่าน (แม่วงก์)ทำแล้ว6111ทำแล้ว 24/05/25554141323232
101. อบต.วังน้ำลัด (ไพศาลี)ทำแล้ว81085968ทำแล้ว 27/06/255598909088
102. อบต.วังบ่อ (หนองบัว)ทำแล้ว8154149144ทำแล้ว 27/06/2555176502113
103. อบต.วังมหากร (ท่าตะโก)ทำแล้ว5211165218ทำแล้ว 15/06/255564464441
104. อบต.วังม้า (ลาดยาว)ทำแล้ว61237876ทำแล้ว 08/06/255542272724
105. อบต.วังเมือง (ลาดยาว)ทำแล้ว8533737ทำแล้ว 15/06/255553131313
106. อบต.วังใหญ่ (ท่าตะโก)ทำแล้ว71289573ทำแล้ว 26/06/2555140292928
107. อบต.วัดไทรย์ (เมืองนครสวรรค์)ทำแล้ว8165128112ทำแล้ว 27/02/255676494743
108. อบต.ศาลเจ้าไก่ต่อ (ลาดยาว)ทำแล้ว5203133134ทำแล้ว 23/07/255552353535
109. อบต.ศาลาแดง (โกรกพระ)ทำแล้ว55078ทำแล้ว 14/06/255540262319
110. อบต.สร้อยทอง (ตาคลี)ทำแล้ว510710789ทำแล้ว 21/06/2555468423732
111. อบต.สร้อยละคร (ลาดยาว)ทำแล้ว6656464ทำแล้ว 26/02/255611111111
112. อบต.สระแก้ว (ลาดยาว)ทำแล้ว5262209179ทำแล้ว 13/07/255532988
113. อบต.สระทะเล (พยุหะคีรี)ทำแล้ว51125466ทำแล้ว 03/05/255533201919
114. อบต.สายลำโพง (ท่าตะโก)ทำแล้ว5150156170ทำแล้ว 15/06/25553391363636
115. อบต.สำโรงชัย (ไพศาลี)ทำแล้ว6189177157ทำแล้ว 04/01/2556785757574
116. อบต.สุขสำราญ (ตากฟ้า)ทำแล้ว8583636ทำแล้ว 27/06/255544101727270
117. อบต.หนองกรด (เมืองนครสวรรค์)ทำแล้ว8232125118ทำแล้ว 19/02/2556227402220
118. อบต.หนองกรด (บรรพตพิสัย)ทำแล้ว6159144141ทำแล้ว 29/06/255512115868584
119. อบต.หนองกระเจา (ชุมแสง)ทำแล้ว8119130104ทำแล้ว 15/06/2555344303030
120. อบต.หนองกระโดน (เมืองนครสวรรค์)ทำแล้ว6149165124ทำแล้ว 27/05/255556282828
121. อบต.หนองกลับ (หนองบัว)ทำแล้ว6180339439ทำแล้ว 15/06/25551355421818
122. อบต.หนองตางู (บรรพตพิสัย)ทำแล้ว6838280ทำแล้ว 14/06/255583444242
123. อบต.หนองเต่า (เก้าเลี้ยว)ทำแล้ว5165267263ทำแล้ว 20/02/2555572855
124. อบต.หนองนมวัว (ลาดยาว)ทำแล้ว4845176ทำแล้ว 26/06/255551383632
125. อบต.หนองบัว (หนองบัว)ทำแล้ว8159138137ทำแล้ว 01/06/2555178595959
126. อบต.หนองปลิง (เมืองนครสวรรค์)ทำแล้ว7394274269ทำแล้ว 18/06/255535179252020
127. อบต.หนองพิกุล (ตากฟ้า)ทำแล้ว8172106102ทำแล้ว 15/06/2555242444
128. อบต.หนองโพ (ตาคลี)ทำแล้ว6625348ทำแล้ว 28/06/255551202020
129. อบต.หนองยาว (ลาดยาว)ทำแล้ว8134268113ทำแล้ว 24/02/255655535352
130. อบต.หนองหม้อ (ตาคลี)ทำแล้ว511655ทำแล้ว 01/06/255579676766
131. อบต.หนองหลวง (ท่าตะโก)ทำแล้ว6123115142ทำแล้ว 07/06/25551534333333
132. อบต.ห้วยถั่วใต้ (หนองบัว)ทำแล้ว8141148147ทำแล้ว 18/06/2555981474747
133. อบต.ห้วยถั่วเหนือ (หนองบัว)ทำแล้ว81438895ทำแล้ว 29/06/255555141313
134. อบต.ห้วยน้ำหอม (ลาดยาว)ทำแล้ว7919089ทำแล้ว 22/06/2555158535045
135. อบต.ห้วยร่วม (หนองบัว)ทำแล้ว8167385290ทำแล้ว 27/06/2555767292929
136. อบต.ห้วยหอม (ตาคลี)ทำแล้ว5696363ทำแล้ว 19/06/255553111111
137. อบต.ห้วยใหญ่ (หนองบัว)ทำแล้ว8798179ทำแล้ว 15/06/255575161212
138. อบต.หัวดง (เก้าเลี้ยว)ทำแล้ว5126174136ทำแล้ว 15/06/2555163545454
139. อบต.หัวถนน (ท่าตะโก)ทำแล้ว61198166ทำแล้ว 15/05/255568443934
140. อบต.หัวหวาย (ตาคลี)ทำแล้ว5129403ทำแล้ว 21/06/2555493787760
141. อบต.หาดสูง (โกรกพระ)ทำแล้ว7827776ทำแล้ว 15/06/2555213766
142. อบต.หูกวาง (บรรพตพิสัย)ทำแล้ว6114115263ทำแล้ว 27/02/2556114373737
143. อบต.อ่างทอง (บรรพตพิสัย)ทำแล้ว85311173ทำแล้ว 29/06/2555450272726
รวม 143 อปท.14389618,11817,00514,7841431,0999,5025,5305,1544,876
ข้อมูล ณ 13/09/2563