รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด แม่ฮ่องสอน ปี 2556

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255625572558
1. อบจ.แม่ฮ่องสอน (เมืองแม่ฮ่องสอน)ทำแล้ว7161170163ทำแล้ว 26/09/255568123714040
2. เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน (เมืองแม่ฮ่องสอน)ทำแล้ว7150155137ทำแล้ว 29/06/255589838179
3. เทศบาลตำบลขุนยวม (ขุนยวม)ทำแล้ว81998053ทำแล้ว 29/06/2555109606060
4. เทศบาลตำบลปาย (ปาย)ทำแล้ว72432727ทำแล้ว 28/12/2555654343232
5. เทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ (แม่สะเรียง)ทำแล้ว7100100100ทำแล้ว 22/06/2555322222221
6. เทศบาลตำบลแม่ยวม (แม่สะเรียง)ทำแล้ว710210198ทำแล้ว 29/06/06551343414139
7. เทศบาลตำบลแม่ลาน้อย (แม่ลาน้อย)ทำแล้ว7264149164ทำแล้ว 20/06/2555108151111
8. เทศบาลตำบลแม่สะเรียง (แม่สะเรียง)ทำแล้ว8256248245ทำแล้ว 29/06/255520178505050
9. อบต.กองก๋อย (สบเมย)ทำแล้ว6766666ทำแล้ว 14/05/255568686767
10. อบต.ขุนแม่ลาน้อย (แม่ลาน้อย)ทำแล้ว7782426ทำแล้ว 05/06/25552302465
11. อบต.ขุนยวม (ขุนยวม)ทำแล้ว71167178ทำแล้ว 05/06/2555354414137
12. อบต.ถ้ำลอด (ปางมะผ้า)ทำแล้ว5131161160ทำแล้ว 29/06/255560161616
13. อบต.ท่าผาปุ้ม (แม่ลาน้อย)ทำแล้ว6662758ทำแล้ว 15/06/25553647343433
14. อบต.ทุ่งยาว (ปาย)ทำแล้ว8132119118ทำแล้ว 27/06/2555118979797
15. อบต.นาปู่ป้อม (ปางมะผ้า)ทำแล้ว7128141128ทำแล้ว 20/06/255545151313
16. อบต.บ้านกาศ (แม่สะเรียง)ทำแล้ว65593015ทำแล้ว 20/09/255572315259234230
17. อบต.ปางมะผ้า (ปางมะผ้า)ทำแล้ว7239240240ทำแล้ว 21/06/2555194373737
18. อบต.ปางหมู (เมืองแม่ฮ่องสอน)ทำแล้ว7135135135ทำแล้ว 12/06/255551202019
19. อบต.ป่าแป๋ (แม่สะเรียง)ทำแล้ว8167131106ทำแล้ว 07/06/2555128272726
20. อบต.ป่าโปง (สบเมย)ทำแล้ว6102121105ทำแล้ว 26/06/2555385424240
21. อบต.โป่งสา (ปาย)ทำแล้ว5121111ทำแล้ว 28/05/25555333
22. อบต.ผาบ่อง (เมืองแม่ฮ่องสอน)ทำแล้ว7746262ทำแล้ว 22/08/255534171717
23. อบต.เมืองปอน (ขุนยวม)ทำแล้ว7110103124ทำแล้ว 28/06/2555381666564
24. อบต.เมืองแปง (ปาย)ทำแล้ว7160191198ทำแล้ว 29/06/2555655181615
25. อบต.แม่กิ๊ (ขุนยวม)ทำแล้ว7151196142ทำแล้ว 12/06/255582101010
26. อบต.แม่คง (แม่สะเรียง)ทำแล้ว7967260ทำแล้ว 15/06/2555687696969
27. อบต.แม่คะตวน (สบเมย)ทำแล้ว870108ทำแล้ว 21/06/255528242424
28. อบต.แม่เงา (ขุนยวม)ทำแล้ว7268270270ทำแล้ว 28/06/2555197585858
29. อบต.แม่โถ (แม่ลาน้อย)ทำแล้ว89387268ทำแล้ว 26/06/255522113999998
30. อบต.แม่นาจาง (แม่ลาน้อย)ทำแล้ว9579848ทำแล้ว 28/06/2555259514221
31. อบต.แม่นาเติง (ปาย)ทำแล้ว71549599ทำแล้ว 21/06/2555129104104104
32. อบต.แม่ยวมน้อย (ขุนยวม)ทำแล้ว7172177177ทำแล้ว 15/06/2555292411
33. อบต.แม่ลาน้อย (แม่ลาน้อย)ทำแล้ว720113095ทำแล้ว 12/06/255551302929
34. อบต.แม่ลาหลวง (แม่ลาน้อย)ทำแล้ว11283164133ทำแล้ว 28/06/25551686595959
35. อบต.แม่สวด (สบเมย)ทำแล้ว7907367ทำแล้ว 27/06/255552464646
36. อบต.แม่สามแลบ (สบเมย)ทำแล้ว8828578ทำแล้ว 20/06/255547131313
37. อบต.แม่เหาะ (แม่สะเรียง)ทำแล้ว8926464ทำแล้ว 15/06/255549111
38. อบต.แม่อูคอ (ขุนยวม)ทำแล้ว713222ทำแล้ว 15/06/2555247353535
39. อบต.แม่ฮี้ (ปาย)ทำแล้ว61041311ทำแล้ว 29/06/255540343422
40. อบต.เวียงใต้ (ปาย)ทำแล้ว6187174128ทำแล้ว 16/05/255547383838
41. อบต.เวียงเหนือ (ปาย)ทำแล้ว6121114115ทำแล้ว 27/06/2555119888887
42. อบต.สบป่อง (ปางมะผ้า)ทำแล้ว7145129129ทำแล้ว 26/06/25551730232321
43. อบต.สบเมย (สบเมย)ทำแล้ว61116161ทำแล้ว 15/06/2555160606060
44. อบต.สันติคีรี (แม่ลาน้อย)ทำแล้ว7184169169ทำแล้ว 29/06/255561494949
45. อบต.เสาหิน (แม่สะเรียง)ทำแล้ว7804944ทำแล้ว 08/03/25561560545449
46. อบต.หมอกจำแป่ (เมืองแม่ฮ่องสอน)ทำแล้ว7364718366ทำแล้ว 29/06/255523555
47. อบต.ห้วยปูลิง (เมืองแม่ฮ่องสอน)ทำแล้ว7716040ทำแล้ว 21/06/255519555
48. อบต.ห้วยโป่ง (เมืองแม่ฮ่องสอน)ทำแล้ว7135135135ทำแล้ว 08/06/255531282222
49. อบต.ห้วยผา (เมืองแม่ฮ่องสอน)ทำแล้ว7134134136ทำแล้ว 10/06/255444322423
50. อบต.ห้วยห้อม (แม่ลาน้อย)ทำแล้ว89788258ทำแล้ว 27/06/255566515151
รวม 50 อปท.503537,4346,0305,720503193,5422,2502,1152,051
ข้อมูล ณ 13/09/2563