รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด เชียงราย ปี 2556

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255625572558
1. อบจ.เชียงราย (เมืองเชียงราย)ทำแล้ว6451357365ทำแล้ว 19/11/2555201390323270259
2. เทศบาลนครเชียงราย (เมืองเชียงราย)ทำแล้ว61341411ทำแล้ว 25/04/255521141049084
3. เทศบาลตำบลครึ่ง (เชียงของ)ทำแล้ว614214992ทำแล้ว 29/06/2555102656565
4. เทศบาลตำบลงิ้ว (เทิง)ทำแล้ว71568655ทำแล้ว 20/06/25557153105105102
5. เทศบาลตำบลจันจว้า (แม่จัน)ทำแล้ว731978978ทำแล้ว 25/10/255630201313
6. เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง (แม่สรวย)ทำแล้ว714611194ทำแล้ว 26/06/255523119797979
7. เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน (เทิง)ทำแล้ว7217126129ทำแล้ว 12/02/255621139139139139
8. เทศบาลตำบลดงมะดะ (แม่ลาว)ทำแล้ว569295211ทำแล้ว 26/06/255545333331
9. เทศบาลตำบลดอนศิลา (เวียงชัย)ทำแล้ว8147376471ทำแล้ว 15/06/2555561535352
10. เทศบาลตำบลดอยลาน (เมืองเชียงราย)ทำแล้ว6190205204ทำแล้ว 15/06/255514204717170
11. เทศบาลตำบลดอยฮาง (เมืองเชียงราย)ทำแล้ว5586962ทำแล้ว 28/06/255540876
12. เทศบาลตำบลท่าข้าม (เวียงแก่น)ทำแล้ว6168168168ทำแล้ว 18/06/2555162000
13. เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก (แม่จัน)ทำแล้ว7114113113ทำแล้ว 27/06/255560404040
14. เทศบาลตำบลท่าสาย (เมืองเชียงราย)ทำแล้ว8878787ทำแล้ว 30/05/255612500
15. เทศบาลตำบลท่าสุด (เมืองเชียงราย)ทำแล้ว6159134104ทำแล้ว 28/09/2555103717170
16. เทศบาลตำบลนางแล (เมืองเชียงราย)ทำแล้ว7211180180ทำแล้ว 28/06/255561211493634
17. เทศบาลตำบลบ้านแซว (เชียงแสน)ทำแล้ว6298270267ทำแล้ว 22/06/255526410
18. เทศบาลตำบลบ้านดู่ (เมืองเชียงราย)ทำแล้ว52127477ทำแล้ว 18/06/2555181262900
19. เทศบาลตำบลบ้านต้า (ขุนตาล)ทำแล้ว6235157157ทำแล้ว 29/06/255594111131313
20. เทศบาลตำบลบ้านปล้อง (เทิง)ทำแล้ว6641212ทำแล้ว 27/06/2555567535252
21. เทศบาลตำบลบ้านเหล่า (เวียงเชียงรุ้ง)ทำแล้ว6156203250ทำแล้ว 1135969695
22. เทศบาลตำบลบุญเรือง (เชียงของ)ทำแล้ว7227260223ทำแล้ว 28/06/25554785343218
23. เทศบาลตำบลป่าก่อดำ (แม่ลาว)ทำแล้ว7522513467ทำแล้ว 14/11/2555
24. เทศบาลตำบลป่างิ้ว (เวียงป่าเป้า)ทำแล้ว6117114114ทำแล้ว 25/06/255521161615
25. เทศบาลตำบลป่าแงะ (ป่าแดด)ทำแล้ว913013514ทำแล้ว 29/06/0656
26. เทศบาลตำบลป่าซาง (แม่จัน)ทำแล้ว7259259259ทำแล้ว 01/06/255592371815
27. เทศบาลตำบลป่าแดด (ป่าแดด)ทำแล้ว7175175175ทำแล้ว 18/05/255590541
28. เทศบาลตำบลป่าตาล (ขุนตาล)ทำแล้ว6568573496ทำแล้ว 02/07/2556192351716
29. เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย (เมืองเชียงราย)ทำแล้ว5671111ทำแล้ว 26/06/255556555
30. เทศบาลตำบลพญาเม็งราย (พญาเม็งราย)ทำแล้ว710611958ทำแล้ว 27/06/255570634039
31. เทศบาลตำบลม่วงยาย (เวียงแก่น)ทำแล้ว4877372ทำแล้ว 28/06/25551894757573
32. เทศบาลตำบลเม็งราย (พญาเม็งราย)ทำแล้ว111216423ทำแล้ว 29/06/25551121232323
33. เทศบาลตำบลเมืองชุม (เวียงชัย)ทำแล้ว4138145152ทำแล้ว 14/06/25559977
34. เทศบาลตำบลเมืองพาน (พาน)ทำแล้ว7332254225ทำแล้ว 24/07/255689757575
35. เทศบาลตำบลแม่ขะจาน (เวียงป่าเป้า)ทำแล้ว51628181ทำแล้ว 12/06/255577464646
36. เทศบาลตำบลแม่คำ (แม่จัน)ทำแล้ว6186187187ทำแล้ว 27/09/2555296777675
37. เทศบาลตำบลแม่เงิน (เชียงแสน)ทำแล้ว6210210210ทำแล้ว 15/06/255653303030
38. เทศบาลตำบลแม่จัน (แม่จัน)ทำแล้ว71422819ทำแล้ว 29/06/25551471595959
39. เทศบาลตำบลแม่ยาว (เมืองเชียงราย)ทำแล้ว6230287106ทำแล้ว 08/01/2556167909084
40. เทศบาลตำบลแม่ไร่ (แม่จัน)ทำแล้ว98410598ทำแล้ว 12/06/2555167484848
41. เทศบาลตำบลแม่ลาว (แม่ลาว)ทำแล้ว51286256ทำแล้ว 18/05/255545191919
42. เทศบาลตำบลแม่สรวย (แม่สรวย)ทำแล้ว6217126128ทำแล้ว 22/10/2555114100100100
43. เทศบาลตำบลแม่สาย (แม่สาย)ทำแล้ว42106867ทำแล้ว 22/06/2555124979797
44. เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ (แม่สาย)ทำแล้ว5273269250ทำแล้ว 13/06/255513210010099
45. เทศบาลตำบลไม้ยา (พญาเม็งราย)ทำแล้ว7452222ทำแล้ว 15/06/255514018181817
46. เทศบาลตำบลยางฮอม (ขุนตาล)ทำแล้ว7473281278ทำแล้ว 08/10/255513171122122122
47. เทศบาลตำบลโยนก (เชียงแสน)ทำแล้ว6144106106ทำแล้ว 01/01/255660000
48. เทศบาลตำบลโรงช้าง (ป่าแดด)ทำแล้ว8635438ทำแล้ว 26/06/25554181767674
49. เทศบาลตำบลเวียง (เชียงของ)ทำแล้ว9196735ทำแล้ว 27/04/25552125125125125
50. เทศบาลตำบลเวียง (เชียงแสน)ทำแล้ว6194193193ทำแล้ว 29/06/2555501076
51. เทศบาลตำบลเวียงกาหลง (เวียงป่าเป้า)ทำแล้ว7657373ทำแล้ว 14/06/255533322928
52. เทศบาลตำบลเวียงชัย (เวียงชัย)ทำแล้ว6301202199ทำแล้ว 11/09/255563575752
53. เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ (เชียงของ)ทำแล้ว525412884ทำแล้ว 30/07/255512145116107107
54. เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน (เชียงแสน)ทำแล้ว7155149153ทำแล้ว 01/06/255577383838
55. เทศบาลตำบลเวียงเทิง (เทิง)ทำแล้ว635824ทำแล้ว 25/06/255513000
56. เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า (เวียงป่าเป้า)ทำแล้ว616019182ทำแล้ว 27/06/2555655766
57. เทศบาลตำบลเวียงพางคำ (แม่สาย)ทำแล้ว6412426417ทำแล้ว 29/06/25552222219120112
58. เทศบาลตำบลเวียงสรวย (แม่สรวย)ทำแล้ว51813738ทำแล้ว 29/06/255541154111110110
59. เทศบาลตำบลเวียงเหนือ (เวียงชัย)ทำแล้ว870121119ทำแล้ว 29/06/255552484826
60. เทศบาลตำบลศรีดอนชัย (เชียงของ)ทำแล้ว5193178119ทำแล้ว 29/06/255520333
61. เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน (ป่าแดด)ทำแล้ว710558159ทำแล้ว 29/06/255542111
62. เทศบาลตำบลสถาน (เชียงของ)ทำแล้ว5149128124ทำแล้ว 26/06/2555179525252
63. เทศบาลตำบลสันทราย (เมืองเชียงราย)ทำแล้ว71,1431,1161,116ทำแล้ว 29/06/255536238238238238
64. เทศบาลตำบลสันทราย (แม่จัน)ทำแล้ว6129169141ทำแล้ว 27/06/255518111949494
65. เทศบาลตำบลสันทรายงาม (เทิง)ทำแล้ว61765464ทำแล้ว 25/06/2555125666
66. เทศบาลตำบลสันมะค่า (ป่าแดด)ทำแล้ว9233206108ทำแล้ว 15/06/2555770383838
67. เทศบาลตำบลสันมะเค็ด (พาน)ทำแล้ว64696ทำแล้ว 18/06/25556000
68. เทศบาลตำบลสายน้ำคำ (แม่จัน)ทำแล้ว6202161142ทำแล้ว 25/06/255591454543
69. เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย (เวียงชัย)ทำแล้ว71396668ทำแล้ว 28/06/2555192121211
70. เทศบาลตำบลหงาว (เทิง)ทำแล้ว67488ทำแล้ว 27/06/255558383835
71. เทศบาลตำบลหล่ายงาว (เวียงแก่น)ทำแล้ว61788677ทำแล้ว 29/06/25552254545454
72. เทศบาลตำบลห้วยไคร้ (แม่สาย)ทำแล้ว718114577ทำแล้ว 27/06/25554109787877
73. เทศบาลตำบลห้วยซ้อ (เชียงของ)ทำแล้ว6455217207ทำแล้ว 20/06/2555124393232
74. เทศบาลตำบลห้วยสัก (เมืองเชียงราย)ทำแล้ว5333333294ทำแล้ว 14/06/255517000
75. อบต.เกาะช้าง (แม่สาย)ทำแล้ว7235183182ทำแล้ว 08/06/25551449121010
76. อบต.จอมสวรรค์ (แม่จัน)ทำแล้ว5145114102ทำแล้ว 28/05/255523104939392
77. อบต.จอมหมอกแก้ว (แม่ลาว)ทำแล้ว6137300129ทำแล้ว 28/06/25553107777777
78. อบต.เจดีย์หลวง (แม่สรวย)ทำแล้ว51629172ทำแล้ว 06/08/255577555555
79. อบต.เจริญเมือง (พาน)ทำแล้ว7161233153ทำแล้ว 18/06/25551547353534
80. อบต.โชคชัย (ดอยหลวง)ทำแล้ว6144144144ทำแล้ว 15/06/255564131312
81. อบต.ดงมหาวัน (เวียงเชียงรุ้ง)ทำแล้ว5153129159ทำแล้ว 29/06/255514121262119
82. อบต.ดอยงาม (พาน)ทำแล้ว7149123144ทำแล้ว 50105868684
83. อบต.ตับเต่า (เทิง)ทำแล้ว6271498341ทำแล้ว 18/06/25558842222
84. อบต.ต้า (ขุนตาล)ทำแล้ว6808278ทำแล้ว 22/06/255551343434
85. อบต.ตาดควัน (พญาเม็งราย)ทำแล้ว41026092ทำแล้ว 18/06/255576606060
86. อบต.ทรายขาว (พาน)ทำแล้ว6123119598ทำแล้ว 29/06/2555252997
87. อบต.ท่าก๊อ (แม่สรวย)ทำแล้ว6193153153ทำแล้ว 23/05/255513136125125125
88. อบต.ทานตะวัน (พาน)ทำแล้ว915587184ทำแล้ว 26/06/2555511000
89. อบต.ทุ่งก่อ (เวียงเชียงรุ้ง)ทำแล้ว7210202196ทำแล้ว 25/06/2555766595756
90. อบต.เทอดไทย (แม่ฟ้าหลวง)ทำแล้ว6786350ทำแล้ว 06/06/2555531199
91. อบต.ธารทอง (พาน)ทำแล้ว67789100ทำแล้ว 27/06/2555650343332
92. อบต.บัวสลี (แม่ลาว)ทำแล้ว81631648ทำแล้ว 18/06/2555778575754
93. อบต.บ้านด้าย (แม่สาย)ทำแล้ว8452828ทำแล้ว 18/06/2555651555
94. อบต.บ้านโป่ง (เวียงป่าเป้า)ทำแล้ว612514181ทำแล้ว 22/04/255672575755
95. อบต.ปงน้อย (ดอยหลวง)ทำแล้ว714614314ทำแล้ว 29/06/255579303030
96. อบต.ปล้อง (เทิง)ทำแล้ว7173175174ทำแล้ว 30/06/2555462887
97. อบต.ปอ (เวียงแก่น)ทำแล้ว612110498ทำแล้ว 28/06/2555501722
98. อบต.ป่าก่อดำ (แม่ลาว)ทำแล้ว711793103ทำแล้ว 27/06/2555261000
99. อบต.ป่าซาง (เวียงเชียงรุ้ง)ทำแล้ว6135114106ทำแล้ว 28/06/255520191515
100. อบต.ป่าแดด (แม่สรวย)ทำแล้ว53946544ทำแล้ว 12/06/2555162454445
101. อบต.ป่าตึง (แม่จัน)ทำแล้ว7155368ทำแล้ว 16/05/255574434343
102. อบต.ป่าสัก (เชียงแสน)ทำแล้ว6192195195ทำแล้ว 15/06/25555332
103. อบต.ป่าหุ่ง (พาน)ทำแล้ว8225180239ทำแล้ว 29/06/2555225481111
104. อบต.โป่งงาม (แม่สาย)ทำแล้ว4321254254ทำแล้ว 29/06/25554222
105. อบต.โป่งผา (แม่สาย)ทำแล้ว6334327309ทำแล้ว 28/06/255530242424
106. อบต.โป่งแพร่ (แม่ลาว)ทำแล้ว6226175103ทำแล้ว 06/06/255563555453
107. อบต.ผางาม (เวียงชัย)ทำแล้ว81554635ทำแล้ว 25/06/2555317171717
108. อบต.ม่วงคำ (พาน)ทำแล้ว7120100210ทำแล้ว 29/06/255529104828282
109. อบต.เมืองพาน (พาน)ทำแล้ว7215200196ทำแล้ว 29/06/2555871494948
110. อบต.แม่กรณ์ (เมืองเชียงราย)ทำแล้ว5203112115ทำแล้ว 25/06/255531777
111. อบต.แม่ข้าวต้ม (เมืองเชียงราย)ทำแล้ว61687878ทำแล้ว 25/06/25559157139138137
112. อบต.แม่จัน (แม่จัน)ทำแล้ว51218672ทำแล้ว 29/06/255519103989897
113. อบต.แม่เจดีย์ (เวียงป่าเป้า)ทำแล้ว81187262ทำแล้ว 20/06/255545888
114. อบต.แม่เจดีย์ใหม่ (เวียงป่าเป้า)ทำแล้ว7706058ทำแล้ว 14/05/25551152454134
115. อบต.แม่ต๋ำ (พญาเม็งราย)ทำแล้ว614312891ทำแล้ว 18/06/2555143575755
116. อบต.แม่เปา (พญาเม็งราย)ทำแล้ว6294335332ทำแล้ว 15/01/2556103141414
117. อบต.แม่พริก (แม่สรวย)ทำแล้ว610610393ทำแล้ว 22/06/255556404040
118. อบต.แม่ฟ้าหลวง (แม่ฟ้าหลวง)ทำแล้ว7130117110ทำแล้ว 26/07/255530145101101100
119. อบต.แม่เย็น (พาน)ทำแล้ว6102125193ทำแล้ว 25/03/255672111
120. อบต.แม่ลอย (เทิง)ทำแล้ว61363330ทำแล้ว 14/05/255583169363429
121. อบต.แม่สลองนอก (แม่ฟ้าหลวง)ทำแล้ว6201175136ทำแล้ว 29/06/2555959999
122. อบต.แม่สลองใน (แม่ฟ้าหลวง)ทำแล้ว71109291ทำแล้ว 21/06/255537999
123. อบต.แม่อ้อ (พาน)ทำแล้ว6210146405ทำแล้ว 25/05/255520149959594
124. อบต.รอบเวียง (เมืองเชียงราย)ทำแล้ว7667648ทำแล้ว 14/06/25553222
125. อบต.ริมกก (เมืองเชียงราย)ทำแล้ว7158189162ทำแล้ว 29/06/2555124363534
126. อบต.ริมโขง (เชียงของ)ทำแล้ว82579788 ยังไม่อนุมัติ
127. อบต.วาวี (แม่สรวย)ทำแล้ว9343215148ทำแล้ว 29/06/2555824000
128. อบต.เวียง (เทิง)ทำแล้ว6270178156ทำแล้ว 29/06/2555126322
129. อบต.เวียง (เวียงป่าเป้า)ทำแล้ว61119191ทำแล้ว 25/06/2555561299
130. อบต.เวียงห้าว (พาน)ทำแล้ว61832618ทำแล้ว 18/06/25551271717171
131. อบต.ศรีค้ำ (แม่จัน)ทำแล้ว7307306303ทำแล้ว 11/06/2555598646461
132. อบต.ศรีดอนไชย (เทิง)ทำแล้ว6806013ทำแล้ว 27/06/25556584191919
133. อบต.ศรีดอนมูล (เชียงแสน)ทำแล้ว8208174172ทำแล้ว 26/06/25555129894934
134. อบต.ศรีถ้อย (แม่สรวย)ทำแล้ว8192167167ทำแล้ว 28/06/255511000
135. อบต.ศรีเมืองชุม (แม่สาย)ทำแล้ว5185207189ทำแล้ว 29/06/25557104707070
136. อบต.สันกลาง (พาน)ทำแล้ว612484193ทำแล้ว 29/06/255572605252
137. อบต.สันติสุข (พาน)ทำแล้ว68310072ทำแล้ว 19/06/255557462220
138. อบต.สันทราย (แม่จัน)ทำแล้ว5165037 ยังไม่อนุมัติ
139. อบต.สันสลี (เวียงป่าเป้า)ทำแล้ว7321310297ทำแล้ว 29/06/25551000
140. อบต.หนองป่าก่อ (ดอยหลวง)ทำแล้ว6115119164ทำแล้ว 06/06/255574606060
141. อบต.หนองแรด (เทิง)ทำแล้ว6102141141ทำแล้ว 27/06/255523103959387
142. อบต.ห้วยไคร้ (แม่สาย)ทำแล้ว6178153167ทำแล้ว 30/05/2555285515151
143. อบต.ห้วยชมภู (เมืองเชียงราย)ทำแล้ว6294296296ทำแล้ว 01/10/255654000
144. อบต.หัวง้ม (พาน)ทำแล้ว6187125123ทำแล้ว 29/06/255548222019
รวม 144 อปท.14491926,44923,32422,1221421,39511,6386,8216,2586,083
ข้อมูล ณ 13/09/2563