รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด พะเยา ปี 2556

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255625572558
1. อบจ.พะเยา (เมืองพะเยา)ทำแล้ว5214232208ทำแล้ว 26/06/25557564533331
2. เทศบาลเมืองดอกคำใต้ (ดอกคำใต้)ทำแล้ว5169163132ทำแล้ว 19/06/25556121767673
3. เทศบาลเมืองพะเยา (เมืองพะเยา)ทำแล้ว514910544ทำแล้ว 29/06/25556897646464
4. เทศบาลตำบลงิม (ปง)ทำแล้ว5173162186ทำแล้ว 22/06/2555141747474
5. เทศบาลตำบลจุน (จุน)ทำแล้ว5131200166ทำแล้ว 28/06/255592717170
6. เทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ (แม่ใจ)ทำแล้ว5424550ทำแล้ว 28/06/2555128141412
7. เทศบาลตำบลเชียงคำ (เชียงคำ)ทำแล้ว5110127162ทำแล้ว 22/06/2555676757575
8. เทศบาลตำบลเชียงม่วน (เชียงม่วน)ทำแล้ว5156160132ทำแล้ว 29/06/255574747474
9. เทศบาลตำบลดงเจน (ภูกามยาว)ทำแล้ว51324612ทำแล้ว 28/06/2555297656565
10. เทศบาลตำบลท่าจำปี (เมืองพะเยา)ทำแล้ว5942312ทำแล้ว 22/06/2555143131212
11. เทศบาลตำบลท่าวังทอง (เมืองพะเยา)ทำแล้ว6179174165ทำแล้ว 29/06/255593848484
12. เทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง (จุน)ทำแล้ว5250250250ทำแล้ว 08/05/25551119939393
13. เทศบาลตำบลบ้านต๋อม (เมืองพะเยา)ทำแล้ว51029277ทำแล้ว 14/09/2555374675656
14. เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ (เมืองพะเยา)ทำแล้ว5175187105ทำแล้ว 12/06/255553272726
15. เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ (ดอกคำใต้)ทำแล้ว5200402371ทำแล้ว 19/11/25553109848484
16. เทศบาลตำบลบ้านสาง (เมืองพะเยา)ทำแล้ว5109134120ทำแล้ว 15/06/2555851282828
17. เทศบาลตำบลบ้านเหล่า (แม่ใจ)ทำแล้ว5163163163ทำแล้ว 24/04/255532323232
18. เทศบาลตำบลบ้านใหม่ (เมืองพะเยา)ทำแล้ว547132125ทำแล้ว 15/06/25554577161614
19. เทศบาลตำบลปง (ปง)ทำแล้ว5239252251ทำแล้ว 29/05/255576373736
20. เทศบาลตำบลป่าแฝก (แม่ใจ)ทำแล้ว5173173173ทำแล้ว 19/06/2555578161616
21. เทศบาลตำบลฝายกวาง (เชียงคำ)ทำแล้ว51494238ทำแล้ว 11/06/255570393620
22. เทศบาลตำบลแม่กา (เมืองพะเยา)ทำแล้ว5869090ทำแล้ว 28/06/255548414141
23. เทศบาลตำบลแม่ใจ (แม่ใจ)ทำแล้ว5149105158ทำแล้ว 08/06/2555101727268
24. เทศบาลตำบลแม่ปืม (เมืองพะเยา)ทำแล้ว518288ทำแล้ว 06/06/2555100958683
25. เทศบาลตำบลแม่ยม (ปง)ทำแล้ว5123120115ทำแล้ว 22/05/255580626262
26. เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา (แม่ใจ)ทำแล้ว5140158129ทำแล้ว 29/06/255557434341
27. เทศบาลตำบลเวียง (เชียงคำ)ทำแล้ว5135137126ทำแล้ว 26/06/255588606058
28. เทศบาลตำบลเวียงลอ (จุน)ทำแล้ว5210211209ทำแล้ว 26/06/255543212121
29. เทศบาลตำบลศรีถ้อย (แม่ใจ)ทำแล้ว5101101101ทำแล้ว 19/06/255543242424
30. เทศบาลตำบลสบบง (ภูซาง)ทำแล้ว5137136135ทำแล้ว 29/06/255514147117117116
31. เทศบาลตำบลสันป่าม่วง (เมืองพะเยา)ทำแล้ว5106130106ทำแล้ว 28/06/25551296848484
32. เทศบาลตำบลหงส์หิน (จุน)ทำแล้ว5731630ทำแล้ว 22/06/255551232323
33. เทศบาลตำบลหนองหล่ม (ดอกคำใต้)ทำแล้ว5179160160ทำแล้ว 21/09/255568191919
34. เทศบาลตำบลหย่วน (เชียงคำ)ทำแล้ว51219264ทำแล้ว 14/12/25551459292828
35. เทศบาลตำบลห้วยข้าวก่ำ (จุน)ทำแล้ว5241241241ทำแล้ว 22/06/255565404039
36. เทศบาลตำบลห้วยลาน (ดอกคำใต้)ทำแล้ว5278289242ทำแล้ว 29/06/2555122794777
37. อบต.ขุนควร (ปง)ทำแล้ว5142151140ทำแล้ว 27/06/255553393939
38. อบต.ควร (ปง)ทำแล้ว52079567ทำแล้ว 25/06/25553109555554
39. อบต.คือเวียง (ดอกคำใต้)ทำแล้ว5135142135ทำแล้ว 26/06/2555179292825
40. อบต.งิม (ปง)ทำแล้ว5105106106ทำแล้ว 15/06/255587878786
41. อบต.จำป่าหวาย (เมืองพะเยา)ทำแล้ว5110111107ทำแล้ว 22/06/2555468504945
42. อบต.เจดีย์คำ (เชียงคำ)ทำแล้ว51004242ทำแล้ว 22/06/255587666666
43. อบต.เชียงบาน (เชียงคำ)ทำแล้ว5238127116ทำแล้ว 18/06/2555120696967
44. อบต.เชียงแรง (ภูซาง)ทำแล้ว51405835ทำแล้ว 14/06/25552127757471
45. อบต.ดงเจน (ภูกามยาว)ทำแล้ว5128114112ทำแล้ว 13/06/255544363636
46. อบต.ดงสุวรรณ (ดอกคำใต้)ทำแล้ว5177186177ทำแล้ว 28/06/255561282825
47. อบต.ดอกคำใต้ (ดอกคำใต้)ทำแล้ว51307447ทำแล้ว 12/06/2555104666665
48. อบต.ดอนศรีชุม (ดอกคำใต้)ทำแล้ว5736666ทำแล้ว 28/06/2555349252522
49. อบต.ทุ่งกล้วย (ภูซาง)ทำแล้ว5158158158ทำแล้ว 22/06/2555124109109109
50. อบต.ทุ่งผาสุข (เชียงคำ)ทำแล้ว5979797ทำแล้ว 29/06/255581111111
51. อบต.นาปรัง (ปง)ทำแล้ว5190194193ทำแล้ว 22/06/2555140272624
52. อบต.น้ำแวน (เชียงคำ)ทำแล้ว5219220219ทำแล้ว 13/06/255567313131
53. อบต.บ้านตุ่น (เมืองพะเยา)ทำแล้ว5175178177ทำแล้ว 19/06/2555815777
54. อบต.บ้านปิน (ดอกคำใต้)ทำแล้ว511798104ทำแล้ว 25/10/255563323222
55. อบต.บ้านมาง (เชียงม่วน)ทำแล้ว5103151104ทำแล้ว 13/06/2555766484848
56. อบต.ป่าซาง (ดอกคำใต้)ทำแล้ว5258130130ทำแล้ว 29/06/255553424241
57. อบต.ป่าสัก (ภูซาง)ทำแล้ว520631987ทำแล้ว 28/06/25554152110110110
58. อบต.ผาช้างน้อย (ปง)ทำแล้ว5197197197ทำแล้ว 25/06/255578363434
59. อบต.พระธาตุขิงแกง (จุน)ทำแล้ว5606061ทำแล้ว 20/07/255549464646
60. อบต.ภูซาง (ภูซาง)ทำแล้ว51098477ทำแล้ว 27/06/2555870656464
61. อบต.แม่นาเรือ (เมืองพะเยา)ทำแล้ว510911487ทำแล้ว 08/06/2555495676763
62. อบต.แม่ลาว (เชียงคำ)ทำแล้ว5164165151ทำแล้ว 07/06/2555275606060
63. อบต.แม่สุก (แม่ใจ)ทำแล้ว5188204181ทำแล้ว 18/06/25552776676767
64. อบต.แม่ใส (เมืองพะเยา)ทำแล้ว59266172ทำแล้ว 28/06/255558444443
65. อบต.แม่อิง (ภูกามยาว)ทำแล้ว5172112111ทำแล้ว 25/06/2555172201414
66. อบต.ร่มเย็น (เชียงคำ)ทำแล้ว5515453ทำแล้ว 20/04/255543434343
67. อบต.สระ (เชียงม่วน)ทำแล้ว51478278ทำแล้ว 28/06/25551191808077
68. อบต.สันโค้ง (ดอกคำใต้)ทำแล้ว5883232ทำแล้ว 15/06/25551178707069
69. อบต.ห้วยแก้ว (ภูกามยาว)ทำแล้ว5198163122ทำแล้ว 29/06/255596464644
70. อบต.ห้วยยางขาม (จุน)ทำแล้ว5121108108ทำแล้ว 22/06/255552383838
71. อบต.ออย (ปง)ทำแล้ว58386191ทำแล้ว 28/06/2555658525252
72. อบต.อ่างทอง (เชียงคำ)ทำแล้ว5706656ทำแล้ว 25/06/2555360403935
รวม 72 อปท.7236110,4749,6688,952723695,6333,7273,6363,576
ข้อมูล ณ 13/09/2563