รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด น่าน ปี 2556

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255625572558
1. อบจ.น่าน (เมืองน่าน)ทำแล้ว721773ทำแล้ว 29/06/25551381792011
2. เทศบาลเมืองน่าน (เมืองน่าน)ทำแล้ว61134444ทำแล้ว 29/06/255532143128128123
3. เทศบาลตำบลกลางเวียง (เวียงสา)ทำแล้ว6332331331ทำแล้ว 29/06/25551486868686
4. เทศบาลตำบลกองควาย (เมืองน่าน)ทำแล้ว6805445ทำแล้ว 08/06/255542151515
5. เทศบาลตำบลขึ่ง (เวียงสา)ทำแล้ว6883218ทำแล้ว 18/06/255575656565
6. เทศบาลตำบลงอบ (ทุ่งช้าง)ทำแล้ว6341345345ทำแล้ว 06/06/25552018113012593
7. เทศบาลตำบลเชียงกลาง (เชียงกลาง)ทำแล้ว5123605544ทำแล้ว 29/06/25553126117114114
8. เทศบาลตำบลดู่ใต้ (เมืองน่าน)ทำแล้ว6110152109ทำแล้ว 13/11/255573666
9. เทศบาลตำบลท่าวังผา (ท่าวังผา)ทำแล้ว6959463ทำแล้ว 31/07/25551895786969
10. เทศบาลตำบลทุ่งช้าง (ทุ่งช้าง)ทำแล้ว6163200192ทำแล้ว 20/06/2555585292724
11. เทศบาลตำบลนาน้อย (นาน้อย)ทำแล้ว5152200154ทำแล้ว 29/06/255520119555454
12. เทศบาลตำบลบ่อเกลือใต้ (บ่อเกลือ)ทำแล้ว711414192ทำแล้ว 14/12/255586656363
13. เทศบาลตำบลบ่อแก้ว (นาหมื่น)ทำแล้ว6317294276ทำแล้ว 27/06/255545353532
14. เทศบาลตำบลปัว (ปัว)ทำแล้ว71523948ทำแล้ว 06/11/2555880555553
15. เทศบาลตำบลพระพุทธบาทเชียงคาน (เชียงกลาง)ทำแล้ว61717378ทำแล้ว 29/06/255523100868683
16. เทศบาลตำบลยอด (สองแคว)ทำแล้ว62009197ทำแล้ว 30/04/2555186393939
17. เทศบาลตำบลเวียงสา (เวียงสา)ทำแล้ว61007777ทำแล้ว 28/06/255547414040
18. เทศบาลตำบลศรีษะเกษ (นาน้อย)ทำแล้ว5292291291ทำแล้ว 28/06/2555661265
19. เทศบาลตำบลศิลาแลง (ปัว)ทำแล้ว6829169ทำแล้ว 20/06/25555732115
20. เทศบาลตำบลหนองแดง (แม่จริม)ทำแล้ว5189124102ทำแล้ว 22/06/255583525249
21. อบต.ขุนน่าน (เฉลิมพระเกียรติ)ทำแล้ว5149116117ทำแล้ว 28/06/255593935656
22. อบต.แงง (ปัว)ทำแล้ว5119132192ทำแล้ว 19/06/2555104747473
23. อบต.จอมจันทร์ (เวียงสา)ทำแล้ว7626254ทำแล้ว 29/06/255510111
24. อบต.จอมพระ (ท่าวังผา)ทำแล้ว6113112113ทำแล้ว 08/06/255526321
25. อบต.เจดีย์ชัย (ปัว)ทำแล้ว61098584ทำแล้ว 25/06/255591858383
26. อบต.ชนแดน (สองแคว)ทำแล้ว6508511509ทำแล้ว 13/07/255555494947
27. อบต.เชียงกลางพญาแก้ว (เชียงกลาง)ทำแล้ว6392404384ทำแล้ว 21/03/2556368111
28. อบต.เชียงของ (นาน้อย)ทำแล้ว6133120100ทำแล้ว 04/02/2556361545454
29. อบต.ไชยวัฒนา (ปัว)ทำแล้ว698117134ทำแล้ว 28/11/2555154444339
30. อบต.ไชยสถาน (เมืองน่าน)ทำแล้ว6187192180ทำแล้ว 29/06/255566515145
31. อบต.ดงพญา (บ่อเกลือ)ทำแล้ว6121117129ทำแล้ว 29/06/2555256434343
32. อบต.ดู่พงษ์ (สันติสุข)ทำแล้ว6159132274ทำแล้ว 26/06/25555128838277
33. อบต.ตาลชุม (เวียงสา)ทำแล้ว71463113ทำแล้ว 07/06/2555111909089
34. อบต.ตาลชุม (ท่าวังผา)ทำแล้ว6219251176ทำแล้ว 14/06/2555196444442
35. อบต.ถืมตอง (เมืองน่าน)ทำแล้ว6226200183ทำแล้ว 10/07/2555542262626
36. อบต.ท่าน้าว (ภูเพียง)ทำแล้ว5167232216ทำแล้ว 08/06/25557116969287
37. อบต.ทุ่งช้าง (ทุ่งช้าง)ทำแล้ว6114144137ทำแล้ว 25/06/2555963341918
38. อบต.ทุ่งศรีทอง (เวียงสา)ทำแล้ว5948874ทำแล้ว 11/07/255558262525
39. อบต.นาซาว (เมืองน่าน)ทำแล้ว69315494ทำแล้ว 15/06/255549343431
40. อบต.นาทะนุง (นาหมื่น)ทำแล้ว6237240240ทำแล้ว 28/06/255575474747
41. อบต.นาน้อย (นาน้อย)ทำแล้ว610612032ทำแล้ว 11/06/25551979592322
42. อบต.นาปัง (ภูเพียง)ทำแล้ว6300235191ทำแล้ว 15/06/25551462232322
43. อบต.นาไร่หลวง (สองแคว)ทำแล้ว631115ทำแล้ว 18/09/2555616161212
44. อบต.นาเหลือง (เวียงสา)ทำแล้ว6767574ทำแล้ว 12/06/2555148373115
45. อบต.น้ำเกี๋ยน (ภูเพียง)ทำแล้ว6646513ทำแล้ว 02/04/25551162606060
46. อบต.น้ำแก่น (ภูเพียง)ทำแล้ว51829349ทำแล้ว 19/06/255550383737
47. อบต.น้ำตก (นาน้อย)ทำแล้ว7182226227ทำแล้ว 26/06/255543373737
48. อบต.น้ำปั้ว (เวียงสา)ทำแล้ว6675858ทำแล้ว 26/06/25551951141414
49. อบต.น้ำพาง (แม่จริม)ทำแล้ว51528735ทำแล้ว 29/06/2555285393938
50. อบต.น้ำมวบ (เวียงสา)ทำแล้ว6183192183ทำแล้ว 24/07/255553434341
51. อบต.บ่อ (เมืองน่าน)ทำแล้ว6464652ทำแล้ว 14/06/255537272726
52. อบต.บ่อเกลือเหนือ (บ่อเกลือ)ทำแล้ว6139156167ทำแล้ว 12/06/2555271222120
53. อบต.บ่อสวก (เมืองน่าน)ทำแล้ว61328838ทำแล้ว 21/06/2555753505050
54. อบต.บัวใหญ่ (นาน้อย)ทำแล้ว6118124124ทำแล้ว 27/06/2555363424237
55. อบต.บ้านพี้ (บ้านหลวง)ทำแล้ว6130128100ทำแล้ว 29/06/255526252424
56. อบต.บ้านฟ้า (บ้านหลวง)ทำแล้ว68289155ทำแล้ว 14/10/25561271656462
57. อบต.ปอน (ทุ่งช้าง)ทำแล้ว6947171ทำแล้ว 26/03/255611103505050
58. อบต.ป่ากลาง (ปัว)ทำแล้ว6256233183ทำแล้ว 29/06/25553105777774
59. อบต.ป่าคา (ท่าวังผา)ทำแล้ว6157132133ทำแล้ว 27/06/2555493938273
60. อบต.ป่าคาหลวง (บ้านหลวง)ทำแล้ว6175162150ทำแล้ว 27/06/2555178655
61. อบต.ป่าแลวหลวง (สันติสุข)ทำแล้ว61487357ทำแล้ว 28/05/25551106393429
62. อบต.ปิงหลวง (นาหมื่น)ทำแล้ว6142125124ทำแล้ว 28/06/25554444
63. อบต.เปือ (เชียงกลาง)ทำแล้ว6197146108ทำแล้ว 04/07/255591919190
64. อบต.ผาตอ (ท่าวังผา)ทำแล้ว7173163142ทำแล้ว 27/06/255571585656
65. อบต.ผาทอง (ท่าวังผา)ทำแล้ว769126121ทำแล้ว 06/06/255569955
66. อบต.ผาสิงห์ (เมืองน่าน)ทำแล้ว6369495257ทำแล้ว 26/06/255552301098
67. อบต.ฝายแก้ว (ภูเพียง)ทำแล้ว4232234233ทำแล้ว 15/06/255543323232
68. อบต.พงษ์ (สันติสุข)ทำแล้ว6208154133ทำแล้ว 25/06/2555652222
69. อบต.พระธาตุ (เชียงกลาง)ทำแล้ว6259264206ทำแล้ว 29/06/2555475242316
70. อบต.ภูคา (ปัว)ทำแล้ว6139142137ทำแล้ว 29/06/255526141414
71. อบต.ภูฟ้า (บ่อเกลือ)ทำแล้ว61009789ทำแล้ว 29/06/255548414140
72. อบต.ม่วงตึ๊ด (ภูเพียง)ทำแล้ว6187166145ทำแล้ว 29/06/255518211
73. อบต.เมืองจัง (ภูเพียง)ทำแล้ว7167171167ทำแล้ว 18/06/255588818079
74. อบต.เมืองลี (นาหมื่น)ทำแล้ว6112201236ทำแล้ว 29/06/2555159333
75. อบต.แม่ขะนิง (เวียงสา)ทำแล้ว6170163163ทำแล้ว 06/07/255527654
76. อบต.แม่จริม (แม่จริม)ทำแล้ว9208192185ทำแล้ว 29/06/25551174595959
77. อบต.แม่สา (เวียงสา)ทำแล้ว9325555326ทำแล้ว 30/06/255657654
78. อบต.แม่สาคร (เวียงสา)ทำแล้ว69610975ทำแล้ว 29/06/255573595958
79. อบต.ยม (ท่าวังผา)ทำแล้ว6137169186ทำแล้ว 29/06/2555552323232
80. อบต.ยาบหัวนา (เวียงสา)ทำแล้ว6138134151ทำแล้ว 29/06/255546262626
81. อบต.ริม (ท่าวังผา)ทำแล้ว7186222248ทำแล้ว 19/06/255568676765
82. อบต.เรือง (เมืองน่าน)ทำแล้ว6908187ทำแล้ว 22/06/255552262222
83. อบต.และ (ทุ่งช้าง)ทำแล้ว6106113113ทำแล้ว 11/06/255561343429
84. อบต.วรนคร (ปัว)ทำแล้ว531413ทำแล้ว 29/06/25553942262626
85. อบต.ศรีภูมิ (ท่าวังผา)ทำแล้ว71029894ทำแล้ว 26/06/2556570181818
86. อบต.ศิลาเพชร (ปัว)ทำแล้ว5200154154ทำแล้ว 25/06/25551201119119119
87. อบต.สกาด (ปัว)ทำแล้ว6411411201ทำแล้ว 28/06/255539555
88. อบต.สถาน (ปัว)ทำแล้ว5567739ทำแล้ว 19/06/25559502311
89. อบต.สถาน (นาน้อย)ทำแล้ว514710193ทำแล้ว 19/06/255576656563
90. อบต.สวด (บ้านหลวง)ทำแล้ว596184159ทำแล้ว 13/06/255548484846
91. อบต.สะเนียน (เมืองน่าน)ทำแล้ว625720693ทำแล้ว 08/06/255571141414
92. อบต.สันทะ (นาน้อย)ทำแล้ว7131132189ทำแล้ว 20/06/255587656562
93. อบต.ส้าน (เวียงสา)ทำแล้ว6154146130ทำแล้ว 25/06/2555674515151
94. อบต.แสนทอง (ท่าวังผา)ทำแล้ว8156113186ทำแล้ว 20/06/255579454545
95. อบต.หนองแดง (แม่จริม)ทำแล้ว6161102101ทำแล้ว 29/06/255522941353
96. อบต.หมอเมือง (แม่จริม)ทำแล้ว4220186185ทำแล้ว 29/06/255563333229
97. อบต.ห้วยโก๋น (เฉลิมพระเกียรติ)ทำแล้ว66781ทำแล้ว 29/06/25551950505050
98. อบต.ไหล่น่าน (เวียงสา)ทำแล้ว61618585ทำแล้ว 18/06/255575474731
99. อบต.อวน (ปัว)ทำแล้ว6172172172ทำแล้ว 15/06/2555615151514
100. อบต.อ่ายนาไลย (เวียงสา)ทำแล้ว710111278ทำแล้ว 21/06/255566565351
รวม 100 อปท.10060216,10215,71214,0831006207,0154,3654,1173,929
ข้อมูล ณ 13/09/2563