รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด แพร่ ปี 2556

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255625572558
1. อบจ.แพร่ (เมืองแพร่)ทำแล้ว11322223158ทำแล้ว 30/11/255524244214214214
2. เทศบาลเมืองแพร่ (เมืองแพร่)ทำแล้ว9353352350ทำแล้ว 03/06/2555701455
3. เทศบาลตำบลช่อแฮ (เมืองแพร่)ทำแล้ว8202197122ทำแล้ว 25/06/25552109838383
4. เทศบาลตำบลเด่นชัย (เด่นชัย)ทำแล้ว10185399407ทำแล้ว 27/06/25551468444444
5. เทศบาลตำบลทุ่งกวาว (เมืองแพร่)ทำแล้ว6307232181ทำแล้ว 22/05/25556623222122
6. เทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง (เมืองแพร่)ทำแล้ว91435151ทำแล้ว 29/06/255519877
7. เทศบาลตำบลบ้านถิ่น (เมืองแพร่)ทำแล้ว665864117ทำแล้ว 31/05/255549393837
8. เทศบาลตำบลบ้านปิน (ลอง)ทำแล้ว41082727ทำแล้ว 27/06/255589232323
9. เทศบาลตำบลบ้านเวียง (ร้องกวาง)ทำแล้ว9292298297ทำแล้ว 19/06/255573181616
10. เทศบาลตำบลปงป่าหวาย (เด่นชัย)ทำแล้ว75251224ทำแล้ว 27/06/25551024111111
11. เทศบาลตำบลปากกาง (ลอง)ทำแล้ว694196202ทำแล้ว 15/06/255558414141
12. เทศบาลตำบลป่าแมต (เมืองแพร่)ทำแล้ว9623389439ทำแล้ว 30/08/2555138605959
13. เทศบาลตำบลแม่คำมี (เมืองแพร่)ทำแล้ว7198256173ทำแล้ว 29/06/2555108747474
14. เทศบาลตำบลแม่จั๊ว (เด่นชัย)ทำแล้ว81404021ทำแล้ว 22/06/255514131313
15. เทศบาลตำบลแม่ปาน (ลอง)ทำแล้ว72812423ทำแล้ว 01/10/2555281444
16. เทศบาลตำบลแม่ลานนา (ลอง)ทำแล้ว14169123121ทำแล้ว 29/06/255534111
17. เทศบาลตำบลแม่หล่าย (เมืองแพร่)ทำแล้ว5157218169ทำแล้ว 29/06/25551090473833
18. เทศบาลตำบลร้องกวาง (ร้องกวาง)ทำแล้ว7117147ทำแล้ว 25/07/25551111
19. เทศบาลตำบลวังชิ้น (วังชิ้น)ทำแล้ว5766564ทำแล้ว 29/06/255568262624
20. เทศบาลตำบลวังหงส์ (เมืองแพร่)ทำแล้ว91277068ทำแล้ว 29/06/255664424241
21. เทศบาลตำบลเวียงต้า (ลอง)ทำแล้ว7324549179ทำแล้ว 28/06/255517161615
22. เทศบาลตำบลสวนเขื่อน (เมืองแพร่)ทำแล้ว8276318291ทำแล้ว 19/06/25551165363636
23. เทศบาลตำบลสอง (สอง)ทำแล้ว9139109106ทำแล้ว 28/06/25554143116116116
24. เทศบาลตำบลสูงเม่น (สูงเม่น)ทำแล้ว5149172130ทำแล้ว 29/06/255566111
25. เทศบาลตำบลหนองม่วงไข่ (หนองม่วงไข่)ทำแล้ว7288280252ทำแล้ว 29/06/25551156262625
26. เทศบาลตำบลห้วยหม้าย (สอง)ทำแล้ว6164143127ทำแล้ว 29/06/25552644403838
27. เทศบาลตำบลห้วยอ้อ (ลอง)ทำแล้ว9285223169ทำแล้ว 03/01/2556124332
28. อบต.กาญจนา (เมืองแพร่)ทำแล้ว6641413ทำแล้ว 12/06/25552977686868
29. อบต.ดอนมูล (สูงเม่น)ทำแล้ว8125565ทำแล้ว 08/06/2555170484140
30. อบต.เด่นชัย (เด่นชัย)ทำแล้ว10202184103ทำแล้ว 31/05/25551166535350
31. อบต.แดนชุมพล (สอง)ทำแล้ว12163220217ทำแล้ว 02/04/255530102666664
32. อบต.ต้าผามอก (ลอง)ทำแล้ว81943434ทำแล้ว 06/06/255535343434
33. อบต.ตำหนักธรรม (หนองม่วงไข่)ทำแล้ว611615285ทำแล้ว 18/06/2555328202020
34. อบต.เตาปูน (สอง)ทำแล้ว6170202177ทำแล้ว 18/06/25553105808078
35. อบต.ท่าข้าม (เมืองแพร่)ทำแล้ว4157156156ทำแล้ว 12/07/255543212121
36. อบต.ทุ่งแค้ว (หนองม่วงไข่)ทำแล้ว8178139126ทำแล้ว 25/06/255523109828279
37. อบต.ทุ่งน้าว (สอง)ทำแล้ว829ทำแล้ว 11/06/2555281431
38. อบต.ทุ่งแล้ง (ลอง)ทำแล้ว9908989ทำแล้ว 04/05/2555357454545
39. อบต.ไทรย้อย (เด่นชัย)ทำแล้ว10190139158ทำแล้ว 25/06/255591515151
40. อบต.นาจักร (เมืองแพร่)ทำแล้ว9451496449ทำแล้ว 29/06/2555977635353
41. อบต.นาพูน (วังชิ้น)ทำแล้ว5734930450ทำแล้ว 22/02/2556450251818
42. อบต.น้ำชำ (สูงเม่น)ทำแล้ว511949123ทำแล้ว 27/06/255513117797979
43. อบต.น้ำรัด (หนองม่วงไข่)ทำแล้ว7264140104ทำแล้ว 24/01/2556891919190
44. อบต.น้ำเลา (ร้องกวาง)ทำแล้ว6242159364ทำแล้ว 20/06/25553117999991
45. อบต.บ่อเหล็กลอง (ลอง)ทำแล้ว121225857ทำแล้ว 13/06/255561999
46. อบต.บ้านกลาง (สอง)ทำแล้ว612410854ทำแล้ว 29/06/255546115111
47. อบต.บ้านกวาง (สูงเม่น)ทำแล้ว615910289ทำแล้ว 124212120
48. อบต.บ้านกาศ (สูงเม่น)ทำแล้ว10757350ทำแล้ว 27/06/255545323231
49. อบต.บ้านปง (สูงเม่น)ทำแล้ว10858985ทำแล้ว 29/06/25552290282624
50. อบต.บ้านปิน (ลอง)ทำแล้ว61101385ทำแล้ว 08/06/255562281716
51. อบต.บ้านหนุน (สอง)ทำแล้ว4203ทำแล้ว 15/06/2555190353534
52. อบต.บ้านเหล่า (สูงเม่น)ทำแล้ว11133212116ทำแล้ว 18/06/255523333
53. อบต.ป่าแดง (เมืองแพร่)ทำแล้ว5147223ทำแล้ว 02/04/255526121111
54. อบต.ป่าสัก (วังชิ้น)ทำแล้ว81111ทำแล้ว 25/12/2555104332
55. อบต.ไผ่โทน (ร้องกวาง)ทำแล้ว10667218ทำแล้ว 26/06/255541121211
56. อบต.พระหลวง (สูงเม่น)ทำแล้ว6117ทำแล้ว 29/06/2555117584023
57. อบต.แม่เกิ๋ง (วังชิ้น)ทำแล้ว8190284210ทำแล้ว 02/04/255565666
58. อบต.แม่คำมี (หนองม่วงไข่)ทำแล้ว7136146146ทำแล้ว 21/06/2555576636161
59. อบต.แม่จั๊วะ (เด่นชัย)ทำแล้ว1011411483ทำแล้ว 15/06/2555334261615
60. อบต.แม่ทราย (ร้องกวาง)ทำแล้ว1298218163ทำแล้ว 26/06/2555977252525
61. อบต.แม่ป้าก (วังชิ้น)ทำแล้ว62177035ทำแล้ว 29/06/2555217652625
62. อบต.แม่พุง (วังชิ้น)ทำแล้ว9212145130ทำแล้ว 14/06/25552222
63. อบต.แม่ยม (เมืองแพร่)ทำแล้ว7230377155ทำแล้ว 30/07/2555492616161
64. อบต.แม่ยางตาล (ร้องกวาง)ทำแล้ว101148996ทำแล้ว 15/06/255577484848
65. อบต.แม่ยางร้อง (ร้องกวาง)ทำแล้ว1515916066ทำแล้ว 15/06/25555164666
66. อบต.แม่ยางฮ่อ (ร้องกวาง)ทำแล้ว7116117117ทำแล้ว 14/06/25552112010110093
67. อบต.ร้องกวาง (ร้องกวาง)ทำแล้ว91472929ทำแล้ว 15/06/2555147111
68. อบต.ร่องกาศ (สูงเม่น)ทำแล้ว6377272298ทำแล้ว 28/05/255543171616
69. อบต.ร่องฟอง (เมืองแพร่)ทำแล้ว6182190181ทำแล้ว 26/06/2555131252525
70. อบต.วังชิ้น (วังชิ้น)ทำแล้ว6287222210ทำแล้ว 29/06/25555811677
71. อบต.วังธง (เมืองแพร่)ทำแล้ว6196196196ทำแล้ว 06/09/255538343434
72. อบต.วังหลวง (หนองม่วงไข่)ทำแล้ว7176115103ทำแล้ว 18/06/255571494946
73. อบต.เวียงทอง (สูงเม่น)ทำแล้ว7245213213ทำแล้ว 26/03/25563112343433
74. อบต.สบสาย (สูงเม่น)ทำแล้ว8182189144ทำแล้ว 18/05/255510106818176
75. อบต.สรอย (วังชิ้น)ทำแล้ว69512927ทำแล้ว 30/06/25563111
76. อบต.สะเอียบ (สอง)ทำแล้ว698168141ทำแล้ว 15/06/255543141414
77. อบต.สูงเม่น (สูงเม่น)ทำแล้ว66488ทำแล้ว 03/04/25553883666665
78. อบต.ห้วยม้า (เมืองแพร่)ทำแล้ว6282285290ทำแล้ว 28/06/255556454545
79. อบต.ห้วยโรง (ร้องกวาง)ทำแล้ว10201260253ทำแล้ว 30/05/255572272727
80. อบต.ห้วยไร่ (เด่นชัย)ทำแล้ว9458458457ทำแล้ว 20/06/255514101010
81. อบต.หัวทุ่ง (ลอง)ทำแล้ว5156218218ทำแล้ว 05/06/255553484848
82. อบต.หัวฝาย (สูงเม่น)ทำแล้ว69887217ทำแล้ว 28/06/2555869525151
83. อบต.หัวเมือง (สอง)ทำแล้ว711411379ทำแล้ว 08/06/2555531212121
84. อบต.เหมืองหม้อ (เมืองแพร่)ทำแล้ว69030ทำแล้ว 20/12/255590858382
รวม 84 อปท.8464116,10314,60611,770845076,2473,2333,0752,997
ข้อมูล ณ 13/09/2563