รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด อุตรดิตถ์ ปี 2556

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255625572558
1. อบจ.อุตรดิตถ์ (เมืองอุตรดิตถ์)ทำแล้ว6189153144ทำแล้ว 29/03/25561261941
2. เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ (เมืองอุตรดิตถ์)ทำแล้ว5211123108ทำแล้ว 28/06/255565353535
3. เทศบาลตำบลคุ้งตะเภา (เมืองอุตรดิตถ์)ทำแล้ว7293296294ทำแล้ว 15/06/25552119144
4. เทศบาลตำบลงิ้วงาม (เมืองอุตรดิตถ์)ทำแล้ว7186200185ทำแล้ว 29/06/2555820111
5. เทศบาลตำบลจริม (ท่าปลา)ทำแล้ว6217213215ทำแล้ว 15/06/2555262393737
6. เทศบาลตำบลตรอน (ตรอน)ทำแล้ว51581484ทำแล้ว 24/09/255556121212
7. เทศบาลตำบลทองแสนขัน (ทองแสนขัน)ทำแล้ว6151151151ทำแล้ว 22/06/255558111
8. เทศบาลตำบลท่าปลา (ท่าปลา)ทำแล้ว711573235ทำแล้ว 29/06/25555115797978
9. เทศบาลตำบลท่าสัก (พิชัย)ทำแล้ว4827576ทำแล้ว 26/06/2555469535252
10. เทศบาลตำบลท่าเสา (เมืองอุตรดิตถ์)ทำแล้ว61726140ทำแล้ว 22/06/2555894646359
11. เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง (ลับแล)ทำแล้ว5257267227ทำแล้ว 27/02/255654383838
12. เทศบาลตำบลน้ำปาด (น้ำปาด)ทำแล้ว619015161ทำแล้ว 04/02/255651131211
13. เทศบาลตำบลน้ำริด (เมืองอุตรดิตถ์)ทำแล้ว11227185161ทำแล้ว 29/06/25551106747170
14. เทศบาลตำบลในเมือง (พิชัย)ทำแล้ว61176462ทำแล้ว 29/06/255542252525
15. เทศบาลตำบลบ้านเกาะ (เมืองอุตรดิตถ์)ทำแล้ว6594648390ทำแล้ว 20/06/255512111
16. เทศบาลตำบลบ้านแก่ง (ตรอน)ทำแล้ว6130139120ทำแล้ว 23/05/255548111
17. เทศบาลตำบลบ้านโคก (บ้านโคก)ทำแล้ว4283212212ทำแล้ว 25/06/255650252524
18. เทศบาลตำบลบ้านด่านนาขาม (เมืองอุตรดิตถ์)ทำแล้ว81939074ทำแล้ว 26/06/25551076322
19. เทศบาลตำบลป่าเซ่า (เมืองอุตรดิตถ์)ทำแล้ว122939547ทำแล้ว 05/06/25552222
20. เทศบาลตำบลผาจุก (เมืองอุตรดิตถ์)ทำแล้ว816215076ทำแล้ว 28/06/2555842282828
21. เทศบาลตำบลพระเสด็จ (ลับแล)ทำแล้ว5340572297ทำแล้ว 15/06/25557444
22. เทศบาลตำบลฟากท่า (ฟากท่า)ทำแล้ว6100106105ทำแล้ว 25/06/2555945313131
23. เทศบาลตำบลร่วมจิต (ท่าปลา)ทำแล้ว8107119123ทำแล้ว 29/06/255514416111
24. เทศบาลตำบลวังกะพี้ (เมืองอุตรดิตถ์)ทำแล้ว71,067322306ทำแล้ว 27/06/25557104393939
25. เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ (ลับแล)ทำแล้ว8138127134ทำแล้ว 29/06/2555178444242
26. เทศบาลตำบลหัวดง (ลับแล)ทำแล้ว9318319318ทำแล้ว 20/06/25575086353229
27. เทศบาลตำบลหาดกรวด (เมืองอุตรดิตถ์)ทำแล้ว81453337ทำแล้ว 14/06/255543411
28. อบต.ข่อยสูง (ตรอน)ทำแล้ว7144152221ทำแล้ว 01/11/255541414141
29. อบต.ขุนฝาง (เมืองอุตรดิตถ์)ทำแล้ว5203296246ทำแล้ว 29/06/25552394777776
30. อบต.คอรุม (พิชัย)ทำแล้ว7209200201ทำแล้ว 14/06/255411111
31. อบต.ชัยจุมพล (ลับแล)ทำแล้ว5141122120ทำแล้ว 29/06/25551394616161
32. อบต.ด่านแม่คำมัน (ลับแล)ทำแล้ว7463119ทำแล้ว 11/06/255526111
33. อบต.เด่นเหล็ก (น้ำปาด)ทำแล้ว6128136140ทำแล้ว 28/01/255634282827
34. อบต.ถ้ำฉลอง (เมืองอุตรดิตถ์)ทำแล้ว13812034ทำแล้ว 18/05/25551244282828
35. อบต.ท่าปลา (ท่าปลา)ทำแล้ว6205206206ทำแล้ว 31/05/2555752111
36. อบต.ท่าแฝก (น้ำปาด)ทำแล้ว8251255254ทำแล้ว 29/05/255541888
37. อบต.ท่ามะเฟือง (พิชัย)ทำแล้ว5125164117ทำแล้ว 31/05/2555181353535
38. อบต.ท่าสัก (พิชัย)ทำแล้ว7236203131ทำแล้ว 29/06/25552972312828
39. อบต.นาขุม (บ้านโคก)ทำแล้ว5235128130ทำแล้ว 15/06/255559333
40. อบต.นางพญา (ท่าปลา)ทำแล้ว8163269209ทำแล้ว 04/03/2556131191919
41. อบต.นานกกก (ลับแล)ทำแล้ว9214215214ทำแล้ว 26/06/255541121212
42. อบต.นายาง (พิชัย)ทำแล้ว618211285ทำแล้ว 05/03/255647242222
43. อบต.นาอิน (พิชัย)ทำแล้ว7318352348ทำแล้ว 29/06/255510999
44. อบต.น้ำไคร้ (น้ำปาด)ทำแล้ว81484138ทำแล้ว 15/06/2555767655
45. อบต.น้ำไผ่ (น้ำปาด)ทำแล้ว651828713ทำแล้ว 19/06/255511222
46. อบต.น้ำพี้ (ทองแสนขัน)ทำแล้ว6424118145ทำแล้ว 11/06/2555443333
47. อบต.น้ำหมัน (ท่าปลา)ทำแล้ว51737050ทำแล้ว 15/06/255527146111
48. อบต.น้ำอ่าง (ตรอน)ทำแล้ว8309192176ทำแล้ว 14/06/255541111
49. อบต.ในเมือง (พิชัย)ทำแล้ว6179330314ทำแล้ว 15/06/25551184711
50. อบต.บ่อทอง (ทองแสนขัน)ทำแล้ว4248386190ทำแล้ว 07/03/255671212121
51. อบต.บ่อเบี้ย (บ้านโคก)ทำแล้ว16151409252ทำแล้ว 26/04/2556611552
52. อบต.บ้านแก่ง (ตรอน)ทำแล้ว521016364ทำแล้ว 01/06/255535101272624
53. อบต.บ้านโคน (พิชัย)ทำแล้ว718111379ทำแล้ว 28/05/255584545353
54. อบต.บ้านด่าน (เมืองอุตรดิตถ์)ทำแล้ว647148127ทำแล้ว 11/06/255536323131
55. อบต.บ้านด่านนาขาม (เมืองอุตรดิตถ์)ทำแล้ว8254259167ทำแล้ว 15/06/255582322
56. อบต.บ้านดารา (พิชัย)ทำแล้ว612367ทำแล้ว 30/05/2555103757173
57. อบต.บ้านฝาย (น้ำปาด)ทำแล้ว5352215256ทำแล้ว 14/06/2555178461614
58. อบต.บ้านเสี้ยว (ฟากท่า)ทำแล้ว711017976ทำแล้ว 28/06/255538444
59. อบต.บ้านหม้อ (พิชัย)ทำแล้ว5282100113ทำแล้ว 21/06/25551442311
60. อบต.ป่าคาย (ทองแสนขัน)ทำแล้ว6155137216ทำแล้ว 15/06/255581211210
61. อบต.ผักขวง (ทองแสนขัน)ทำแล้ว6129130501ทำแล้ว 09/08/25555111
62. อบต.ผาเลือด (ท่าปลา)ทำแล้ว7249461460ทำแล้ว 27/06/255573474141
63. อบต.ไผ่ล้อม (ลับแล)ทำแล้ว616010180ทำแล้ว 29/06/255556311
64. อบต.ฝายหลวง (ลับแล)ทำแล้ว5200173160ทำแล้ว 15/05/255519531033
65. อบต.พญาแมน (พิชัย)ทำแล้ว834410698ทำแล้ว 21/06/255557811
66. อบต.ฟากท่า (ฟากท่า)ทำแล้ว3168171171ทำแล้ว 15/06/2555440111
67. อบต.ม่วงเจ็ดต้น (บ้านโคก)ทำแล้ว538397214ทำแล้ว 12/03/255631422
68. อบต.แม่พูล (ลับแล)ทำแล้ว9135138129ทำแล้ว 29/06/2555542111
69. อบต.ร่วมจิต (ท่าปลา)ทำแล้ว5764242ทำแล้ว 15/06/255530911
70. อบต.ไร่อ้อย (พิชัย)ทำแล้ว71036080ทำแล้ว 27/06/25559999
71. อบต.วังดิน (เมืองอุตรดิตถ์)ทำแล้ว5244203167ทำแล้ว 15/06/255513020156
72. อบต.วังแดง (ตรอน)ทำแล้ว8414350308ทำแล้ว 14/09/255549133989696
73. อบต.สองคอน (ฟากท่า)ทำแล้ว9340370356ทำแล้ว 29/06/255514111
74. อบต.สองห้อง (ฟากท่า)ทำแล้ว8131131131ทำแล้ว 18/06/25555743411
75. อบต.แสนตอ (น้ำปาด)ทำแล้ว5161206156ทำแล้ว 29/06/25551380656565
76. อบต.แสนตอ (เมืองอุตรดิตถ์)ทำแล้ว81476156ทำแล้ว 25/06/255575575650
77. อบต.ห้วยมุ่น (น้ำปาด)ทำแล้ว7162184179ทำแล้ว 14/05/255522733
78. อบต.หาดงิ้ว (เมืองอุตรดิตถ์)ทำแล้ว51225050ทำแล้ว 08/06/255547282826
79. อบต.หาดล้า (ท่าปลา)ทำแล้ว7183170173ทำแล้ว 29/02/255515111
80. อบต.หาดสองแคว (ตรอน)ทำแล้ว6145129126ทำแล้ว 21/05/2555145145141141
รวม 80 อปท.8053617,17614,43312,857805154,4892,0891,7501,700
ข้อมูล ณ 13/09/2563