รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด ลำปาง ปี 2556

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255625572558
1. อบจ.ลำปาง (เมืองลำปาง)ทำแล้ว58801,0851,087ทำแล้ว 24/04/2555179171717
2. เทศบาลนครลำปาง (เมืองลำปาง)ทำแล้ว6231173394ทำแล้ว 27/06/25555193156155152
3. เทศบาลเมืองเขลางค์นคร (เมืองลำปาง)ทำแล้ว6425135114ทำแล้ว 19/03/25572888231313
4. เทศบาลเมืองพิชัย (เมืองลำปาง)ทำแล้ว5224387ทำแล้ว 28/06/255520126494947
5. เทศบาลเมืองล้อมแรด (เถิน)ทำแล้ว5510233126ทำแล้ว 29/06/25556515713913966
6. เทศบาลตำบลเกาะคา (เกาะคา)ทำแล้ว5169168165ทำแล้ว 27/06/2555124797979
7. เทศบาลตำบลเกาะคาแม่ยาว (เกาะคา)ทำแล้ว740ทำแล้ว 25/06/0555393500
8. เทศบาลตำบลแจ้ห่ม (แจ้ห่ม)ทำแล้ว5977375ทำแล้ว 27/09/255558181817
9. เทศบาลตำบลต้นธงชัย (เมืองลำปาง)ทำแล้ว5484492492ทำแล้ว 15/06/255511100
10. เทศบาลตำบลเถินบุรี (เถิน)ทำแล้ว5745450ทำแล้ว 19/06/255557363129
11. เทศบาลตำบลท่าผา (เกาะคา)ทำแล้ว8157158158ทำแล้ว 28/06/2555189605957
12. เทศบาลตำบลทุ่งงาม (เสริมงาม)ทำแล้ว5198174173ทำแล้ว 02/07/25552778424038
13. เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง (แจ้ห่ม)ทำแล้ว5226272271ทำแล้ว 05/06/2555163403837
14. เทศบาลตำบลนาแก้ว (เกาะคา)ทำแล้ว5101137124ทำแล้ว 25/06/255594797972
15. เทศบาลตำบลนาครัว (แม่ทะ)ทำแล้ว5181181171ทำแล้ว 26/06/255696555
16. เทศบาลตำบลน้ำโจ้ (แม่ทะ)ทำแล้ว5411252156ทำแล้ว 28/06/25553187636262
17. เทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว (เมืองลำปาง)ทำแล้ว5132187184ทำแล้ว 28/06/2555100464545
18. เทศบาลตำบลบ้านสา (แจ้ห่ม)ทำแล้ว51574729ทำแล้ว 28/05/25551173444241
19. เทศบาลตำบลบ้านใหม่ (วังเหนือ)ทำแล้ว5390407375ทำแล้ว 21/05/255515105848483
20. เทศบาลตำบลปงยางคก (ห้างฉัตร)ทำแล้ว5879292ทำแล้ว 05/06/255582262525
21. เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว (แม่ทะ)ทำแล้ว5395185165ทำแล้ว 30/04/0655663222221
22. เทศบาลตำบลพระบาทวังตวง (แม่พริก)ทำแล้ว510833ทำแล้ว 01/10/2555131045100
23. เทศบาลตำบลเมืองปาน (เมืองปาน)ทำแล้ว5137109104ทำแล้ว 25/06/255572393939
24. เทศบาลตำบลเมืองยาว (ห้างฉัตร)ทำแล้ว8908987ทำแล้ว 29/06/25551111
25. เทศบาลตำบลแม่ทะ (แม่ทะ)ทำแล้ว5134137139ทำแล้ว 29/06/255567535353
26. เทศบาลตำบลแม่ปุ (แม่พริก)ทำแล้ว5215232233ทำแล้ว 01/06/2555110656562
27. เทศบาลตำบลแม่พริก (แม่พริก)ทำแล้ว515011499ทำแล้ว 28/06/2555597707067
28. เทศบาลตำบลแม่มอก (เถิน)ทำแล้ว5385259255ทำแล้ว 28/06/25555100888
29. เทศบาลตำบลแม่เมาะ (แม่เมาะ)ทำแล้ว5288154147ทำแล้ว 26/06/255513190979694
30. เทศบาลตำบลลำปางหลวง (เกาะคา)ทำแล้ว5123212195ทำแล้ว 29/06/255511241247849
31. เทศบาลตำบลวังพร้าว (เกาะคา)ทำแล้ว5787677ทำแล้ว 29/06/065563525252
32. เทศบาลตำบลวังเหนือ (วังเหนือ)ทำแล้ว5955952ทำแล้ว 30/07/255669454545
33. เทศบาลตำบลเวียงตาล (ห้างฉัตร)ทำแล้ว52028484ทำแล้ว 29/06/255539157145145143
34. เทศบาลตำบลเวียงมอก (เถิน)ทำแล้ว6165166166ทำแล้ว 15/06/25551165109109109
35. เทศบาลตำบลศาลา (เกาะคา)ทำแล้ว7163167167ทำแล้ว 29/06/255582656362
36. เทศบาลตำบลสบปราบ (สบปราบ)ทำแล้ว5206157144ทำแล้ว 07/08/2555153102102102
37. เทศบาลตำบลสิริราช (แม่ทะ)ทำแล้ว5355128106ทำแล้ว 29/06/2555113585858
38. เทศบาลตำบลเสริมงาม (เสริมงาม)ทำแล้ว5118129112ทำแล้ว 28/06/2555553333030
39. เทศบาลตำบลเสริมซ้าย (เสริมงาม)ทำแล้ว7888988ทำแล้ว 29/06/2555150434343
40. เทศบาลตำบลหลวงใต้ (งาว)ทำแล้ว525916191ทำแล้ว 26/06/25554489777776
41. เทศบาลตำบลหลวงเหนือ (งาว)ทำแล้ว51387753ทำแล้ว 25/06/2555698757572
42. เทศบาลตำบลห้างฉัตร (ห้างฉัตร)ทำแล้ว5181206116ทำแล้ว 20/06/255550342726
43. เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล (ห้างฉัตร)ทำแล้ว5500552405ทำแล้ว 28/06/255522122105105105
44. เทศบาลตำบลไหล่หิน (เกาะคา)ทำแล้ว51825657ทำแล้ว 18/06/2555261222222
45. อบต.จางเหนือ (แม่เมาะ)ทำแล้ว59227573ทำแล้ว 08/06/2555363585747
46. อบต.แจ้ซ้อน (เมืองปาน)ทำแล้ว5169153129ทำแล้ว 28/06/255582626262
47. อบต.แจ้ห่ม (แจ้ห่ม)ทำแล้ว515422645ทำแล้ว 22/06/2555117505050
48. อบต.ดอนไฟ (แม่ทะ)ทำแล้ว51126873ทำแล้ว 04/06/255696202020
49. อบต.ทุ่งกว๋าว (เมืองปาน)ทำแล้ว5197199195ทำแล้ว 28/06/255512119105105105
50. อบต.ทุ่งฝาย (เมืองลำปาง)ทำแล้ว5208210193ทำแล้ว 15/06/25552967373737
51. อบต.ทุ่งฮั้ว (วังเหนือ)ทำแล้ว5122120120ทำแล้ว 29/06/2555272707070
52. อบต.นาแก (งาว)ทำแล้ว51681992ทำแล้ว 18/06/25551154232323
53. อบต.นาโป่ง (เถิน)ทำแล้ว52447881ทำแล้ว 27/06/25551473626258
54. อบต.นายาง (สบปราบ)ทำแล้ว8697560ทำแล้ว 27/06/255636232323
55. อบต.นาสัก (แม่เมาะ)ทำแล้ว51238917ทำแล้ว 29/06/2555448383836
56. อบต.นาแส่ง (เกาะคา)ทำแล้ว8107108101ทำแล้ว 29/06/2555301099
57. อบต.นิคมพัฒนา (เมืองลำปาง)ทำแล้ว5139139139ทำแล้ว 07/06/255532171716
58. อบต.บ่อแฮ้ว (เมืองลำปาง)ทำแล้ว52348537ทำแล้ว 06/06/25552385767676
59. อบต.บ้านกิ่ว (แม่ทะ)ทำแล้ว521422488ทำแล้ว 27/06/255552231111
60. อบต.บ้านขอ (เมืองปาน)ทำแล้ว5179156380ทำแล้ว 18/06/255514133127127110
61. อบต.บ้านค่า (เมืองลำปาง)ทำแล้ว5234258356ทำแล้ว 01/06/255568313131
62. อบต.บ้านดง (แม่เมาะ)ทำแล้ว5521301253ทำแล้ว 26/06/2555213121212
63. อบต.บ้านบอม (แม่ทะ)ทำแล้ว5200136129ทำแล้ว 29/06/255513703600
64. อบต.บ้านเป้า (เมืองลำปาง)ทำแล้ว5220172172ทำแล้ว 15/06/2555621298
65. อบต.บ้านโป่ง (งาว)ทำแล้ว515615390ทำแล้ว 21/05/255551353535
66. อบต.บ้านร้อง (งาว)ทำแล้ว51308572ทำแล้ว 993646060
67. อบต.บ้านแลง (เมืองลำปาง)ทำแล้ว5142ทำแล้ว 28/06/255532232323
68. อบต.บ้านเสด็จ (เมืองลำปาง)ทำแล้ว5979194ทำแล้ว 1876575652
69. อบต.บ้านหวด (งาว)ทำแล้ว5140135135ทำแล้ว 29/06/255554393934
70. อบต.บ้านแหง (งาว)ทำแล้ว51478074ทำแล้ว 21/06/2555192636261
71. อบต.บ้านอ้อน (งาว)ทำแล้ว61719495ทำแล้ว 29/06/2555431312926
72. อบต.บ้านเอื้อม (เมืองลำปาง)ทำแล้ว5448199169ทำแล้ว 21/06/255566454241
73. อบต.บุญนาคพัฒนา (เมืองลำปาง)ทำแล้ว5157133113ทำแล้ว 06/06/255547262626
74. อบต.ปงดอน (แจ้ห่ม)ทำแล้ว5332594319ทำแล้ว 28/06/255564545453
75. อบต.ปงเตา (งาว)ทำแล้ว5120126127ทำแล้ว 15/06/25552693938985
76. อบต.พิชัย (เมืองลำปาง)ทำแล้ว5353636ทำแล้ว 14/06/255521212121
77. อบต.เมืองมาย (แจ้ห่ม)ทำแล้ว5215210139ทำแล้ว 29/06/2555557494848
78. อบต.แม่กัวะ (สบปราบ)ทำแล้ว591125100ทำแล้ว 13/06/255547231312
79. อบต.แม่ตีบ (งาว)ทำแล้ว518618040ทำแล้ว 26/06/255543000
80. อบต.แม่ถอด (เถิน)ทำแล้ว514913296ทำแล้ว 28/06/25555103878787
81. อบต.แม่ปะ (เถิน)ทำแล้ว5107123101ทำแล้ว 29/06/255548242420
82. อบต.แม่พริก (แม่พริก)ทำแล้ว8153112191ทำแล้ว 21/06/255519119101101101
83. อบต.แม่วะ (เถิน)ทำแล้ว57221ทำแล้ว 05/06/2555163333030
84. อบต.แม่สัน (ห้างฉัตร)ทำแล้ว5229234275ทำแล้ว 29/06/255564525252
85. อบต.แม่สุก (แจ้ห่ม)ทำแล้ว5139139139ทำแล้ว 21/06/255557252522
86. อบต.ร่องเคาะ (วังเหนือ)ทำแล้ว5284237235ทำแล้ว 28/06/255595777777
87. อบต.วอแก้ว (ห้างฉัตร)ทำแล้ว5163160152ทำแล้ว 19/06/255571646462
88. อบต.วังแก้ว (วังเหนือ)ทำแล้ว5603537ทำแล้ว 04/06/255546454545
89. อบต.วังเงิน (แม่ทะ)ทำแล้ว5136119116ทำแล้ว 26/06/255515776
90. อบต.วังซ้าย (วังเหนือ)ทำแล้ว55911ทำแล้ว 06/06/255559484840
91. อบต.วังใต้ (วังเหนือ)ทำแล้ว5787980ทำแล้ว 07/06/255563535252
92. อบต.วังทรายคำ (วังเหนือ)ทำแล้ว51469998ทำแล้ว 29/06/0655146000
93. อบต.วังทอง (วังเหนือ)ทำแล้ว5185253252ทำแล้ว 26/06/255555191919
94. อบต.วิเชตนคร (แจ้ห่ม)ทำแล้ว515799103ทำแล้ว 29/06/2555356222
95. อบต.สบปราบ (สบปราบ)ทำแล้ว7122203188ทำแล้ว 29/06/2555154383838
96. อบต.สบป้าด (แม่เมาะ)ทำแล้ว5753830ทำแล้ว 26/06/255517999
97. อบต.สมัย (สบปราบ)ทำแล้ว77121ทำแล้ว 15/06/255567494946
98. อบต.เสริมกลาง (เสริมงาม)ทำแล้ว5156156156ทำแล้ว 25/06/255546434343
99. อบต.เสริมขวา (เสริมงาม)ทำแล้ว5484445ทำแล้ว 15/06/255527262624
100. อบต.หนองหล่ม (ห้างฉัตร)ทำแล้ว5129129129ทำแล้ว 21/06/255567585756
101. อบต.หัวเมือง (เมืองปาน)ทำแล้ว5303275255ทำแล้ว 25/06/2555105414141
102. อบต.หัวเสือ (แม่ทะ)ทำแล้ว5797171ทำแล้ว 06/06/2555179515151
103. อบต.ใหม่พัฒนา (เกาะคา)ทำแล้ว51311125ทำแล้ว 05/06/2555133323231
รวม 103 อปท.10354419,43316,32514,3911035887,9465,0364,7804,559
ข้อมูล ณ 13/09/2563