รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด ลำพูน ปี 2556

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255625572558
1. อบจ.ลำพูน (เมืองลำพูน)ทำแล้ว8350286280ทำแล้ว 04/02/2556220112111100
2. เทศบาลเมืองลำพูน (เมืองลำพูน)ทำแล้ว6510433425ทำแล้ว 21/08/255548353516
3. เทศบาลตำบลก้อ (ลี้)ทำแล้ว7268250238ทำแล้ว 06/11/255557303030
4. เทศบาลตำบลดงดำ (ลี้)ทำแล้ว8152150140ทำแล้ว 28/06/2555781211111
5. เทศบาลตำบลต้นธง (เมืองลำพูน)ทำแล้ว7752752752ทำแล้ว 20/06/2555137222
6. เทศบาลตำบลทากาศ (แม่ทา)ทำแล้ว7134159177ทำแล้ว 28/06/2555121979795
7. เทศบาลตำบลทากาศเหนือ (แม่ทา)ทำแล้ว819310196ทำแล้ว 28/06/2555117106106106
8. เทศบาลตำบลทาขุมเงิน (แม่ทา)ทำแล้ว7144233440ทำแล้ว 29/06/2555554545348
9. เทศบาลตำบลท่าเชียงทอง (เมืองลำพูน)ทำแล้ว7959990ทำแล้ว 20/02/255676232323
10. เทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง (แม่ทา)ทำแล้ว7115118124ทำแล้ว 13/06/25551778787878
11. เทศบาลตำบลทาปลาดุก (แม่ทา)ทำแล้ว61457146ทำแล้ว 29/06/25551184776425
12. เทศบาลตำบลทาสบชัย (แม่ทา)ทำแล้ว8319320320ทำแล้ว 25/10/25553115310210299
13. เทศบาลตำบลทาสบเส้า (แม่ทา)ทำแล้ว8240212241ทำแล้ว 11/05/2555238187187186
14. เทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง (ทุ่งหัวช้าง)ทำแล้ว7117119119ทำแล้ว 29/06/255566474747
15. เทศบาลตำบลบ้านกลาง (เมืองลำพูน)ทำแล้ว8133228132ทำแล้ว 06/06/255523137114114114
16. เทศบาลตำบลบ้านธิ (บ้านธิ)ทำแล้ว71227844ทำแล้ว 29/06/255514111999997
17. เทศบาลตำบลบ้านแป้น (เมืองลำพูน)ทำแล้ว5163109108ทำแล้ว 29/05/2555772311
18. เทศบาลตำบลบ้านโฮ่ง (บ้านโฮ่ง)ทำแล้ว81448080ทำแล้ว 31/07/2555103505050
19. เทศบาลตำบลประตูป่า (เมืองลำพูน)ทำแล้ว8229202194ทำแล้ว 11/05/2555465606060
20. เทศบาลตำบลป่าซาง (ป่าซาง)ทำแล้ว7256204201ทำแล้ว 22/05/25551687686868
21. เทศบาลตำบลป่าไผ่ (ลี้)ทำแล้ว8494949ทำแล้ว 06/06/2555211112112112104
22. เทศบาลตำบลป่าสัก (เมืองลำพูน)ทำแล้ว6187208208ทำแล้ว 11/05/255529184165165163
23. เทศบาลตำบลม่วงน้อย (ป่าซาง)ทำแล้ว6255223204ทำแล้ว 28/06/25551130999494
24. เทศบาลตำบลมะกอก (ป่าซาง)ทำแล้ว8226294141ทำแล้ว 25/05/25554142686860
25. เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ (เมืองลำพูน)ทำแล้ว8114108108ทำแล้ว 29/06/255552342716
26. เทศบาลตำบลแม่ตืน (ลี้)ทำแล้ว8219245197ทำแล้ว 03/04/255537373737
27. เทศบาลตำบลแม่แรง (ป่าซาง)ทำแล้ว7267183167ทำแล้ว 29/08/2555498979593
28. เทศบาลตำบลริมปิง (เมืองลำพูน)ทำแล้ว8318301301ทำแล้ว 22/06/255527102919088
29. เทศบาลตำบลลี้ (ลี้)ทำแล้ว7205104109ทำแล้ว 01/10/25552127116107107
30. เทศบาลตำบลวังดิน (ลี้)ทำแล้ว6278167144ทำแล้ว 29/06/255534110838280
31. เทศบาลตำบลวังผาง (เวียงหนองล่อง)ทำแล้ว6227217226ทำแล้ว 26/06/255550777
32. เทศบาลตำบลเวียงยอง (เมืองลำพูน)ทำแล้ว7382483138ทำแล้ว 21/06/2555101111
33. เทศบาลตำบลศรีเตี้ย (บ้านโฮ่ง)ทำแล้ว7645753ทำแล้ว 29/06/255556464646
34. เทศบาลตำบลศรีบัวบาน (เมืองลำพูน)ทำแล้ว8167211231ทำแล้ว 28/06/255516333
35. เทศบาลตำบลศรีวิชัย (ลี้)ทำแล้ว7168168168ทำแล้ว 22/06/255565656565
36. เทศบาลตำบลหนองช้างคืน (เมืองลำพูน)ทำแล้ว61173551ทำแล้ว 26/06/2555570696969
37. เทศบาลตำบลหนองยวง (เวียงหนองล่อง)ทำแล้ว8190167287ทำแล้ว 27/06/25551832431
38. เทศบาลตำบลหนองล่อง (เวียงหนองล่อง)ทำแล้ว9104130127ทำแล้ว 27/06/25552280787878
39. เทศบาลตำบลเหมืองง่า (เมืองลำพูน)ทำแล้ว4323323323ทำแล้ว 23/01/255645107888885
40. เทศบาลตำบลเหมืองจี้ (เมืองลำพูน)ทำแล้ว8306256250ทำแล้ว 14/06/255573301211
41. เทศบาลตำบลอุโมงค์ (เมืองลำพูน)ทำแล้ว7377417417ทำแล้ว 27/06/255564243243240239
42. อบต.ตะเคียนปม (ทุ่งหัวช้าง)ทำแล้ว8328255219ทำแล้ว 21/06/255548777
43. อบต.ท่าตุ้ม (ป่าซาง)ทำแล้ว7211196174ทำแล้ว 15/06/25553592838383
44. อบต.ทาแม่ลอบ (แม่ทา)ทำแล้ว713816152ทำแล้ว 18/06/2555583141313
45. อบต.ทุ่งหัวช้าง (ทุ่งหัวช้าง)ทำแล้ว714710387ทำแล้ว 15/06/2555798858574
46. อบต.นครเจดีย์ (ป่าซาง)ทำแล้ว7200115112ทำแล้ว 14/06/25551140131131127
47. อบต.นาทราย (ลี้)ทำแล้ว8194161167ทำแล้ว 15/06/25556132656361
48. อบต.น้ำดิบ (ป่าซาง)ทำแล้ว7234275233ทำแล้ว 11/06/25551107908987
49. อบต.บ้านปวง (ทุ่งหัวช้าง)ทำแล้ว718213692ทำแล้ว 13/06/25553756343434
50. อบต.บ้านเรือน (ป่าซาง)ทำแล้ว6223197195ทำแล้ว 12/06/2555789575656
51. อบต.ป่าพลู (บ้านโฮ่ง)ทำแล้ว81055243ทำแล้ว 30/05/25553571717167
52. อบต.แม่ลาน (ลี้)ทำแล้ว7308238237ทำแล้ว 26/06/255579393939
53. อบต.เวียงกานต์ (บ้านโฮ่ง)ทำแล้ว8235162157ทำแล้ว 22/06/2555105929292
54. อบต.เวียงแก้ว (ลี้)ทำแล้ว755147ทำแล้ว 07/06/255548272725
55. อบต.หนองปลาสะวาย (บ้านโฮ่ง)ทำแล้ว689109ทำแล้ว 15/06/255573555553
56. อบต.หนองหนาม (เมืองลำพูน)ทำแล้ว7137133109ทำแล้ว 21/05/255581595956
57. อบต.ห้วยยาบ (บ้านธิ)ทำแล้ว75111ทำแล้ว 29/06/255551282828
58. อบต.เหล่ายาว (บ้านโฮ่ง)ทำแล้ว81727273ทำแล้ว 28/06/255534111111
รวม 58 อปท.5841512,13310,83110,113587115,5353,8893,7703,616
ข้อมูล ณ 13/09/2563