รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด เชียงใหม่ ปี 2556

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255625572558
1. อบจ.เชียงใหม่ (เมืองเชียงใหม่)ทำแล้ว7314258249ทำแล้ว 01/05/255576234271212
2. เทศบาลนครเชียงใหม่ (เมืองเชียงใหม่)ทำแล้ว4362401354ทำแล้ว 29/06/255535297969693
3. เทศบาลเมืองต้นเปา (สันกำแพง)ทำแล้ว8455719ทำแล้ว 28/06/255517333
4. เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา (แม่แตง)ทำแล้ว7274283282ทำแล้ว 15/08/2555274252525
5. เทศบาลเมืองแม่โจ้ (สันทราย)ทำแล้ว7207155155ทำแล้ว 26/06/255640711111111
6. เทศบาลเมืองแม่เหียะ (เมืองเชียงใหม่)ทำแล้ว7240195243ทำแล้ว 19/11/2555137186111010
7. เทศบาลตำบลขัวมุง (สารภี)ทำแล้ว7501360255ทำแล้ว 11/06/2555382666
8. เทศบาลตำบลขี้เหล็ก (แม่ริม)ทำแล้ว7180183158ทำแล้ว 20/06/2555342161616
9. เทศบาลตำบลจอมแจ้ง (แม่แตง)ทำแล้ว7106111124ทำแล้ว 28/06/255577312727
10. เทศบาลตำบลจอมทอง (จอมทอง)ทำแล้ว6247175206ทำแล้ว 29/06/2555798151515
11. เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว (สันทราย)ทำแล้ว5377374399ทำแล้ว 29/03/25552175175175164
12. เทศบาลตำบลชมภู (สารภี)ทำแล้ว93955ทำแล้ว 29/06/2555123222
13. เทศบาลตำบลช้างเผือก (เมืองเชียงใหม่)ทำแล้ว6180193159ทำแล้ว 20/06/2555102525249
14. เทศบาลตำบลเชิงดอย (ดอยสะเก็ด)ทำแล้ว8167148106ทำแล้ว 28/06/255511911711089
15. เทศบาลตำบลเชียงดาว (เชียงดาว)ทำแล้ว7171172132ทำแล้ว 27/09/255595434343
16. เทศบาลตำบลไชยปราการ (ไชยปราการ)ทำแล้ว7497363339ทำแล้ว 21/06/2555100757575
17. เทศบาลตำบลไชยสถาน (สารภี)ทำแล้ว7183189240ทำแล้ว 29/06/255528105871110
18. เทศบาลตำบลดอนแก้ว (สารภี)ทำแล้ว7198218223ทำแล้ว 20/06/255544141414
19. เทศบาลตำบลดอยแก้ว (จอมทอง)ทำแล้ว7157183118ทำแล้ว 14/03/2556341222
20. เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด (ดอยสะเก็ด)ทำแล้ว7274123127ทำแล้ว 26/06/255519158959595
21. เทศบาลตำบลตลาดขวัญ (ดอยสะเก็ด)ทำแล้ว5180188163ทำแล้ว 26/06/255533161616
22. เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ (ดอยสะเก็ด)ทำแล้ว6145142172ทำแล้ว 22/06/255569212121
23. เทศบาลตำบลท่ากว้าง (สารภี)ทำแล้ว7192181189ทำแล้ว 27/06/255567181813
24. เทศบาลตำบลท่าข้าม (ฮอด)ทำแล้ว7776432ทำแล้ว 05/06/255517777
25. เทศบาลตำบลท่าเดื่อ-มืดกา (ดอยเต่า)ทำแล้ว72003936ทำแล้ว 22/06/25554173828281
26. เทศบาลตำบลท่าผา (แม่แจ่ม)ทำแล้ว7127115108ทำแล้ว 30/06/25555310109
27. เทศบาลตำบลท่าวังตาล (สารภี)ทำแล้ว7306241387ทำแล้ว 27/06/2555963022
28. เทศบาลตำบลท่าศาลา (เมืองเชียงใหม่)ทำแล้ว6296296296ทำแล้ว 25/06/25551011511111152
29. เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง (เชียงดาว)ทำแล้ว7883333ทำแล้ว 14/06/25551873373535
30. เทศบาลตำบลทุ่งต้อม (สันป่าตอง)ทำแล้ว6225402191ทำแล้ว 29/06/2555232212121
31. เทศบาลตำบลทุ่งสะโตก (สันป่าตอง)ทำแล้ว5388609337ทำแล้ว 06/06/255581722
32. เทศบาลตำบลน้ำแพร่ (พร้าว)ทำแล้ว7118117116ทำแล้ว 25/06/2555282873
33. เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา (หางดง)ทำแล้ว7151152157ทำแล้ว 01/06/255591723532
34. เทศบาลตำบลบวกค้าง (สันกำแพง)ทำแล้ว6365232187ทำแล้ว 87711
35. เทศบาลตำบลบ่อหลวง (ฮอด)ทำแล้ว5195165193ทำแล้ว 29/06/255520140120111106
36. เทศบาลตำบลบ้านกลาง (สันป่าตอง)ทำแล้ว7562574257ทำแล้ว 21/05/255586444444
37. เทศบาลตำบลบ้านตาล (ฮอด)ทำแล้ว61337972ทำแล้ว 29/06/255526222
38. เทศบาลตำบลบ้านปง (หางดง)ทำแล้ว8350194112ทำแล้ว 29/06/2555115787771
39. เทศบาลตำบลบ้านแปะ (จอมทอง)ทำแล้ว5234213211ทำแล้ว 25/06/2555181125120117
40. เทศบาลตำบลบ้านโป่ง (พร้าว)ทำแล้ว7222247203ทำแล้ว 18/06/2555288544
41. เทศบาลตำบลบ้านแม (สันป่าตอง)ทำแล้ว41259191ทำแล้ว 09/01/255688747474
42. เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า (ฝาง)ทำแล้ว7706567ทำแล้ว 22/06/255545404039
43. เทศบาลตำบลบ้านหลวง (จอมทอง)ทำแล้ว6198207175ทำแล้ว 26/03/25551301167169
44. เทศบาลตำบลบ้านแหวน (หางดง)ทำแล้ว5220115295ทำแล้ว 30/03/255563150562222
45. เทศบาลตำบลป่าแดด (เมืองเชียงใหม่)ทำแล้ว716710488ทำแล้ว 25/06/255591644540
46. เทศบาลตำบลป่าตุ้ม (พร้าว)ทำแล้ว7206228233ทำแล้ว 15/06/25553285828181
47. เทศบาลตำบลป่าบง (สารภี)ทำแล้ว10224218184ทำแล้ว 26/06/2555114010710697
48. เทศบาลตำบลป่าป้อง (ดอยสะเก็ด)ทำแล้ว7236234234ทำแล้ว 18/06/2555125626262
49. เทศบาลตำบลป่าไผ่ (สันทราย)ทำแล้ว7681919ทำแล้ว 24/06/255530322
50. เทศบาลตำบลป่าเมี่ยง (ดอยสะเก็ด)ทำแล้ว7182166166ทำแล้ว 27/06/2555134777777
51. เทศบาลตำบลป่าไหน่ (พร้าว)ทำแล้ว5202226219ทำแล้ว 29/06/25554152121120103
52. เทศบาลตำบลปิงโค้ง (เชียงดาว)ทำแล้ว7248160145ทำแล้ว 16/10/2555143110110109
53. เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ (เชียงดาว)ทำแล้ว733426240ทำแล้ว 27/06/255538302929
54. เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม (เมืองเชียงใหม่)ทำแล้ว71421313ทำแล้ว 28/06/255524151631616
55. เทศบาลตำบลเมืองงาย (เชียงดาว)ทำแล้ว5224338273ทำแล้ว 22/05/255582828280
56. เทศบาลตำบลเมืองนะ (เชียงดาว)ทำแล้ว51785555ทำแล้ว 01/06/25553495535348
57. เทศบาลตำบลเมืองเล็น (สันทราย)ทำแล้ว7145173172ทำแล้ว 26/06/2555195302416
58. เทศบาลตำบลแม่ข่า (ฝาง)ทำแล้ว533933915ทำแล้ว 12/06/25552572233
59. เทศบาลตำบลแม่คือ (ดอยสะเก็ด)ทำแล้ว71337330ทำแล้ว 12/06/255551434342
60. เทศบาลตำบลแม่แจ่ม (แม่แจ่ม)ทำแล้ว7207185227ทำแล้ว 29/06/2555111161616
61. เทศบาลตำบลแม่แตง (แม่แตง)ทำแล้ว7152144140ทำแล้ว 16/05/255562404037
62. เทศบาลตำบลแม่ท่าช้าง (หางดง)ทำแล้ว4116108104ทำแล้ว 22/06/255583322927
63. เทศบาลตำบลแม่นะ (เชียงดาว)ทำแล้ว7139128118ทำแล้ว 25/06/2555124939391
64. เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง (พร้าว)ทำแล้ว8166118105ทำแล้ว 29/06/255598701815
65. เทศบาลตำบลแม่ปูคา (สันกำแพง)ทำแล้ว7281255206ทำแล้ว 22/06/255574161615
66. เทศบาลตำบลแม่โป่ง (ดอยสะเก็ด)ทำแล้ว7198198198ทำแล้ว 26/06/25553105525252
67. เทศบาลตำบลแม่แฝก (สันทราย)ทำแล้ว7108152285ทำแล้ว 27/06/255536114929292
68. เทศบาลตำบลแม่ริม (แม่ริม)ทำแล้ว5212186157ทำแล้ว 22/08/2555179434340
69. เทศบาลตำบลแม่แรม (แม่ริม)ทำแล้ว7158106117ทำแล้ว 23/03/2555273595957
70. เทศบาลตำบลแม่วาง (แม่วาง)ทำแล้ว9191206192ทำแล้ว 30/06/2555100646361
71. เทศบาลตำบลแม่สอย (จอมทอง)ทำแล้ว5119111110ทำแล้ว 14/05/255531999
72. เทศบาลตำบลแม่หอพระ (แม่แตง)ทำแล้ว7878376ทำแล้ว 17/09/255537282826
73. เทศบาลตำบลแม่อาย (แม่อาย)ทำแล้ว7412430430ทำแล้ว 09/11/25551155111109106
74. เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน (ดอยสะเก็ด)ทำแล้ว7158141145ทำแล้ว 26/06/2555278585858
75. เทศบาลตำบลยางคราม (ดอยหล่อ)ทำแล้ว6292544292ทำแล้ว 26/06/255556524134
76. เทศบาลตำบลยางเนิ้ง (สารภี)ทำแล้ว7138128126ทำแล้ว 14/05/255585847575
77. เทศบาลตำบลยุหว่า (สันป่าตอง)ทำแล้ว7190184345ทำแล้ว 29/06/255584707070
78. เทศบาลตำบลริมเหนือ (แม่ริม)ทำแล้ว61649173ทำแล้ว 28/06/2555261191919
79. เทศบาลตำบลลวงเหนือ (ดอยสะเก็ด)ทำแล้ว71504734ทำแล้ว 23/05/2555172636363
80. เทศบาลตำบลเวียงฝาง (ฝาง)ทำแล้ว7204148106ทำแล้ว 25/06/2555379616160
81. เทศบาลตำบลเวียงพร้าว (พร้าว)ทำแล้ว6314285262ทำแล้ว 28/06/2555112533
82. เทศบาลตำบลสง่าบ้าน (ดอยสะเก็ด)ทำแล้ว5248192168ทำแล้ว 17/04/255567555150
83. เทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ (จอมทอง)ทำแล้ว52028850ทำแล้ว 30/11/25551118665454
84. เทศบาลตำบลสองแคว (ดอยหล่อ)ทำแล้ว711210977ทำแล้ว 05/06/2555112393838
85. เทศบาลตำบลสะเมิงใต้ (สะเมิง)ทำแล้ว51172525ทำแล้ว 29/06/2555497403838
86. เทศบาลตำบลสันกลาง (สันกำแพง)ทำแล้ว7178177174ทำแล้ว 15/06/255533212121
87. เทศบาลตำบลสันกำแพง (สันกำแพง)ทำแล้ว7273312312ทำแล้ว 27/06/255596595958
88. เทศบาลตำบลสันติสุข (ดอยหล่อ)ทำแล้ว7297194155ทำแล้ว 25/06/25553106221515
89. เทศบาลตำบลสันทราย (ฝาง)ทำแล้ว71589291ทำแล้ว 19/06/255512165123123123
90. เทศบาลตำบลสันทรายมหาวงศ์ (สารภี)ทำแล้ว7205189288ทำแล้ว 11/06/255512432
91. เทศบาลตำบลสันทรายหลวง (สันทราย)ทำแล้ว5956869ทำแล้ว 28/06/255566888
92. เทศบาลตำบลสันนาเม็ง (สันทราย)ทำแล้ว71738366ทำแล้ว 28/06/25557444
93. เทศบาลตำบลสันป่าตอง (สันป่าตอง)ทำแล้ว6106157169ทำแล้ว 13/06/255567363323
94. เทศบาลตำบลสันป่าเปา (สันทราย)ทำแล้ว7130126124ทำแล้ว 06/06/25554100828277
95. เทศบาลตำบลสันปูเลย (ดอยสะเก็ด)ทำแล้ว8372345273ทำแล้ว 01/06/2555101101101101
96. เทศบาลตำบลสันโป่ง (แม่ริม)ทำแล้ว7256258230ทำแล้ว 25/06/255581211915
97. เทศบาลตำบลสันผักหวาน (หางดง)ทำแล้ว714214836ทำแล้ว 25/06/25559107828280
98. เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ (เมืองเชียงใหม่)ทำแล้ว7245265267ทำแล้ว 15/10/25551291837674
99. เทศบาลตำบลสันพระเนตร (สันทราย)ทำแล้ว7177151138ทำแล้ว 28/06/255592612212
100. เทศบาลตำบลสันมหาพน (แม่แตง)ทำแล้ว722632895ทำแล้ว 27/06/255517117969694
101. เทศบาลตำบลสารภี (สารภี)ทำแล้ว7280230234ทำแล้ว 20/06/25558146189
102. เทศบาลตำบลสำราญราษฎร์ (ดอยสะเก็ด)ทำแล้ว7194194194ทำแล้ว 18/12/255521151515
103. เทศบาลตำบลสุเทพ (เมืองเชียงใหม่)ทำแล้ว7226167155ทำแล้ว 25/07/2555127857170
104. เทศบาลตำบลแสนไห (เวียงแหง)ทำแล้ว9936142ทำแล้ว 16/10/255584717070
105. เทศบาลตำบลหนองแก๋ว (หางดง)ทำแล้ว71339297ทำแล้ว 18/06/2555100686861
106. เทศบาลตำบลหนองควาย (หางดง)ทำแล้ว7329257257ทำแล้ว 22/06/255572185148147147
107. เทศบาลตำบลหนองจ๊อม (สันทราย)ทำแล้ว6213192155ทำแล้ว 29/06/25551683636363
108. เทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา (หางดง)ทำแล้ว6118117117ทำแล้ว 25/06/255550292928
109. เทศบาลตำบลหนองบัว (ไชยปราการ)ทำแล้ว7210210210ทำแล้ว 27/06/255572262626
110. เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง (เมืองเชียงใหม่)ทำแล้ว7212209180ทำแล้ว 18/04/2555143125125125
111. เทศบาลตำบลหนองผึ้ง (สารภี)ทำแล้ว81,0811,448907ทำแล้ว 27/06/255536107212120
112. เทศบาลตำบลหนองแฝก (สารภี)ทำแล้ว7115207141ทำแล้ว 26/06/25551377626060
113. เทศบาลตำบลหนองหอย (เมืองเชียงใหม่)ทำแล้ว7181180177ทำแล้ว 07/06/255583656565
114. เทศบาลตำบลหนองหาร (สันทราย)ทำแล้ว7938969ทำแล้ว 12/06/2555662404040
115. เทศบาลตำบลหนองแหย่ง (สันทราย)ทำแล้ว78710866ทำแล้ว 11/06/255545322229
116. เทศบาลตำบลห้วยทราย (สันกำแพง)ทำแล้ว7634847ทำแล้ว 28/06/255547733
117. เทศบาลตำบลหางดง (หางดง)ทำแล้ว7104105105ทำแล้ว 28/06/255554127757575
118. เทศบาลตำบลหารแก้ว (หางดง)ทำแล้ว617983200ทำแล้ว 21/06/2555294807773
119. เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว (แม่ริม)ทำแล้ว7169198172ทำแล้ว 26/06/255566565454
120. เทศบาลตำบลอมก๋อย (อมก๋อย)ทำแล้ว81269596ทำแล้ว 29/06/2555103103103103
121. เทศบาลตำบลออนใต้ (สันกำแพง)ทำแล้ว7120179179ทำแล้ว 12/11/255593565654
122. เทศบาลตำบลอินทขิล (แม่แตง)ทำแล้ว71146464ทำแล้ว 26/06/255548191919
123. อบต.กองแขก (แม่แจ่ม)ทำแล้ว7225138161ทำแล้ว 30/03/2555128989897
124. อบต.กื๊ดช้าง (แม่แตง)ทำแล้ว7164184182ทำแล้ว 25/06/255545303030
125. อบต.ข่วงเปา (จอมทอง)ทำแล้ว6231237232ทำแล้ว 30/05/2555795746969
126. อบต.ขุนคง (หางดง)ทำแล้ว5188266212ทำแล้ว 09/04/2556164423625
127. อบต.เขื่อนผาก (พร้าว)ทำแล้ว71268781ทำแล้ว 26/06/255550292928
128. อบต.แจ่มหลวง (กัลยาณิวัฒนา)ทำแล้ว7146146146ทำแล้ว 28/06/255560353533
129. อบต.ช่างเคิ่ง (แม่แจ่ม)ทำแล้ว71303726ทำแล้ว 28/05/25553113707070
130. อบต.ช้างเผือก (เมืองเชียงใหม่)ทำแล้ว71241511ทำแล้ว 27/06/255551272724
131. อบต.เชียงดาว (เชียงดาว)ทำแล้ว6150143135ทำแล้ว 25/12/25551120161513
132. อบต.แช่ช้าง (สันกำแพง)ทำแล้ว7136150154ทำแล้ว 25/06/255559777
133. อบต.ดอนแก้ว (แม่ริม)ทำแล้ว8228183257ทำแล้ว 29/06/2555134108108108
134. อบต.ดอนเปา (แม่วาง)ทำแล้ว51796550ทำแล้ว 26/06/255591372727
135. อบต.ดอยเต่า (ดอยเต่า)ทำแล้ว6172173173ทำแล้ว 14/11/255539151414
136. อบต.ดอยลาง (แม่อาย)ทำแล้ว774126113ทำแล้ว 21/06/255564302826
137. อบต.ดอยหล่อ (ดอยหล่อ)ทำแล้ว7267112112ทำแล้ว 29/06/255577454139
138. อบต.ท่าเดื่อ (ดอยเต่า)ทำแล้ว5174174174ทำแล้ว 27/06/255549454545
139. อบต.ท่าตอน (แม่อาย)ทำแล้ว6139110120ทำแล้ว 11/05/2555491747470
140. อบต.ท่าวังพร้าว (สันป่าตอง)ทำแล้ว712512134ทำแล้ว 27/06/2555159331010
141. อบต.ทาเหนือ (แม่ออน)ทำแล้ว8137142149ทำแล้ว 26/06/2555104807566
142. อบต.ทุ่งปี้ (แม่วาง)ทำแล้ว612655ทำแล้ว 28/06/255558444443
143. อบต.ทุ่งรวงทอง (แม่วาง)ทำแล้ว51193321ทำแล้ว 30/06/255561373737
144. อบต.เทพเสด็จ (ดอยสะเก็ด)ทำแล้ว7207163158ทำแล้ว 01/10/2555211022
145. อบต.นาเกียน (อมก๋อย)ทำแล้ว6200171147ทำแล้ว 26/06/2555200551919
146. อบต.นาคอเรือ (ฮอด)ทำแล้ว6122110109ทำแล้ว 27/06/255557222222
147. อบต.น้ำบ่อหลวง (สันป่าตอง)ทำแล้ว5335307311ทำแล้ว 27/06/2555115605845
148. อบต.บงตัน (ดอยเต่า)ทำแล้ว6857979ทำแล้ว 26/06/2555465525251
149. อบต.บ่อแก้ว (สะเมิง)ทำแล้ว51018179ทำแล้ว 26/06/255577605554
150. อบต.บ่อสลี (ฮอด)ทำแล้ว6227206200ทำแล้ว 10/06/2555391716763
151. อบต.บ้านกาด (แม่วาง)ทำแล้ว7109108197ทำแล้ว 25/06/255567505050
152. อบต.บ้านจันทร์ (กัลยาณิวัฒนา)ทำแล้ว7128129120ทำแล้ว 26/06/25554444
153. อบต.บ้านช้าง (แม่แตง)ทำแล้ว79999100ทำแล้ว 21/06/25553251455
154. อบต.บ้านทับ (แม่แจ่ม)ทำแล้ว7977877ทำแล้ว 14/05/255562383838
155. อบต.บ้านเป้า (แม่แตง)ทำแล้ว611460227ทำแล้ว 13/06/255583262626
156. อบต.บ้านสหกรณ์ (แม่ออน)ทำแล้ว7196147148ทำแล้ว 25/06/255574504948
157. อบต.บ้านหลวง (แม่อาย)ทำแล้ว786250224ทำแล้ว 22/06/25551282656564
158. อบต.บ้านแอ่น (ดอยเต่า)ทำแล้ว81532218ทำแล้ว 15/06/25559555
159. อบต.ปางหินฝน (แม่แจ่ม)ทำแล้ว7401316ทำแล้ว 22/05/255525642
160. อบต.ป่าแป๋ (แม่แตง)ทำแล้ว7155176181ทำแล้ว 16/05/2555188606060
161. อบต.เปียงหลวง (เวียงแหง)ทำแล้ว8262294181ทำแล้ว 30/03/255595626261
162. อบต.โปงทุ่ง (ดอยเต่า)ทำแล้ว5132140117ทำแล้ว 28/06/2555180696969
163. อบต.โป่งน้ำร้อน (ฝาง)ทำแล้ว7112115223ทำแล้ว 25/06/255577666658
164. อบต.โป่งแยง (แม่ริม)ทำแล้ว7243163243ทำแล้ว 03/04/25554117514545
165. อบต.ม่อนจอง (อมก๋อย)ทำแล้ว6219168169ทำแล้ว 19/06/255586363633
166. อบต.ม่อนปิ่น (ฝาง)ทำแล้ว7173164250ทำแล้ว 14/06/2555170806855
167. อบต.มะขามหลวง (สันป่าตอง)ทำแล้ว5142156133ทำแล้ว 25/06/25553054525249
168. อบต.มะขุนหวาน (สันป่าตอง)ทำแล้ว7174272241ทำแล้ว 04/04/255513103747474
169. อบต.เมืองก๋าย (แม่แตง)ทำแล้ว61128682ทำแล้ว 14/06/255536554
170. อบต.เมืองคอง (เชียงดาว)ทำแล้ว7697245ทำแล้ว 12/06/255569202020
171. อบต.เมืองแหง (เวียงแหง)ทำแล้ว6229258210ทำแล้ว 26/03/2555911810010097
172. อบต.แม่ก๊า (สันป่าตอง)ทำแล้ว5169208188ทำแล้ว 25/06/25552108878786
173. อบต.แม่คะ (ฝาง)ทำแล้ว7155134148ทำแล้ว 11/04/255572212120
174. อบต.แม่งอน (ฝาง)ทำแล้ว8184273391ทำแล้ว 25/06/255526134949493
175. อบต.แม่แดด (กัลยาณิวัฒนา)ทำแล้ว71119594ทำแล้ว 18/06/2555642271716
176. อบต.แม่ตื่น (อมก๋อย)ทำแล้ว715614522ทำแล้ว 30/06/255515777
177. อบต.แม่ทะลบ (ไชยปราการ)ทำแล้ว7240222210ทำแล้ว 15/06/2555188191616
178. อบต.แม่ทา (แม่ออน)ทำแล้ว8137149142ทำแล้ว 18/06/2555104555353
179. อบต.แม่นาจร (แม่แจ่ม)ทำแล้ว79197100ทำแล้ว 23/06/255583291817
180. อบต.แม่นาวาง (แม่อาย)ทำแล้ว7165167156ทำแล้ว 25/12/2512781044
181. อบต.แม่วิน (แม่วาง)ทำแล้ว5254134129ทำแล้ว 29/06/25551186928275
182. อบต.แม่แวน (พร้าว)ทำแล้ว7144140149ทำแล้ว 26/06/255560575757
183. อบต.แม่ศึก (แม่แจ่ม)ทำแล้ว7130130128ทำแล้ว 08/06/25558884
184. อบต.แม่สา (แม่ริม)ทำแล้ว7227204474ทำแล้ว 26/06/255521235124124122
185. อบต.แม่สาบ (สะเมิง)ทำแล้ว71068375ทำแล้ว 26/06/255579161313
186. อบต.แม่สาว (แม่อาย)ทำแล้ว7184184184ทำแล้ว 19/11/25551855515151
187. อบต.แม่สูน (ฝาง)ทำแล้ว7959191ทำแล้ว 22/11/255582191919
188. อบต.ยั้งเมิน (สะเมิง)ทำแล้ว6396439361ทำแล้ว 25/04/2555447955
189. อบต.ยางเปียง (อมก๋อย)ทำแล้ว5147129138ทำแล้ว 30/05/255599585048
190. อบต.ร้องวัวแดง (สันกำแพง)ทำแล้ว5319317316ทำแล้ว 08/08/2555211121
191. อบต.เวียง (ฝาง)ทำแล้ว7165165165ทำแล้ว 15/05/2555112910310199
192. อบต.เวียงท่ากาน (สันป่าตอง)ทำแล้ว4214208303ทำแล้ว 30/06/255517109555551
193. อบต.ศรีดงเย็น (ไชยปราการ)ทำแล้ว851254842ทำแล้ว 11/05/2555493696867
194. อบต.สบโขง (อมก๋อย)ทำแล้ว71149796ทำแล้ว 25/06/255553262323
195. อบต.สบเปิง (แม่แตง)ทำแล้ว71149881ทำแล้ว 28/05/25553288737371
196. อบต.สบแม่ข่า (หางดง)ทำแล้ว5251439ทำแล้ว 28/06/25552629272727
197. อบต.สะเมิงเหนือ (สะเมิง)ทำแล้ว3172183182ทำแล้ว 04/12/25554512129
198. อบต.สะลวง (แม่ริม)ทำแล้ว71128686ทำแล้ว 11/04/255550404039
199. อบต.สันกลาง (สันป่าตอง)ทำแล้ว711515310ทำแล้ว 26/06/255573313130
200. อบต.สันกำแพง (สันกำแพง)ทำแล้ว71227474ทำแล้ว 25/06/2555681599
201. อบต.สันต้นหมื้อ (แม่อาย)ทำแล้ว7979798ทำแล้ว 15/06/255515131313
202. อบต.สันทราย (พร้าว)ทำแล้ว6329298283ทำแล้ว 21/05/255588454340
203. อบต.สันป่ายาง (แม่แตง)ทำแล้ว7127117117ทำแล้ว 14/05/2555166575752
204. อบต.ห้วยแก้ว (แม่ออน)ทำแล้ว799129120ทำแล้ว 11/06/255593919191
205. อบต.ห้วยทราย (แม่ริม)ทำแล้ว79314975ทำแล้ว 28/06/2555283676766
206. อบต.หางดง (ฮอด)ทำแล้ว71161127ทำแล้ว 08/06/25556251411
207. อบต.โหล่งขอด (พร้าว)ทำแล้ว8454545ทำแล้ว 29/06/2555119191919
208. อบต.อมก๋อย (อมก๋อย)ทำแล้ว7277288288ทำแล้ว 02/03/255541242322
209. อบต.ออนกลาง (แม่ออน)ทำแล้ว7136110110ทำแล้ว 30/06/255580636363
210. อบต.ออนเหนือ (แม่ออน)ทำแล้ว7944731ทำแล้ว 20/06/255572454441
211. อบต.ฮอด (ฮอด)ทำแล้ว6236232213ทำแล้ว 28/06/255535222222
รวม 211 อปท.2111,39639,62736,65833,1722111,52117,83910,3459,5029,077
ข้อมูล ณ 13/09/2563