รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด มุกดาหาร ปี 2556

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255625572558
1. อบจ.มุกดาหาร (เมืองมุกดาหาร)ทำแล้ว6708482462ทำแล้ว 28/06/2555270236202198202
2. เทศบาลเมืองมุกดาหาร (เมืองมุกดาหาร)ทำแล้ว5453454454ทำแล้ว 02/04/2556421106285
3. เทศบาลตำบลกกตูม (ดงหลวง)ทำแล้ว613813821ทำแล้ว 5959888
4. เทศบาลตำบลคำชะอี (คำชะอี)ทำแล้ว6311309309ทำแล้ว 26/06/2555138111
5. เทศบาลตำบลคำป่าหลาย (เมืองมุกดาหาร)ทำแล้ว7355354354ทำแล้ว 29/06/255535343434
6. เทศบาลตำบลคำอาฮวน (เมืองมุกดาหาร)ทำแล้ว61227489ทำแล้ว 29/06/2555121434141
7. เทศบาลตำบลชะโนด (หว้านใหญ่)ทำแล้ว7205205205ทำแล้ว 26/04/25568125454542
8. เทศบาลตำบลดงมอน (เมืองมุกดาหาร)ทำแล้ว710011487ทำแล้ว 29/06/2555331076
9. เทศบาลตำบลดงเย็น (เมืองมุกดาหาร)ทำแล้ว715814618ทำแล้ว 28/06/06556332
10. เทศบาลตำบลดงหลวง (ดงหลวง)ทำแล้ว9242242242ทำแล้ว 27/06/103225382921
11. เทศบาลตำบลดอนตาล (ดอนตาล)ทำแล้ว9728982ทำแล้ว 15/06/255518333
12. เทศบาลตำบลดอนตาลผาสุก (ดอนตาล)ทำแล้ว7869543ทำแล้ว 22/06/255558101010
13. เทศบาลตำบลนาสีนวน (เมืองมุกดาหาร)ทำแล้ว8787878ทำแล้ว 28/06/255549171212
14. เทศบาลตำบลนาโสก (เมืองมุกดาหาร)ทำแล้ว6516506506ทำแล้ว 28/06/2555134101010
15. เทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย (นิคมคำสร้อย)ทำแล้ว52209593ทำแล้ว 29/06/255518311
16. เทศบาลตำบลบางทรายใหญ่ (เมืองมุกดาหาร)ทำแล้ว68783101ทำแล้ว 28/06/255616211
17. เทศบาลตำบลบ้านแก้ง (ดอนตาล)ทำแล้ว718297ทำแล้ว 211998
18. เทศบาลตำบลบ้านเป้า (หนองสูง)ทำแล้ว9216202203ทำแล้ว 27/06/255556443
19. เทศบาลตำบลผึ่งแดด (เมืองมุกดาหาร)ทำแล้ว7133130116ทำแล้ว 29/06/255536363635
20. เทศบาลตำบลโพนทราย (เมืองมุกดาหาร)ทำแล้ว6287287287ทำแล้ว 25/01/255637555
21. เทศบาลตำบลภูวง (หนองสูง)ทำแล้ว91083232ทำแล้ว 26/06/2555103808071
22. เทศบาลตำบลมุก (เมืองมุกดาหาร)ทำแล้ว5117117117ทำแล้ว 27/06/255515111
23. เทศบาลตำบลร่มเกล้า (นิคมคำสร้อย)ทำแล้ว6244201195ทำแล้ว 12471022
24. เทศบาลตำบลหนองแคน (ดงหลวง)ทำแล้ว6128128128ทำแล้ว 18/06/25555111887
25. เทศบาลตำบลหนองสูงเหนือ (หนองสูง)ทำแล้ว616114882ทำแล้ว 25/06/2555114103103102
26. เทศบาลตำบลหว้านใหญ่ (หว้านใหญ่)ทำแล้ว92933283ทำแล้ว 17/09/25552041333232
27. อบต.กกแดง (นิคมคำสร้อย)ทำแล้ว7105178191ทำแล้ว 20/06/255556522
28. อบต.กุดแข้ (เมืองมุกดาหาร)ทำแล้ว6966156ทำแล้ว 15/08/255555711
29. อบต.คำชะอี (คำชะอี)ทำแล้ว8369311429ทำแล้ว 12/06/255574201717
30. อบต.คำบก (คำชะอี)ทำแล้ว92442361ทำแล้ว 17/06/2556135433
31. อบต.ชะโนดน้อย (ดงหลวง)ทำแล้ว61222521ทำแล้ว 28/06/2555392233
32. อบต.โชคชัย (นิคมคำสร้อย)ทำแล้ว6167169168ทำแล้ว 19/07/255552312823
33. อบต.นากอก (นิคมคำสร้อย)ทำแล้ว7105106106ทำแล้ว 28/06/255551311
34. อบต.นาละเม็ง (ดอนตาล)ทำแล้ว6353030ทำแล้ว 14/05/255517887
35. อบต.นาอุดม (นิคมคำสร้อย)ทำแล้ว91976161ทำแล้ว 06/06/255514920107
36. อบต.น้ำเที่ยง (คำชะอี)ทำแล้ว815410767ทำแล้ว 21/06/255581115113113113
37. อบต.นิคมคำสร้อย (นิคมคำสร้อย)ทำแล้ว71139379ทำแล้ว 22/06/2555833231
38. อบต.โนนยาง (หนองสูง)ทำแล้ว61018887ทำแล้ว 29/06/255581622
39. อบต.บางทรายน้อย (หว้านใหญ่)ทำแล้ว9181143132ทำแล้ว 26/06/2555139303030
40. อบต.บ้านค้อ (คำชะอี)ทำแล้ว931037518ทำแล้ว 10/04/255611111111
41. อบต.บ้านโคก (เมืองมุกดาหาร)ทำแล้ว6155183196ทำแล้ว 29/06/255536141414
42. อบต.บ้านซ่ง (คำชะอี)ทำแล้ว8118116113ทำแล้ว 26/12/255559464644
43. อบต.บ้านบาก (ดอนตาล)ทำแล้ว7795353ทำแล้ว 28/06/2555281372826
44. อบต.บ้านเหล่า (คำชะอี)ทำแล้ว6111111109ทำแล้ว 28/06/255526888
45. อบต.ป่งขามดงหมู (หว้านใหญ่)ทำแล้ว8208193180ทำแล้ว 31/07/25562222
46. อบต.ป่าไร่ (ดอนตาล)ทำแล้ว710610879ทำแล้ว 07/06/25552222
47. อบต.พังแดง (ดงหลวง)ทำแล้ว9168168168ทำแล้ว 21/06/2555152711
48. อบต.โพธิ์ไทร (ดอนตาล)ทำแล้ว7105105105ทำแล้ว 25/06/2555211263822
49. อบต.โพนงาม (คำชะอี)ทำแล้ว6867878ทำแล้ว 550222
50. อบต.หนองบัว (ดงหลวง)ทำแล้ว9922919ทำแล้ว 25/09/2555662055
51. อบต.หนองแวง (นิคมคำสร้อย)ทำแล้ว7176178163ทำแล้ว 14/05/25551688868686
52. อบต.หนองสูงใต้ (หนองสูง)ทำแล้ว81589788ทำแล้ว 28/06/05551156262619
53. อบต.หนองเอี่ยน (คำชะอี)ทำแล้ว9275368159ทำแล้ว 29/11/2556310333
54. อบต.เหล่าสร้างถ่อ (คำชะอี)ทำแล้ว8796157ทำแล้ว 26/12/255659474746
55. อบต.เหล่าหมี (ดอนตาล)ทำแล้ว6931010ทำแล้ว 15/06/255510491211
รวม 55 อปท.5539110,0288,6797,410556113,0441,4331,1691,127
ข้อมูล ณ 13/09/2563