รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด นครพนม ปี 2556

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255625572558
1. อบจ.นครพนม (เมืองนครพนม)ทำแล้ว5111238237ทำแล้ว 27/09/255674184102102101
2. เทศบาลเมืองนครพนม (เมืองนครพนม)ทำแล้ว624711799ทำแล้ว 25/06/2555180373635
3. เทศบาลตำบลท่าเรือ (นาหว้า)ทำแล้ว12276284189ทำแล้ว 26/02/2556302905611
4. เทศบาลตำบลท่าอุเทน (ท่าอุเทน)ทำแล้ว5225132127ทำแล้ว 31/07/255543000
5. เทศบาลตำบลธาตุพนม (ธาตุพนม)ทำแล้ว5205190170ทำแล้ว 28/06/255513121212
6. เทศบาลตำบลธาตุพนมใต้ (ธาตุพนม)ทำแล้ว6335117116ทำแล้ว 28/06/255583616157
7. เทศบาลตำบลนาแก (นาแก)ทำแล้ว7159175160ทำแล้ว 29/06/255565292929
8. เทศบาลตำบลนาคำ (ศรีสงคราม)ทำแล้ว8144ทำแล้ว 28/06/255555323029
9. เทศบาลตำบลนาหนาด (ธาตุพนม)ทำแล้ว7208ทำแล้ว 22/06/255555511
10. เทศบาลตำบลนาหว้า (นาหว้า)ทำแล้ว4322180159ทำแล้ว 29/06/25556090616161
11. เทศบาลตำบลน้ำก่ำ (ธาตุพนม)ทำแล้ว6585757ทำแล้ว 29/06/2555
12. เทศบาลตำบลบ้านข่า (ศรีสงคราม)ทำแล้ว7187134125ทำแล้ว 28/06/2555146207163163160
13. เทศบาลตำบลบ้านแพง (บ้านแพง)ทำแล้ว6134157146ทำแล้ว 25/06/2555239181818
14. เทศบาลตำบลปลาปาก (ปลาปาก)ทำแล้ว5180134126ทำแล้ว 30/07/2555396333333
15. เทศบาลตำบลฝั่งแดง (ธาตุพนม)ทำแล้ว6136135134ทำแล้ว 27/06/2555342111
16. เทศบาลตำบลพระซอง (นาแก)ทำแล้ว7536568ทำแล้ว 22/05/25554000
17. เทศบาลตำบลโพนสวรรค์ (โพนสวรรค์)ทำแล้ว6197168168ทำแล้ว 07/06/255450100111111
18. เทศบาลตำบลเรณูนคร (เรณูนคร)ทำแล้ว6246179179ทำแล้ว 29/06/25552124252525
19. เทศบาลตำบลเวินพระบาท (ท่าอุเทน)ทำแล้ว6138136141ทำแล้ว 29/06/2555350454540
20. เทศบาลตำบลศรีสงคราม (ศรีสงคราม)ทำแล้ว613821131ทำแล้ว 28/06/255531168100100100
21. เทศบาลตำบลสามผง (ศรีสงคราม)ทำแล้ว514613537ทำแล้ว 21/06/255533292929
22. เทศบาลตำบลหนองญาติ (เมืองนครพนม)ทำแล้ว9436444441ทำแล้ว 25/06/2555130177646462
23. เทศบาลตำบลหาดแพง (ศรีสงคราม)ทำแล้ว4140194207ทำแล้ว 29/06/255580565654
24. อบต.ก้านเหลือง (นาแก)ทำแล้ว5258241242ทำแล้ว 15/05/2555118898973
25. อบต.กุดฉิม (ธาตุพนม)ทำแล้ว9200368221ทำแล้ว 26/06/25553221
26. อบต.กุตาไก้ (ปลาปาก)ทำแล้ว8438243234ทำแล้ว 13/03/25554118623729
27. อบต.กุรุคุ (เมืองนครพนม)ทำแล้ว5909191ทำแล้ว 19/06/2555490794123
28. อบต.ขามเฒ่า (เมืองนครพนม)ทำแล้ว61491010ทำแล้ว 19/06/25552143133133133
29. อบต.คำเตย (เมืองนครพนม)ทำแล้ว8207260232ทำแล้ว 29/06/255527103373737
30. อบต.คำพี้ (นาแก)ทำแล้ว5104102107ทำแล้ว 18/06/255524161616
31. อบต.โคกสว่าง (ปลาปาก)ทำแล้ว51254740ทำแล้ว 16/06/25554475484848
32. อบต.โคกสี (วังยาง)ทำแล้ว6363737ทำแล้ว 29/06/2555137282828
33. อบต.โคกสูง (ปลาปาก)ทำแล้ว41051111ทำแล้ว 11/10/25568627109
34. อบต.โคกหินแฮ่ (เรณูนคร)ทำแล้ว61345035ทำแล้ว 11/06/25551686747473
35. อบต.ไชยบุรี (ท่าอุเทน)ทำแล้ว6120122122ทำแล้ว 14/06/2555562403938
36. อบต.ดงขวาง (เมืองนครพนม)ทำแล้ว51518180ทำแล้ว 14/06/255510711
37. อบต.ดอนเตย (นาทม)ทำแล้ว71081602ทำแล้ว 29/06/255535262623
38. อบต.ดอนนางหงส์ (ธาตุพนม)ทำแล้ว6108108107ทำแล้ว 14/06/255517112103103101
39. อบต.ท่าค้อ (เมืองนครพนม)ทำแล้ว51474750ทำแล้ว 14/02/25566125957470
40. อบต.ท่าจำปา (ท่าอุเทน)ทำแล้ว6255351359ทำแล้ว 30/07/255554413834
41. อบต.ท่าบ่อสงคราม (ศรีสงคราม)ทำแล้ว6198264104ทำแล้ว 11/06/255572611010
42. อบต.ท่าลาด (เรณูนคร)ทำแล้ว694123328ทำแล้ว 29/06/25553673636362
43. อบต.นาแก (นาแก)ทำแล้ว8214211211ทำแล้ว 11/05/2555372011
44. อบต.นาขมิ้น (โพนสวรรค์)ทำแล้ว6136227182ทำแล้ว 15/06/255597686564
45. อบต.นาขาม (เรณูนคร)ทำแล้ว7239243243ทำแล้ว 29/06/2555471821
46. อบต.นาเข (บ้านแพง)ทำแล้ว5941216ทำแล้ว 29/06/255554434040
47. อบต.นาคู่ (นาแก)ทำแล้ว6908382ทำแล้ว 18/06/255573573535
48. อบต.นาคูณใหญ่ (นาหว้า)ทำแล้ว67513084ทำแล้ว 16/05/255559191919
49. อบต.นางัว (บ้านแพง)ทำแล้ว5240 ยังไม่อนุมัติ
50. อบต.นางัว (นาหว้า)ทำแล้ว5208204203ทำแล้ว 29/06/255577252525
51. อบต.นางาม (เรณูนคร)ทำแล้ว41425858ทำแล้ว 26/06/2555132868685
52. อบต.นาเดื่อ (ศรีสงคราม)ทำแล้ว56734 ยังไม่อนุมัติ
53. อบต.นาถ่อน (ธาตุพนม)ทำแล้ว8350372355ทำแล้ว 18/06/255571000
54. อบต.นาทม (นาทม)ทำแล้ว7827897896ทำแล้ว 19/06/2555177136136130
55. อบต.นาทราย (เมืองนครพนม)ทำแล้ว8139151149ทำแล้ว 29/06/25551241073
56. อบต.นาใน (โพนสวรรค์)ทำแล้ว51103939ทำแล้ว 29/06/2555123222222
57. อบต.นามะเขือ (ปลาปาก)ทำแล้ว91079993ทำแล้ว 25/06/255587858585
58. อบต.นาราชควาย (เมืองนครพนม)ทำแล้ว5132132156ทำแล้ว 28/06/25551148281310
59. อบต.นาเลียง (นาแก)ทำแล้ว6209207213ทำแล้ว 18/06/2555144282724
60. อบต.นาหว้า (นาหว้า)ทำแล้ว6148129106ทำแล้ว 21/05/2555689837777
61. อบต.นาหัวบ่อ (โพนสวรรค์)ทำแล้ว5120147172ทำแล้ว 29/06/2555100606057
62. อบต.โนนตาล (ท่าอุเทน)ทำแล้ว6169ทำแล้ว 18/06/25554260242418
63. อบต.บ้านกลาง (เมืองนครพนม)ทำแล้ว7533232ทำแล้ว 18/05/255553514639
64. อบต.บ้านแก้ง (นาแก)ทำแล้ว51612727ทำแล้ว 25/05/255557494949
65. อบต.บ้านค้อ (โพนสวรรค์)ทำแล้ว5143143113ทำแล้ว 28/06/255591505050
66. อบต.บ้านผึ้ง (เมืองนครพนม)ทำแล้ว9281126115ทำแล้ว 25/06/2555101767472
67. อบต.บ้านเสียว (นาหว้า)ทำแล้ว8307241204ทำแล้ว 06/06/2555692000
68. อบต.บ้านเอื้อง (ศรีสงคราม)ทำแล้ว5105104104ทำแล้ว 30/06/2556725322
69. อบต.ปลาปาก (ปลาปาก)ทำแล้ว61329179ทำแล้ว 03/04/255587444039
70. อบต.ไผ่ล้อม (บ้านแพง)ทำแล้ว8157143142ทำแล้ว 15/06/25551758181818
71. อบต.พนอม (ท่าอุเทน)ทำแล้ว528 ยังไม่อนุมัติ
72. อบต.พระกลางทุ่ง (ธาตุพนม)ทำแล้ว5429432432ทำแล้ว 13/06/2555322011
73. อบต.พะทาย (ท่าอุเทน)ทำแล้ว12303303303ทำแล้ว 19/06/255561454545
74. อบต.พิมาน (นาแก)ทำแล้ว6797061ทำแล้ว 19/06/25551483696969
75. อบต.พุ่มแก (นาแก)ทำแล้ว5757676ทำแล้ว 29/06/25552222
76. อบต.โพธิ์ตาก (เมืองนครพนม)ทำแล้ว6225867551ทำแล้ว 30/07/25551598606054
77. อบต.โพนจาน (โพนสวรรค์)ทำแล้ว7204193170ทำแล้ว 29/06/255548272725
78. อบต.โพนทอง (บ้านแพง)ทำแล้ว6191127108ทำแล้ว 15/02/255641333333
79. อบต.โพนทอง (เรณูนคร)ทำแล้ว613114490ทำแล้ว 29/06/255563156363534
80. อบต.โพนบก (โพนสวรรค์)ทำแล้ว12221242178ทำแล้ว 15/06/2555173147147130
81. อบต.โพนแพง (ธาตุพนม)ทำแล้ว6798080ทำแล้ว 27/06/2555179606052
82. อบต.โพนสวรรค์ (โพนสวรรค์)ทำแล้ว599140118ทำแล้ว 10/06/25561073503028
83. อบต.โพนสว่าง (ศรีสงคราม)ทำแล้ว6282171126ทำแล้ว 29/06/255552262323
84. อบต.มหาชัย (ปลาปาก)ทำแล้ว8204218166ทำแล้ว 29/06/25553286282828
85. อบต.ยอดชาด (วังยาง)ทำแล้ว85088ทำแล้ว 28/06/255537373737
86. อบต.รามราช (ท่าอุเทน)ทำแล้ว6173173173ทำแล้ว 29/01/2556192474646
87. อบต.เรณู (เรณูนคร)ทำแล้ว4253153128ทำแล้ว 21/06/2555401066
88. อบต.เรณูใต้ (เรณูนคร)ทำแล้ว7646558ทำแล้ว 19/06/255564626259
89. อบต.วังตามัว (เมืองนครพนม)ทำแล้ว8247245243ทำแล้ว 29/06/2555100818181
90. อบต.วังยาง (วังยาง)ทำแล้ว538ทำแล้ว 27/06/2555822221818
91. อบต.ศรีสงคราม (ศรีสงคราม)ทำแล้ว5845555ทำแล้ว 29/06/255580717169
92. อบต.สีชมพู (นาแก)ทำแล้ว10130ทำแล้ว 23/05/25551462565656
93. อบต.แสนพัน (ธาตุพนม)ทำแล้ว710310155ทำแล้ว 22/06/255516111110
94. อบต.หนองซน (นาทม)ทำแล้ว51266060ทำแล้ว 29/06/2555123847170
95. อบต.หนองเทา (ท่าอุเทน)ทำแล้ว7938180ทำแล้ว 29/06/2555601611
96. อบต.หนองเทาใหญ่ (ปลาปาก)ทำแล้ว7686868ทำแล้ว 02/04/255568484842
97. อบต.หนองบ่อ (นาแก)ทำแล้ว58814246ทำแล้ว 30/05/255535282726
98. อบต.หนองย่างชิ้น (เรณูนคร)ทำแล้ว614718693ทำแล้ว 18/06/255580464646
99. อบต.หนองแวง (บ้านแพง)ทำแล้ว6369361361ทำแล้ว 25/06/25551469373737
100. อบต.หนองสังข์ (นาแก)ทำแล้ว9837569ทำแล้ว 21/06/255519102102102102
101. อบต.หนองฮี (ปลาปาก)ทำแล้ว767146163ทำแล้ว 04/04/25556481807164
102. อบต.เหล่าพัฒนา (นาหว้า)ทำแล้ว6180180180ทำแล้ว 28/06/255531808400
103. อบต.อาจสามารถ (เมืองนครพนม)ทำแล้ว6178142128ทำแล้ว 15/06/2555184646455
104. อบต.อุ่มเหม้า (ธาตุพนม)ทำแล้ว6183330302ทำแล้ว 21/06/2555744141111
รวม 104 อปท.10465818,36016,71714,2641011,0417,9144,7474,1763,993
ข้อมูล ณ 13/09/2563